ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКА ОБЛІКУ КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЙ БАНКІВМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКА ОБЛІКУ КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЙ БАНКІВ2.1. Організація облікового процесу в банку

2.2. Первинний облік кредитних операцій

2.3. Синтетичний та аналітичний облік кредитних операцій

2.3.1. Облік кредитних операцій

2.3.2. Облік забезпечення кредитних операцій

2.3.3. Облік погашення заборгованості за наданими кредитами

2.3.4. Облік формування і використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями

2.4. Формування показників фінансової звітності за кредитними операціями

2.6. Шляхи вдосконалення обліку кредитних операцій в банку

АУДИТ КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЙ БАНКІВ

3.1. Організація внутрішнього аудиту в банку

3.2. Мета, завдання та джерела інформації внутрішнього аудиту кредитних операцій

3.3. Методика внутрішнього аудиту кредитних операцій

3.3. Документування результатів внутрішнього аудиту

3.4. Шляхи вдосконалення аудиту кредитних операцій в банку

 

ОХОРОНА ПРАЦІ У БАНКУ

4.1. Організація та управління охороною праці

4.2. Організація безпечних умов праці

4.3. Розрахунок економічної ефективності заходів щодо поліпшення умов праці на робочих місцях

4.4. Організаційні заходи із забезпечення пожежної безпеки

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

У вступі обґрунтовується актуальність теми дослідження; визначається її мета, завдання, об’єкт, предмет та методи дослідження; подається інформаційна характеристика бази дослідження; розглядається структура дипломної роботи.

У першому розділі необхідно дати визначення кредитних операцій банків, розглянути їх класифікацію за різними ознаками. Для цього слід використати законодавчу базу, яка регулює кредитні операції в Україні, План рахунків бухгалтерського обліку банків України, затверджений Постановою Правління НБУ 17.06.2004 № 280 (зі змінами), та інструкцію щодо його застосування, інші нормативно-правові документи, спеціальну економічну літературу. Класифікацію доцільно відобразити у вигляді схеми та дати критичну оцінку щодо її використання в обліку та аудиті. Слід також дослідити наступні операції кредитного характеру, а саме: овердрафт, факторинг тощо. Оцінка кредитних операцій у бухгалтерському обліку і фінансовій звітності наводиться відповідно до чинних документів НБУ та порівнюється з міжнародною практикою.

У другому розділі розглядається організація облікового процесу у банку. Описується порядок документування кредитних операцій на різних етапах. Розкривається взаємозв’язок регістрів аналітичного і синтетичного обліку, вказується номенклатура рахунків, призначених для обліку кредитних операцій. Кореспонденція рахунків узагальнюється у вигляді таблиці. Далі розкривається порядок формування показників фінансових звітів з кредитних операцій банків, включаючи примітки та облікову політику. Доцільно провести порівняння обсягу показників звітності філії та банківської установи в цілому. Розділ рекомендується завершити шляхами вдосконалення обліку кредитних операцій.

В третьому розділі досліджується організація внутрішнього аудиту банку, для чого слід використати Міжнародні стандарти аудиту, Положення про внутрішній аудит в банках Національного банку України, Положення про внутрішній аудит даного банку. Методику аудиту кредитних операцій розкривають за допомогою програм аудиту. Наводять розрахунок суттєвості та оцінки ризику системи внутрішнього контролю установи, описують їх вплив на програму аудиту. Вносять пропозиції з вдосконалення аудиту кредитних операцій даної установи банку.

У четвертому розділі досліджується організація та управління охороною праці об'єкта, що розглядається в дипломній роботі, організація безпечних умов праці; проводиться розрахунок економічної ефективності заходів щодо поліпшення умов праці на робочих місцях та висвітлюються організаційні заходи із забезпечення пожежної безпеки у банку.

Заключною частиною дипломної роботи є висновки, які в стислій формі дають оцінку результатів досліджень з точки зору теорії і практики їх впровадження в досліджуваному банку.

 

 

 


Додаток 5

Альтернативні плани дипломних робітПоследнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.227.235.183 (0.004 с.)