Редагування та форматування таблиці бази даних 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Редагування та форматування таблиці бази данихУ процесі створення і використання таблиць бази даних може виникнути потреба у редагуванні самої таблиці. До основних операцій редагування структури таблиці слід віднести: вставлення та видалення полів (стовпців), перейменування полів (стовпців), вставлення та видалення записів (рядків), переміщення полів (стовпців), зміна ключового поля тощо.

Для редагування структури таблиці використовують елементи керування групи Записи вкладки Основна та групи Поля та стовпці вкладки Режим таблиці тимчасової вкладки Робота з таблицями (рис. 3.44).

Для вставлення поля (стовпця) в Поданні таблиця необхідно зробити поточним поле (стовпець), перед яким ви плануєте вставити поле, і виконати Робота з таблицямиÞ Режим таблиці Þ Поля та стовпці Þ Вставити. Для нового поля слід задати ім'я розглянутим вище способом. Вибір кнопки Створити поле групи Поля та стовпці приводить до створення нового поля в кінці списку полів (розглянутим вище способом). В мене іншим способом – з виведенням панелі Шаблони полів для вибору типу даних в полі

Для видалення поля (стовпця) необхідно:

1. Зробити поточним поле (стовпець), яке планується видалити.

2. Виконати Робота з таблицямиÞ Режим таблиці Þ Поля та стовпці Þ Видалити.

3. Підтвердити видалення поля і всіх даних у ньому у відповідному вікні.

Інший спосіб видалення полів:

1. Виділити поле вибором його імені.

2. Виконати Основне Þ Записи Þ Видалити.

3. Підтвердити видалення стовпця у відповідному вікні

Або можна скористатися командою Видалити стовпець контекстного меню імені поля.

Для видалення кількох полів необхідно попередньо виділити ці поля, використовуючи заголовки стовпців.

Вставлення нових записів відбувається шляхом заповнення нижнього пустого рядка.

Звертаємо вашу увагу. У таблиці бази даних завжди є нижній пустий рядок. Як тільки його починають заповнювати, автоматично створюється новий запис, а нижче з'являється новий пустий рядок.

Для вставлення нового запису можна виконати Основне Þ Записи Þ Створити. Цей спосіб зручно використовувати при створенні нового запису у великому масиві записів.

Для видалення запису необхідно зробити поточним запис і виконати Основне Þ Записи Þ Видалити Þ Видалити запис.

Для редагування імені поля необхідно двічі клацнути на імені поля, який ви збираєтесь редагувати. Вміст полів редагується аналогічно до редагування таблиці у текстовому процесорі за виключенням зв’язаних полів у яких дані можуть вводитись шляхом вибору із списку та полів з логічним типом даних, в яких редагування вмісту зводиться до встановлення/зняття позначки прапорця.

Для переміщення поля необхідно виділити поле і перетягнути його за заголовок у потрібне місце.

 

Форматування таблиці бази даних здійснюється шляхом зміни висоти рядків і ширини стовпців, формату шрифтів, оформлення ліній сітки та заливки полів, приховування окремих полів, закріплення елементів таблиці аналогічно до дій в Excel 2007.

Для змінення формату шрифтів використовуються елементи керування групи Шрифт вкладки Основне(рис. 3.50).

Розширені можливості по форматуванню таблиці бази даних надають користувачу елементи керування вікна Форматування таблиці даних (рис. 3.46). Це вікно можна відкрити вибором кнопки відкриття діалогового вікна групи Шрифт. Додатково можна встановити один з трьох ефектів оформлення таблиці (звичайний, піднятий, об'ємний), напрямок розміщення полів (зліва направо чи справо наліво), стиль ліній меж таблиці та стиль лінії підкреслення заголовка (суцільна, пунктир, короткі штрихи, крапки, розріджені крапки, штрихпунктир).

Звертаємо вашу увагу. Форматування в таблиці бази даних не можна здійснювати для окремих полів, записів, символів. Встановлені значення форматування застосовуються для всієї таблиці.

При введенні даних можливе неправильне визначення типу даних, що вводяться, і в подальшому – неправильне представлення цих даних. Встановлені типи та формати полів можна змінити. Так, при введенні в поле Номер оператора числа 095 програма замінить його на 95, так як числовим форматом не передбачена наявність нуля перед числом. Якщо користувач передбачає, що номер оператора повинен містити нуль перед числом, йому слід змінити тип даних для даного поля з числового на текстовий. Для цього слід зробити поточним відповідне поле і виконати Робота з таблицямиÞ Режим таблиці Þ Тип даних і форматування і в спискуТип данихвибрати Текст.

Перевірте себе

1. • Поясніть, що є відображенням моделі "сутність-зв'язок" на базу даних. Наведіть приклади.

2. • Опишіть перелік операцій, що виконуються при відображення моделі "сутність-зв'язок" на базу даних.

3. ○ Назвіть два основних способи створення таблиць бази даних.

4. ○ Яке поле створюється автоматично при створенні таблиці, який тип даних цього поля?

5. • Опишіть послідовність створення нових полів в Поданні таблиці.

6. ○ Які існують обмеження на використання символів в іменах полів?

7. ○ Як зберегти таблицю з певним іменем?

8. • Як змінити вид подання для таблиці? Опишіть послідовність відкриття таблиці в поданні Конструктор.

9. • Поясніть призначення об’єктів таблиці в поданні Конструктор.

10. ○ Як створити нове поле таблиці в поданні Конструктор?

11. • Як встановити тип поля таблиці в поданні Конструктор?

