ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Автоформатування. Встановити курсор в таблиці.1) Для створеної таблиці застосувати попередньо встановлений формат Цветной 1: виділити таблицюðФорматðАвтоформатðвибрати Цветной 1ðОК.

2) Повернути таблиці попередній формат: виділити таблицюðФорматðАвтоформатðвибрати ПростойðОК.

3) Для частини таблиці А1:В15 застосувати формат Список 1, а до решти даних таблиці (С1:Н15) - формат об'ємний 2: виділяємо діапазон А1 : В15ðФорматðАвтоформатðСписок 1ðОК; ; виділяємо діапазон С1:Н15 ðФорматðАвтоформатðОбъёмный 2ðОК.

4) Очистити формати таблиці: виділити всю таблицю ðФорматðАвтоформатðПростойðОК.

Форматування чисел.

1) Відформатуйте дані в стовпцях С, D,E в грошовому форматі. Выделить ðФорматðЯчейкиðЧислоðДенежный ðВстановіть прапорець грошової одиниці і число десяткових знаків 0ðОК.

2) В осередок С26 введіть 999999, відформатуйте в числовому форматі з розділенням груп розрядів і 2-ма десятковими знаками. Выделить ðФорматðЯчейкиðЧислоðЧисловойðОК.

3) В осередок С27 ввести 1,25 і відобразити його в %-ах. Выделить ðФорматðЯчейкиðЧислоðПроцентныйðОК.

4) В осередок С28 ввести 1,25 і відобразити його простим дробом. Выделить ðФорматðЯчейкиðЧислоðДробный (тип Простыми дробями)ðОК.

5) В осередок С29 ввести 123456789 і відформатувати його, не змінюючи ширини стовпця, щоб воно було видне в осередку. Выделить ðФорматðЯчейкиðЧислоðОбщийðОК.

4.Використання існуючих форматів дати і часу.

1) В осередок В2 ввести дату і відобразити її в інших форматах Выделить ðФорматðЯчейкиðЧислоðДата(в опції тип вибрати потрібний формат) ®ОК.

2) В осередок В14 ввести час і відобразити його в інших форматах Выделить ðФорматðЯчейкиðЧислоðВремя(в опції тип вибрати потрібний формат) ðОК.

5.Форматування рядків і стовпців.

1) Змініть за допомогою миші ширину стовпців F і H одночасно.

2) Для стовпця В зробити стандартну ширину Выделить ðФорматðСтолбецðСтандартная ширинаðОК.

3) Налаштуйте стовпець В на найширший вміст осередку за допомогою команд Выделить ðФорматðСтолбецðАвтоподбор ширины.

4) Приховати стовпець В, а потім показати його за допомогою миші. Помістити покажчик миші на лінію роздільника стовпця праворуч від заголовка стовпця. який потрібно приховати, покажчик прийме вигляд E. Перетягніть його поки він не виявиться зліва сусіднього роздільника. Покажіть стовпець В, переміщаючи покажчик миші так, щоб його лівий край торкався роздільника стовпців праворуч від прихованого стовпця. покажчик прийме вигляд двоголової стрілки із зазором в центрі.

5) Приховати стовпці В і Е, а потім показати їх за допомогою команд. Виділити осередки в цих стовпцях ð ФорматðСтолбецðСкрыть.Затем ФорматðСтолбецðПоказать.

6) Для рядків 5 і 12 змініть за допомогою миші висоту, а потім налаштуйте їх висоту по найвищому в ній символу(див. пункт 1) і 3) для стовпців).

Зміна шрифту, розміру, зображення і кольору символу.

1) Форматування всіх символів в осередку(або діапазоні). Змініть зовнішній вигляд символів усередині осередку В1: розмір шрифту 16,вид підкреслення - Подвійне по осередку, накреслення - напівжирний курсив ,колір - синій, в групі ефекти встановіть прапорець - Закреслений і один з перемикачів-Верхній індекс. Нижній індекс. Выделить ðФорматðЯчейкиðШрифтðвиберіть потрібні опціїðОК.

2) Поверніть виділеним осередкам форматування, задане за умовчанням.ФорматðЯчейкиðШрифтðвстановіть прапорець Звичайне зображенняðОК.

Вирівнювання і зміна орієнтації тексту і чисел.

1) Вирівняти вміст стовпця В по центру виділеної групи: ВыделитьðФорматðЯчейкиð вкладка Выравниваниеðпо горизонталеðПо центру выделенияðОК.

