Вартість і структура капіталу.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Вартість і структура капіталу.Вартість капіталу відбиває ціну, яку під-во сплачує за його залучення з різних джерел у відносному виразі.
В основу упр-ня вартістю капіталу має бути покладено підвищення ринкової вартості під-ва.
Показником, що відображ мінім.норму прибутку, яку отримують інвестори від своїх вкладень є середньозваж вартість капіталу :

де: Ке – показник вартості власного капіталу; (ціна залучення)

Kd – показник вартості позикового капіталу;

Е – ринкова вартість власного капіталу;

D – ринкова вартість позикового капіталу;

Т – ставка податку на корпорацію; (1-T)- податковий мультиплікатор

V – сума ринкової вартості власного капіталу і ринкової вартості позикового капіталу.

 

Гранична вартість капіталу: ГВК = ,

СЗВК-приріст середньозваж варт кап в прогноз періоді,%; К – приріст усього капіталу в прогноз періоді,%.
Прийняття рішення про додаткове залучення капіталу обєктивно передбачає визначення межі ефективного його використання. Тому, розрах показник Гранична ефективність капіталу (ГЕК)=

, Рк – приріст рівня рентабельності кап, %
Структура капіталу – співвідношення власного і залученого капіталу на певний період. Співвідношення між власним і залученим капіталом це вагомий показник результативності при використанні або тільки власних коштів, або власних і залучених. При застосуванні комбінованих джерел при формуванні капіталу у п-ва підвищується результативність діяльності. За положенням (стандартом) бухгалтерського облік № 2 “Баланс”, до структури капіталу входить: 1) статутний капітал – початковий К, з якого починається діяльність під-ва. В залежності від різних орг форм під-в кошти, які мають різну ек сутність; 2) пайовий – відображає суму пайових внесків членів спілок та ін під-в, тобто це сукупність коштів фіз та юр осіб, добровільно вкладених у фін-госп діяльність; 3) додатковий вкладений капітал – відображає суму, на яку вартість реалізації випущених акцій перевищує їхню номінальну вартість. По одноіменній статті балансу АТ показують суму, на яку вартість реаліз випущених акцій перевищує їхномінальну вартість; 4) інший додатковий капітал – сума дооцінки необоротних активів, вартість активів, безкоштвно отриманих під-м від ін юр або фіз осіб та ін види додаткового К; 5) резервний капітал – сума резервів, створених за рахунок чистого прибутку під-ва; 6) нерозподілений прибуток (непокритий збуток) – сума прибутку, яка реінвестована у під-во, або сума непокритого збитку; 7) неоплачений капітал – відображає суму заборгованості власників за внесками до статутного К; 8) вилучений К – фактична собівартість акцій власної емісії, або часток, викуплених тов-м у його учасників.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-11; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.215.77.193 (0.005 с.)