Специфіка розвитку епічних та ліричних жанрів в давньогрецькій літературі 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Специфіка розвитку епічних та ліричних жанрів в давньогрецькій літературі1. Поняття про античність. Духовні цінності античності

2. Естетична неповторність античної літератури

3. Ідеал людини доби античності. Поняття про античний гуманізм

4. Матеріально-чуттєвий космологізм як світоглядна основа античності

5. Скульптурність як провідна ознака античної культури

6. Поняття про міф. Особливості міфологічного мислення

7. Міф як уособлення первісного синкретизму

8. Характер співвідношення міфу та релігії

9. Характер співвідношення міфу та наукового пізнання

10. Специфіка міфологічного часу

11. Тотемізм як риса міфологічної свідомості

12. Анімізм як риса міфологічної свідомості

13. Антропоморфізм як риса міфологічної свідомості

14. Фетишизм як риса міфологічної свідомості

15. Відображення матріархату в міфах доолімпійського періоду

16. Відображення патріархальних відносин в олімпійській міфології

17. Героїчна міфологія: трансформація поглядів на людину та богів

18. Поняття про епос. Своєрідність епічної фабули та епічного героя

19. Специфіка інтерпретації «троянського» міфологічного циклу в «Іліаді» Гомера

20. Поетична техніка епосу. Поняття про гекзаметр

21. Принципи епічної характеристики героїв «Іліади»

22. Індивідуалізація і метод зображення життєвих деталей в «Іліаді» Гомера

23. Походження давньогрецької лірики. Соціально-історичні та світоглядні передумови

24. Жанрові характеристики ямбів Архілоха

25. Автобіографізм ліричного «Я» в поезії Архілоха

26. Жанрові ознаки монодичної меліки.

27. Концепція кохання в поезії Анакреонта. Поняття анакреонтики

28. Провідні теми поезії Алкея. Поняття алкеєвої строфи

29. Елементи психологічного аналізу в ліриці Сапфо

30. Своєрідність стилю од Піндара

 

До змістового модуля № 2

Виникнення та розвиток драматургічних жанрів в давньогрецькій літературі.

Жанрова палітра літератури Давнього Риму

1. Походження грецької трагедії, її структура

2. Внесок Есхіла в розвиток жанру трагедії

3. Художні особливості трагедій Есхіла

4. Внесок Софокла у розвиток трагедії

5. Поетика трагедії «Електра» Софокла

6. Образ Едіпа у творчості Софокла

7. Походження давньої аттичної комедії

8. Особливості структури давньої аттичної комедії

9. Елементи обрядової гри в сюжеті та структурі давньої комедії

10. Умовно-фантастичні та реалістичні елементи сюжету комедій Арістофана

11. Характер пародіювання філософських та педагогічних ідей часу в комедії Арістофана «Хмари».

12. Специфіка комедійної композиції.

13. Фантастика і гротеск в комедіях Арістофана

14. Специфіка арістофанівського гумору

15. Фарс і травестія як прийоми створення комічного ефекту в комедії Арістофана

16. Вияв фалічного гумору в комедіях Арістофана

17. Бурлескно-фарсове зображення міфологічних персонажів в комедії «Жаби»

18. Художні новаторства поетів-неотериків. Основні теми творчості Катулла

19. Своєрідність оди в творчості Горація

20. Етичний ідеал творчості Горація

21. Філософські аспекти буття в сатирах та посланнях Горація

22. Трансформація жанру елегії у творчості Овідія

23. Іронія як домінанта художнього світобачення Овідія

24. Переоцінка моральних категорій доби Августа в поемі Овідія «Наука кохання»

25. Здобутки «золотого століття» римської літератури

26. Синтез історії і міфу в поемі Вергілія «Енеїда»

27. Концепція часу в поемі Вергілія «Енеїда»

28. Втілення ідеалу римської доблесті в характері Енея.

29. Еней як людина історичної місії в поемі Вергілія «Енеїда»

30. Вергілій і Гомер: характер творчого наслідування

 

Варіанти індивідуальних науково-дослідних завдань[1]

 

Варіант 1.

1. Проаналізувати трагедію Есхіла «Прометей прикутий» в аспекті реалізації категорій античного світогляду та естетики.[2]

2. Сформулювати основні тези статті: Аверинцев С.С. К истолкованию символики мифа об Эдипе // Античность и современность. – М.: Наука, 1972. – С. 90-103.

3. Скласти 15 тестових запитань за змістом роману Апулея «Золотий віслюк».

 

Варіант 2.

1. Проаналізувати трагедію Софокла «Аякс» в аспекті реалізації категорій античного світогляду та естетики.