2) Вставте перший рядок. Введіть заголовок таблиці “Витрати” в осередок В1, відформатуйте і розташуйте по центру таблиці. Виділіть діапазон по ширині таблиціðкнопка на панелі форматування Об'єднати і помістити в центрі.

3) Змінити ширину стовпця В, задати Стандартну ширину,перенести текст в стовпці В так, щоб він відповідав встановленій ширині осередку: Виділити стовпецьðФорматðЯчейкиð ВыравниваниеðВстановіть прапорець Переносить по словамðОК. Щоб повернути назад, приберіть прапорець Переносить по словамðОКі зробіть Виділити стовпецьðФорматðЯчейкиð Выравниваниеð Автоподбор ширины.

4) В стовпцях С:H заголовки зробити вертикальними і розташувати по центру:Форматð ЯчейкиðВыравниваниеðВиберіть вертикальну орієнтацію тексту в групі параметрівОриентацияðвирівнювання по вертикалі встановити по центруð ОК.Відформатуйте осередки В2 і А2.

Додавання кольору, узору, обрамлення.

1) Оформити шапку таблиці:

2) Обрамити шапку подвійною, кольоровою рамкою: Виділіть стовбець ðФорматð Ячейкиð Границаð Тип линии(подвійна)ðВнешниеð вибрати ЦветðОК.

3) Змінити колір фону і колір шрифту:

а) ВиділитиðФорматð ЯчейкиðВид (вибираємо колір) ðОК;

б)ВиділитиðФорматð ЯчейкиðШрифт (вибираємо колір) ðОК.

4) Кожному стовпцю таблиці С:E підберіть узор, змінюючи колір і зображення шрифту ВиділитиðФорматðЯчейкиðВидðУзорðОК .

5) Узяти в рамку частину таблиці, що залишилася.

9.Включити захист листа: СервисðЗащитаðЗащитить листðОК.

10.Зняти захист листа: СервисðЗащитаðСнять защиту листа.

11.Зберегти таблицю з ім'ям“Расходы_с”.

12.Завершення роботи в Excel.


Лабораторна робота № 3

Тема: Робота з формулами.

Мета роботи: Навчитися застосовувати формули і стандартні функції Excel. Отримати навики у використовуванні відносних, абсолютних і змішаних посилань.

Хід роботи.

1. Запустити програму Excel.

2. Математичні формули. Працюємо на листі 1.

2.1. Обчислити значення виразу:

2.1.1. Присвоїмо осередкам В1 і В2 імена х і у : виділимо В1, у вікні введення імені над стовпцем А (у одному рядку з рядком введення) з'явиться адреса В1, виділимо її мишею і наберемо букву х, натиснемо клавішу Enter. Аналогічно дамо осередку В2 ім'я у. Помістимо у В1 число 4, а у В2 число 3.

2.1.2. В осередку С1 наберемо формулу: =(1+х)/(4*у)

2.1.3. Результат повинен дорівнювати: 0.416667

2.2. В осередках: С2, С3 відповідно, обчислити значення виразів: ; -2x+ . Результат повинен дорівнювати: 0.356164, -3.0769231 – відповідно.

2.3. В осередку С4 введіть формулу: яке повідомлення буде виведено в осередку? Чому? Виправіть формулу, додавши до знаменника 1.

3. Використання посилань у формулах. Працюємо на листі 2.

· відносні посилання: В діапазон осередків А1:А6 ввести послідовність чисел с10 до 60, в діапазон осередків В5:В9 введіть послідовність чисел с70 до 110, в діапазон осередків С5:С9 введіть послідовність чисел з 120 до 160, в осередку В1 отримаєте добуток чисел з А1 і В5. Подивіться на формулу, посилання відносні, тобто число в осередку В1 = добутку числа з осередку, розташованого ліворуч на 1, на число з осередку, віддаленого на 4 осередки нижче. Скопіюйте цю формулу в осередки С1 і В2,уважно подивіться на формули, зверніть увагу на те, які числа перемножувалися. Щоб отримати еквівалентну формулу з посиланнями в стилі R1C1(рядок - стовпець), виберіть команду СервисðПараметры ðвкладка Общие ðвстановітьпереключательR1C1ðОК (відносні посилання більш наочні, перегляньте осередки С1 і В2). Поверніть формулу в колишній вигляд СервисðПараметры ðвкладка Общие ðвстановітьпереключатель А1 ðОК. Резюме: Після копіювання формул відносні посилання указуватимуть на інші осередки так, щоб зберегти колишні відносини відповідно до нового місцеположення.

