Магістерська програма «Порівняльне та міжнародне фінансове право»Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Магістерська програма «Порівняльне та міжнародне фінансове право» 

№ п/п Змістові модулі Кількість годин
Всього Лекції Семінарські заняття Практичні заняття Індивідуальні заняття Самостійна робота студента
Модуль І = 1 заліковий кредит
ЗМ1 (Т.1.1-1.4) Становлення та розвиток порівняльного податкового права
Т. 1.1 Історичні аспекти виникнення та розвитку оподаткування в окремих країнах. Організація сучасних податкових систем.  
Т. 1.2 Типи та моделі податкових систем зарубіжних країн  
Т. 1.3 Підходи до визначення та класифікації податків в зарубіжних країнах  
Т.1.4 Правовий статус платників податків в зарубіжних країнах. Поняття податкового консультування  
Всього по ЗМ І  
Контрольний захід – контрольна робота І (1год.)
Модуль ІІ = 2,5 залікових кредити
  ЗМ2 (Т. 2.1-2.7) Особливості податкових систем окремих зарубіжних країн та порівняння їх із податковою системою України
Т. 2.1 Європейське податкове право  
Т. 2.2 Податкове право країн учасниць - СНД. Порівняльний аспект  
Т.2.3 Податкове право країн Східної та Південної Європи   -
Т. 2.4 Порівняльні особливості податкових систем Скандинавських країн  
Т. 2.5 Особливості податкових систем країн Бенілюксу  
Т. 2.5 Податкове право країн Америки та Канади  
Т. 2.6 Податкове право країн Азії та Африки  
Т. 2.7 Міжнародне подвійне оподаткування та шляхи його усунення  
  Всього по ЗМ ІІ            
ЗМ 3 (Т.3.1-3.2) Особливості податкового адміністрування у зарубіжних країнах та в Україні
Т.3.1 Податкові органи та організація податкового контролю у зарубіжних країнах  
Т. 3.2 Податкові правопорушення у законодавстві зарубіжних країн  
Всього по ЗМ ІІІ            
  Всього по модулю ІІ  
Контрольний захід – контрольна робота ІІ (1год.)
Всього годин к курсу  
                             

 


 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
з курсу «Порівняльне податкове право»

Магістр

Магістерська програма «Правове забезпечення фінансової діяльності держав»

(заочна форма навчання)

№ п/п Перелік тем Кількість годин
всього лекції семінар. заняття консультації самост. робота
РОЗДІЛ І. Становлення та розвиток порівняльного податкового права
Тема. 1 Історичні аспекти виникнення та розвитку оподаткування в окремих країнах.    
Тема. 2 Типи та моделі податкових систем зарубіжних країн    
Тема. 3 Підходи до визначення та класифікації податків в зарубіжних країнах    
Тема. 4 Правовий статус платників податків в зарубіжних країнах. Поняття податкового консультування    
РОЗДІЛ ІІ. Особливості податкових систем окремих зарубіжних країн та порівняння їх із податковою системою України
Тема. 5 Європейське податкове право    
Тема. 6 Податкове право країн учасниць – СНД. Порівняльний аспект    
Тема. 7 Податкове право країн Східної та Південної Європи    
Тема. 8 Порівняльні особливості податкових систем Скандинавських країн    
Тема. 9 Особливості податкового права країн Бенілюксу      
Тема. 10 Податкове право країн Америки та Канади    
Тема. 11 Податкове право країн Азії та Африки    
Тема. 12 Міжнародне подвійне оподаткування та шляхи його усунення      
Тема. 13 Податкові органи та організація податкового контролю у зарубіжних країнах    
Тема. 14 Податкові правопорушення у законодавстві зарубіжних країн    
Разом годин з курсу
Форма підсумкового контролю – іспит
                     

 


«Порівняльне податкове право»

СпеціалістПоследнее изменение этой страницы: 2016-12-28; просмотров: 84; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.227.97.219 (0.007 с.)