ТЕСТИ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТЕСТИ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ1. Комунікаційний процес, спрямований на формування взаємовідносин з різними групами громадськості (в першу чергу цільовими і потенційно-цільовими) та сприятливого індивідуального іміджу підприємства, несхожого на конкурентів:

a) реклама; b) благодійність;
c) виставка; d) паблік рилейшинз.

2. Один із принципів встановлення і підтримки паблік рилейшнз, суть якого полягає у прогнозуванні тенденцій зміни громадської думки, довгостроковому та оперативному плануванні різних заходів і програм з розвитку комунікацій:

a) комплексність; b) планомірність;
c) законність; d) оперативність.

3. Один із принципів паблік рилейшнз, що полягає у здійсненні заходів які вимагають від фахівців відповідних внутрішньо-фірмових служб досить швидкої реакції на зміни громадської думки, що пов'язані з діяльністю підприємства:

a) комплексність; b) планомірність;
c) законність; d) оперативність.

4. При здійсненні заходів паблік рилейшнз досягається, по-перше, за рахунок використання достовірної і повної інформації, уміння фахівців відповідних внутрішньо-фірмових служб проводити неупереджений аналіз відомостей, що надходять, готовності визнавати допущені помилки, здібності швидко реагувати на необ'єктивні публікації і вислови про діяльність підприємства, уміння відстоювати правильну точку зору і добиватися необхідних спростувань:

a) принцип комплексності; b) принцип законності;
c) принцип об’єктивності; d) принцип безперервності.

5. Одна із функцій ПР, яка полягає у комплексній оцінці досягнутих результатів діяльності із паблік рилейшнз; підготовці масиву аналітичних паблік рилейшнз-даних для прийняття ефективних рішень; оцінці позиції іміджу підприємства…:

a) контрольно-аналатична; b) прогнозно-регулююча;
c) організаційно-технологічна; d) комунікативно-інформаційна.

6. Функція ПР, що передбачає прогнозування умов успішного впливу на громадську думку; визначення стратегії і тактики роботи; виявлення тенденції ринку, громадськості; прогноз щодо готовності ринку/громадськості до реалізації певного напрямку діяльності із паблік рилейшнз; прогнозування обсягу комунікативної ніші, яку може зайняти підприємство…:

a) консультаційно-методична; b) прогнозно-регулююча;
c) організаційно-технологічна; d) комунікативно-інформаційна.

7. Функція ПР, що передбачає установлення корисних контактів і формування активних зв'язків з цільовою громадськістю з метою формування позитивного відношення до діяльності підприємства; популяризація підприємства, його діяльності, через ділові зустрічі, дні відкритих дверей і презентації; взаємодія з представниками ЗМІ на регулярній основі; організація круглих столів та інших зустрічей з діловими колами; проведення брифінгів, прес-конференцій…:

a) консультаційно-методична; b) прогнозно-регулююча;
c) комунікативно-інформаційна; d) організаційно-технологічна.

8. Функція ПР, що передбачає інформування населення про діяльність підприємства; інформаційно-освітня робота з громадськістю щодо підвищення інформованості про діяльність підприємства та його продукцію; підготовка і розсилка професійно-орієнтованої інформації фахівцям; вплив на громадськість через конкретні групи або окремі сегменти цільових аудиторій:

a) комунікативно-методична; b) прогнозно-регулююча;
c) комунікативно-інформаційна; d) організаційно-технічна.

9. Організація діяльності із законодавцями, урядовими чиновниками для того, щоб добитися поправок, змін у законодавчих, правових актах, які відповідають інтересам фірми, ділових кіл:

a) товарна пропаганда; b) внутрішньо фірмові і зовнішні комунікації;
c) лобіювання; d) консультування.

10. Як інакше називають участь у виставках:

a) виставковий менеджмент; b) управління виставковою діяльністю;
c) виставковий дизайн; d) виставковий маркетинг.

11. Виставка, яка фокусується на одному секторі економіки або на декількох тісно пов'язаних між собою секторах економіки:

a) спеціалізована виставка; b) професійна виставка;
c) універсальна виставка; d) споживча виставка.

12. Виставка, яка представляє товари або послуги з різних секторів економіки:

a) спеціалізована виставка; b) професійна виставка;
c) універсальна виставка; d) споживча виставка.

