Поняття і сутність дисконтування. Моделі дисконтування та їх характеристика. Просте дисконтування. Дисконтування звичайної і вексельної ренти.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Поняття і сутність дисконтування. Моделі дисконтування та їх характеристика. Просте дисконтування. Дисконтування звичайної і вексельної ренти.Дисконтування є фінансово-математичною моделлю визначення поточної (теперішньої) вартості грошових потоків, надходження яких, як очікується, матиме місце у майбутньому протягом певного планового періоду.

Теперішня вартість майбутніх грошових потоків визначається шляхом приведення – дисконтування на величину процента, який міг би бути заробленим у випадку, коли б грошові кошти були доступні для їх використання на момент оцінювання.

Залежно від потреб аналізу грошових потоків та зміни їх вартості у часі можуть використовуватись такі моделі дисконтування:

Ò просте дисконтування;

Ò дисконтування ануїтетів (відстроченої або авансової ренти).

Під простим дисконтуванням розуміється фінансово-математична модель розрахунку приведеної вартості майбутнього грошового потоку, отримання якого, як очікується, відбудеться одноразово через чітко визначений період.

Результатом простого дисконтування є приведена теперішня вартість (present value, PV) окремого майбутнього грошового потоку.

Дисконтування майбутніх грошових потоків із використанням простого процента відб. за формулою:

де PV – приведена теперішня вартість майб грош потоку;

FV – абсолютна величина майбутнього грош потоку;

n – кількість інтервалів у плановому періоді;

і – ставка дисконтування (виражена десятковим дробом).

Приведена теперішня вартість майбутніх грошових потоків при використанні складного процента визначається за формулою:

де множник в дужках – абсолютне значення ставки дисконтування.

Різноплановість руху грошових коштів у результаті підпр.діяльності створює ситуацію, коли застосування простого дисконтування для оцінки приведеної вартості майбутніх грошових потоків є недостатнім. Передусім це стосується грошових потоків, які виникають протягом усього періоду із певною періодичністю, тобто ануїтетів (ренти).

Дисконтування звичайної ренти – визначення поточної вартості грошей, отриманих у майбутньому через рівні проміжки часу в кінці кожного періоду Формула теперішньої вартості ануїтету матиме вигляд (звичайний, тобто відстрочений ануїтет – звичайна рента):

PVAn – теперішня вартість ануїтету;

PMT – абсолютна величина періодичних рівновеликих виплат (ануїтетів);

n – кількість інтервалів у плановому періоді;

і – ставка дисконтування.

Різниця в дужках назив.фактором процента поточної вартості ануїтетів.

Фінансово-математична модель визначення теперішньої вартості ануїтетів застосовується для обчислення постійних рівних виплат з погашення кредиту, орендних платежів за користування активами п-ва, для визначення суми, яку необхідно покласти на депозит за умови вилучення з рахунка кожного року однакової суми грошей.

Для звичайного ануїтету грошові потоки, вартість яких оцінюється, виникають по закінченні першого інтервалу аналізованого періоду. Для авансового ануїтету характерним є рух грошових коштів уже на початку першого інтервалу планового періоду. Тобто є відмінність між відстроченим і авансовим ануїтетом на один інтервал. Дисконтування вексельної ренти – визначення поточної вартості грошей, отриманих у майбутньому через рівні проміжки часу на початку кожного періоду. Тому формула оцінки приведеної вартості авансового ануїтету (вексельної ренти) має вигляд:

За авансового ануїтету кожний період дисконтується однією виплатою. Оскільки виплати виконуються швидше, така рента має більшу вартість, ніж звичайна.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-11; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 100.25.42.117 (0.004 с.)