ТОП 10:

Розробка заходів щодо вдосконалення системи охорони праці на підприємстві 

Зведемо в табл. 4.5 заходи та фінансування системи охорони праці на підприємстві ПАТ «АТЕКО», передбачені наказом по підприємству № 42.

Згідно із ст. 19 закону України «Про охорону праці» для підприємств, незалежно від форм власності, або фізичних осіб, які використовують найману працю, витрати на охорону праці повинні становити не менше 0,5 відсотка від суми реалізованої продукції. Для ПАТ «АТЕКО» при сумі реалізованої продукції 27 млн. грн. протягом 20__ р. нормовані витрати на охорону праці складають 135 тис. грн. (табл. 4.5).

Таблиця 4.5

Розробка заходів та фінансування системи охорони праці на підприємстві ПАТ «АТЕКО» протягом 20__ року

 

  Найменування робочого місця Сума витрат, грн. Обґрунтування витрат Термін виконання Відповідальна особа за виконання
Додаткова відпустка за роботу в шкідливих умовах Електрогазозварювальник, зайнятий різанням та ручним зварюванням Відновлення працездатності 1 раз на рік Начальник відділу кадрів
Електрозварювальник на автоматичних та напівавтоматичних машинах, зайнятий зварюванням у середовищі вуглекислого газу
Електрозварювальник ручного зварювання
Маляр, зайнятий на роботі із застосуванням шкідливих речовин не нижче 3 класу небезпеки
Майстер малярного цеху
Газорізальник
Терміст
Майстер термічної дільниці
Гальванік
Майстер гальванічної дільниці
Полірувальник, зайнятий поліруванням виробів з металу із застосуванням шкідливих речовин не нижче 3 класу небезпеки
Заточувальник, зайнятий точінням інструменту абразивними кругами сухим способом
Пресувальник-вулканізаторник
Коваль на молотах і пресах
Доплати до годинних тарифних ставок за роботу з важкими і шкідливими умовами праці Електрогазозварювальник, зайнятий різанням та ручним зварюванням Матеріальна компенсація за важкі і шкідливі умови праці 1 раз на місяць Головний бухгалтер
Електрозварювальник на автоматичних та напівавтоматичних машинах, зайнятий зварюванням у середовищі вуглекислого газу
Електрозварювальник ручного зварювання
Маляр, зайнятий на роботі із застосуванням шкідливих речовин не нижче 3 класу небезпеки
Майстер малярного цеху
Газорізальник
Терміст
Майстер термічної дільниці
Гальванік
Майстер гальванічної дільниці
Полірувальник, зайнятий поліруванням виробів з металу із застосуванням шкідливих речовин не нижче 3 класу небезпеки
Заточувальник, зайнятий точінням інструменту абразивними кругами сухим способом
Пресувальник-вулканізаторник
Коваль на молотах і пресах
     
      Продовж. табл. 4.5
               
Видача мила та знешкоджувальних засобів Електрогазозварювальник, зайнятий різанням та ручним зварюванням Забезпечення особистої гігієни 1 раз на місяць Завідуючий речовим складом
Електрозварювальник на автоматичних та напівавтоматичних машинах, зайнятий зварюванням у середовищі вуглекислого газу
Електрозварювальник ручного зварювання
Маляр, зайнятий на роботі із застосуванням шкідливих речовин не нижче 3 класу небезпеки
Майстер малярного цеху
Газорізальник
Терміст
Майстер термічної дільниці
Гальванік
Майстер гальванічної дільниці
Полірувальник, зайнятий поліруванням виробів з металу із застосуванням шкідливих речовин не нижче 3 класу небезпеки
Заточувальник, зайнятий точінням інструменту абразивними кругами сухим способом
Пресувальник-вулканізаторник
Коваль на молотах і пресах
Видача молока в дні з шкідливими умовами праці Електрогазозварювальник, зайнятий різанням та ручним зварюванням Виведення з організму шкідливих речовин 1 раз на робочий день Завідуючий їдальнею
Електрозварювальник на автоматичних та напівавтоматичних машинах, зайнятий зварюванням у середовищі вуглекислого газу
Електрозварювальник ручного зварювання
Маляр, зайнятий на роботі із застосуванням шкідливих речовин не нижче 3 класу небезпеки 256,5
Майстер малярного цеху
Газорізальник
Терміст 256,5
Майстер термічної дільниці 256,5
Гальванік 256,5
Майстер гальванічної дільниці 256,5
Полірувальник, зайнятий поліруванням виробів з металу із застосуванням шкідливих речовин не нижче 3 класу небезпеки
Заточувальник, зайнятий точінням інструменту абразивними кругами сухим способом
Пресувальник-вулканізаторник
Коваль на молотах і пресах
Право на пільгове пенсійне забезпечення Електрогазозварювальник, зайнятий різанням та ручним зварюванням Соціальне забезпечення в старості Після досягненню пенсійного віку Головний бухгалтер
Електрозварювальник на автоматичних та напівавтоматичних машинах, зайнятий зварюванням у середовищі вуглекислого газу
Електрозварювальник ручного зварювання
Маляр, зайнятий на роботі із застосуванням шкідливих речовин не нижче 3 класу небезпеки
Майстер малярного цеху
Газорізальник
Терміст
     