2. Сформулювати основні тези статті: Рубцова Н.А. О коммуникативной основе гимнического обращения (на примере молитвенных обращений «Илиады» Гомера) // Античная культура и современная наука. – М.: Наука, 1985. – С. 104-109.

3. Скласти 15 тестових запитань за змістом комедії Арістофана «Мир».

 

Варіант 3.

1. Проаналізувати трагедію Софокла «Антігона» в аспекті реалізації категорій античного світогляду та естетики.

2. Сформулювати основні наукові положення статті: Малинаускене Н.Л. Обозначение вкуса в поэмах Гомера // Античная культура и современная наука. – М.: Наука, 1985. – С. 144-148.

3. Скласти 15 тестових запитань за змістом комедії Плавта «Скарб».

 

Варіант 4.

1. Проаналізувати трагедію Софокла «Електра» в аспекті реалізації категорій античного світогляду та естетики.

2. Підготувати реферат за змістом статті: Гаспаров М.Л. Катулл, или Изобретатель чувства // Гаспаров М.Л. Об античной поэзии. – СПб.: Азбука, 2000. – С. 66-110.

3. Скласти 15 тестових запитань за змістом комедії Арістофана «Птахи».

 

Варіант 5.

  1. Проаналізувати трагедію Есхіла «Семеро проти Фів» в аспекті реалізації категорій античного світогляду та естетики.
  2. Підготувати реферат за змістом нарису: Боннар А. Пиндар, владыка поэтов и поэт владык // Боннар А. Греческая цивилизация. – Т. 2. – М.: Искусство, 1992. – С. 237-268.
  3. Скласти 15 тестових запитань за змістом комедії Арістофана «Оси».

 

Варіант 6.

  1. Проаналізувати трагедію Есхіла «Перси» в аспекті реалізації категорій античного свтогляду та естетики.
  2. Сформулювати основні тези статті: Фрейденберг О.Происхождение греческой лирики // Вопросы литературы. – 1973. – №11. – С. 101-123.
  3. Скласти 15 тестових запитань за змістом комедії Арістофана «Вершники».

 

Варіант 7.

1. Проаналізувати трагедію Евріпіда «Медея» в аспекті реалізації категорій античного світогляду та естетики.

2. Підготувати тези статті: Ярхо В.Н.Поэтическое «Я» в древнегреческой лирике // Вопросы литературы. – 1988. – № 4. – С. 130-154.

3. Скласти 15 тестових запитань за змістом комедії Арістофана «Лісістрата».

 

Варіант 8.

1. Проаналізувати трагедію Евріпіда «Іпполіт» в аспекті реалізації категорій античного світогляду та естетики.

2. Сформулювати тези статті: Боннар А. Софокл и Эдип – ответ року// Боннар А. Греческая цивилизация. – Т. 2. – М.: Искусство, 1992. – С. 105-141.

3. Скласти 15 тестових запитань за змістом комедії Арістофана «Жаби».

 

Варіант 9.

1. Проаналізувати трагедію Софокла «Цар Едіп» в аспекті реалізації категорій античного світогляду та естетики.

2. Сформулювати тези статті: Боннар А. «Илиада» и гуманизм Гомера // Боннар А. Греческая цивилизация. Т. 1 – М.: Искусство, 1992. – С. 26-50.

3. Скласти 15 тестових запитань за змістом роману Лонга «Дафніс і Хлоя».

 

Варіант 10.

1. Проаналізувати трагедію Софокла «Едіп в Колоні» в аспекті реалізації категорій античного світогляду та естетики.

2. Підготувати реферат за змістом статті: Нахов И.М. Понятие мировой литературы и античность. Двенадцать развернутых тезисов // Античность как тип культуры. – М.: Наука, 1988. – С. 271-283.

3. Скласти 15 тестових запитань за змістом комедії Менандра «Відлюдник»[3] .

 

Варіант 11.

1. Проаналізувати трагедію Евріпіда «Іфігенія в Тавриді» в аспекті реалізації категорій античного світогляду та естетики.

2. Викласти основний зміст статті: Султанов Ю.І. Античність і християнство як основні джерела європейської культури і літератури // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 2000. – № 4. – С. 50-54.

3. Скласти 15 тестових запитань за змістом трагедії Сенеки «Федра».

 

Варіант 12.

1. Проаналізувати трагедію Евріпіда «Іфгенія в Авліді» в аспекті реалізації категорій античного світогляду та естетики.

2. Сформулювати основні наукові положення статті: Боннар А. Смех Аристофана // Боннар А. Греческая цивилизация: В 3 т. – Т. 2. – М.: Искусство, 1992. – С. 237-268.

3. Скласти 15 тестових запитань за змістом трагедії Сенеки «Октавія».

