ТОП 10:

Методика оцінки фінансового стану отримувача - фізичної особи.1. Оцінка фінансового стану отримувача – фізичноїособи здійснюється на підставі даних про особисті доходи фізичної особи (довідка з місця роботі про середню заробітну плату за останні шість місяців або копії декларацій про доходи) та інформаційних даних анкети, що заповнюється фізичною особою при отриманні кредиту. Оцінку фінансового стану отримувача – фізичної особи з урахуванням поточного стану обслуговування отримувачом кредитної заборгованості та строковості кредиту банк здійснює кожного разу під час укладання договору про здійснення кредитної операції, а надалі не рідше одного разу на рік. Якщо обслуговування кредитної заборгованості відбувається із простроченням або про продовженням строку дії кредитного договору, то оцінка фінансового стану отримувача – фізичної особи банк здійснює один раз на три місяці протягом періоду несвоєчасного погашення боргу – крім випадків, пов’язаних з поважними причинами.

 

2. Для оцінки фінансового стану отримувача – фізичноїособи здійснюється аналіз кількісних та якісних показників, що можуть в тій чи іншій мірі вплинути на виконання отримувачом зобов’язань за кредитом.

До якісних показників оцінки фінансового стану отримувача - фізичноїособи зокрема належать:

– загальний матеріальний стан клієнта;

– соціальна стабільність клієнта;

– вік клієнта;

– інтенсивність користування банківськими кредитами (гарантіями, тощо) у минулому та своєчасність погашення їх і відсотків (комісій, тощо) за ними.

До основних кількісних показників оцінки фінансового стану отримувача – фізичної особи зокрема належать:

– сукупний чистий дохід;

– накопичення на рахунках в банку (інформація надається за бажанням отримувача);

– платоспроможність;

– забезпеченість кредиту.

Крім кількісних та якісних показників, при здійсненні оцінки фінансового стану отримувача – фізичної особи враховується також напрямок кредитування, як додатковий показник.

Під час здійснення оцінки фінансового стану отримувача - фізичноїособи, які отримують кредит як підприємці, у складі основних якісних показників враховується показник прогнозу рухів грошових потоків та застосовуються додаткові економічні показники бізнес-діяльності отримувача, які використовуються для визначення фінансового стану отримувача – юридичної особи.

 

3. Оцінка фінансового стану отримувача – фізичноїособи виконується в два етапи:

– на першому етапі визначаються значення показників, які характеризують фінансовий стан отримувача з віднесенням їх до відповідних аналітичних груп;

– на другому етапі здійснюється класифікація отримувача.

На першому етапі показники, які характеризують фінансовий стан отримувача, розподіляють на наступні аналітичні групи:

І-а група – загальні відомості про отримувача;

ІІ-а група – фінансові показники;

ІІІ-я група - показники, що характеризують кредитну операцію.

ІV-а аналітична група – у разі оцінки фінансового стану отримувача – фізичноїособи – напрямок кредитування, а у разі оцінки фінансового стану отримувача – фізичноїособи підприємця - показники бізнес-діяльності.

При визначенні фінансового стану отримувача формується інтегральний показник, розрахунок якого базується на використанні принципу зваженості економічних показників і аналітичних груп (І, ІІ, ІІІ, ІV).

При цьому кожному економічному показнику та аналітичній групі надається вагове значення, яке відповідає їх вагомості (значимості) серед інших показників та груп.

На другому етапі в залежності від величини інтегрального показника (підсумкового по групах і показниках), отримувача відносять до одного з п’яти класів (А, Б, В, Г, Д), які характеризують його надійність.

3.1. І-а група – загальні відомості про отримувача (вагове значення 2)

Показник Рікприймає одне з можливих значень:

– рік до 20 років та більше 55 років – приймає значення 0;

– рік від 20 років до 30 років і від 45 років до 55 років – приймає значення 0,5;

– рік від 30 років до 45 років - приймає значення 1.

