Ліцензування банківської діяльностіМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Ліцензування банківської діяльностіЗ метою підвищення надійності та стабільності банків­ської системи, забезпечення інтересів кредиторів, вкладників НБУ видає комерційним банкам спеціальний дозвіл — ліцензіюна здій­снення банківських операцій. Видача банківської ліцензії та пись­мового дозволу відбувається після процедури реєстрації банку.

Ліцензування – це порядок видачі комерційним банкам, які набули статусу юридичної особи, дозволу на здійснення деяких чи всіх банківських операцій.

Операцій, що підлягають ліцензуванню, визнача­ється Законом України «Про банки і банківську діяльність».

Для отримання ліцензії кредитна установа повинна дотриму­ватися вимог щодо:

• мінімального розміру статутного капіталу;

• джерел формування статутного капіталу;

• кваліфікації, досвіду та репутації керівництва банку;

• внесків учасників банку;

• кола операцій, що виконуватимуться банком, та стратегії його діяльності;

• правильності оцінки банківських активів за їх ринковою вартістю;

• заходів Щ0ДО створення резервів на випадок виникнення
сумнівних та безнадійних боргів і збитків від банківської діяльності.

Комерційні банки мають право здійснювати операції тільки після отримання відповідної ліцензії НБУ. Серед базових опера­цій,що підлягають ліцензуванню, виділяють наступні:

• приймання вкладів (депозитів) від юридичних осіб;

• приймання вкладів (депозитів) від фізичних осіб;

• відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів, у т.ч. переказування грошових коштів з цих рахунків за допомогою платіжних інструментів та зарахування коштів на них;

• відкриття та ведення розрахунків банків-кореспондентів, у т.ч. переказування грошових коштів з цих рахунків за допомогою платіжних інструментів та зарахування коштів на них;

• розміщення залучених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик;

• надання гарантій, поручительств та інших зобов'язань від третіх осіб, які передбачають їх виконання у грошовій формі;

• факторинг;

• лізинг;

• послуги з відповідального зберігання цінностей та документів клієнтів;

• випуск, купівля, продаж і обслуговування чеків, векселів та інших оборотних платіжних документів;

• випуск банківських платіжних карток і здійснення операцій з ними.

Для здійснення інших операцій комерційний банк повинен отримати спеціальний письмовий дозвіл.Це такі операції:

• операції з валютними цінностями;

• емісія власних ЦП; операції купівлі/продажу ЦП за дорученням клієнтів;

• операції на ринку ЦП від свого імені;

• довірче управління коштами та ЦП за договорами з юридичними і фізичними особами;

• депозитарна діяльність і діяльність з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів;

• здійснення інвестицій у статутні фонди інших юридичних осіб;

• здійснення випуску, обігу, погашення (розповсюдження) державних та інших грошових лотерей;

• перевезення валютних цінностей та інкасація грошових коштів;

• операції за дорученням клієнтів або від свого імені з інструментами грошового ринку; інструментами, що базуються на обмінних курсах та процентах; з фінансовими ф'ючерсами та опціонами.

Рішення про надання чи відмову у видачі ліцензії та дозволу НБУ приймає протягом місяця з дня отримання клопотання і по­вного пакета документів.

Ліцензія набуває чинності з моменту прийняття рішення Комісією з питань нагляду і регулювання діяльності бан­ків НБУ.

У процесі діяльності банки повинні дотримуватися встанов­лених Національним банком України економічних нормативів, дотримуватися вимог щодо створення фондів тощо. В іншому випадку ліцензія відзивається, створюється ліквідаційна комі­сія для закриття банку.

Відкликання ліцензії означає припинення банківської діяльно­сті. Підставами для цього є:

— недостовірність інформації в документах, наданих для отримання ліцензії;

— не проведення банком жодної операції протягом року з дня отримання ліцензії

— недотримання обов'язкових умов для одержання ліцензії протягом року з дати реєстрації банку

— наявність порушень законів і нормативно-правових актів НБУ, які призвели до значної втрати активів та неплатоспроможності банку;

— недоцільність виконання плану тимчасової адміністрації щодо реорганізації банку.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-28; просмотров: 81; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.90.49.108 (0.012 с.)