Ознайомитися з елементами вікна Excel і описати їх узвіті.
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Ознайомитися з елементами вікна Excel і описати їх узвіті.3. Переміщення в книгах. Перейти від першого листа робочої книги до 3-го листа і повернутися до 1-го. Натисніть кнопки прокрутки до потрібного листа, а потім клацніть по ярличку листа, який треба активізувати.

4. Ознайомитися з основними методами введення даних на робочий лист.

1) Введення даних прямо в осередок.Введіть довільне число в осередок В4 і натисніть Enter, зверніть увагу на рядок формул. (Вводяться дані в активний осередок, для цього необхідно зробити по ньому клацання.)

2) Набір в рядку формул: виділіть осередок В5, на клавіатурі наберіть текст або цифри, вони автоматично з'являться справа в рядку формул. Клацніть по кнопці Відмінити ´в рядку формул або натисніть <ESC>, введіть нове значення клацанням по кнопці Ввести Öв рядку формул.

Ознайомитися з основними методами редагування даних в осередку.

1) Редагування безпосередньо в осередку:виділіть осередок В4 і зробіть подвійне клацання по ньому або натисніть клавішу <F2> і змініть число і натисніть Enter .

2) Редагування в рядку формул:активізуйте осередок В5,який містить дані. Встановіть точку введення в потрібному місці в рядку формул(перемістіть покажчик миші в рядок формул і клацніть кнопкою миші) і внесіть зміни натисніть Enterабо кнопку Ввести Öв правій частині рядка формул.

6. Створення таблиці «Ежемесячные расходы». Створення нової книги. Файлð СоздатьðКнигаðв бічній панелі задач вибрати СозданиеðЧистая книга.

Виділення осередків і діапазонів.

а) Виділити осередок B6. Для цього зробіть клацання мишею в цьому осередку.

б) Виділити діапазон А1: С9. Зробіть клацання лівої кнопки миші по осередку в кутку діапазону. Перетягніть покажчик (білий хрест) до протилежного кута діапазона і відпустіть кнопку миші.

в) Виділити діапазон осередків А1:F53. Виділити кутовий осередок діапазону, прокрутіть вікно так, щоб протилежний кут діапазону потрапив в поле зору. Натисніть клавішу «Shift» і, утримуючи її, клацніть по осередку в протилежному кутку діапазону.

г) Виділіть два діапазони: А3:А9; С3:С9. Виділити перший діапазон і, утримуючи натиснену клавішу «Ctrl»,виділити кожний додатковий діапазон. Відпустіть клавішу «Ctrl».

8. Виділення рядків і стовпців:

а) виділити п'ятий рядок - клацнути по його заголовку;

б) виділити стовпець В - клацнути по заголовку стовпця В;

в) виділити суміжні рядки - клацнути на п'ятому рядку і не відпускаючи мишу перетягнути покажчик по заголовках рядків.

д) Виділити весь лист. Клацніть мишею по кнопці перетину номерів рядків і найменування стовпців.

Ознайомитися з основними методами видалення, копіювання і переміщення даних.

1 Спосіб з використанням команд меню:

v видалення: Введіть дані в осередки C2:C5 і видаліть їх. (Правкаð очиститьðвсе( виділити область перед правкою)).

v переміщення: Введіть дані в осередки C2:C5 і перемістіть їх в осередки H1:H4.(виділитьðПравкаðВырезатьðперейти в нову позицію і виділити осередок у верхньому лівому кутку цієї областіðПравкаðВставить)

v переміщення і вставка осередків: Введіть дані в осередки А1:А4 і перемістіть їх в осередки H3:H7 (виділіть осередки, які хочете переміститиðПравкаðВырезатьð виділити осередок у верхньому лівому кутку області вставкиðВставкаðВырезанные ячейки (не можна зсовувати осередки з формулами)вирізаний діапазон вставляється з зсувом осередків управо або вниз).

v копіювання: Дані з осередків H1:H4 скопіюйте в осередки C2:C5. (виділитиðПравкаðКопироватьðперейти в нову позиціюðПравкаðВставить).

2 Спосіб з використовуванням Буфер обміну Office:

v Робота з Буфером обміну: Включіть буфер обміну: ПравкаðБуфер обмена Office. Скопіюйте в буфер обміну з таблиці «Ежемесячные расходы» спочатку 2 рядки заголовка, потім дані і вставте за допомогою буфера обміну на 2лист спочатку 2 рядки заголовка, а потім тричі дані, замінивши в стовпці місяць назву місяців так, щоб за липнем слідував серпень і т.д.

