Щодо виконання завдань з дисципліниМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Щодо виконання завдань з дисципліниДистанційне навчання

Зарубіжна література

(література XVII-XVIII століть)

(3 курс: всі спеціальності)

Поточний контроль

Кількість КТ (контрольних точок) – 8.

Коефіцієнт КТ – 0,05.

Кількість КРЗМ (контрольних робіт змістовного модуля) – 1.

Коефіцієнт КРЗМ – 0,2.

Кількість ЗМ – 1.

Вид підсумкового контролю: екзамен

 

Рекомендації

Щодо виконання завдань з дисципліни

1. Робота виконується тільки після прочитання тексту художнього твору.

2.Критична література використовується лише як допоміжний матеріал для розкриття питань роботи.

3. Не треба давати факти біографії письменника та загальну характеристику його творчості.

4. Та чи інша теза (особливо це стосується контрольної роботи змістовного модуля) повинна бути проілюстрована цитатами з тексту художнього твору.

5. Під час аналізу вказаних аспектів теми треба дотримуватися логіки, послідовності, уникати багатослів’я, розкривати питання по суті.

 

У ході оцінювання виконаних завдань буде враховуватися ступінь самостійності. Повинна бути продемонстрована робота з текстом художніх творів.

Виконані завдання висилати на електронну адресу

доцента Комарова Сергія Анатолійовича: kamis2007@rambler.ru

 

СПИСОК ХУДОЖНІХ ТЕКСТІВ ДЛЯ ОБОВ’ЯЗКОВОГО ЧИТАННЯ

Література XVII століття

1. Кальдерон П. Життя є сон.

2. Гонгора Л. Лірика.

3. Ласарільо з Тормеса.

4. Мільтон Дж. Втрачений рай.

5. Донн Дж. Лірика.

6. Корнель П. Сід.

7. Расін Ж. Федра.

8. Мольєр Ж.Б. Тартюф. Дон Жуан. Міщанин – шляхтич.

9. Лафонтен. Байки.

10. Буало Н. Поетичне мистецтво.

11. Гріммельсгаузен Г. Сімпліциус Сімпліцисимус.

12. Повесть о Горе – Злосчастии.

13. Повість про Петра та Февронію.

Література XVIIІ століття (доба Просвітництва)

1. Дефо Д. Робінзон Крузо.

Свіфт Дж. Мандри Гулівера.

3. Філдінг Г. Історія Тома Джонса, знайди.

Стерн Л. Сентиментальна подорож.

5. Голдсміт О. Векфільдський священик.

6. Англійська поезія сентименталізму: Дж. Томсон, Е. Юнг, Т. Грей.

7. Шерідан Р. Школа лихослів’я.

8. Бернс Р. Вірші.

Лесаж А.Р. Кульгавий біс.

10. Прево А.Ф. Манон Леско.

Вольтер. Кандід. Простодушний.

12. Дідро Д. Черниця.

13. Руссо Ж.-Ж. Юлія, або Нова Елоїза.

14. Бомарше П.О. Севільський цирульник. Весілля Фігаро.

15. Гольдоні К. Трактирниця. Слуга двох панів.

Гоцці К. Принцеса Турандот.

17. Лессінг Г. Лаокоон. Емілія Галотті.

18. Гете І.В. Страждання юного Вертера. Фауст. Лірика.

19. Шиллер Ф. Розбійники. Підступність та кохання.

20. Ломоносов М. Ода на честь сходження на престол Єлизавети Петрівни, 1747р.

Фонвізін Д. Недоук.

22. Державін Т. Феліца. Бог. Водоспад. Пам’ятник.

23. Радищев О. Подорож з Петербурга до Москви.

Карамзін М. Бідна Ліза.

 

 

Теми семінарських занять

1. Бароко в іспанській літературі. П. Кальдерон «Життя є сон».

2. Класицизм у французькій літературі. Ж.-Б. Мольєр «Тартюф».

3. Англійський просвітницький роман. Дж. Свіфт «Мандри Гулівера».

4. Французька філософська повість. Вольтер «Кандід, або Оптимізм».

5. Сентименталізм в англійській та російській літературах. Л. Стерн «Сентиментальна подорож». М. Карамзін «Бідна Ліза».

