Підбір та опрацювання інформаційних джерелМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Підбір та опрацювання інформаційних джерел 

Далі підбирається література, яка буде потрібна для виконання дипломної роботи. Це періодична преса, до якої належать такі професійні видання як «Бухгалтерський облік і аудит», «Баланс-бюджет», «Дебет-кредит», «Бізнес-бухгалтерія», «Все про бухгалтерський облік», «Податки та бухгалтерський облік», «Вісник НБУ» та інші. У цих виданнях наводяться нормативні документи та статті фахівців щодо проблемних питань обліку, аналізу, аудиту і контролю. Варто також використати монографії, навчальні посібники та підручники. У список використаних джерел потрібно включати видання останніх років.

Обробку літературних джерел слід починати з ознайомлення зі змістом останніх нормативних документів (додаток 11), які визначають склад, порядок подання і вимоги до обліку, аналізу та аудиту (контролю), а потім переходити до коментарів науковців та практиків. Особливої уваги потребують ті позиції нормативних документів, які викликають неоднозначне їх тлумачення, або суперечать вимогам, що містяться в інших нормативних документах. Усі проблемні питання варто відразу занотувати, щоб потім поміркувати над їх вирішенням. Такий підхід допоможе навчитися формулювати проблеми самостійно.

 

 

Збір практичного матеріалу

Практичний матеріал для дипломної роботи слід підбирати впродовж переддипломної практики таким чином, щоб проілюструвати взаємозв’язок даних обліку і звітності за обраною темою протягом одного звітного року. Тому до складу додатків необхідно включити первинні документи, витяги з журналів (меморіальних ордерів), відомостей, таблиць, головної книги (журнал-головної), інших реєстрів бухгалтерського обліку, де узагальнені обороти та залишки на рахунках бухгалтерського обліку (бухгалтерські документи за рік, що передують року захисту роботи). Для проведення аналізу необхідна інформація за три роки. Як правило, це звітність підприємства (установи). Копії фінансових звітів повинні бути засвідчені печаткою підприємства (установи), а за останній рік – печаткою в оригіналі.

У додатках повинні бути наведені документи, що підтверджують розподіл обов’язків щодо виконання облікових і аналітичних робіт, внутрішнього аудиту (контролю) серед персоналу підприємства та виконання відповідних процедур (наказ про облікову політику підприємства, посадові інструкції, графік документообігу, графік подання звітності, наказ про інвентаризацію перед складанням річної звітності, інвентаризаційні описи та інші первинні документи з обліку результатів інвентаризації, листи про погодження залишків дебіторської та кредиторської заборгованості, таблиці узгодженості показників звітності між собою, аналітичні таблиці, програми з внутрішнього контролю (аудиту), установчі документи, ліцензії, інші дозвільні документи, положення з охорони праці та техніки безпеки тощо). Доцільно скласти перелік додатків перед виїздом на практику та погодити його із керівником дипломної роботи.

До дипломної роботи додаються тільки ті додатки, що стосуються теми дослідження.

Приклад оформлення переліку додатків до дипломної роботи представлено у додатку 10.

Написання дипломної роботи

 

Дипломна робота готується за погодженим із керівником планом і періодично надається йому для ознайомлення. При цьому дотримуються вимог до змісту та оформлення, що наведені нижче. У разі наявності консультантів відповідні розділи надаються у вказані ними терміни їм на перевірку.

Стан виконання дипломної роботи у призначений завідувачем кафедри обліку і аудиту термін оцінюється спеціальною комісією з членів кафедри. За висновками комісії дипломна робота включається до графіку захисту дипломних робіт або може бути не допущена до захисту.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.232.55.103 (0.01 с.)