ТОП 10:

Тема 4. Банківське кредитування 

Мета заняття: навчання студентів практичним розрахункам при кредитуванні, розрахункам основних характеристик кредитного портфелю.

 

План

 

1. Розрахунок основних показників кредитів, які надаються (розмір, ціна, термін).

2. Розрахунок основних показників операції врахування векселів як кредитної операції.

3.Розрахунок основних показників загального кредитного портфелю (середня і середньозважена ціна, середній і середньозважений строк).

 

Методичні рекомендації до практичного заняття

1.Умовні позначення при кредитуванні:

Х – вартість кредиту в % річних,

У – номінальний розмір кредиту,

Т – кількість років, на який виданий кредит,

М- розрахункова кількість років,

Zм- величина кредиту М років поспіль,

N-кількість кредитів в кредитному портфелі.

2. Формули при кредитуванні:

2.1.Величина кредиту на М-тому році при щорічному погашенні рівними частками:

, (4.33)

 

2.2.Прості проценти по кредиту (щорічно):

 

, (4.34)

 

2.3.Кредитна заборгованість при складному проценті по доходах:

 

, (4.35)

 

Якщо М – незнайоме, то воно розраховується з рівняння:

 

Мхlg(1+X/36500)=lg(Zм/У), (4.36)

 

1. Умовні позначення при вексельному обігові:

Х – вартість векселя в % річних для процентного векселя,

Хо-облікова ставка НБУ,

У – номінальний розмір векселя,

Т – кількість днів, на який виданий вексель,

М- розрахункова кількість днів до погашення,

Zм- врахована величина векселя.

G1,G2-розрахункова кількість днів

 

2. Формули при врахуванні векселів:

4.1.Врахована величина векселю:

 

Zм = Ух(1- Хо х М/ 100 х G1), (4.37)

 

4.2.Дохід банка по векселю:

 

Д= У х Хо х М/ 100 х G1, (4.38)

 

4.3.Дохід банка по процентному векселю:

 

Д= У х (1- Хо х М/ 100 х G1) х Х х М/100 х G2., (4.39)

 

5.Основні показники загального кредитного портфеля:

5.1.Середня і середньозважена вартість кредиту:

 

Хср= SUM(Xi)/N,

Хср.зв.= SUM(Xi*Yi)/SUM(Уi),

 

5.2.Середній і середньозважений строк кредиту

 

Тср= SUM(Тi)/N, (4.40)

 

 

Тср.зв.= SUM(Тi*Yi)/SUM(Уi), (4.41)

 

5.3.Висновки аналізу:

– якщо Хср.зв. > Хср, більші за величиною кредити мають більшу ціну, і навпаки;

– якщо Тср.зв. > Тср, більші за величиною кредити мають більший строк, і навпаки.

 

Задача № 1

 

Банк надає довгострокові кредити за складною ставкою X % річних. Визначити, на який термін можна взяти кредит у У грн. якщо його передбачається погасити одноразовим платежем у розмірі Z грн.

 

Варіанти
х
у
z
Варіанти
х
у
z
Варіанти  
х  
у  
z  
                       

 

Задача 2

Банк видав кредит у сумі У грн. на один рік, необхідна реальна дохідність операції складає Хр % річних. Рівень інфляції, що очікується Z%.

Визначити:

А) ставку процентів по кредиту ;

Б) суму, що буде погашено;

В) суму нарахованих відсотків.

 

Варіанти
У
Хр
Z

 

 

Варіанти
У
Хр
Z
Варіанти  
У  
Хр  
Z  
                     

Задача 3

Кредит у сумі У грн. наданий на Т років під Х % річних з погашенням основної суми боргу щороку однаковими частинами. Визначити суму процентів, отриманих банком від надання кредиту та платіж у погашенні кредиту за М рік.

Варіанти  
У  
Т
Х
М

 

Варіанти
У
Т
Х
М

 

Варіанти
У
Т
Х
М

Задача № 4

При обліку векселя на суму У грн., до терміну оплати якого зали­шилось Т днів, банк виплатив його пред'явнику Z грн. Визначити, яку обліко­ву ставку Х використовував банк при розрахунковій кількості днів на рік - G.

 

Варіанти
У
Т
z
G  

 

Варіанти
х
у
z
G

 

Варіанти
х
у
z
G

 

Задача № 5

Вексель на суму У грн. видано на Тр днів з нарахуванням відсотків за ставкою Хв % річних при розрахунковій кількості днів на рік – G1. Банк облікував вексель за Тдні до наслання терміну оплати за обліковою став­кою Х% річних при розрахунковій кількості днів на рік –G2. Визначити суму, отриману пред'явником векселя, і суму доходу банку у разі, якщо відсотки за векселем виплачуються одноразовим платежем під час погашення векселю.

 

Варіанти
У
Тр
Хв
G1
Т
Х
G2

 

Варіанти
У
Тр
Хв
G1
Т
Х
G2

 

Варіанти
У
Тр
Хв
G1
Т
Х
G2

 

 

Примітки:

1.Завдання для розрахунку задач №№1-4 викладач роздає на семінарському занятті для самостійної позааудиторної роботи. Перевірка виконання планується на наступному занятті.

2.Приклад кредитного портфеля умовного банка NN надається викладачем для розрахунку впродовж заняття.

 

Бібліографічний список

[3,5,9,10, 21]

Практичні заняття № 4,5

Тема 4. Банківське кредитування

 

Мета заняття: Засвоєння практичних методів розрахунку страхових резервів для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями.

План заняття

1.Методика Національного банку «Порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків».

2.Розрахунок класифікації кредитів по степені ризику.

3.Розрахунки резервів по кредитному портфелю банків.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-09-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.207.106.142 (0.01 с.)