З курсу «Фінансова санація та банкрутство підприємства»Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

З курсу «Фінансова санація та банкрутство підприємства»1. Фінансова криза на підприємстві та її симптоми.

2. Внутрішні і зовнішні причини кризи.

3. Види та фази фінансової кризи.

4. Криза стратегії.

5. Криза прибутковості.

6. Криза ліквідності.

7. Економічна сутність санації.

8. Різні погляди на сутність, цілі та завдання санації.

9. Типи санаційних заходів.

10. Умови, за яких може прийматися рішення про проведення санації підприємства.

11. Організація менеджменту санації на підприємстві.

12. Порядок проведення санації.

13. Класична модель фінансової санації.

14. Сутність санаційної спроможності підприємства.

15. Визначення санаційної спроможності підприємства як головна мета санаційного аудиту.

16. Характерні риси санаційного аудиту.

17. Методика та етапи проведення санаційного аудиту.

18. Програма аудиту.

19. Збір і систематизація інформації про підприємство.

20. Оперативне та стратегічне становище підприємства.

21. Методика поглибленого оцінювання фінансового стану неплатоспроможного підприємства.

22. Інтегральна оцінка фінансового стану підприємства.

23. Розрахунок та аналіз фактичних показників і тенденцій розвитку.

24. Оцінка глибини фінансової кризи.

25. Аналіз причин і симптомів фінансової кризи.

26. Виявлення сильних і слабких сторін на підприємстві.

27. Прийняття рішення про доцільність санації чи ліквідації підприємства.

28. Складання акта аудиторської перевірки.

29. Причини зменшення загальної суми фінансових ресурсів підприємства.

30. Сутність збитків від реалізації продукції та позареалізаційних операцій.

31. Структура плану досудової санації.

32. Умови укладання мирової угоди.

33. Розгляд мирової угоди в господарському суді.

34. Процедура призначення арбітражного керуючого.

35. Форми фінансової санації.

36. Джерела фінансування санаційних заходів.

37. Визначення потреби в капіталі, необхідному для фінансування санації підприємства.

38. Потреба в капіталі для реалізації санаційних заходів виробничо-технічного характеру.

39. Потреба в інвестиційному капіталі.

40. Потреба в оборотних коштах.

41. Зміст фінансової рівноваги на підприємстві.

42. Умови забезпечення фінансової рівноваги.

43. Золоте правило фінансування.

44. Золоте правило балансу.

45. Правило вертикальної структури капіталу.

46. Ефект фінансового лівериджу.

47. Оптимальна структура капіталу.

48. Незадовільна структура балансу.

49. Внутрішні джерела фінансової стабілізації.

50. Збільшення вхідних грошових потоків, що мають внутрішній характер

51. Збільшення виручки від реалізації. Реструктуризація активів.

52. Мобілізація прихованих резервів.

53. Рефінансування дебіторської заборгованості.

54. Зменшення вихідних грошових потоків.

55. Зниження собівартості продукції.

56. Резерви зниження собівартості.

57. Основні цілі та порядок збільшення статутного фонду.

58. Методи та джерела збільшення статного фонду.

59. Альтернативна санація.

60. Трансформація власності у борг.

61. Пролонгація та списання заборгованості.

62. Реструктуризація підприємства, її зміст та порядок проведення.

63. Фінансова та виробнича реструктуризація, реструктуризація активів, корпоративна реструктуризація.

64. Механізм реорганізації юридичної особи.

65. Форми санаційної реорганізації підприємства.

66. Загальні передумови реорганізації суб'єктів господарювання.

67. Етапи реорганізації підприємств.

68. Зміст та порядок складання реорганізаційної угоди.

69. Основні причини, що зумовлюють необхідність державної санаційної підтримки.

70. Основні критерії добору підприємств для надання їм державної фінансової підтримки.

71. Відмінності між державною підтримкою у формі поручительств та надання урядових гарантій.

72. Випадки фінансування підприємств державою на безповоротній основі.

73. Етапи ліквідації підприємства.

74. Діяльність ліквідаційної комісії.

75. Ліквідаційний баланс.

