Рекомендовані теми дипломних робітМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Рекомендовані теми дипломних робіт1. Облік і аналіз (аудит) необоротних активів на прикладі бази дослідження (в тому числі бюджетної установи).

2. Облік і аналіз (аудит) основних засобів на прикладі бази дослідження.

3. Облік і аналіз (аудит) капітальних інвестицій на прикладі бази дослідження.

4. Облік і аналіз (аудит) фінансових інвестицій на прикладі бази дослідження.

5. Облік і аналіз (аудит) дебіторської заборгованості за товари (роботи, послуги) на прикладі бази дослідження.

6. Облік і аналіз (аудит) дебіторської заборгованості на прикладі бази дослідження.

7. Облік і аналіз (аудит) кредиторської заборгованості на прикладі бази дослідження.

8. Облік і аналіз (аудит) розрахунків з дебіторами та кредиторами на прикладі бази дослідження.

9. Облік і аналіз (аудит) грошових коштів і розрахунків на прикладі бази дослідження.

10. Облік і аналіз (аудит) операцій в іноземній валюті на прикладі бази дослідження.

11. Облік і аналіз (аудит) запасів на прикладі бази дослідження (в тому числі бюджетної установи).

12. Облік і аналіз (аудит) виробничих запасів на прикладі бази дослідження.

13. Облік і аналіз (аудит) біологічних активів на прикладі бази дослідження (для сільськогосподарських підприємств).

14. Облік і аналіз (аудит) незавершеного виробництва на прикладі бази дослідження.

15. Облік і аналіз (аудит) готової продукції та її реалізації на прикладі бази дослідження.

16. Облік і аналіз (аудит) товарних операцій на прикладі бази дослідження.

17. Облік і аналіз (аудит) оборотних активів на прикладі бази дослідження.

18. Облік і аналіз (аудит) активів на прикладі бази дослідження.

19. Облік і аналіз (аудит) власного капіталу на прикладі бази дослідження.

20. Облік і аналіз (аудит) забезпечень майбутніх витрат і платежів на прикладі бази дослідження.

21. Облік і аналіз (аудит) поточних зобов’язань на прикладі бази дослідження.

22. Облік і аналіз (аудит) довгострокових зобов’язань на прикладі бази дослідження.

23. Облік і аналіз (аудит) зобов’язань на прикладі бази дослідження.

24. Облік і аналіз (аудит) розрахунків за податками і зборами на прикладі бази дослідження.

25. Облік і аналіз (аудит) виплат працівникам на прикладі бази дослідження.

26. Методика формування собівартості продукції (робіт, послуг) та її аналіз.

27. Облік і аналіз (аудит) витрат операційної діяльності на прикладі бази дослідження.

28. Організація і методика внутрішньо-господарського (управлінського) обліку на підприємстві.

29. Облік і аналіз (аудит) витрат на розробку корисних копалин на прикладі бази дослідження.

30. Облік і аналіз (аудит) витрат обігу торговельного підприємства на прикладі бази дослідження.

31. Облік і аналіз (аудит) доходів та фінансових результатів операційної діяльності на прикладі бази дослідження.

32. Облік і аналіз (аудит) доходів та фінансових результатів звичайної діяльності на прикладі бази дослідження.

33. Облік і аналіз (аудит) операцій звичайної діяльності комунальних підприємств на прикладі бази дослідження.

34. Облік і аналіз (аудит) операцій звичайної діяльності страхових компаній на прикладі бази дослідження.

35. Облік і аналіз (аудит) операційних сегментів на прикладі бази дослідження.

36. Особливості організації обліку та аналізу діяльності підприємства на прикладі бази дослідження.

37. Облік і аналіз (аудит) припиненої діяльності на прикладі бази дослідження.

38. Облік і аналіз (контроль) розрахунків бюджетної установи на прикладі бази дослідження. **

39. Облік і аналіз (контроль) доходів і видатків спеціального фонду бюджетної установи на прикладі бази дослідження.

40. Облік і аналіз (контроль) доходів і видатків загального фонду бюджетної установи на прикладі бази дослідження.

41. Облік і аналіз (контроль/аудит) капітальних видатків бюджетних установ на прикладі бази дослідження.

42. Облік і аналіз (контроль/аудит) поточних видатків бюджетних установ на прикладі бази дослідження.

43. Облік і аналіз (контроль/аудит) касових і фактичних видатків бюджетної установи на прикладі бази дослідження.

44. Облік і контроль (аудит) зобов’язань бюджетної установи на прикладі бази дослідження.

45. Методика формування та аналіз (контроль) фінансової звітності бюджетних установ на прикладі бази дослідження.

46. Облік і аналіз (аудит) кредитних операцій банків на прикладі бази дослідження.

47. Облік і аналіз (аудит) пасивних операцій банків на прикладі бази дослідження.

48. Облік і аналіз (аудит) активних операцій банків на прикладі бази дослідження.

49. Облік і аналіз (аудит) вкладних (депозитних) операцій банків на прикладі бази дослідження.

50. Облік і аналіз (аудит) зобов’язань банків на прикладі бази дослідження.

51. Облік і аналіз (аудит) операцій банків в іноземній валюті на прикладі бази дослідження.

52. Облік і аналіз (аудит) операцій банків з готівковими коштами на прикладі бази дослідження.

53. Облік і аналіз (аудит) розрахункових операцій банків з клієнтами на прикладі бази дослідження.

54. Облік і аналіз (аудит) внутрішньобанківських операцій на прикладі бази дослідження.

55. Методика формування та аналіз (аудит) фінансової звітності банківських установ на прикладі бази дослідження.

56. Методика формування та аналіз фінансової звітності суб’єкта малого підприємництва.

57. Методика складання податкової звітності та її аналіз (аудит) на прикладі бази дослідження.

58. Методика формування та аналіз (аудит) фінансової звітності неприбуткових організацій на прикладі бази дослідження.

59. Методика формування та аналіз (аудит) фінансової звітності підприємства на прикладі бази дослідження.

60. Облік і аналіз (контроль) доходів бюджету (міста, району тощо) на прикладі бази дослідження.

61. Формування та аналіз (контроль) фінансової звітності бюджету (міста, району тощо) на прикладі бази дослідження.

62. Методика формування Звіту про рух грошових коштів та аналіз грошових потоків на прикладі бази дослідження.

63. Методика формування Балансу підприємства* та його аналіз (аудит) на прикладі бази дослідження.

 

Примітка

* інші форми річної фінансової звітності;

**для бюджетних установ можливий варіант назви теми з внутрішнім контролем, який здійснюється працівниками установи, або аудиту

Додаток 2Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.122.9 (0.008 с.)