13. Виставка, спрямована на рекламування і розвиток комерційної діяльності, яка відвідується здебільшого професійними відвідувачами:

a) спеціалізована виставка; b) професійна виставка;
c) універсальна виставка; d) споживча виставка.

14. Виставка, відкрита здебільшого для приватних відвідувачів:

a) спеціалізована виставка; b) професійна виставка;
c) універсальна виставка; d) споживча виставка.

15. Відвідувач, який відвідує виставку з професійною або діловою метою:

a) приватний відвідувач; b) професійний відвідувач;
c) цільовий відвідувач; d) зорієнтований відвідувач.

16. Відвідувач, який відвідує виставку з особистою метою:

a) приватний відвідувач; b) професійний відвідувач;
c) цільовий відвідувач; d) зорієнтований відвідувач.

17. Наука, яка розглядає систему загальних настанов, критеріїв та орієнтирів сфери взаємовідносин між підприємствами та організаціями, з одного боку, та їхніми клієнтами, з другого, з метою досягнення маркетингових цілей:

a) маркетингова політика комунікацій; b) маркетинг;
c) управління маркетингом; d) пропаганда.

18. До інструментів опосередкованого масового інформування паблік рилейшнз відноситься:

a) виставка; b) конференція;
c) щорічний звіт; d) факт-лист.

19. До спеціальних заходів паблік рилейшнз відносяться:

a) інтерактивні інструменти; b) дошки оголошень;
c) зустрічі з керівництвом; d) „круглі” столи.

20. До внутрішньо-спрямованих інструментів паблік рилейшнз відносяться:

a) благодійність; b) спонсорство;
c) бекграундери; d) чутки.

21. Повідомлення, яке містить важливу новину або корисну інформацію для широкої аудиторії:

a) ньюз-реліз; b) факт-лист;
c) кейс-історія; d) прес-кіт.

22. Це короткий документ, який відображає профіль організації, стислу характеристику посадової особи або події:

a) ньюз-реліз; b) прес-реліз;
c) факт-лист; d) бекграундер.

23. Бесіда у формі питань і відповідей, діалогу між людиною, яка володіє інформацією, і журналістом, який бажає отримати інформацію:

a) інтерв’ю; b) медіа-кіт;
c) прес-кіт; d) коментар.

24. Короткий і недвозначний документ, який пояснює або оголошує позицію однієї/кількох організацій з якогось питання:

a) інтерв’ю; b) коментар;
c) заява; d) кейс-історія.

25. Розповідь, яка містить позитивну оцінку споживачами популярних продуктів або позитивний досвід вирішення проблемної ситуації:

a) оглядова стаття; b) розважальна стаття;
c) коментар; d) кейс-історія.

26. Стаття, яка підготовлена ПР-фахівцем і підписана високою посадовою особою:

a) оглядова стаття; b) авторська стаття;
c) розважальна стаття; d) пояснювальна стаття.

27. Пакет інформаційних матеріалів (комплект), що містить декілька видів інформаційних матеріалів, які представляють інтерес для ЗМІ:

a) ньюз-реліз; b) прес-кіт;
c) бекграундер d) кейс історія.

28. Коментарі, які представляють суспільний або особистий інтерес; продовжують існуюче листування; коментують або обговорюють минулі публікації у газеті:

a) лист до редактора; b) бекграундер;
c) факт-лист; d) прес-реліз.

29. Поточна інформація, яка не містить сенсації, повідомлення про дні „відкритих дверей”, фінансові результати діяльності підприємства:

a) лист до редактора; b) бекграундер;
c) факт-лист; d) прес-реліз.

30. Матеріали, які узагальнюють галузевий досвід декількох компаній і підприємств, органів влади:

a) оглядова стаття; b) авторська стаття;
c) розважальна стаття; d) пояснювальна стаття.

31. Компетентне тлумачення актуального суспільно-політичного явища, важливої події у культурному або науковому житті, групи фактів, об'єднаних тематичними або хронологічними рамками, що потребує специфічних знань:

a) інтерв’ю; b) коментар;
c) заява; d) кейс-історія.

32. Продукт консенсусу адміністрації щодо інформації про діяльність підприємства і значні події протягом року:

a) виступ; b) доповідь;
c) щорічний звіт; d) конференція.

33. Одна із форм „зовнішнього і внутрішнього” життя організації, заздалегідь підготовлена, розроблена і забезпечена керівництвом й спеціалістами ПР для спільного проведення часу представників фірми-хазяїна і гостей:

a) прийом; b) зустріч з гостями;
c) конференція; d) брифінг.