 


Перелік питань до аудиторної контрольної роботи

з курсу “Фінансова санація та банкрутство підприємства”:

1. Яких форм може набувати фінансова санація без залучення на підприємство додаткових фінансових ресурсів?

2. Яких форм може набувати фінансова санація із залученням нового фінансового капіталу.

3. Сутність чистої санації.

4. Назвіть види потреби в капіталі.

5. Фінансова рівновага передбачає…

6. Які види реакції підприємств на фінансову кризу ви знаєте. В чому їх сутність.

7. Назвіть класифікацію вхідних грошових потоків.

8. Яким чином можна класифікувати вихідні грошові потоки.

9. Назвіть основні чинники, які впливають на загальний рівень собівартості

10. Які основні функції статутного фонду ?

11. Назвіть основні цілі зменшення статутного фонду підприємства

12. Сутність фінансування санації за рахунок акціонерного капіталу

13. Назвіть методи та джерела збільшення статутного фонду

14. Що показує коефіцієнт конверсії

15. Яких форм може набирати фінансова участь кредиторів у санації боржників

16. До основних принципів аудиту належать…

17. З метою визначення санаційної спроможності під час санаційного авдиту вирішуються такі завдання:

18. Аудит фінансової сфери передбачає…

19. Баланс вважається ліквідним, якщо виконуються такі нерівності…

20. .Яка різниця між поточною та довгостроковою дебіторською заборгованістю?

21. Як здійснюється досудове врегулювання господарських спорів?

22. Яка процедура задоволення претензій кредиторів?

23. Які функції законодавства про банкрутство?

24. Яких форм може набувати фінансова санація без залучення на підприємство додаткових фінансових ресурсів?

25. Яких форм може набувати фінансова санація із залученням нового фінансового капіталу?

26. Сутність чистої санації.

27. Назвіть види потреби в капіталі.

28. Фінансова рівновага передбачає…

29. Які види реакції підприємств на фінансову кризу ви знаєте? В чому їх сутність?

30. Назвіть класифікацію вхідних грошових потоків.

31. Яким чином можна класифікувати вихідні грошові потоки?

32. Назвіть основні чинники, які впливають на загальний рівень собівартості.

33. Які основні функції статутного фонду?

34. Назвіть основні цілі зменшення статутного фонду підприємства.

35. Сутність фінансування санації за рахунок акціонерного капіталу.

36. Назвіть методи та джерела збільшення статутного фонду.

37. Що показує коефіцієнт конверсії?

38. Яких форм може набирати фінансова участь кредиторів у санації боржників?

39. До основних принципів аудиту належать…

40. З метою визначення санаційної спроможності під час санаційного аудиту вирішуються такі завдання…

41. Аудит фінансової сфери передбачає…

42. Баланс вважається ліквідним, якщо виконуються такі нерівності…

43. Яка різниця між поточною та довгостроковою дебіторською заборгованістю?

44. Назвіть економічні передумови та види банкрутства.

45. Розпорядник майна, його функції та обов’язки.

46. Керуючий санацією, його функції та повноваження.

47. Порядок складання ліквідаційного балансу.

48. План санації (реорганізації) боржника в ході провадження справи про банкрутство

49. Учасники провадження у справі про банкрутство.

50. Особливості банкрутства містоутворюючих підприємств.

51. Особливості банкрутства особливо небезпечних підприємств.

52. Особливості банкрутства сільськогосподарських підприємств


Перелік питань на іспит

з курсу “Фінансова санація та банкрутство підприємства”

1. Фінансова криза на підприємстві: економічний зміст та причини виникнення.

2. Види та фази фінансової кризи.

3. Економічна сутність санації підприємств.

4. Менеджмент фінансової санації підприємства.

5. Випадки, в яких приймається рішення про проведення фінансової санації підприємств.

6. Класична модель фінансової санації.

7. Інструменти та методи контролінгу.

8. Санаційна стратегія та концепція санації.

9. План фінансового оздоровлення підприємства.

10. Оцінка ефективності санації підприємства.

11. Система раннього попередження та реагування.

12. Управління ризиками як функціональне завдання санаційного контролінгу.

13. Прогнозування банкрутства.Последнее изменение этой страницы: 2016-12-27; просмотров: 73; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.212.120.195 (0.008 с.)