· абсолютні посилання:Щоб уникнути зміни посилань при копіюванні формули, застосовуються абсолютні посилання. Осередок D1 відформатуйте форматом Процентный і введіть 15.В осередку D2 отримаєте 15% від числа в осередку В1. Стати в осередокD2ð набрати = ð клацнути по осередку В1 ðнабрати * ð клацнути по осередку D1 ð <ENTER> .В осередку D3потрібно отримати 15% від числа в осередку В2,скопіюйте формулу з D2 в D3 (результат невірний, оскільки посилання на D1 в першій формулі відносне). Замініть у формулі відносне посилання D1 на абсолютне:Стати в осередокD2ð клавіша F2 ðзмістіться на посилання D1 ð клавіша F4(заміняє посилання по кругу) ð з'явилося абсолютне посилання ð <ENTER> . Тепер скопіюйте формулу з D2 в D3(результат вірний: 15% від числа в осередку В2).

4. Вживання формул з абсолютними і відносними посиланнями.

· Відкрийте свою книгу Расходы.

· Обчисліть витрати в 2 і 3 кварталі, якщо в 2 кварталі витрата склала 25% від 1, а в 3 -му --40% від 2-го, помістивши необхідні відсотки в порожньому рядку таблиці.

· Підрахуйте разом за 2 і за 3 квартали.

· Закрийте книгу Расходы,зберігши нову інформацію.

5. Застосування функцій.Працюємо на листі 1.

5.1. Елементарні функції:

5.1.1. В осередку А1, обчислити: , використовуючи Мастер функций ,вибрати категорію Математические:

Якщо ви зараз натиснете "ОК", то введення формули завершиться і доведеться її коригувати (клавіша F2), щоб додати доданок + 1. Тому поступіть так: знаходячись в вікні Майстра функцій, клацніть мишею в полі введення відразу услід за сформованою частиною формули =LOG(2,3) і введіть, що не вистачає, тобто доданок +1. Остаточний вид формули =LOG(2,3)+1. Натисніть клавішу Enter. Результат: 1.63093.

5.1.2. Восередок А2 введіть формулу: . Формула повертає значення 1.610922. Підказка: використання функцій вносить свої корективи в пріоритет операцій при обчисленнях. Якщо у формулі використовується функція то її обчислення має найвищий пріоритет. Наприклад, треба записати формулу для обчислення . Невірне рішення: =TAN^2(x). Правильне рішення: =ТАN(х)^2.

5.1.3.Вкладені функції: В осередок А3 введемо формулу: . Ця функція представляє собою композицію двох функцій: та . Відповідні функції Excel: KOPEHЬ(z) и TAN(x)+1.

5.1.3.1. Виконання: Виділіть осередок A3. Клацніть кнопку зі знаком рівності зліва від рядка введення. Виберіть функцію KOPEHЬ, знаходячись в полі введення аргументу функції KOPEHЬ, в панелі функцій виберіть TAN

і в полі введення аргументу цієї функції введіть ім'я х. А тепер увага! Не клацайте кнопку "ОК", - це достроково завершить введення формули. Замість цього і в полі введення аргументу цієї функції введіть ім'я х. А тепер увага! Не клацайте кнопку "ОК", - це достроково завершить введення формули. Замість цього встановіть в полі введення курсор на функції КОРЕНЬ (тобто на зовнішній функції). Тоді друге вікно Майстра функцій для TAN замінюється на вікно Майстра функцій для функції КОРЕНЬ. У полі введення аргументу відображається TAN(x). Додайте до цієї функції +1 і клацніть "ОК". Результат: 1.468952.

5.2. Числові функції.Група функцій, які підраховують частку та остачу від ділення, та округлюють числа в ту або іншу сторону, знаходиться в категорії математические. Деякі додаткові функції будуть доступні, якщо встановити надбудову «Пакет анализа»: Сервис ðНадстройки ð в діалоговому вікні знайдіть у списку надбудов «Пакет анализа» і встановіть зліва від нього прапорець ð «Пакет анализа» буде завантажуватись автоматично при завантаженні Excel. В Мастере функций з’явиться категорія «Мат. и тригонометрия».

5.2.1. обчислення цілого і остачі.Введіть в осередок А8 формулу =Целое(5.7),а потім скопіюйте цю формулу в осередок А9 і замініть число 5.7 на - 5.7. Подивіться, що поверне формула у першому випадку, а що у другому. Зробіть певний висновок і запишіть його у звіт з лабораторної роботи.