34. Фактично представляє собою форму наради (зібрання), яке присвячується розгляду певних проблем або теми:

a) круглий стіл; b) прес-конференція;
c) брифінг; d) конференція.

35. Зустріч журналістів із представниками державних установ, суспільно-політичних організацій, комерційних структур, що має метою надати ЗМІ інформацію про проект фактографічного, проблемного та коментуючого характеру:

a) дні відкритих дверей; b) конференція;
c) круглий стіл; d) прес-конференція.

36. Коротка, стисла у часі інструктивна зустріч керівництва комерційної фірми або підприємства і журналістів, із за­прошенням представників органів державної влади. Повідомлення на брифінгу має однобічний характер з ілюстрацією конкретних фактів:

a) брифінг; b) круглий стіл;
c) прес-конференція; d) прийом.

37. Події, при яких ви знаходитесь перед своєю аудиторією і розповідаєте про свою роботу, про свій продукт або компанію:

a) презентація; b) брифінг;
c) прийом; d) дні відкритих дверей.

38. Завжди здійснюється на безоплатній основі, яка не пе­редбачає фінансових та інших зобов'язань з боку осіб, які отримують підтримку:

a) благодійність; b) патронаж;
c) фінансова підтримка; d) лобіювання.

39. Дозволяють усім бажаючим познайомитись з діяльніс­тю фірми, її планами, задати керівництву питання, які цікавлять:

a) дні відкритих дверей; b) конференція;
c) круглий стіл; d) прес-конференція.

40. Одна з форм обговорення ідей, проблем, які ма­ють значення для громадськості:

a) дні відкритих дверей; b) конференція;
c) круглий стіл; d) прес-конференція.

41. Заступництво, не тільки фінансове, але й організаційне, яке надається на стабільній і довготривалій основі:

a) спонсорство; b) лобіювання;
c) патронаж; d) страхування.

42. Захід, в рамках якого значна кількість підприємств (експонен­тів), які виставляють зразки (експонати) своєї продукції, прагнуть інформувати відвідувачів про свої фірми і продукцію з метою сприяння продажу:

a) презентація; b) брифінг;
c) блог; d) виставка.

43. Мережний журнал (щоденник), який є онлайновою стрічкою повідомлень, що регулярно оновлюється і на якій автор або група авторів розміщують свої роздуми, коментарі, текстові і графічні файли, а також гіперпосилання:

a) мотто; b) баннер;
c) блог; d) лог.

44. Передача інформації за допомогою настінного інформування робітників:

a) листки новин; b) дошка оголошень;
c) візуальна ідентичність; d) зустрічі з керівництвом.

45. Внесок фізичної або юридичної особи, яка не бере участь у реалізації проекту, в прямому або непрямому фінансуванні для заохочення корисних починань ініціативних груп та окремих осіб:

a) спонсорство; b) лобіювання;
c) патронаж; d) страхування.

46. Телевізійні канали, радіостанції, друкарські та елект­ронні ЗМІ, власники площ зовнішньої реклами, рекламні агентства, які надають проекту свій ресурс у вигляді грошових коштів, рекламного часу або місця в обмін на їх офіційне представлення:

a) технічний спонсор; b) матеріальний спонсор;
c) інформаційний спонсор; d) моральний спонсор.

47. Компанія-спонсор, яка робить свій спонсорський внесок повністю або частково товарами і послугами (технічними) в організацію заходу (забезпечення освітлення, звуку та ін.):

a) технічний спонсор; b) матеріальний спонсор;
c) інформаційний спонсор; d) моральний спонсор.

48. Найбільш сильний засіб комунікацій, який не може контролювати керівництво але можна попередити його негативні наслідки:

a) візуальна ідентичність; b) мелайн;
c) мотто; d) чутки.

49. Багатосторінкове, зброшуроване довідкове видання, яке присвячується діяльності підприємства, інформує про основні типи його продукції та послуг:

a) каталог; b) проспект;
c) адветоріал; d) буклет.

50. Газети, журнали, радіо, телебачення та інші засоби, що передають інформацію:

a) ЗМІ; b) УТП;
c) ТПУ; d) ЗМА.

51. Виставка, у якій беруть участь підприємства лише однієї країни:

a) іноземна; b) регіональна;
c) міжнародна; d) національна.

