Тема: Облік і аудит дебіторської заборгованості за товари (роботи, послуги) на прикладі бази дослідженняМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема: Облік і аудит дебіторської заборгованості за товари (роботи, послуги) на прикладі бази дослідженняЗМІСТ

ВСТУП

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОБЛІКУ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ЗА ТОВАРИ (РОБОТИ, ПОСЛУГИ)

1.1. Економічний зміст та класифікація дебіторської заборгованості

1.2. Визнання та оцінка дебіторської заборгованості

 

ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА ОБЛІКУ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ЗА ТОВАРИ (РОБОТИ, ПОСЛУГИ) В ДОСЛІДЖУВАНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

2.1. Організація облікового процесу на підприємстві

2.2. Облік виникнення дебіторської заборгованості за товари (роботи, послуги)

2.3. Облік розрахунків з дебіторами за товари (роботи, послуги)

2.4. Методика підготовки показників форм звітності, що відображають операції з дебіторською заборгованістю за товари (роботи, послуги)

2.5. Шляхи вдосконалення обліку дебіторської заборгованості за товари (роботи, послуги) на підприємстві

АУДИТ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ЗА ТОВАРИ (РОБОТИ, ПОСЛУГИ)

3.1. Мета, завдання та джерела інформації аудиту дебіторської заборгованості за товари (роботи, послуги)

3.2. Вивчення та оцінювання системи внутрішнього контролю розрахунків з дебіторами за товари (роботи, послуги)

3.3. Методика аудиту дебіторської заборгованості за товари (роботи, послуги)

3.4. Шляхи вдосконалення внутрішнього контролю дебіторської заборгованості за товари (роботи, послуги) на підприємстві

ОХОРОНА ПРАЦІ У ДОСЛІДЖУВАНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

4.1. Організація та управління охороною праці

4.2. Організація безпечних умов праці

4.3. Розрахунок економічної ефективності заходів щодо поліпшення умов праці на робочих місцях

4.4. Організаційні заходи із забезпечення пожежної безпеки

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

У вступі обґрунтовується актуальність теми дослідження; визначається її мета, завдання, об’єкт, предмет та методи дослідження, подається інформаційна база дослідження, стисла характеристика досліджуваного підприємства.

У першому розділі висвітлюється економічний зміст дебіторської заборгованості за товари (роботи, послуги)та розглядається її класифікація, розкриваються умови визнання та оцінки дебіторської заборгованості згідно П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість». Обов’язково слід навести склад дебіторської заборгованості досліджуваного підприємства.

У другому розділі наводиться організація облікового процесу досліджуваного підприємства, місце в ньому обліку дебіторської заборгованості у взаємозв’язку з іншими операціями. Розглядається порядок документального оформлення господарських операцій з обліку дебіторської заборгованості за товари (роботи, послуги); ведення первинного, синтетичного та аналітичного обліку із зазначенням кореспонденції рахунків щодо предмету дослідження; організація обліку резерву сумнівних боргів; порядок відображення дебіторської заборгованості у звітності підприємства. В окремому розділі пропонуються шляхи вдосконалення обліку дебіторської заборгованості за товари (роботи, послуги) з урахуванням пропозицій керівника, бухгалтерської служби та власних досліджень.

У третьому розділі дипломної роботи спочатку формулюють конкретні завдання аудиту з перевірки дебіторської заборгованості за товари (роботи, послуги). Інформаційна база аудиту цих операцій включає нормативні документи, регістри обліку та звітності, інші. Нормативні документи за темою дипломної роботи слід навести у «Списку використаних джерел» та робити на них посилання, розкриваючи питання плану цього розділу. Перелік первинних документів, регістрів аналітичного, синтетичного обліку, інших документів, які необхідні для аудиторської перевірки операцій наводяться за даними підприємства з посиланням на попередній розділ дипломної роботи (розділ обліку) та додатки до дипломної роботи. Наступним важливим кроком студента при виконанні дипломної роботи є вивчення та оцінка системи внутрішнього контролю підприємства. Правильна оцінка системи внутрішнього контролю підприємства дасть можливість розробити програму аудиту, визначити кількість, види та обсяг аудиторських процедур щодо перевірки дебіторської заборгованості за товари (роботи, послуги). Далі слід описати методику перевірки дебіторської заборгованості за товари (роботи, послуги) з використанням фактичних даних підприємства, продемонструвати приклади виконання різних прийомів аудиту. Завершується розділ рекомендаціями щодо удосконалення аудиту дебіторської заборгованості за товари (роботи, послуги).

У четвертому розділі досліджується організація та управління охороною праці об'єкта, що розглядається в дипломній роботі, організація безпечних умов праці; проводиться розрахунок економічної ефективності заходів щодо поліпшення умов праці на робочих місцях та висвітлюються організаційні заходи із забезпечення пожежної безпеки у досліджуваному підприємстві.

Заключною частиною дипломної роботи є висновки, які в стислій формі дають оцінку результатів досліджень з точки зору теорії і практики їх впровадження на підприємстві.Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.66.171 (0.004 с.)