     
      Закінчення табл. 4.5
               
Право на пільгове пенсійне забезпечення Майстер термічної дільниці Соціальне забезпечення в старості Після досягненню пенсійного віку Головний бухгалтер
Гальванік
Майстер гальванічної дільниці
Полірувальник, зайнятий поліруванням виробів з металу із застосуванням шкідливих речовин не нижче 3 класу небезпеки
Заточувальник, зайнятий точінням інструменту абразивними кругами сухим способом
Пресувальник-вулканізаторник
Коваль на молотах і пресах
  244868,5  
                       

 

Згідно табл. 4.5, ПАТ «АТЕКО» витратило на охорону праці майже 245 тис. грн., що значно перевищує законодавчо встановлену норму. Отже, фінансування заходів охорони праці на ПАТ «АТЕКО» знаходиться на належному рівні.

З метою забезпечення нормованих параметрів небезпечних та шкідливих виробничих факторів пропонується:

1) для зниження рівня шуму необхідно використовувати в конструкціях обладнання звукоізоляційні кожухи та акустичні екрани;

2) для зниження рівня вібрації необхідно застосування метод віброгасіння;

3) з метою підвищення температура повітря робочої зони до нормованих значень необхідно передбачити систему опалення виробничих приміщень у холодну пору року;

4) для підвищення швидкості руху повітря робочої зони, зниження його відносної вологості та рівня інфрачервоного випромінювання, а також зниження концентрацій шкідливих речовин в повітрі робочої зони до граничнодопустимих значень необхідне використання системи витяжної механічної вентиляції;

5) для боротьби із пилом необхідно передбачити щоденне вологе прибирання.

 

 

Висновки до розділу 4

 

1. Основні питання охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях щодо ПАТ «АТЕКО» це: аналіз умов праці на підприємстві, аналіз нещасних випадків на підприємстві, розробка заходів щодо вдосконалення системи охорони праці на підприємстві.

2. Основними небезпечні та шкідливі виробничі фактори на окремих робочих місцях, які підлягаю атестації, є понаднормативні викиди діоксину азоту, оксиду заліза тощо. Крім того, на окремих робочих місцях спостерігається перевищення нормативів за характеристиками шуму, інфрачервоного випромінювання тощо.

3. Виявлено, що різке зниження рівня виробничого травматизму на ПАТ «АТЕКО» протягом 20__-20__ років відбулося завдяки збільшенні витрат на охорону праці.

4. До основних заходів щодо вдосконалення системи охорони праці на підприємстві, які спрямовані на забезпечення здорових та безпечних умов праці, слід віднести: використання в конструкціях обладнання звукоізоляційних кожухів та акустичних екранів – для зниження рівня шуму; застосування метод віброгасіння – для зниження рівня вібрації; створення систему опалення виробничих приміщень у холодну пору року – з метою підвищення температура повітря робочої зони; системи витяжної механічної вентиляції – для підвищення швидкості руху повітря, зниження його відносної вологості та рівня інфрачервоного випромінювання, зниження концентрацій шкідливих речовин в повітрі; щоденне вологе прибирання – для боротьби із пилом необхідно передбачити

6. Обсяги фінансування заходів з охорони праці на ПАТ «АТЕКО» знаходиться на належному рівні.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

1. ГОСТ 12.0.003-74. ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация.