52. Виставка, у якій беруть участь підприємства регіонального ринку:

a) іноземна; b) регіональна;
c) міжнародна; d) національна.

53. Виставка, в якій беруть участь підприємства з різних країн чи її відвідують люди з різних країн:

a) іноземна; b) регіональна;
c) міжнародна; d) національна.

54. Виставка, яка представляє в одній країні підприємства іншої країни:

a) іноземна; b) регіональна;
c) міжнародна; d) національна.

55. Учасник виставки, адреса якого за договором з організатором знаходиться за межами країни проведення:

a) міжнародний учасник; b) національний учасник;
c) іноземний учасник; d) ексклюзивний учасник.

56. Учасник, адреса якого за договором з організатором знаходиться у межах країни проведення:

a) міжнародний учасник; b) національний учасник;
c) іноземний учасник; d) ексклюзивний учасник.

57. Виставки, які проводяться раз на кілька років під егідою Міжнародного виставкового бюро:

a) світова виставка; b) всесвітня виставка;
c) міжнародна виставка; d) всенародна виставка.

58. За періодичністю не виділяють виставок, що проводяться:

a) двічі на рік; b) щорічно;
c) раз на два, три, чотири чи навіть сім років; d) періодично.

59. За джерелами фінансування немає виставок, що фінансуються:

a) на комерційних засадах; b) з державного бюджету;
c) на змішаних засадах; d) з бюджету музеїв.

60. Кількість стендистів на виставці вираховується за формулою:

a) К = Е * V/T; b) К = С * V/Е;
c) К = С * V/T; d) К = С * V/С.

61. Яка, в більшості випадків, мінімальна площа стенду:

a) 5 метрів квадратних; b) 6 метрів квадратних;
c) 7 метрів квадратних; d) 8 метрів квадратних.

62. Виставковий стенд, який має підхід лише з одного боку:

a) кутовий; b) наскрізний;
c) лінійний; d) стенд-півострів.

63. Виставковий стенд, який має прохід з двох паралельних сторін:

a) кутовий; b) наскрізний;
c) лінійний; d) стенд-півострів.

64. Виставковий стенд, який має підходи з трьох боків:

a) кутовий; b) наскрізний;
c) лінійний; d) стенд-півострів.

65. Схема розміщення стендів та інших об'єктів виставки:

a) карта виставки; b) схема виставки;
c) план виставки; d) дайджест виставки.

66. Комунікації з представниками інших культур (країн):

a) міжнародні; b) крос-культурні;
c) іноземні; d) лінгво-культурні.

67. Культури орієнтовані на угоду:

a) США, Канада, північна Європа; b) країни центральної, східної та південної Європи;
c) країни Азії, Африки; d) немає правильної відповіді.

68. Культури орієнтовані на взаємовідносини:

a) США, Канада, північна Європа; b) країни центральної, східної та південної Європи;
c) країни Азії, Африки; d) немає правильної відповіді.

69. Формальні (ієрархічні) культури:

a) США, Канада, Австралія, Скандинавія; b) більшість країн Європи, Азії, Близького Сходу, Латинської Америки;
c) більшість країн Європи, США, Канада; d) немає правильної відповіді.

70. Неформальні (рівноправні) культури:

a) США, Канада, Австралія, Скандинавія; b) більшість країн Європи, Азії, Близького Сходу, Латинської Америки;
c) більшість країн Європи, США, Канада; d) немає правильної відповіді.

71. Культури із "жорстким" часом:

a) Південна та Південно-Східна Азія, Латинська Америка, Близький Схід; b) Німеччина, Велика Британія, скандинавські країни, США, Канада, Японія;
c) Центральна та Східна Європа, країни СНД, Південна Європа, Австралія, Китай, Південна Корея, Сінгапур; d) немає правильної відповіді.

72. Культури із "гнучким" часом:

a) Південна та Південно-Східна Азія, Латинська Америка, Близький Схід; b) Німеччина, Велика Британія, скандинавські країни, США, Канада, Японія;
c) Центральна та Східна Європа, країни СНД, Південна Європа, Австралія, Китай, Південна Корея, Сінгапур; d) немає правильної відповіді.

73. Культури емоційно експресивні:

a) Південна Європа, Близький Схід, Латинська Америка; b) Німеччина, Велика Британія, скандинавські країни, Східна та Південна Азія;
c) США, Канада, Австралія, Центральна і Східна Європа; d) немає правильної відповіді.