6. Італійський театр XVIII століття. К. Гольдоні «Трактирниця». К. Гоцці «Принцеса Турандот».

7. Німецька література доби Просвітництва. Й.В. Гете «Фауст».

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ №1

БАРОКО В ІСПАНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ.

П. КАЛЬДЕРОН «ЖИТТЯ Є СОН»

 

1. Криза гуманізму й культури Відродження наприкінці XVI – початку XVII століття. Барокко як художній стиль та літературний напрямок. Естетика та поетика.

2. Бароко в Іспанії. Творчість П. Кальдерона в контексті іспанської літератури XVII століття.

3. «Життя є сон» П. Кальдерона як зразок барочної драми:

а) жанрова та сюжетно-композиційна своєрідність драми;

б) система образів п’єси, прийоми їх створення, алегоризм; образ Сехізмундо: духовна еволюція героя;

в) філософська проблематика п’єси;

г) символіка драми;

д) особливості стилю твору: контраст і антитеза, пишні, «надлишкові» барочні метафори; риси культизму та консептизму.

Завдання

1. Прочитати драму П. Кальдерона «Життя є сон».

2. Проробити критичну літературу з теми.

3. Скласти цитатний план-характеристику одного з центральних образів п’єси Кальдерона (на вибір), враховуючи їх філософську, моральну та соціальну наповненість.

4. Розкрити одну з проблем драми, спираючись на текст (цитати – обов’язкові!) та критичну літературу.

5. Навести приклади (не менш п’яти) «надлишкових» метафор.

Форма контролю: письмові відповіді на завдання 3-5.

Контрольна точка № 1.

 

Література

1. Борев Ю. Естетика: Учебник. – Высш. шк., 2002. – С. 264-270.

2. История зарубежной литературы 17 века / Под ред. Н.А. Жирмунской. – М., 2001.

3. Ерофеева Н.Е. Зарубежная литература. XVII век. – Режим доступа: http://fictionbook.ru/author/natalya_evgenevna_erofeeva/zarubejnaya_literatura_xvii_vek_uchebnik/

4. Кирилюк З.В. Зарубіжна література. Античність. Середньовіччя. Відродження. Бароко. Класицизм. – Тернопіль, 2002.

5. Наливайко Д. Бароко і драма Кальдерона «Життя є сон» // Тема. – 2000. – №1.

6. Мацапура В.І. Це загадкове примхливе бароко // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 1999. – № 2.

7. Вороніна М. Педро Кальдерон де ла Барка – парадокси долі // Вікно в світ. – 2000. – № 3(12). – С. 5-10.

8. Штейн А. Л. История испанской литературы. – М., 1994.

9. Томашевский Н. Театр Кальдерона // Педро Кальдерон. Пьесы. В 2 т. – Т. 1. – М.: ГИХЛ «Искусство», 1961. – Режим доступа: http://www.lib.ru/POEZIQ/KALDERON/calderon0_6.txt

10. Балашов Н.И. На пути к не открытому до конца Кальдерону. – Режим доступа: http://www.lib.ru/POEZIQ/KALDERON/calderon0_2.txt

 

 

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № 2

КЛАСИЦИЗМ У ФРАНЦУЗЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ.

Ж.-Б. МОЛЬЄР «ТАРТЮФ»

 

1. Класицизм як літературний напрямок. Художньо-естетичні канони класицизму. «Поетичне мистецтво» Н. Буало: висвітлення в поемі основних принципів класицистичної естетики.

2. Жан-Батіст Мольєр – творець «високої комедії». Історія життя та творчості літератора.

3. Комедія Ж.-Б. Мольєра «Тартюф»:

а) історія створення;

б) своєрідність конфлікту; особливості композиції;

в) образ головного героя, основні засоби його створення;

г) другорядні персонажі комедії: їх ідейно-художнє навантаження;

д) проблематика та ідейний зміст комедії, роль фінальної сцени у розкритті авторського задуму;

е) риси класицизму та розвиток традицій комедії «дель арте»;

є) своєрідність мови комедії.

Завдання

1. Прочитати поему Н. Буало «Поетичне мистецтво» та комедію Ж.-Б. Мольєра «Тартюф».

2. Проробити критичну літературу з теми.

