Вивчення наявної санаційної концепції та збір необхідної інформації. 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Вивчення наявної санаційної концепції та збір необхідної інформації. 

Перший етап санаційного аудиту — загальне ознайомлення з наявною в підприємства санаційною концепцією та планом фінансового оздоровлення. Окрім цього збирається та систематизується інформація, використовувана у процесі санаційного аудиту.

Аудитор для виконання своїх завдань з оцінювання санаційної спроможності суб'єкта господарювання дістає доступ до всієї комерційної інформації про нього.

Перш ніж починати санаційний аудит, аудитор має взяти в керівника підприємства пояснювальну записку до плану санації, що підлягає експертизі. Записка підтверджує повноту й достовірність плану, а також фактичного матеріалу, на якому він базується, і водночас визначає повноваження аудитора. Ця записка може мати такий вигляд.

Пояснювальна записка до плану санації.

Ця записка, подана аудитору, котрий проводить санаційний аудит підприємства «XXX», підтверджує, що я як керівник підприємства засвідчую таке.

1. Уся документальна інформація, дані оперативного бухгалтерського обліку та звітності, інші докази, що потрібні для проведення санаційного аудиту і були Вами замовлені, у повному обсязі надані у Ваше розпорядження. Окрім цього, усі додаткові матеріали та обставини, які, на нашу думку, стосуються плану санації, достовірність якого перевіряється, будуть Вам надані.

2. Під час розробки плану санації були враховані всі основні дані щодо фінансово-господарської діяльності підприємства, зокрема інформація про фінансовий стан, економіко-правові відносини (у тому числі дані про характер фінансових відносин із власниками та засновниками підприємства), дані про стан боргових відносин із кредиторами та інші виробничі й ринкові фактори, що стосуються підприємства.

3. Усі особи, економічних інтересів яких стосуються або можуть стосуватися обставини й заходи, передбачені планом санації, дістали своєчасне і повне повідомлення про це.

4. Договори та контракти, предмет яких, строки виконання чи інші умови мають (або можуть мати) значення для оцінювання економічного стану підприємства, надаються у Ваше розпорядження.

5.Усі спірні моменти, у тому числі арбітражного характеру, враховані при розробці плану санації.

6. Вам надається доступ до всіх приміщень, а також: до всіх документів, бухгалтерських книг та інших джерел інформації, необхідних для оцінювання плану санації.

7. Для інформаційного сприяння здійсненню санаційного аудиту за моїм наказом у розпорядження аудитора переходять такі співробітники

Вони зобов'язані забезпечувати аудитора необхідним довідковим матеріалом та іншою інформацією про підприємство.

 

Рис. 1. Джерела інформації, використовувані у процесі санаційного аудиту

Дані про підприємство мають характеризувати його оперативний і стратегічний стан (рис. 1). Поряд зі звітними бухгалтерськими даними та іншою внутрішньою інформацією для оцінювання санаційної спроможності підприємства слід також використовувати зовнішні джерела, а саме: статистичні дані, що стосуються діяльності тієї чи іншої галузі та народного господарства в цілому, описовий матеріал із засобів масової інформації, висновки незалежних експертів, нормативні документи. Зауважимо, що процес збирання та систематизації даних щодо стратегічного стану підприємства є набагато складнішим, ніж збирання інформації щодо його актуального стану.

Відбиті в санаційній концепції вихідні дані про оперативний (фактичний) та стратегічний стан підприємства оцінюються у процесі поглибленого аналізу його фінансово-господарського стану. При цьому послідовно вирішуються такі завдання:

1) аналізується виробничо-господарська діяльність;

2) аналізується фінансовий стан підприємства;

3) досліджується ситуація, в якій перебуває підприємство на ринку факторів виробництва та збуту готової продукції.

 

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-12-27; просмотров: 82; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 107.21.85.250 (0.007 с.)