ТОП 10:

Якість управління кредитним ризикомВисока Потребує вдосконалення Низька
Наявна внутрішня нормативна база щодо активних операцій, затверджена згідно з принципами корпоративного управління, ефективно встановлює і доводить до виконавців цілі роботи портфелів, толерантність до ризику, процедури і практику здійснення активних операцій та визначення допустимого рівня ризику Положення, затверджені згідно з принципами корпоративного управління, є, в основному, прийнятними. Удосконалення є бажаними в одній або декількох сферах, але загалом не є критичними. Особливості визначення толерантності до ризику, процедури і практика здійснення активних операцій або визначення допустимого рівня ризику, можливо, потребують удосконалення для повного відображення вимог положень Положення мають недоліки в одному або кількох відношеннях і вимагають значного удосконалення в одній або декількох сферах. Можливо, вони не є достатньо чіткими або є надто загальними і недостатньо визначають цілі роботи портфелів, толерантність до ризику, процедури і практику здійснення активних операцій та визначення допустимого рівня ризику

 

 

Продовження таблиці 3.2

Висока Потребує вдосконалення Низька
Керівництво повністю розуміє всі аспекти кредитного ризику, здатне передбачати і своєчасно та адекватно реагувати на зміни ринкових умов кредитування Керівництво достатньо розуміє ключові аспекти кредитного ризику і в цілому адекватно реагує на зміни ринкових умов кредитування Керівництво не розуміє або вирішило ігнорувати ключові аспекти кредитного ризику. Воно не в змозі передбачати зміни ринкових умов кредитування або несвоєчасно і неналежним чином реагує на них
Інформаційні системи управління забезпечують достовірну, своєчасну і повну інформацію про портфелі. Керівництво і спостережна рада банку отримують відповідні звіти для аналізування і розуміння параметрів кредитного ризику банку Інформаційні системи управління, можливо, потребують певного удосконалення в одній або декількох сферах, але керівництво і спостережна рада банку, як правило, отримують відповідні звіти для аналізування і розуміння параметрів кредитного ризику банку. Інформаційні системи управління забезпечують звітування про винятки, і інфраструктура інформаційних систем управління може забезпечувати своєчасні відповіді на спеціальні запити Інформаційні системи управління мають недоліки, що потребують уваги. Достовірність і своєчасність інформації може бути суттєво недостатньою. Інформація про ризик портфеля, можливо, є неповною. У результаті керівництво і спостережна рада банку, можливо, не отримують адекватну або достатню інформацію для аналізування і розуміння параметрів кредитного ризику. Звітування про виключення потребує удосконалення, і інфраструктура інформаційних систем управління, можливо, не забезпечує своєчасних відповідей на спеціальні запити

 

 

Продовження таблиці 3.2

 

Висока Потребує вдосконалення Низька
Рівень комплектації і кваліфікація персоналу відповідають розміру і складності портфелів активних операцій. Плинність кадрів дозволяє в нормальному режимі передавати обов’язки. Навчальні програми забезпечують постійне підвищення кваліфікації персоналу Рівень комплектації і кваліфікація персоналу загалом відповідають розміру і складності портфелів активних операцій. Плинність кадрів може створювати певні розриви в управлінні портфелем. Є певна непослідовність у процесі навчання та підвищенні кваліфікації персоналу Рівень комплектації кадрами є недостатнім за кількістю або кваліфікацією. Плинність кадрів є високою. Банк не забезпечує достатнього навчання/підвищення кваліфікації персоналу
Аналіз кредитного ризику є повним і сприяє ранньому виявленню нових ризиків   Аналіз кредитного ризику і системи кількісної оцінки і моніторингу ризиків є задовільними Аналіз кредитного ризику не є повним, або його якість є недостатньою
Класифікація якості портфеля активних операцій адекватно відображається за допомогою внутрішніх рейтингів і відповідним чином забезпечує раннє виявлення потенційних проблем   Класифікація якості портфеля активних операцій в достатній мірі відображається за допомогою внутрішніх рейтингів Класифікація якості портфеля активних операцій не точно відображається за допомогою внутрішніх рейтингів
Внутрішня перевірка стану кредитної діяльності і внутрішній та зовнішній аудит активних операцій є своєчасними, повними і незалежними Перевірка стану кредитної діяльності і внутрішній та зовнішній аудит кредитних операцій є прийнятними Внутрішні перевірки стану кредитної діяльності та аудит кредитних операцій мають значні недоліки, зокрема, щодо їх незалежності, своєчасності та/або обсягу перевірки