74. Культури емоційно стримані:

a) Південна Європа, Близький Схід, Латинська Америка; b) Німеччина, Велика Британія, скандинавські країни, Східна та Південна Азія;
c) США, Канада, Австралія, Центральна і Східна Європа; d) немає правильної відповіді.

75.Це організований процес, у якому чітко визначена мета взаємодії партнерів (учасників переговорів), яка у перспективі реалізується в конкретних умовах, за конкретних обставин

a) ділові переговори; b) купівля-продаж товарів;
c) позишинг; d) організаційний менеджмент.

76. У паблік рилейшнз називається група людей, об’єднаних певними відносинами за певними ознаками та характеристиками, на які здійснюється вплив ПР-заходів:

a) суспільство; b) громадськість;
c) цільова аудиторія; d) громада.

77. Сукупність людей, об’єднаних певними відносинами, зумовленими історично змінним способом виробництва духовних і матеріальних благ; усі жителі певного краю, регіону, міста тощо:

a) суспільство; b) громадськість;
c) цільова аудиторія; d) громада.

78. Об’єднання людей (організація, товариство, середовище, гурт, група), що ставлять перед собою певні спільні завдання

a) суспільство; b) громадськість;
c) цільова аудиторія; d) громада.

79. Активна, передова частина суспільства, здатна впливати на суспільну думку та формувати її:

a) суспільство; b) громадськість;
c) цільова аудиторія; d) громада.

80. Широко використовувані в соціології та антропології дослідження, засновані на спостереженні, участі незалежного спостерігача-дослідника (зазвичай кількох), який уживається в середовище цільової аудиторії:

a) кейси; b) дослідження відносин;
c) контент-аналіз; d) етнографічні дослідження.

81. Оцінювання та інтерпретування повного спектра поглядів, відчуттів, емоцій, переконань, вірувань, які характерні для кожного окремого сегмента суспільства і формуються стосовно певних товарів, організацій і т. ін.:

a) кейси; b) дослідження відносин;
c) контент-аналіз; d) етнографічні дослідження.

82. Включають формальне дослідження найуспішніших практик, корисне для порівняння ефективних стратегій та їх застосування:

a) кейси; b) дослідження відносин;
c) контент-аналіз; d) етнографічні дослідження.

83. Дає можливість оцінити висвітлення діяльності підприємства організації у засобах масової інформації, забезпечує інформацією про конкурентів, про новітні напрями і тенденції у певній сфері:

a) кейси; b) дослідження відносин;
c) контент-аналіз; d) етнографічні дослідження.

84. Оцінка складається з трьох компонентів: адекватність інформації; відповідальність змісту повідомлень їхній структурі; якість наданої інформації (цей вид оцінювання можна здійснити всередині компанії, а також за допомогою фокус-груп):

a) оцінювання підготовки критеріїв і методів; b) оцінювання впливу;
c) оцінювання дій; d) оцінювання подій.

85. Включає в себе вимірювання кількості поширених, використаних, отриманих повідомлень, на які зреагувала аудиторія (найпоширенішим видом такого оцінювання є моніторинг ЗМІ та контент аналіз з охопленням цільової аудиторії):

a) оцінювання підготовки критеріїв і методів; b) оцінювання впливу;
c) оцінювання дій; d) оцінювання подій.

86. Якому народу належить вислів «глас народу – глас божий»:

a) греки; b) римляни;
c) фінікійці; d) єгиптяни.

87. Хто першим застосував термін «паблік рилейшнз»:

a) Т. Джеферсон; b) У. Сміт;
c) Е. Джексон; d) А. Лі.

88. Кого в науковій літературі називають «батьком» паблік рилейшнз:

a. Т. Джеферсон; b. У. Сміт;
c. Е. Джексон; d. А. Лі.

89. Кого вважають видатною постатю українського ПР:

a) Т. Анісімова; b) Т. Приймак;
c) Ф. Котлера; d) В. Королько.

90. У якому році засновано Міжнародну асоціацію ПР:

a) 1955 р.; b) 1964р.;
c) 1961р.; d) 1971р.

91. Імідж у паблик рилейшинз, це:

a) репутація фірми; b) відношення споживача до товару фірми;
c) відношення споживача до товару (послуги), до фірми, до її керівництва; d) не має правильної відповіді.

