Тема: Облік і аудит виплат працівникам на прикладі бази дослідженняМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема: Облік і аудит виплат працівникам на прикладі бази дослідженняЗМІСТ

ВСТУП

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ І АУДИТУ ВИПЛАТ ПРАЦІВНИКАМ

1.1. Економічний зміст та класифікація виплат працівникам

1.2. Форми, системи та види оплати праці

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКА ОБЛІКУ ВИПЛАТ ПРАЦІВНИКАМ У ДОСЛІДЖУВАНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

2.1. Організація обліку на підприємстві

2.2. Порядок нарахування та первинний облік виплат працівникам

2.3. Синтетичний та аналітичний облік виплат працівникам

2.4. Методика формування показників звітності щодо виплат працівникам

2.5. Шляхи вдосконалення обліку виплат працівникам

 

АУДИТ ВИПЛАТ ПРАЦІВНИКАМ У ДОСЛІДЖУВАНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

3.1. Мета, завдання та джерела інформації аудиту виплат працівникам

3.2. Характеристика системи внутрішнього контролю операцій з виплат працівникам

3.3. Методика аудиту виплат працівникам

3.4. Шляхи вдосконалення системи внутрішнього контролю та методики аудиту виплат працівникам

ОХОРОНА ПРАЦІ У ДОСЛІДЖУВАНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

4.1. Організація та управління охороною праці

4.2. Організація безпечних умов праці

4.3. Розрахунок економічної ефективності заходів щодо поліпшення умов праці на робочих місцях

4.4. Організаційні заходи із забезпечення пожежної безпеки

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

У вступі обґрунтовується актуальність теми дослідження; визначається її мета, завдання, об’єкт, предмет та методи дослідження; подається інформаційна база дослідження, стисла характеристика досліджуваного підприємства; розглядається структура дипломної роботи.

У першому розділі відображається економічна сутність виплат працівникам та розглядаються теоретичні основи організації заробітної плати. Доцільно навести класифікацію та характеристику основних видів виплат працівникам згідно з П(С)БО 26 «Виплати працівникам».

У другому розділі розглядається організація облікового процесу досліджуваного підприємства. Наводиться порядок організації первинної документації, а також відображення обліку виплат працівникам в синтетичному та аналітичному обліку з зазначенням кореспонденції рахунків щодо теми дослідження. При відображенні методики підготовки звітності щодо операцій з обліку виплат працівникам слід зупинитись на всіх формах звітності, де наводиться інформація стосовно теми дослідження. Розділ рекомендується завершити шляхами вдосконалення обліку виплат працівникам.

У третьому розділі слід навести загальну характеристику системи внутрішнього контролю, у тому числі особливості контролю за здійсненням виплат працівникам, детально описати методику проведення аудиту працівникам, а також провести тестування системи внутрішнього контролю, надати необхідні анкети з досліджуваної теми, навести програми аудиту. Обов’язковою складовою розділу є практичне опрацювання документів обліку та звітності, виконання і документальне оформлення аудиторських процедур. Завершується розділ рекомендаціями щодо удосконалення аудиту виплат працівникам.

У четвертому розділі досліджується організація та управління охороною праці об'єкта, що розглядається в дипломній роботі, організація безпечних умов праці; проводиться розрахунок економічної ефективності заходів щодо поліпшення умов праці на робочих місцях та висвітлюються організаційні заходи із забезпечення пожежної безпеки у досліджуваному підприємстві.

Заключною частиною дипломної роботи є висновки, які в стислій формі дають оцінку результатів досліджень з точки зору теорії і практики їх впровадження на підприємстві.

 

Тема: Облік і контроль доходів і видатків спеціального фонду бюджетної установи на прикладі бази дослідження

ЗМІСТ

ВСТУППоследнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.206.177.17 (0.006 с.)