 

Варіант 13.

1. Проаналізувати трагедію Сенеки «Федра» в аспекті реалізації категорій античного світогляду та естетики.

2. Сформулювати основні тези статті: Боннар А. Трагедия, Эсхил, Рок и справедливость // Боннар А. Греческая цивилизация: В 3 т. – Т. 1. – М.: Искусство, 1991. – С. 135-178.

3. Скласти 15 тестових запитань за змістом комедії Плавта «Два Менехми».

 

Варіант 14.

1. Проаналізувати трагедію Есхіла «Благальниці» в аспекті реалізації категорій античного світогляду та естетики.

2. Сформулювати основні тези статті: Тахо-Годи А.А. Мифологическое происхождение языка «Илиады» Гомера // Античность и современность. – М.: Наука, 1972. – С. 196-215.

3. Скласти 10 тестових запитань за змістом комедії Теренція «Дівчина з Андросу».

 

Варіант 15.

1. Проаналізувати трагедію Софокла «Філоктет» в аспекті реалізації категорій античного світогляду та естетики.

2. Сформулювати основні тези статті: Гордезиани Р.В. Илиада и Одиссея – памятники письменности // Античность как тип культуры. – М.: Наука, 1988. – С. 146-166.

3. Скласти 15 тестових запитань за змістом трагедії Евріпіда «Антігона».

 

Варіант 16.

1. Проаналізувати трагедію Софокла «Трахинянки» в аспекті реалізації категорій античного світогляду та естетики.

2. Підготувати реферат-конспект статті: Шталь И.В. Синкретизм эпического мышления и принципы эпической характеристики предметов и явлений (На материале «Илиады» Гомера) // Античность и современность. – М.: Наука, 1972. – С. 215-222.

3. Скласти 15 тестових запитань за змістом трагедії Есхіла «Благальниці».

 

Варіант 17.

1. Проаналізувати трагедію Сенеки «Октавія» в аспекті реалізації категорій античного світогляду та естетики.

2. Підготувати реферат-конспект есе: Боннар А. Сафо с Лесбоса – десятая муза // Боннар А. Греческая цивилизация: В 3 т. – Т.1. – М.: Искусство, 1991. – С. 97-134.

3. Скласти 15 тестових запитань за змістом трагедії Софокла «Антігона».

 

Варіант 18.

1. Проаналізувати трагедію Есхіла «Прометей прикутий» в аспекті реалізації категорій античного світогляду та естетики.

2. Підготувати тези статті: Вейль С. «Илиада», или Поэма о Силе // Новый мир. – № 6. – 1990. – С. 250-260.

3. Скласти 15 тестових запитань за змістом трагедії Софокла «Аякс».

 

Варіант 19.

1. Проаналізувати трагедію Есхіла «Семеро проти Фів» в аспекті реалізації категорій античного світогляду та естетики.

2. Підготувати тези статті: Боннар А. Архилох – поэт и гражданин // Боннар А. Греческая цивилизация: В 3-х. – Т. 1 – М.: Искусство, 1995. – С. 66-81.

3. Скласти 15 тестових запитань за змістом трагедії Софокла «Електра».

 

Варіант 20.

1. Проаналізувати трагедію Есхіла «Перси» в аспекті реалізації категорій античного світогляду та естетики.

2. Дати розгорнуту анотацію дослідження: Федоров Н.А. Греческая лирика. – М.: Издательство МГУ, 1963. – 42 с.

3. Скласти 15 тестових запитань за змістом трагедії Евріпіда «Медея».

 

Варіант 21.

1. Проаналізувати трагедію Софокла «Цар Едіп» в аспекті реалізації категорій античного світогляду та естетики.

  1. Підготувати тези статті: Боннар А. Люди и боги // Боннар А. Греческая цивилизация. Т. 1 – М.: Искусство, 1995. – С.127-145.

3. Скласти 15 тестових запитань за змістом трагедії Евріпіда «Іпполіт».

 

Варіант 22.

1. Проаналізувати трагедію Софокла «Едіп в Колоні» в аспекті реалізації категорій античного світогляду та естетики.

2. Підготувати тези статті: Тахо-Годи А.А. Судьба как эстетическая категория // Античная культура и современная наука. – М.: Наука, 1985. – С. 325-332.

3. Скласти 15 тестових запитань за змістом трагедії Есхіла «Семеро проти Фів».

 

Варіант 23.

1. Проаналізувати трагедію Евріпіда «Медея» в аспекті реалізації категорій античного світогляду та естетики.

2. Підготувати тези статті: Чистякова Н.А. Исторические типы античной художественной культуры // Античность как тип культуры. – М.: Наука, 1988. – С. 105-111.