Вагове значення – 2.

 

Показник Рід діяльності приймає одне з можливих значень:

– пенсіонер, студент, тимчасово безробітний – приймає значення 0;

– працівник державного підприємства - приймає значення 0,5;

– працівник комерційної структури або приватний підприємець

– приймає значення 1.

Вагове значення – 3.

 

Показник Посада приймає одне з можливих значень:

– виконавець – приймає значення 0;

– начальник відділу – приймає значення 0,5;

– керівник - приймає значення 1.

Вагове значення – 6.

 

Показник Стаж роботи на підприємстві приймає одне з можливих значень:

– стаж роботи до 5 років - приймає значення 0,5;

– стаж роботи більш ніж 5 років - приймає значення 1.

Вагове значення – 2.

 

Показник Освітаприймає одне з можливих значень:

– середня освіта – приймає значення 0,2;

– професійно – технічна освіта або незакінчена вища освіта – приймає значення 0,5;

– вища освіта – приймає значення 1.

Вагове значення – 2.

 

Показник Сімейний стан приймає одне з можливих значень:

– не одружений – приймає значення 0,5;

– одружений - приймає значення 1;

– розлучений (вдівець) – приймає значення 0,4.

Вагове значення – 2.

 

Показник Дітиприймає одне з можливих значень:

– дітей немає – приймає значення 0,8;

– має 1 чи 2 дітей – приймає значення 1;

– має 3 і більше дітей – приймає значення 0,6.

Вагове значення – 2.

 

3.2. ІІ-а група – фінансові показники (вагове значення 7)

Коефіцієнт співвідношення витрат отримувача та його доходів (Квд) – характеризує співвідношення поточних середньомісячних витрат сім’ї отримувача до загальної суми середньомісячного доходу сім’ї:

 

, (4.29)

 

Вагове значення – 15.

Примітки:

1. При значенні Квд більше 50% при розрахунку оцінки фінансового стану отримувача коефіцієнт Квд приймає значення 0.

2. Якщо значення Квд більше 25%, але менше 50% при розрахунку оцінки фінансового стану отримувача коефіцієнт Квд приймає значення 0,5.

3. При значенні Квд менше 25% при розрахунку оцінки фінансового стану отримувача коефіцієнт Квд приймає значення 1.

 

Коефіцієнт питомої ваги суми, що погашається по кредиту, в сальдо платіжного балансу (Кп) - характеризує питому вагу загальної суми, що буде погашатися отримувачом щомісячно у відповідності з умовами кредитного договору до суми середньомісячного доходу сім’ї зменшеного на поточні середньомісячні витрати:

 

, (4.30)

 

Вагове значення – 16.

Примітки:

1. Якщо значення Кп більше 1%, але менше 10% при розрахунку оцінки фінансового стану отримувача коефіцієнт Кп приймає значення 1.

2. Якщо значення Кп більше 10%, але менше 50% при розрахунку оцінки фінансового стану отримувача коефіцієнт Кп приймає значення 0,5.

3. Якщо значення Кп більше 50%, але менше 70% при розрахунку оцінки фінансового стану отримувача коефіцієнт Кп приймає значення 0,3.

4. Якщо значення Кп більше 70%, але менше 80% при розрахунку оцінки фінансового стану отримувача коефіцієнт Кп приймає значення 0,2.

5. При значенні Кп більше 80% при розрахунку оцінки фінансового стану отримувача коефіцієнт Кп приймає значення 0.

Показник Володіння нерухомістю приймає одне з можливих значень:

– отримувач є власником нерухомості – приймає значення 1;

– отримувач не має у власності нерухомості – приймає значення 0.

Вагове значення – 3.

 

Показник Володіння автомобілем приймає одне з можливих значень:

– отримувач є власником автомобіля – приймає значення 1;

– отримувач не має у власності автомобіля – приймає значення 0.

