Розподіл балів при рейтинговій системі 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розподіл балів при рейтинговій системі  Модуль І = 16 Модуль ІІ = 34 Іспит = 50 балів М1+М2 + іспит=100 балів
  ЗМ І = 16 ЗМ ІІ+ІІІ = 34
  Т 1.1 Т 1.2 Т 1.3 Т 1.4 КЗ=6 Підсумкова атестація по І-му модулю = 16 балів Т 2.1 Т 2.2 Т 2.3 Т 2.4.1 Т 2.4.2 Т 2.5 Т 2.6 Т 2.7 Т 3.1 Т 3.2 КЗ = 6 Підсумкова атестація по ІІ-му модулю = 34 бали
Активність на семінарських (практичних) заняттях 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Виконання самостійної роботи   4 бали   7 балів
Виконання індивідуальної роботи

З навчальної дисципліни «Порівняльне податкове право» спеціаліст


 

Розподіл балів при рейтинговій системі

  Модуль І = 22 Модуль ІІ = 28   МІ+МІІ+ПМКР = 22+28+50 =100 балів
  ЗМ І = 22 ЗМ ІІ+ЗМ ІІІ = 28
  Т 1.1 Т 1.2 Т 1.3 Т 1.4 КЗ=12 Підсумкова атестація по І-му модулю = 22 бали Т 2.1 Т 2.2 Т 2.3 Т 2.4.1 Т 2.4.2 Т 2.5 Т 2.6 Т 2.7 Т 3.1 Т 3.2 Підсумкова атестація по ІІ-му модулю = 28 балів ПМКР= 50 балів
Активність на семінарських (практичних) заняттях 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Виконання самостійної роботи   4 бали   7 балів  
Виконання індивідуальної роботи

З навчальної дисципліни “Порівняльне податкове право” (ПММ-51)

 

 


МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Змістовий модуль 1

Становлення та розвиток порівняльного податкового права

Тема 1.1. Історичні аспекти виникнення та розвитку оподаткування в окремих країнах. Організація сучасних податкових систем.

Семінарське заняття

1. Виникнення оподаткування.

2. Етапи розвитку оподаткування.

3. Основи організації та функціонування податкових систем.

4. Податкова політика та її методи.

5. Гармонізація та адаптація оподаткування в рамках податкових реформ в ЄС.

Самостійна робота

1.Проблеми гармонізації податкового законодавства України до стандартів

ЄС.

2. Податки Східних держав, Греції та Риму.

3.Податки періоду Середньовіччя.

4.Податки Нового часу.

Література: [1, 4, 7, 8, 18, 22, 23, 24, 27, 31, 32, 37]

 

Тема 1.2 . Типи та моделі податкових систем зарубіжних країн.

Семінарське заняття

1. Поняття та загальна характеристика сучасних податкових систем.

2. Типи податкових систем в зарубіжних країнах.

3. Моделі податкових систем в зарубіжних країнах.

Самостійна робота

1.Порівняйте англосаксонську та євроконтинентальну моделі
оподаткування за характерними їм відмінними та тотожними ознаками.

2.Конкретно охарактеризуйте змішану модель оподаткування на прикладі
однієї країни (на вибір).

Література: [8, 17, 18, 21, 22, 27, 28, 31, 47, 51]

Тема 1.3. Підходи до визначення та класифікації податків в зарубіжних країнах.

Семінарське заняття

1. Класифікація податкових платежів в зарубіжних країнах.

2.Загальна характеристика основних податків в зарубіжних країнах.

3. Спеціальні екологічні податки та збори в зарубіжних країнах.

Самостійна робота

1.Проаналізуйте та складіть порівняльну таблицю щодо визначення поняття
"податок", "збір", "мито" в Україні і зарубіжних країнах.

2.Проблеми кодифікації податкового законодавства в Україні та світі.

3.Значення судових прецедентів для регулювання податкових відносин.

Література: [22, 29, 33, 38, 51]

Тема 1.4. Правовий статус платників податків в зарубіжних країнах. Поняття податкового консультування

Семінарське заняття

1. Платники податків в зарубіжних країнах та їх загальна характеристика.

2. Основні обов'язки і права платників податків.

3. Досвід електронної звітності платників податків в зарубіжних країнах.

4. Податкове консультування в зарубіжних країнах.

Самостійна робота

1.Інститут приватних та відомчих податкових консультантів в зарубіжних
країнах.

2.Палата податкових консультантів в зарубіжних країнах.

3. Права та обов'язки податкових консультантів в зарубіжних країнах.

4. Палати податкових консультантів в Німеччині.
Література: [4, 6, 9, 17, 18, 22, 29, 33, 38, 51]

 

Змістовий модуль 2

Особливості податкових систем окремих зарубіжних країн та порівняння їх із податковою системою України

Т. 2.1. Європейське податкове право

Семінарське заняття

1. Податкова система Німеччини.