3 Спосіб за допомогою миші (спосіб буксирування):

v видалення: На першому листі: введіть в діапазон F2:F6 дані і видаліть їх. (Виділити осередок або діапазон осередків, які потрібно очистити і натискувати клавішу Delete).

v переміщення: Введіть в діапазон F2:F6 дані і перемістіть їх в діапазон A1:A5. (Виділити осередок або діапазон осередків, помістіть покажчик миші на межу виділення, і коли покажчик перетвориться на стрілку, натисніть кнопку миші, і перемістіть покажчик і сірий контур виділеної області в нове положення і відпустіть кнопку миші. Щоб провести прокрутку вікна, потрібно перетягнути виділену область за край вікна).

v буксирування і вставка осередків:В осередках F2:F4 наберіть дані і вставте їх в осередки А3:А5, зберігаючи дані в цих осередках.( Виділити осередок або діапазон осередків, помістити покажчик миші на межу виділення, і коли покажчик перетвориться на стрілку, утримуючи натиснену клавішу <Shift>, перетягнути покажчик куди хочете вставити. Місце вставки позначається відрізком на межі осередків, відпустити мишу, а потім <Shift>. Буксируванні осередки вставляються по місцю сірої межі. Інші зсовуються вниз або управо).

v копіювання за допомогою буксирування: Дані з А3:А5 скопіюйте в осередки В5:В7(Виділіть осередок або діапазон осередків, які копіюєте, помістіть покажчик миші на межу виділення і натисніть клавішу <Ctrl> покажчик перетвориться на стрілку з знаком +,утримуйте <Ctrl>при перетягуванні межі виділеної області на нове місце, коли сіра межа виявиться в потрібному місці відпустіть мишу, а потім<Ctrl>.

10. Введення дати і часу.Ввести поточну дату, натискуючи: <Ctrl>і ; - одночасно.Ввести поточний час: <Ctrl>і : -одночасно.


Автозаповнення.

v список числових значень: За допомогою маркера заповнення ввести послідовність чисел від 3 до 10. ( Набрати цифри 3, 4 в сусідні осередки і протягнути маркер заповнення так, щоб укомплектувати список чисел в рядок). Ввести 5 однакових чисел 13 (Ввести число 13 і протягнути маркер заповнення так, щоб укомплектувати список чисел в стовпець ).

v послідовність дат:Маркер заповнення осередку з поточною датою протягнути на 6 осередків в рядок. Ввести в осередок 1 місяць року і протягнути маркер заповнення на декілька осередків. Очистити всю книгу

12.Зберегти створену таблицю «Ежемесячные расходы».Збережіть таблицю в своєму особистому каталозі під ім'ям Ежемесячные расходы, використовуючи командуФайлðСохранить как.

13. Створення таблиці «Расходы»[організацій] використовуючи раніше вивчені можливості. Встановлювати необхідну ширину стовпців. Создать новую книгу.

14. Редагування даних:

1) Вставити стовпець перед стовпцем А “ № організації” (відзначити стовпець АðВставкаðСтолбец)

2) В цьому стовпці пронумерувати організації, використовуючи автозаполнение.

3) В стовпці найменування організації вставити 2 рядки : масажний кабінет і Кафе-бар з новою назвою, використовуючи Автоввод. (Відзначте останній заповнений рядок ðВставкаðСтрока,зробіть праве клацання по осередку, в який потрібно ввести дані, в контекстному меню виберіть команду Вибір із списку і, в списку, що з'явився, виберіть потрібну вам організацію і клацніть мишею по значенню, яке потрібне ввести, змініть назву. Вставте ще один рядок і наберіть перші букви другої потрібної вам організації і в організації, що з'явилася, змініть назву).

4) Місяці лютий і березень введіть, використовуючи автозаполнение.

15. Зберегти створену таблицю «Расходы». Збережіть таблицю в своєму особистому каталозі під ім'ям «Расходы», використовуючи команду ФайлðСохранить как.

16. Завершити роботу з Excel:


Лабораторна робота № 2

Тема: Автоформат. Форматування чисел, дат, рядків, стовпців.

Мета роботи: Навчитися застосовувати автоформати, копіювати і вставляти формати, змінювати шрифти, розмір, зображення колір символів. Отримати навики при форматуванні чисел, дат, стовпців і рядків.

Хід роботи.

Запустити програму Excel і завантажити таблицю “Расходы”.

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.156.34 (0.011 с.)