Вагове значення – 2.

 

Показник Вид забезпечення приймає одне з можливих значень:

– в якості забезпечення виступає нерухомість або майнові права на грошовий депозит, розміщений в банку – приймає значення 1;

– в якості забезпечення виступає автомобіль – приймає значення 0,8;

– в якості забезпечення виступають товари народного споживання – приймає значення 0,5.

Вагове значення – 3.

 

Показник питомої ваги суми кредиту в вартості майна, що передано в заставу (Квм) - характеризує питому вагу суми кредиту до оціночної суми майна, що передається в заставу:

 

, (4.31)

 

Вагове значення – 8.

Примітки:

1. При значенні Квм менше 10% при розрахунку оцінки фінансового стану отримувача коефіцієнт Квм приймає значення 1.

2. Якщо значення Квм більше 10%, але менше 50% при розрахунку оцінки фінансового стану отримувача коефіцієнт Квм приймає значення 0,5.

2. Якщо значення Квм більше 50%, але менше 100% при розрахунку оцінки фінансового стану отримувача коефіцієнт Квм приймає значення 0,8.

3. При значенні Квм більше 100% при розрахунку оцінки фінансового стану отримувача коефіцієнт Квм приймає значення 0,3.

 

Показник Страхування заставленого майна приймає одне із можливих значень:

– майно застраховане – приймає значення 1;

– майно не застраховане – приймає значення 0.

Вагове значення – 2.

 

Під час здійснення оцінки фінансового стану отримувача – фізичноїособи підприємця у складі фінансових показників ІІ-ої аналітичної групи враховується коефіцієнт співвідношення надходжень на поточний рахунок отримувача до суми кредиту.

Коефіцієнт співвідношення надходжень на поточний рахунок отримувача до суми кредиту (Кн) - характеризує співвідношення суми середньомісячних надходжень на всі поточні рахунки отримувача (у тому числі відкриті в інших банках) за останні 6 місяців до суми кредиту:

 

, (4.32)

 

Вагове значення – 3.

Примітки:

1. При значенні Кн більше 100% при розрахунку оцінки фінансового стану отримувача коефіцієнт Кн приймає значення 1.

2. Якщо значення Кн більше 50%, але менше 100% при розрахунку оцінки фінансового стану отримувача коефіцієнт Кн приймає значення 0,5.

3. При значенні Кн менше 50% при розрахунку оцінки фінансового стану отримувача коефіцієнт Кн приймає значення 0,3.

 

3.3. ІІІ-а група – показники, що характеризують кредитну операцію (вагове значення 1).

Показник Строк користування кредитом приймає одне з можливих значень:

– кредит наданий на строк від 1 до 6 місяців – приймає значення 1;

– кредит наданий на строк від 6 місяців до 1 року – приймає значення 0,5;

– кредит наданий на строк більше року – приймає значення 0,3.

Вагове значення – 2.

 

Показник Своєчасність погашення кредиту приймає одне з можливих значень:

– кредит погашається своєчасно – приймає значення 1;

– строк кредиту подовжений, але заборгованість за ним погашається – приймає значення 0,5;

– сплату заборгованості по кредиту прострочено – приймає значення 0.

Вагове значення – 2.

 

Показник Своєчасність сплати процентів за кредит приймає одне з можливих значень:

– проценти за користування кредитом сплачуються своєчасно – приймає значення 1;

– проценти за користування кредитом сплачуються з затримкою – приймає значення ­­0,5;

– оплату процентів за користування кредитом прострочено - приймає значення 0.

Вагове значення – 2.

 

Показник Схема погашення кредиту приймає одне з можливих значень:

– кредит погашається згідно з графіком, проценти – щомісячно – приймає значення 1;

– кредит погашається по закінченню строку кредиту, проценти сплачуються щомісяця – приймає значення 0,5;

– кредит та проценти за його користування погашається одночасно – по закінченню строку кредиту – приймає значення 0.