3. Розкрити два з центральних образів п’єси (на вибір), спираючись на текст твору - за схемою (див. нижче).

4. Виокремити риси класицизму у п’єсі та проілюструвати тези цитатами.

Форма контролю: письмові відповіді на завдання 3-4.

Контрольна точка № 2.

Література

1. Обломиевский Д.Д. Французский классицизм. – М., 1968.

2. История французской литературы / под ред. Л. Андреева. – М.: Высш. шк., 1987. – 546 с.

3. Грабовський А.В. З передмови до «Тартюфа» // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 1999. – №5. – С. 45.

4. Медвідь Н.О. Вивчення теми «Класицизм» і теми, присвяченій творчості Мольєра // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 2002. – № 12. – С. 34-38.

5. История зарубежной литературы XVII века / под ред. З.И. Плавскина. – М., 1987. – Режим доступа: http://www.libs-web.ru/philol/izlxvii/9.html

6. История зарубежной литературы 17 века / под ред. Разумовской В.К. – М., 2001.

7. История зарубежной литературы 17-18 века / под ред. С.Д. Артамонова. – М., 1967.

8. История западноевропейского театра в 2-х ч. / под ред. Мокульского С. – М., 1956.

9. Бояджиев Г.Н. Жан-Батист Мольер. Режим доступа: http://17v-euro-lit.niv.ru/17v-euro-lit/boyadzhiev-moler/moler.htm.

 

Схема аналізу художнього образу

І. Місце персонажа в системі образів твору.

ІІ. Характеристика персонажа.

1. соціальне і матеріальне становище.

2. портрет. Як характеризують героя предмети, які його оточують?

3. мова героя.

4. своєрідність світосприймання і світогляду, коло інтересів, схильностей і звичок:

а) характер діяльності й основних життєвих принципів;

б) вплив на оточуючих (основна сфера, види і типи впливу).

Область почуттів:

а) тип ставлення до навколишнього середовища:

б) зображення внутрішніх переживань.

5. Які риси особистості героя виявляються із творі:

а) за допомогою портрета;

б) через авторську характеристику:

в) через характеристику інших діючих осіб;

г) за допомогою передісторії біографії;

д) через ланцюжок вчинків;

е) через мовну характеристику:

ж) через взаємодію з іншими персонажами:

з) через оточення.

6. Характеристика героя іншими персонажами.

7. Авторське ставлення до персонажа.

Висновок: Яка проблема (філософська, соціальна, морально-етична, тощо) привела автора до створення даного образу.

 

 

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № 3

ДЖ. СВІФТ «МАНДРИ ГУЛІВЕРА»

 

1. Своєрідність Просвітництва в Англії. Романні жанри в літературі Англії XVIII століття.

2. Творчий шлях Джонатана Свіфта. Жанрова палітра творчості письменника.

3. Роман-памфлет Дж.Свіфта «Мандри Гулівера»:

а) композиційна своєрідність твору;

б) алегорія як основний прийом; зображення Ліліпутії та Бробдінгнега.

в) риси антиутопії у творі (4-та частина роману: країна гуігнгнмів);

г) проблематика твору; антипросвітницький характер книги;

д) своєрідність стилю.

Завдання

1. Прочитати роман Дж. Свіфта «Мандри Гулівера».

2. Проробити критичну літературу з теми

3. Спираючись на текст роману Дж. Свіфта «Мандри Гулівера», навести приклади алегорії у книзі (по два з кожної з перших трьох частин твору). Прокоментувати наведені приклади.

4. Виокремити риси антиутопії в четвертій частині роману та проілюструвати тези цитатами.

Форма контролю: письмові відповіді на завдання 3-4.

Контрольна точка № 3.

Література

1. Аникин Г.В., Михальская Н.П. История английской литературы. – М.: Высшая школа, 1985. – 431 с.

2. История зарубежной литературы XVII-XVIII веков / Под ред. С.Д. Артамонова. – М.: Просвещение, 1967. – 854 с.