 

 

Продовження таблиці 3.2

Висока Потребує вдосконалення Низька
Методологія розрахунку резервів під можливі втрати за активними операціями є правильною, забезпечується належне покриття ризиків Методологія розрахунку резервів під можливі втрати за активними операціями є загалом адекватною, забезпечується прийнятне покриття ризиків Методологія розрахунку резервів під можливі втрати за активними операціями має багато недоліків. Покриття ризиків, наявних у портфелях, недостатнє

Проблемні питання та ситуації для обговорення

1. Детермінізм Лапласа визначає вплив всіх факторів життя на реалізацію певної події. Чи існує залежність між затримкою виплат пенсій в США на ціну кредиту фізичним особам в національній валюті в Україні?

 

2. Підприємство:

– прострочило дату повернення частини кредиту,

– виплачує регулярно проценти,

– змінило забезпечення кредиту заставою землі на грошове забезпечення, уклало з банком додаткову угоду про зменшення плати по кредиту.

Які угоди сприятливі, несприятливі? Встановити кредитні ризики.

 

3. Застосувати класичне визначення ймовірності сприятливої події:

– до кредитного ризику,

– до процентного ризику.

 

4. Чому економічне визначення величини кредитного та процентного ризику в вигляді VAR застосовується, в основному, для несприятливих подій ?

 

5. Як мінімізує кредитний ризик:

– застава нерухомого майна,

– застава рухомого майна,

– страхування,

– грошові кошти,

– гарантії банку інвестиційного класу,

– гарантії КМУ,

– цінні папери.

 

6. Банк надав кредит в доларах США з ціною 12% річних. Середня ціна кредиту на регіональному ринку -10% річних. За півроку ціна зросла до 14% річних. Як змінюється процентний ризик?

 

7. Банк надав підприємству NN кредит на закупку сільськогосподарської техніки величиною 10 млн.грн. 50% суми кредиту підприємство використало на закупку ГСМ. На які штрафні санкції має право банк ?

 

8. Підприємство погашає кредит векселем. Який вексель більш вигідний банку-простий чи переказний ? Як змінюється забезпечення зобов’язань перед банком ?

 

9. Ризик бланкових кредитів (як рахувати ?):

– відносно капіталу ? (норматив НБУ – 20%),

– відносно величини кредитного портфелю).

 

10. Банк нарощує капітал. Яка динаміка ризику бланкових кредитів ?

 

11. Кредит погашений векселем. На кого банк має право звернути стягнення, яка процедура цієї дії ? Коли ?

 

12. Підприємство погашає кредит інвестиційними сертифікатами. Як змінюється ризик активів ?

 

13. При розрахунку резерву під знецінення кредитів погіршення якості кредиту йде поруч з погіршенням якості зобов’язання. Чому ?

 

14.Класифікація НБУ рахує:

– проблемні кредити (субстандартні, сумнівні, безнадійні);

– критичні (сумнівні, безнадійні).

 

15. Банк передає частку кредитів колекторській компанії. Яка процедура передачі є законною ?

 

 

Бібліографічний список

[10, 13 – 16, 20, 28, 34, 41, 50, 51].

Семінарське заняття № 3

Тема 4. Банківське кредитування

 

Мета: застосування методів кредитування по різних типах кредитів до практичних та проблемних ситуацій.

 

План

 

1. Проблемні ситуації при кредитуванні юридичних та фізичних осіб.

2. Проблемні ситуації при кредитуванні по поточному рахунку (овердрафт, контокорент).

3. Проблемні ситуації при кредитуванні в часі (онкольность, строковість, лінія тощо).

 Последнее изменение этой страницы: 2016-09-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.236.245.255 (0.007 с.)