Методи та програма санаційного аудиту. 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Методи та програма санаційного аудиту.17. Порядок проведення санаційного аудиту.

18. Вивчення наявної санаційної концепції та збір необхідної інформації.

19. Аналіз виробничо-господарської діяльності.

20. Аудит фінансової сфери підприємства.

21. Ситуація підприємства на ринках факторів виробництва та збуту готової продукції.

22. Аналіз причин кризи та сильних і слабких місць на підприємстві

23. Експертна оцінка запланованих санаційних заходів.

24. Акт аудиторської перевірки.

25. Форми фінансової санації.

26. Визначення потреби в капіталі для проведення санації підприємства.

27. Визначення потреби в інвестиційному та в оборотному капіталі.

28. Забезпечення фінансової рівноваги на підприємстві.

29. Правила фінансування санації підприємств.

30. Поняття та класифікація внутрішніх джерел фінансової стабілізації.

31. Власний капітал, його функції та складові частини.

32. Збитки підприємства та джерела їх покриття.

33. Економічний зміст санації балансу та призначення санаційного прибутку.

34. Завдання та основні передумови зменшення статутного фонду підприємств.

35. Санація шляхом викупу акцій (придбання часток) у власників.

36. Фінансування санації за рахунок акціонерного (пайового) капіталу.

37. Основні цілі та порядок збільшення статутного фонду.

38. Методи та джерела збільшення статного фонду.

39. Альтернативна санація.

40. Участь кредиторів у фінансовому оздоровленні боржника.

41. Трансформація власності у борг.

42. Пролонгація та списання заборгованості.

43. Санаційні кредити.

44. Фінансова участь персоналу в санації підприємства.

45. Сутність та форми реструктуризації підприємства.

46. Механізм реорганізації підприємств.

47. Форми та загальні передумови реорганізації.

48. Реорганізація, спрямована на укрупнення підприємств (злиття, приєднання, поглинання).

49. Реорганізація підприємств, спрямована на їх розукрупнення (поділ, виділення).

50. Перетворення як окремий випадок реорганізації підприємств.

51. Передаточний та роздільний баланси.

52. Доарбітражне та арбітражне врегулювання господарських спорів.

53. Необхідність, функції та завдання інституту банкрутства підприємств.

54. Порядок оголошення підприємства банкрутом.

55. Етапи ліквідації підприємства.

56. Діяльність ліквідаційної комісії.

57. Черговість задоволення претензій кредиторів.

58. Ліквідаційний баланс.

59. Фінансова санація на ухвалу господарського суду.

60. Керуючий санацією, його функції та повноваження.

61. План санації (реорганізації) боржника в ході провадження справи про банкрутство.

62. Мирова угода.

63. Приховане, фіктивне та зумисне банкрутство.

64. Податкові аспекти банкрутства та ліквідації підприємств.

65. Необхідність, завдання та принципи експертної оцінки вартості майна підприємства.

66. Порядок оцінки вартості майна.

67. Методи оцінки вартості майна.

68. Інвентаризація майна як складова частина оцінки його вартості.

69. Оцінка вартості підприємства як цілісного майнового комплексу.

70. Оцінка вартості корпоративних прав.

71. Оцінка об’єктів нерухомості.

72. Оцінка вартості нематеріальних активів та рухомого майна підприємств.

73. Звіт про експертну оцінку вартості майна.

74. Зміст та необхідність державної санаційної підтримки підприємств.

75. Державні органи з питань санації та банкрутства підприємств.

76. Форми та методи державної фінансової підтримки підприємств.

77. Пряме державне фінансування санації підприємств.

78. Непрямі форми державного фінансового сприяння санації.

79. Державні гарантії та поручительства як особливі види державної підтримки санації підприємств.

80. Сприяння інноваційному розвитку підприємств.

81. Розпорядник майна, його функції та обов’язки.

82. Керуючий санацією, його функції та повноваження.

83. Порядок складання ліквідаційного балансу.

84. План санації (реорганізації) боржника в ході провадження справи про банкрутство.

85. Учасники провадження у справі про банкрутство.

86. Особливості банкрутства містоутворюючих підприємств.

87. Особливості банкрутства особливо небезпечних підприємств.

88. Особливості банкрутства сільськогосподарських підприємств.

 


Последнее изменение этой страницы: 2016-12-27; просмотров: 68; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.205.167.104 (0.006 с.)