5.2.1.1.якщо потрібно обчислити частку від ділення без остачі,то для цього від результату ділення потрібно обчислити функціюЦелое.
ФункціяОСТАТ( число, делитель)обчислюєзалишок від ділення без остачі.
У блок F13:I13 введіть заголовки: "Ділене", "Дільник", "Частка", "Остача". Введіть в осередок С14 формулу =Целое(А14/В14), а в D14 формулу =ОСТАТ(А14, В14). Послідовно введіть в осередки А14 і В14 пари чисел :
5, 3; 5, -3; - 5, 3; - 5, -3. Зберігайте результати обчислень у блоці F14:117 за допомогою копіювання значень (перетягувати блок A14:D14 правою кнопкою миші і в контекстному меню вибирати "Копировать только значения".

5.2.1.2. виконайте самостійно задачу:У осередку А17 записано ціле число, що лежить в проміжку від 0 до 999. У осередок В17 ввести формулу, яка обчислює суму цифр числа.

5.2.2. функції округлення: в осередку А19 запишіть число 143.3184, у В19 - формулу =ОКРУГЛ(А19, 2); у С19 - формулу =ОКРУГЛ(А19, 0); у D19 - формулу =ОКРУГЛ(А19,-1). Проаналізуйте результати. У осередках В20 і С20 отримайте результати функцій ОКРУГЛВНИЗ(число,число_разрядов), ОКРУГЛВВЕРХ(число,число_разрядов), число знаходиться в осередку А19. Висновки запишіть у звіт з лабораторної роботи.

5.2.2.1.виконайте самостійно задачі:Є виручка від реалізації продукції в сумі 21 675 рублів. Розрахувати податок на користувачів автодоріг 2.5%, у тому числі федеральний 0.5% і київський 2%. (Усі числа мають бути розміщені в окремих осередках, в сусідніх осередках помістіть текстові рядки з поясненням. Округлення слід робити до копійок.)

5.2.2.2.У осередку А28 запишіть додатне число. Помістіть у В28 формулу, яка повертає першу цифру з дробової частини. (Наприклад: для числа 78.591 формула поверне число 5.)

5.2.2.3. В осередку В23 запишіть цифру секунд, придумайте формули з використанням функцій округлення, які в осередках В24, В25, В26 відповідно отримають кількість повних годин від 0 до 23; повних хвилин від 0 до 59; і секунд від 0 до 59. Підказка, якщо цифра секунд 13257, то до цього моменту пройшло: 3 години, 40 хвилин, 57 секунд, тому що 13257 = 3*3600+40*60+57.


5.3. функція дати:Працюємо на листі 2. Видаліть непотрібну інформацію.

Для відділу кадрів введені дати народження співробітників. Потрібно обчислити їх вік, тобто потрібно створити формулу, яка обчислюватиме кількість повних років з дня народження.

Порядок дій.

· В осередок С9 ввести поточну дату, для чого встаньтев осередокС9 ðвикличтеМастер функций ðвибратифункціюДата и время ðу вікні функцій вибрати функціюСегодня ð ОК

· Обчислення віку, для чого: встаньте на осередок з датою і скопіюйте формат в осередки D3:D7; після чого встаньте в осередок С9 (зробити посилання абсолютної) ð знак - ðвстати в осередок С3 (дата народження першого)ð <ENTER>.

· Відформатувати у форматі ГГ, для чого Формат ðЯчейки ðЧисло ðвсе форматы ðв рядку Тип ввести шаблон ГГ(в Тип ДД.ММ.ГГ залишити ГГ і ОК).

· Скопіювати формулу в решту осередків списку.

<Ctrl>+<ENTER> - ця комбінація клавіш вводить формулу відразу на весь список.

5.4. Приклад скалярного добутку векторів. Працюємо на листі 3.

Приведена таблиця об'єму продажів фірми. Потрібно підрахувати об'єми прибутку, тобто створити формулу, яка обчислюватиме å добутків даних в стовпці С на дані в стовпці D. Таблицю створюйте на діапазоні А1: D8

Порядок дій.

Встати в осередок D8. ð Клацнути по піктограмі å.ðВиділити осередки С3:С7 ðзнак * ðВиділити осередки D3: D7 ð <Ctrl>+<Shift>+ <ENTER>(ознака матричної операції множення).

5.5. Приклад добутку матриць.Працюємо на листі 4, додавши його за допомогою контекстного меню (права клавіша миші) Добавить ðЛист.