Вагове значення – 1.

 

3.4. ІV-а група – додаткові показники (напрямок кредитування або показники бізнес-діяльності), що характеризують кредитну операцію (вагове значення 1).

3.4.1.У разі оцінки фінансового стану отримувача - фізичноїособи, ІV-а аналітична група складається з показника, який характеризує напрямок кредитування.

Показник Вид кредиту приймає одне з можливих значень:

– кредит наданий на придбання або будівництво житла – приймає значення 1;

– кредит наданий на придбання на придбання транспортних засобів - приймає значення 0,75;

– кредит наданий на придбання товарів тривалого використання - приймає значення 0,50;

– кредит наданий на інші потреби - приймає значення 0,25;

Вагове значення – 2.

 

3.4.2.У разі оцінки фінансового стану отримувача - фізичноїособи підприємця, ІV-а аналітична група аналогічна ІV-ій аналітичні групі при визначенні фінансового стану отримувача - юридичної особи й складається з групи показників, які характеризують особливості бізнес-діяльності отримувача його ринкову позицію.

Показник Галузевий ризикв залежності від того, до якої з галузей належить діяльність отримувача фізичноїособи – підприємця, приймає одне з можливих значень:

– отримувач здійснює економічну діяльність в промисловості та будівництві - приймає значення 1;

– отримувач здійснює економічну діяльність в транспортній галузі - приймає значення 0,75;

– отримувач здійснює економічну діяльність в торгівлі – приймає значення 0,50;

– отримувач здійснює економічну діяльність в інших галузях – приймає значення 0,25.

Вагове значення – 5.

 

Показник Державна підтримкаприймає одне з можливих значень:

– при наявності державної підтримки галузі, до якої належить діяльність отримувача фізичноїособи – підприємця, у вигляді податкових та митних пільг, спеціальних програм розвитку, дотацій - приймає значення 1;

– при наявності контролю з боку державних органів за цінами та тарифами на продукцію, товари, послуги галузі, до якої належить діяльність отримувача фізичноїособи – підприємця – приймає значення 0.

Вагове значення – 3.

 

Показник Ринок збутуприймає одне з можливих значень:

– отримувач здійснює збут товарів на вітчизняному й на зовнішньому ринках (диверсифікованість збуту) та має стабільне коло покупців – приймає значення 1;

– отримувач здійснює збут товарів на вітчизняному ринку аналогічних товарів та має стабільне коло покупців – приймає значення 0,50;

– отримувач здійснює збут товарів лише на вітчизняному ринку аналогічних товарів, отримувач не має стабільного кола покупців – приймає значення 0,25.

Вагове значення – 2.

 

Показник Попит на продукцію приймає одне з можливих значень:

– товари галузі, до якої належить діяльність отримувача фізичної особи – підприємця, на світовому та вітчизняному ринках мають стабільний (високий) попит - приймає значення 1;

– товари галузі, до якої належить діяльність отримувача фізичної особи – підприємця, на світовому та вітчизняному ринках мають періодичний, сезонний, обмежений попит – приймає значення 0,5;

– на товари галузі, до якої належить діяльність отримувача фізичної особи – підприємця, на світовому та вітчизняному ринках низький або відсутній попит - приймає значення 0.

Вагове значення – 2.

 

Показник Ділова репутація приймає одне з можливих значень:

– відсутність будь-якої негативної інформації в засобах ЗМІ щодо отримувача фізичної особи - підприємця - приймає значення 1;

– наявність будь-якої негативної інформації в засобах ЗМІ щодо отримувача фізичної особи - підприємця - приймає значення 0;

Вагове значення – 2.