3. История зарубежной литературы 18 века / Под ред. Плавскина З.И. – М., 1981. – Режим доступа: http://www.libs-web.ru/philol/izlxvii/9.html

4. Назаров С. Джонатан Свифт. – Режим доступа: http://lit-prosv.niv.ru/lit-prosv/nazarov-svift/index.htm

5. Яковенко В. Джонатан Свифт. Его жизнь и литературная деятельность. – Режим доступа: http://lit-prosv.niv.ru/lit-prosv/yakovenko-svift/index.htm

6. Богачевская О. Нулевой персонаж «путешествий» Джонатана Свифта. – Режим доступа: http://lit-prosv.niv.ru/lit-prosv/articles-eng/bogachevskaya-nulevoj-personazh.htm

7. Джумайло О. А. Мотив движения в «Путешествиях Гулливера» Дж. Свифта. – Режим доступа: http://lit-prosv.niv.ru/lit-prosv/articles-eng/dzhumajlo-motiv-dvizheniya-gullivera.htm

8. Ингер А. Несколько слов о Джонатане Свифте и о том, что увидел капитан Гулливер во время своих путешествий. – Режим доступа: http://lit-prosv.niv.ru/lit-prosv/articles-eng/inger-neskolko-slov-o-svifte.htm

9. Утопия и антиутопия в романе Д. Свифта «Путешествие Гулливера». – Режим доступа: http://www.webkursovik.ru/kartgotrab.asp?id=-75221.

 

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № 4

Завдання

1. Прочитати повість Вольтера «Кандід, або Оптимізм».

2. Проробити критичну літературу з теми.

3. Розкрити два з центральних образів повісті (на вибір), спираючись на текст твору (див. схему в семінарі № 2).

4. Висвітити ідеї Просвітництва у повісті Вольтера, проілюструвати тези цитатами.

Форма контролю: письмові відповіді на завдання 3-4.

Контрольна точка № 4.

Література

1. История французской литературы / под ред Л. Андреева. – М.: Высш.шк., 1987. – 546 с.

2. История зарубежной литературы 17-18 века / Под ред. Артамонова Е.Д. – М., 1967.

3. История зарубежной литературы 18 века / Под ред. Плавскина З.И. – М., 1981. – Режим доступа: http://www.libs-web.ru/philol/izlxvii/9.html

4. Сидорченко Л. История зарубежной литературы XVIII века. – Режим доступа: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Literat/Sidor/08.php

5. Пахсарьян Н.Т. Французская литература XVIII века. – Режим доступа: http://natapa.msk.ru/bibliograficheskiy-ukazatel/frantsuzskaya-literatura-xviii-veka.html

6. Силкіна В.І. Просвітництво і Вольтер // Всесвітня література та культура. – 2003. – № 1. – С.24-30.

7. Єременко О.В. Поборник природних прав людини // Всесвітня література та культура. – 1999. – № 3. – С. 22-28.

8. Штокало М. Философия французского Просвещения. – Режим доступа: http://samlib.ru/s/shtokalo_m/filosofija-francuzskogo-prosveshhenija.shtml

9. Кузнецов В. Н. Франсуа Мари Вольтер. – М.: «Мысль», 1978. – 223 с. – Режим доступа: http://lit-prosv.niv.ru/lit-prosv/kuznecov-volter/index.htm

10. Артамонов C. Философские повести Вольтера. – Режим доступа: http://lit-prosv.niv.ru/lit-prosv/articles-fra/artamonov-povesti-voltera.htm.

 

 

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № 5

ТА РОСІЙСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРАХ.

М. КАРАМЗІН «БІДНА ЛІЗА».

1. Англійський сентименталізм. Представники. Основне коло ідей. Естетика.

2. Роман Л. Стерна «Сентиментальна подорож». Порушення естетики просвітницького роману в творі. Жанрова своєрідність.

3. Образна система твору. Образ пастора Йорика. Глибина психологічного аналізу. Функції пейзажу в творі.

4. Російський сентименталізм. Тематична своєрідність. Представники.

5. Повість М. Карамзіна «Бідна Ліза». Образи Лізи та Ераста. Образ автора. Риси сентименталізму в повісті. Роль пейзажу в творі.

 

Завдання

1. Прочитати роман Л. Стерна «Сентиментальна подорож» та повість М. Карамзіна «Бідна Ліза».

2. Проробити критичну літературу з теми.

3. Спираючись на текст роману Л. Стерна «Сентиментальна подорож», доказати його приналежність до сентименталізму.