3. Скласти 15 тестових запитань за змістом трагедії Есхіла «Перси».

 

Варіант 24.

1. Проаналізувати трагедію Софокла «Антігона» в аспекті реалізації категорій античного світогляду та естетики.

  1. Підготувати тези статті: Гулыга А.В. Миф как философская проблема // Античная культура и современная наука. – М.: Наука, 1985. – С. 271-276.
  2. Скласти 15 тестових запитань за змістом трагедії Евріпіда «Іфігенія в Тавриді».

 

Варіант 25.

1. Проаналізувати трагедію Есхіла «Благальниці» в аспекті реалізації категорій античного світогляду та естетики.

2. Сформулювати основні положення статті: Клейн Л. Древнейшие песни «Илиады» // www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/

3. Скласти 15 тестових запитань за змістом трагедії Евріпіда «Андромаха».

 

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЕКЗАМЕНУ

1. Антична література: хронологія, естетична неповторність, періодизація

2. Духовні цінності античної літератури. Ідеал людини.

3. Поняття про міф. Особливості міфологічного мислення

4. Періоди розвитку давньогрецької міфології

5. Міф як уособлення первісного синкретизму

6. Героїчні міфи: етапи героїзму

7. Анімізм як риса міфологічної свідомості

8. Антропоморфізм як риса міфологічної свідомості

9. Фетишизм як риса міфологічної свідомості

10. Відображення матріархату в міфології доолімпійського періоду

11. Відображення патріархальних відносин в олімпійській міфології

12. Поняття про епос. Своєрідність епічної фабули та епічного героя

13. Героїчний епос Давньої Греції: шляхи виникнення, форми побутування, ідейний зміст

14. Принципи епічної характеристики героїв в поемі Гомера «Іліада»

15. «Антипсихологізм» Гомера: сутність, ознаки, форми вияву

16. Естетична основа поем Гомера і родовий світ

17. Стильові особливості поем Гомера

18. Казковий і побутовий елементи в поемі Гомера «Одіссея»

19. Давньогрецька лірика: походження, версифікація, класифікація

20. Жанрові ознаки давньогрецької елегії

21. Жанрові ознаки ямбічної лірики

22. Характер ліричного героя в поезії Архілоха

23. Сольна меліка: походження, жанрові особливості, представники

24. Творчість Сапфо: жанри, поетика, стиль

25. Поезія Анакреонта: способи відображення авторського світогляду

26. Жанрові ознаки хорової меліки

27. Походження грецької трагедії та її структура

28. Есхіл як «батько трагедії»: естетичні особливості драми

29. Ідейний зміст трилогії Есхіла «Орестея»

30. Утвердження ідеї індивідуалізму в трагедії Есхіла «Прометей прикутий»

31. Художні новаторства драматургії Софокла

32. Гуманістичне переосмислення міфу в трагедії Софокла «Цар Едіп»

33. Філософсько-психологічна трагедія Евріпіда

34. Походження комедії: значення елементів фольклорної обрядовості

35. Комедії Арістофана: тематика, структура, засоби комічного

36. Специфіка відображення авторського світогляду в комедіях Арістофана

37. Фарс і травестія в комедіях Арістофана

38. Соціально-культурні та історичні передумови формування літератури Давнього Риму

39. Періодизація літератури Давнього Риму

40. Жанрові характеристики комедії раннього римського еллінізму (Плавт, Теренцій)

41. Любовна елегія Катулла: ліричний герой, засоби психологізму, стиль

42. Література доби Августа: умови розвитку та значення державної ідеології

43. «Буколіки» Вергілія як зразок пасторальної поезії

44. Поема Вергілія «Енеїда»: історія створення, політичний зміст

45. Сюжет і композиція поеми Вергілія «Енеїда». Проблема наслідування. Вергілій і Гомер

46. Образ Енея як обґрунтування римської доблесті. Розуміння історії і трактування людської долі в поемі Вергілія «Енеїда»

47. Жанрове розмаїття творчості Горація

48. Оди Горація: ідейно-політичний зміст, стильові особливості

49. Поетика «Послань» Горація

50. Основні теми поезії Горація. Втілення філософії «золотої середини»

51. «Скорботні елегії» Овідія: історія створення, провідні мотиви

52. «Наука кохання» Овідія: своєрідність жанру та засоби психологізму

53. Етичний і філософський зміст роману Апулея «Золотий віслюк»

54. Значення фольклорних та міфологічних елементів в романі Апулея «Золотий віслюк»

 

Методичне видання

 

Кравченко Яна Павлівна

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-09-13; просмотров: 250; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.161.24.9 (0.008 с.)