Приведена таблиця Реализация печатной продукции. Потрібно порахувати прибуток за квартал, тобто Потрібно створити формулу, яка обчислюватиме добуток матриць D4:F8 на G4:I8. Таблицю створюйте на діапазоні А1:I11.


 

Порядок дій.

Встати в осередок С10 ðклацнути по піктограмі å.ð Виділити осередки D4:F8 ð знак * ðВиділити осередки G4:I8ð <Ctrl>+<Shift>+ <ENTER>(ознака матричної операції множення).

6. Використання формул зі змішаним посиланням.Працюємона листі 5, додавши його за допомогою контекстного меню (права клавіша миші) Добавить ðЛист. Спроектуємо на листі таблицю множення від 1 до 10.

6.1. Заповніть перший рядок, починаючи з осередку В1 числами від одного до десяти. У осередок В1 помістіть число 1 і клацніть по зеленій галочці, щоб залишитись в цьому осередку. Виберіть в меню пункт Правкаð ЗаполнитьðПрогрессия ðв діалоговому вікні Прогрессия вкажіть: Расположение — по строкам, Тип — Арифметическая, Шаг — 1, Предельное значение — 10 ð кнопка ОК.

 

6.2. Транспонування. Щоб розмістити цю ж послідовність в першому стовпці, в діапазоні А2:А11, можна знову скористатися діалоговим вікном Прогрессия, проте для різноманітності освоїмо ще один корисний прийом – транспонування. Для цього:

6.2.1. скопіюйте діапазон В1:К1 ðвиділіть осередок А2 ðправа кнопка миші ð Специальная вставка ðвстановіть прапорець Транспонироватьð ОК.

 


6.3. Введення формули.У осередок В2 треба ввести формулу, якою можна буде заповнити увесь діапазон В2:К11.

6.3.1. Введіть у В2 формулу =А2*В1. Треба змінити посилання так, щоб при копіюванні перший множник брався з поточного рядку і першого стовпця, а другий – із першого рядку і поточного стовпця, тобто $А2*В$1, посилання змінюється за допомогою клавіші F4.

6.3.2. Натисність комбінацію клавіш: Ctrl+Shift+End (для виділення діапазону)

6.3.3. Натисність комбінацію клавіш: Ctrl+D (для копіювання вниз)

6.3.4. Натисність комбінацію клавіш: Ctrl+R (для копіювання вправо).

7. Виконайте самостійно.

7.1. Розрахувати таблицю значень синуса від 0° до 89° з кроком 1° з чотирма десятковими цифрами. Таблиця повинна виглядати так:

 

7.1.1. У рядку 14 в діапазоні С14:L14 – арифметична прогресія

7.1.2. У рядку 15 в діапазоні С15: L15 – формула переводу градусів рядка 14 - в радіани

7.1.3. У стовпці А в діапазоні А16:А24 – арифметична прогресія

7.1.4. У стовпці В в діапазоні В16:В24 - формула переводу градусів стовпця В - в радіани

7.1.5. В діапазоні С16: L24 – формула sin(рядок+стовпець) Наприклад: на перетині 17 рядка і стовпця D повинно обчислюватись sin(10°+1°)= sin 11°.

7.2. Обчислити таблицю значень функції: f(x,y) = х22, де х змінюється від -2 до 3 з кроком 0,25 (стовпець), а у (рядок) – від 0 до 2 з кроком 0,1.

8. Зберегти таблицю з ім'ям «Прим_формул».

Завершення роботи в Excel.


Лабораторна робота № 4.

Тема: Скріплення робочих книг. Формули із зовнішніми посиланнями.

Мета роботи:Навчитися вести сумісну обробку даних, що містяться в різних робочих книгах, зв'язувати їх між собою, копіювати формули.

Хід роботи.

1. Запустити програмуExcel.

2. Створити таблицю:за наступним шаблоном.

ü Стовпець итого прорахувати, використовуючи автосуммирование.

ü Дані в стовпцях Цена, Сумма, Прибыль.відформатувати в грошовому форматі.

ü Стовпець Суммаотримати, множачи ціну на загальну кількість по виробу.

ü Стовпець Прибыльотримати таким чином, чистий прибуток по виробу - 25% від суми реалізації.

ü Обчисліть сумарний по всіх виробах прибуток.

ü Відформатувати таблицю.

ü Залиште в книзі один лист (склейте 2 і 3 лист, за допомогою клавіші <Shift> і видаліть їх) і збережіть під ім'ям Продажа_1.Це буде книга обліку для виробів основного виробництва.

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.233.139 (0.014 с.)