2. Атестація робочих місць за умовами праці / ВАТ «АТЕКО». – Турбів, 2004. – 280 с.

3. Закон України Про внесення змін до Закону України «Про охорону праці» від 21 листопада 2002 року № 229-IV з урахуванням Закону України «Про внесення змін до статті 12 Закону України «Про охорону праці» № 1331-ІV від 25 листопада 2003 р.

4. Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» із змінами і доповненнями Законами України від 21 грудня 2000 № 2180-111, від 22 лютого 2001 року № 2272-111.

5. Основи законодавства України про охорону здоров’я із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 3 лютого року № 2978/ХII, від 25 лютого 1994 року № 4039а-ХII, ВВР, від 23 вересня 1994 року № 183/94-ВР, ВВР, від 13 жовтня року № 200/94-ВР, від 14 лютого 1997 року № 70/97-ВР, від 22 лютого 2000 року № 1489-111, Декретом Кабінету Міністрів України від 31 грудня 1992 року № 23-92.

 

У кінці кожного розділу формулюються висновки (2-3 сторінки) із стислим викладом наведених у розділі наукових і практичних результатів, що дає змогу вивільнити загальні висновки від другорядних подробиць.

Висновки

 

Викладають найважливіші наукові та практичні результати, одержані в магістерській роботі, які повинні містити формулювання розв’язаної наукової проблеми (завдання), її значення для науки і практики. Далі формулюють висновки та рекомендації щодо наукового та практичного використання здобутих результатів. У першому пункті висновків коротко оцінюють стан питання. Далі розкривають методи вирішення поставленої в роботі наукової проблеми (завдання), дається її практичний аналіз, наводяться порівняння з відомими розв’язаннями.

У висновках необхідно наголосити на якісних і кількісних показниках здобутих результатів, обґрунтувати достовірність результатів, викласти рекомендації щодо їх використання.

Висновки зазвичай логічно пов’язані із завданнями дослідження, тому вони можуть мати відповідну до завдань нумерацію.

Обсяг висновків – 3-5 сторінок.

Список використаних джерел

 

Результатом роботи з пошуку й опрацювання літератури є список використаних джерел, який містить бібліографічні описи й розміщується після висновків. Рекомендована кількість найменувань списку – 70-100. Понад 50 % джерел списку мають складати новітні видання (за останні 5 років).

Джерела доцільно розміщувати таким чином:

– Конституція України;

– міжнародні документи та угоди;

– Закони України;

– декрети Кабінету Міністрів України;

– рішення та роз’яснення Конституційного Суду України;

– постанови Верховної Ради України;

– укази та розпорядження Президента України;

– постанови Кабінету Міністрів України;

– акти міністерств, відомств та інших центральних органів виконавчої влади;

– джерела, написані кирилицею;

– джерела, написані латиницею.

Рекомендується розміщувати джерела, написані кирилицею та латиницею, в алфавітному порядку за прізвищами авторів або першою літерою назв творів.

Авторів, які мають однакові прізвища, записують за алфавітним порядком їхніх ініціалів. Праці одного автора записуються за першими буквами назв його праць (інколи – за хронологією їх виходу у світ).

Нумерація джерел списку має бути наскрізною.

 

Додатки

 

До додатків (за необхідності) доцільно включати допоміжний матеріал:

– проміжні математичні доведення, формули та розрахунки;

– таблиці первинних цифрових даних (з балансів підприємств, звітів про фінансові результати тощо);

– статути, протоколи тощо;

– розрахунки економічного ефекту;

– інструкції та методики, описи алгоритмів і програм вирішення задач на ЕОМ, які розроблені у магістерській роботі;

– допоміжні ілюстрації.

 Последнее изменение этой страницы: 2017-02-07; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.172.213 (0.008 с.)