2. Податкова система Великобританії.

3. Податкова система Франції.

4. Податкова система Польщі.

Самостійна робота

1.Порівняйте податкові системи Італії, Іспанії та Португалії, і вкажіть їх відмінні риси.

2.Податкові системи Австрії та Швейцарії.

3.Податкові системи Польщі та Франції.

Література: [1,4, 5, 8, 9, 11, 13, 15, 18, 21,22, 28,31, 44,50, 51, 54]

Т. 2.2. Податкове право країн учасниць - СНД. Порівняльний аспект

Семінарське заняття

1. Податкова система Російської Федерації.

2. Податкова система Білорусії.

3. Податкова система Грузії.

4. Податкова система Молдови.

Самостійна робота

1. Характеристика податкової системи Казахстану.

2. Особливості оподаткування в Туркменістані.

3. Податкова система Узбекистану.

4. Система податків в Азербайджані.

Література: [1, 2, 3, 6, 9, 27, 38]

Т. 2.3. Податкове право країн Східної та Південної Європи

Семінарське заняття

1. Загальна характеристика податкової системи Болгарії.

2. Загальна характеристика системи оподаткування в Туреччини.

3. Загальна характеристика податкової системи Румунії.

4. Податкова система Греції.

5. Податкова система Кіпру.

Самостійна робота

1.Податкове право Угорщини, та його специфічні особливості.

2.Порівняйте податкові системи Чехії та Словаччини.

Література: [5, 10, 11, 14, 18, 19, 25,31,50]

Т. 2.4.Порівняльні особливості податкових систем Скандинавських країн

Семінарське заняття

1. Загальна характеристика податкової системи Швеції.

2. Податкова система Данії.

3. Податкова система Норвегії.

Самостійна робота

1. Податкова система Фінляндії.

2.Правове забезпечення податкових відносин в скандинавських країнах.

Література: [1,4, 5, 8,9, 11, 13, 15, 18, 21, 22, 28, 31, 44, 50, 51]

 

Т. 2.5. Особливості податкових систем країн Бенілюксу

Семінарське заняття

1. Загальна характеристика податкової системи Люксембургу.

2. Особливості податкової системи Нідерландів.

3. Загальна характеристика податкової системи Бельгії.

Самостійна робота

1.Система податкових органів країн Бенілюксу.

2.Відповідальність за порушення податкового законодавства в країнах
Бенілюксу.

Література: [1,4,5,8,9, 11, 13, 15, 18,21,22, 28,31,44,50,51]

Т. 2.6. Податкове право країн Америки та Канади

Семінарське заняття

1. Податкова система США.

2. Податкова система Канади, та її правове забезпечення.

3. Особливості оподаткування в Бразилії.

4. Система оподаткування в Аргентині.

Самостійна робота

1.Структура системи федеральних податків в США.

2.Податкові реформи в США 80-х років.

3.Структура та завдання Служби внутрішніх доходів Міністерства фінансів

США.

4.Податкові джерела бюджетів канадських провінцій.

5.Схематично відобразіть позитивні та негативні ознаки податкової системи України по відношенню до податкових систем Канади і США.

Література: [1, 4, 5, 8, 9, 17, 21, 26, 31, 41, 45, 47, 51]

Т. 2.7. Податкове право країн Азії та Африки

Семінарське заняття

1. Податкова система Японії, її загальна характеристика та специфічні
особливості.

2. Податкова система Індії.

3. Загальна характеристика податкового права КНР.

4. Основи податкового права Арабських країн (ОАЕ, Саудівська Аравія).

Самостійна робота

1.Особливості оподаткування в ПАР.

2.Податкова система Тунісу.

3.Загальна характеристика системи оподаткування в Африці.

4.Система оподаткування в Ізраїлі, та її порівняльна характеристика з
Україною.

Література: [1,4, 5, 9, 17, 21, 28, 31, 51, 54]

 

Т. 2.8. Міжнародне подвійне оподаткування та шляхи його усунення

Семінарське заняття

1. Поняття міжнародних податкових правовідносин.

2. Поняття та види міжнародного подвійного оподаткування.

3. Шляхи і методи усунення подвійного оподаткування.

4. Особливості оподаткування міжнародної діяльності транснаціональних корпорацій.

Самостійна робота

1. Укладання міжнародних договорів і угод як спосіб уникнення подвійного
оподаткування.

2. Міжнародні договори про уникнення подвійного оподаткування серед країн ЄС.

3.Опрацюйте декілька угод про уникнення подвійного оподаткування, які
Україна підписала з країнами СНД та ЄС.

Література: [16, 22, 17, 18, 8, 33]

 

Змістовий модуль 3

Последнее изменение этой страницы: 2016-12-28; просмотров: 86; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.161.98.96 (0.008 с.)