ТОП 10:

Управління підприємницькою діяльністю154. Управління комерційною діяльністю підприємства (…).

155. Механізм створення бізнесу або власної справи (…).

156. Економічне обгрунтування стратегічних альтернатив роз­витку бізнес-структур (…).

157. Стратегічне, тактичне та оперативне планування підприємницької діяльності (…).

158. Механізм внутрішньофірмового інноваційного підприємництва (…).

159. Політика формування та використання прибутку бізнес-структур (…).

160. Безпека бізнесу: організаційно-правові, економічні та інформаційні засади (…).

161. Управлінське консультування бізнес-структур (…).

162. Консалтингові послуги з побудови систем управлення в організаціях (…).

Проектний аналіз. Бізнес-планування

163. Бізнес-планування підприємницької діяльності підприємства (…).

164. Бізнес-аналіз та бізнес-планування оборотного капіталу підприємства (…).

165. Бізнес-аналіз та бізнес-планування витрат на підприємствах (…).

166. Бізнес-планування реалізації інвестиційного проекту на підприємствах (…).

167. Оптимізація бізнес-планування реструктуризації підприємства (…).

168. Розробка і реалізація інвестиційних проектів як напрям активізації підприємництва на регіональному рівні (…).

Корпоративне управління

169. Корпоративне управління на підприємствах (…).

170. Управління державним підприємством в сучасних умовах (…).

171. Система управління діяльністю відкритого акціонерного товариства (…).

172. Стратегічне управління закритими акціонерними товариствами (…).

173. Особливості управління товариством з обмеженою відповідальністю (…).

Менеджмент АПК

174. Система управління виробничою діяльністю сільськогосподарського підприємства (…).

175. Організація використання персоналу та шляхи підвищення продуктивності праці в сільськогосподарському підприємстві (…).

176. Організація та планування виробництва зерна (або цукрових буряків, або картоплі, або…) в сучасних умовах (…).

177. Формування стратегії розвитку сільськогосподарського підприємства (…).

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

178. Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства (…).

179. Формування та розвиток міжнародних франчайзингових відносин підприємств (…).

180. Управління зовнішньоекономічною діяльністю промислових підприємств в умовах вступу України до СОТ (…).

181. Управління підприємствами з іноземними інвестиціями (…).

182. Управління процесом організації та функціонування спільного підприємства (…).

183. Інноваційні стратегії в зовнішньоекономічній діяльності підприємства (…).

Додаток Б

Зразок листа-замовлення організації на виконання

Магістерської роботи

___________________________________________________________________

 

 

Ректору

Вінницького соціально-економічного

інституту Університету «Україна»

 

Головне управління праці та соціального захисту населення Вінницької облдержадміністрації замовляє виконання магістерської роботи на тему: «Система управління соціальним захистом працівників підприємства в умовах кризи (на прикладі ТОВ «Майстер-мережа», м. Вінниця)» студентці освітньо-професійної програми підготовки магістрів з менеджменту Шамоті Л.І.

 

Начальник

Головного управління праці

та соціального захисту

населення Вінницької

облдержадміністрації Аракалов С.О.

(підпис)

 

(печатка установи)

 

«____» ___________ 2013 р.

 

 

Додаток В

Зразок заяви студента на виконання магістерської роботи

___________________________________________________________________

 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

Вінницький соціально-економічний інститут

 

Кафедра економіки та менеджменту

 

 

«Погоджено»

Завідувач кафедри ____________________

(підпис)

«____» ____________20___ р.

 

 

Завідувачу кафедри економіки та менеджменту

_________________________________________

(прізвище, ім’я, по-батькові)

Студента _________________________________

_________________________________________

(прізвище, ім’я, по-батькові)

________________________________________________

(курс, група)

 

З А Я В А

 

Прошу затвердити тему магістерської роботи «Система управління соціальним захистом працівників підприємства в умовах кризи (на прикладі ТОВ «Майстер-мережа», м. Вінниця).

Науковим керівником прошу призначити канд. техн. наук, доцента Лютворта С. Г.

 

 

«____» _____________20__ р. _______________

(підпис)

Додаток Д

Зразок завдання студентові на виконання магістерської роботи

___________________________________________________________________

Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

Вінницький соціально-економічний інститут

 

Кафедра____ економіки та менеджменту____________________________

Спеціальність____8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)» ____________________________________________________

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Завідувач кафедри

____________________________

«____»____________2013_р.

 

З А В Д А Н Н ЯПоследнее изменение этой страницы: 2017-02-07; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 75.101.220.230 (0.007 с.)