12. • Що означає встановлення значення Так властивості поля Обов'язково. Для чого воно використовується?

13. ○ Як встановити ключове поле таблиці?

14. ○ Що означає значення 25 в рядку Розмір поля поля з типом даних Текст?

15. • Що таке Майстер підстановок? Для чого він використовується?

16. • Опишіть послідовність зв’язування таблиць з використанням Майстра підстановок.

17. * Опишіть послідовність зв’язування таблиць у вікні Зв'язки.

18. • Опишіть основні операції редагування таблиць бази даних.

19. • Як здійснюється форматування таблиці бази даних? Пояснить основні операції по форматуванню таблиць.

 

Виконайте завдання

1. ○ Створіть у середовищі СУБД Access 2007 базу даних Телефонний довідник учнів вашого класу за описом, наведеним на початку цього пункту. Уведіть телефонні номери та інші дані п’ятьох учнів вашого класу. Збережіть базу даних у своїй папці у файлі з іменем вправа 3.5.1.accdb.

2. ○ (ДЗ) Створіть у середовищі СУБД Access 2007 базу даних Країни світу за описом, наведеним у пункті підручника. Уведіть дані про п’ять країн. Збережіть базу даних у папці Мої документи у файлі з іменем вправа 3.5.2.accdb.

3. • Створіть базу даних Домашня аудіотека, яка повинна містити дані про номер диска в домашній аудіотеці, назву диска, виконавця, дату випуску, загальну тривалість музичних творів на диску. Збережіть базу даних у папці Мої документи у файлі з іменем вправа 3.5.3.accdb.

4. * За моделлю "сутність-зв'язок", поданій на рис. 3.5, створіть базу даних Зберігання товарів. Попередньо визначте для цієї бази даних: кількість таблиць, перелік полів для кожної таблиці, які з цих полів будуть ключовими, типи даних для кожного поля кожної з таблиць, типи зв’язків між об’єктами таблиць для випадку, коли є п’ять видів товару, що зберігаються на двох складах. До сутності Товар додайте властивість Місце зберігання. Усі таблиці створіть використовуючи подання Конструктор. Заповніть таблиці даними з файлу вказаному вчителем, наприклад Тема 3\Завдання 3.5\зразок 3.5.4.docx відповідно до моделі БД і завдання. Збережіть базу даних у своїй папці у файлі з іменем вправа 3.5.4.accdb.

5. * (ДЗ) За моделлю "сутність-зв'язок", поданій на рис. 3.6, створіть базу даних Продаж автомобілів. Попередньо визначте для цієї бази: кількість таблиць, перелік полів для кожної таблиці, які з цих полів будуть ключовими, типи даних для кожного поля кожної з таблиць, типи зв’язків між об’єктами таблиць для випадку коли є п’ять моделей автомобілів, що продаються в трьох магазинах. Для сутності Автомобіль додайте ще одну властивість Магазин продажу. Заповніть таблиці даними з файлу вказаному вчителем, наприклад Тема 3\Завдання 3.5\зразок 3.5.4.docx відповідно до моделі БД і завдання. Всі таблиці створіть використовуючи подання Конструктор. Збережіть базу даних у папці Мої документи у файлі з іменем вправа 3.5.5.accdb.

 

Практична робота № 12

««Розробка моделі «сутність-зв’язок» заданої предметної області. Створення бази даних в середовищі СУБД»

Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки та санітарно-гігієнічних норм.

1. За завданням на створення бази даних розробіть модель "сутність-зв'язок" та визначте модель даних.

Завдання: Створити базу даних базу даних Бібліотека, яка складається з двох сутностей - сутності Об’єкт зберігання бібліотеки, що має такі властивості: код, найменування, автор, кількість, ціна, ріквидання, зображеннятитульноїсторінки і сутності Категорія, яка має одну властивість – назву, що може набувати тільки такі значення: книга, аудіокнига, газета, журнал. Між сутністю Одиниця зберігання бібліотеки і сутністю Категорія є зв'язок: одне значення властивості Назвасутності Категорія, наприклад аудіокнига, може мати багато екземплярів сутності Об’єкт зберігання бібліотеки.

2. Створіть необхідні таблиці бази даних, визначте імена полів та типи даних цих полів.

3. Встановіть зв'язок між таблицями або з використанням Майстра підстановок або з використанням інструмента Зв'язки.

4. Введіть дані в таблицю Фонд бібліотеки, використовуючи таблицю 3.2. та графічні файли з папки Тема 3\Практична 12.

Таблиця 3.2. Дані для заповнення полів таблиці Фонд бібліотеки

Код Найменування книги Автор Категорія Кількість Ціна Рік видання Титульна сторінка
К-003 Анатолій Солов’яненко. Творчий шлях Алла Терещенко книга 175 грн.
К-009 Гіацинтове сонце Ліна Костенко книга 180 грн.
К-104 Музей покинутих секретів Оксана Забужко книга 85 грн
А-201 Маленький принц Антуан де Сент-Екзюпері   аудіокнига 25 грн.
Ж-014 Україна Видавництво "Україна" журнал 20 грн.

 

5. Встановіть для таблиці сутності Об’єкт зберігання бібліотеки колір сітки – темно-зелений, колір тла – блідо-жовтий, альтернативний колір тла – світло-голубий.

6. Збережіть базу даних у своїй папці у файлі з іменем практична_робота_12. accdb.

 


 

Последнее изменение этой страницы: 2016-09-18; просмотров: 880; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.87.33.97 (0.016 с.)