4. Розкрити образну систему повісті М. Карамзіна «Бідна Ліза» (Ліза, Ераст, образ автора) (див. схему в семінарі № 2).

Форма контролю: письмові відповіді на завдання 3-4.

Контрольна точка № 5.

Література

1. Аникин Г.В., Михальская Н.П. История английской литературы. – М.: Высшая школа, 1985. – 431 с.

2. История зарубежной литературы 18 века / Под ред. Плавскина З.И. – М., 1981. – Режим доступа: http://www.libs-web.ru/philol/izlxvii/9.html

3. Елистратова А. Английский роман эпохи Просвещения. – М.: Наука, 1966. – С. 324-360.

4. Тураев С.В. От просвещения к романтизму. – М.: Наука, 1983. – 256 с.

5. Бабаева С.А. Жанр «Сентиментального путешествия» Л. Стерна и его влияние на русскую литературу второй половины XVIII века. – Режим доступа: http://lit-prosv.niv.ru/lit-prosv/articles-eng/babaeva-zhanr-puteshestviya-sterna.htm

6. Романчук Л. Особенности повествовательной манеры Стерна в «Сентиментальном путешествии». – Режим доступа: http://lit-prosv.niv.ru/lit-prosv/articles-eng/romanchuk-osobennosti-sterna.htm

7. Орлов П.А. Русский сентиментализм. – М.,1977.

8. Берков П.Н., Макогоненко Г.П. Жизнь и творчество Н.М.Карамзина // Карамзин Н.М.Избранные сочинения в 2 т.т. – М.-Л.,1964. – Т.1.

9. Лебедева О.В. История русской литературы XVIII века. – М.: Высшая школа, 2003. – 418 с.

10. Павлович С.Э. Пути развития русской сентиментальной прозы XVIII в. – Саратов, 1974.

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № 6

К. ГОЛЬДОНІ «ТРАКТИРНИЦЯ»,

Завдання

1. Прочитати комедії К. Гольдоні та К. Гоцці.

2. Проробити критичну літературу з теми.

3. Проаналізувати два з центральних образів комедії К. Гольдоні «Трактирниця» (на вибір), залучаючи у ході аналізу текст твору (див. схему в семінарі № 2). Звернути увагу на функціонування просвітницьких ідей в образах.

4. Виявити та проаналізувати риси комедії «дель арте» у творі К. Гоцці.

Форма контролю: письмові відповіді на завдання 3-4.

Контрольна точка № 6.

 

Література

1. Реизов Б.Г. Итальянская литература XVIII века. – Л.: Издательство Ленинградского университета, 1966. – 358 с.

2. Мокульский С. Итальянская литература. – Режим доступа: http://17v-euro-lit.niv.ru/17v-euro-lit/mokulskij-italyanskaya-literatura/chast-1.htm

3. Итальянская драматургия. – Режим доступа: http://lit-prosv.niv.ru/lit-prosv/articles-ita/italyanskaya-dramaturgiya.htm

4. Реизов Б.Г. Карло Гольдони. – Режим доступа: http://lit-prosv.niv.ru/lit-prosv/reizov-karlo-goldoni/chast-1.htm

5. Сидорченко Л. История зарубежной литературы XVIII века – Режим доступа: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Literat/Sidor/08.php

6. Берковский Н. Открытая лекция. Карло Гоцци и романтический юмор. – Режим доступа: http://19v-euro-lit.niv.ru/19v-euro-lit/berkovskij-lekcii/karlo-gocci.htm

7. Киреев Р. Гольдони: маски и лица. – Режим доступа: http://lit-prosv.niv.ru/lit-prosv/articles-ita/kireev-goldoni-maski-lica.htm

8. Томашевский Н. Итальянский театр XVIII века. – Режим доступа: http://lit-prosv.niv.ru/lit-prosv/articles-ita/tomashevskij-italyanskij-teatr.htm

9. Фейгина Е.В. Любовь и представление о счастье в комедиях К. Гольдони. – Режим доступа: http://lit-prosv.niv.ru/lit-prosv/articles-ita/fejgina-lyubov-predstavlenie.htm

10. Фейгина Е.В. Специфика сказочного в драмах К. Гоцци. – Режим доступа: http://lit-prosv.niv.ru/lit-prosv/articles-ita/fejgina-specifika-skazochnogo-gocci.htm

 

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № 7

Й.В. ГЕТЕ «ФАУСТ»

1. Життєвий і творчий шлях Й. В. Гете.