 

4. Класифікація отримувачів – фізичних осіб за результати аналізу

Клас "А" – сукупний чистий дохід отримувача значно перевищує внески на погашення кредиту і відсотків/комісій за ним, результатами визначення їх фінансового стану:високою є ймовірність збереження такого співвідношення протягом дії кредитної угоди; обсяг, якість і ліквідність забезпечення за кредитами, що видаються на строк більше одного року, достатні або отримувач має високу особисту кредитоспроможність (що підтверджується документально) і заслуговує на безперечну довіру; немає жодних свідчень про можливість затримки з поверненням кредиту і відсотків/комісій за ним відповідно до умов кредитної угоди.

Клас "Б" – основні характеристики аналогічні або близькі до класу "А", однак імовірність їх підтримування на такому самому рівні є низькою або наявна тенденція (або інформація) щодо можливості їх зниження. Обсяг, якість і ліквідність забезпечення за кредитами, що видаються на строк більше одного року, достатні для погашення в повному обсязі кредиту і відсотків/комісій за ним.

Клас "В" – сукупні обсяги доходів і витрат отримувача свідчать про досягнення граничної межі в забезпеченні погашення боргу, зміну місця роботи (з погіршенням умов), зростання обсягу зобов'язань отримувача, що свідчить про підвищення ризику несвоєчасного та/або в неповній сумі погашення кредиту і відсотків/комісій за ним. Обсяг, якість і ліквідність забезпечення за кредитами, що видаються на строк більше одного року, достатні для погашення в повному обсязі кредиту і відсотків/комісій за ним.

Клас "Г" – фінансовий стан отримувача нестабільний. Наявна тенденція і періодично виникають проблеми із своєчасною сплатою боргу за кредитами та відсотками/комісіями за ним через нестабільність доходів отримувача або зростання витрат та/або зобов'язань. Сукупний чистий дохід отримувача в окремі періоди не забезпечує сплату боргу за кредитом та відсотків/комісій за ним. Є проблеми щодо забезпечення за кредитом (низький рівень його ліквідності або його обсяг недостатній тощо).

Клас "Д" – фінансовий стан отримувача незадовільний. Доходи не забезпечують сплату боргу за кредитом та відсотків/комісій за ним. Кредит не забезпечений ліквідною заставою. Практично немає змоги сплатити борг за кредитом та відсотки/комісії за ним, у тому числі за рахунок забезпечення кредиту.

Якщо немає документів та інформації щодо оцінки фінансового стану отримувача – фізичної особи, а також належним чином оформлених документів, на підставі яких здійснюється кредитна операція, то такі отримувачи мають класифікуватися не вище класу “Г”.

 

5. Віднесення отримувача - фізичної особи до відповідного класу (А, Б, В, Г, Д) здійснюється банком в залежності від розрахованого сумарного значення інтегральної оцінки фінансового стану отримувача.

Сумарне значення інтегральної оцінки фінансового стану отримувача визначається як сума розрахованих значень інтегральних показників по кожній групі. При визначенні значення інтегральних показників по кожній групі значення коефіцієнта множиться на його вагове значення і визначається сумарне значення показників по кожній групі, яке множиться на ваговий коефіцієнт групи.

За результатом проведених розрахунків визначається клас:

– отримувача – фізичної особи:

 

Значення інтегральної оцінки Клас
Більше 1,9 А
Від 1,2 до 1,8 Б
Від 0,7 до 1,1 В
Від 0,4 до 0,6 Г
0,3 і менше Д

– отримувача – фізичної особи підприємця:

 

Значення інтегральної оцінки Клас
Більше 1,9 А
Від 1,2 до 1,8 Б
Від 0,7 до 1,1 В
Від 0,4 до 0,6 Г
0,3 і менше Д

 

Студенти на практичних заняттях проводять розрахунки платоспоспроможності юридичних і фізичних осіб.Балансиі іншіфінансові показникиюридичних та фізичних осіб надає викладач.

Бібліографічний список

[3,5,9,10, 21].

 

Практичне заняття № 3

 Последнее изменение этой страницы: 2016-09-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.3.228.47 (0.018 с.)