2. Історія створення трагедії «Фауст». Літературні джерела твору.

3. «Пролог у театрі» та «Пролог на небесах». Їх функції в трагедії.

4. Жанрова та сюжетно-композиційна своєрідність твору.

5. Система персонажів трагедії: Фауст-Вагнер; Фауст-Маргарита; Фауст-Мефістофель.

6. Основні сюжетні лінії другої частини трагедії.

7. Філософська проблематика твору. Зміст фіналу. Гетевська концепція життя людини.

 

Завдання

1. Прочитати трагедію Й. В. Гете «Фауст».

2. Проробити критичну літературу з теми.

3. Скласти цитатний план-характеристику одного з центральних образів трагедії «Фауст».

4. Написати твір-роздум на одну з наступних тем (на вибір):

«Що таке добро (за трагедією Й. В. Гете «Фауст»)».

«Боротьба добра і зла в душі людини (за трагедією Й. В. Гете «Фауст»)»

«Що таке істина (за другою частиною трагедії Й. В. Гете «Фауст»)»

 

Форма контролю: письмові відповіді на завдання 3-4.

Контрольна точка № 7.

 

Література

1. Аникст А.А. «Фауст» Гете. – М.: Просвещение, 1979. – 240 с.

2. Верцман И. Эстетика Гете // Проблемы художественного сознания. – М.: Искусство, 1967. – С. 156-171.

3. Лейтес Н. С. От «Фауста» до наших дней. – М. : Просвещение, 1987. – С. 11-34.

4. Волков И. «Фауст» Гете и проблемы художественного метода. – М.: Изд-во МГУ, 1970. – 234 с.

5. Лещук Т.И. «Фауст» Й.В. Ґете в контексті ідеї довговічності (Погляд через ретроспекцію наукового слова). – Режим доступа: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Vnulp/Lingvistyka/2007_586/32.pdf

6. Холодковский Н.А. Й.В. Гете. – Челябинск: Урал, 1996. – 153 с. – Режим доступа: http://lit-prosv.niv.ru/lit-prosv/holodkovskij-gete/index.htm

7. Гуляев Н.А. История немецкой литературы. – М.: Высшая школа, 1975. – Режим доступа: http://19v-euro-lit.niv.ru/19v-euro-lit/istoriya-nemeckoj-literatury/iogann-volfgang-gete.htm

8. Жирмунский В.М. История легенды о Фаусте. – Режим доступа: http://lit-prosv.niv.ru/lit-prosv/zhirmunskij-legenda-o-fauste/chast-1.htm

9. Эмиль Людвиг. Гете. – М.: Молодая гвардия, 1965. – Режим доступа: http://lit-prosv.niv.ru/lit-prosv/emil-lyudvig-gete/index.htm

10. Философское значение немецкой литературы (Гете, Шиллер, романтики). – Режим доступа: http://lit-prosv.niv.ru/lit-prosv/articles-ger/filosofskoe-znachenie-gete-shiller.htm

 

Дистанційне навчання

Зарубіжна література

(література XVII-XVIII століть)

(3 курс: всі спеціальності)

Поточний контроль

Кількість КТ (контрольних точок) – 8.

Коефіцієнт КТ – 0,05.

Кількість КРЗМ (контрольних робіт змістовного модуля) – 1.

Коефіцієнт КРЗМ – 0,2.

Кількість ЗМ – 1.

Вид підсумкового контролю: екзамен

 

Рекомендації

щодо виконання завдань з дисципліни

1. Робота виконується тільки після прочитання тексту художнього твору.

2.Критична література використовується лише як допоміжний матеріал для розкриття питань роботи.

3. Не треба давати факти біографії письменника та загальну характеристику його творчості.

4. Та чи інша теза (особливо це стосується контрольної роботи змістовного модуля) повинна бути проілюстрована цитатами з тексту художнього твору.

5. Під час аналізу вказаних аспектів теми треба дотримуватися логіки, послідовності, уникати багатослів’я, розкривати питання по суті.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.51.151 (0.014 с.)