92. Репутація фірми, це:

a) положення її в очах громадськості; b) підтримка іміджу;
c) безцінний капітал фірми; d) а і с.

93. Невід’ємна складова діяльності підприємства, яка виражається в сукупних процесах і операціях, спрямованих на здійснення актів купівлі-продажу з метою задоволення споживчого попиту та отримання певного прибутку:

a) збутова діяльність; b) виробнича діяльність;
c) комерційна діяльність; d) легальна діяльність.

94. Функція системи зв’язків з громадськістю у фінансовій сфері, яка забезпечує науково обґрунтоване визначення основних цінностей фінансово-економічної сфери життєдіяльності суспільства, правильну оцінку громадської думки та поведінки цільової аудиторії, відносин з партнерами, акціонерами і вкладниками, реальної ситуації та перспектив її розвитку:

a) комунікативна; b) аналітична;
c) управлінська; d) аксіологічно-оціночна.

95. Функція системи зв’язків з громадськістю у фінансовій сфері, що передбачає розробку комунікативної стратегії компанії (фінансового закладу), ефективне використання необхідних засобів комунікації, сполучення і обмін інформацією з партнерами, клієнтами, вкладниками, фінансовими аналітиками, державними закладами як цільовими аудиторіями, налагодження і здійснення зв’язків з державними закладами і громадськими організаціями:

a) комунікативно-методична; b) комунікативна;
c) комунікативно-інформаційна; d) організаційно-технічна.

96. Функція системи зв’язків з громадськістю у фінансовій сфері, що передбачає підготовку, організацію і проведення ПР-акцій і ПР-кампаній, ділових зустрічей, презентацій, круглих столів, конференцій, а також регулювання відносин керівництва компанії (фінансового закладу), служби ЗЗГ із засобами масової комунікації, клієнтами, акціонерами, вкладниками, державними закладами та громадськими організаціями:

a) комунікативно-методична; b) комунікативна;
c) організаційно-регулятивна; d) організаційно-технічна.

97. Функція системи зв’язків з громадськістю у фінансовій сфері, що забезпечує науковообґрунтований аналіз реального стану і перспектив розвитку компанії (фінансового закладу), визначення її потенційних конкурентів, партнерів, акціонерів, інвесторів, вкладників, а також написання фінансових звітів, прес-релізів і підготовку відповідей на запитання фінансових мас-медіа, партнерів і клієнтів:

a) комунікативна; b) аналітична;
c) організаційно-технічна; d) аксіологічно-оціночна.

98. Образ, репутація, якісні характеристики лідера, фірми, керівника і характер ставлення до них громадськості:

a) фірмовий стиль; b) корпоративний стиль;
c) імідж; d) характеристики фірми.

99. Сукупність постійно відтворюваних відмінних від інших характеристик спілкування, поведінки, традицій, притаманних фірмі, які виявляють своєрідність її ринкової взаємодії:

a) фірмовий стиль; b) корпоративний стиль;
c) імідж; d) характеристики фірми.

100. Вид дизайну, що передбачає розробку знаків, в ідеалі – розробку повноцінної знакової системи графічних, зображувальних, словесних, звукових та інших символів фірми:

a) архітектурний; b) оформлювальний;
c) творчий; d) інформаційний.

101. Вид дизайну, що передбачає зовнішній вигляд будинку (або під’їзду), розміщення будівель, їх планування:

a) архітектурний; b) оформлювальний;
c) творчий; d) інформаційний.

102. Вид дизайну, що включає добре продумане, логічно побудоване оформлення внутрішніх приміщень фірми, робочих місць, приймальних:

a) архітектурний; b) оформлювальний;
c) творчий; d) інформаційний.

103. Включає одяг, взуття, зачіску, макіяж, ювелірні прикраси і т. ін., але все це може мати різний ступінь нормативності – від уніформи, спецодягу до дрібних деталей одягу, таких як краватка, знак, бейдж тощо:

a) корпоративна культура; b) зовнішній вигляд працівників;
c) фірмовий стиль; d) особиста культура.

104. Відображає не лише культуру керівництва і підлеглих, а й певний ступінь зрілості колективу, в чому вирішальну роль відіграє особистість керівника, яка накладає неповторний відбиток на стиль і культуру управління, режим роботи, її ритм, розподіл завдань та контроль над їх виконанням:

a) стиль поведінки; b) відносини в середині фірми;
c) стиль управління; d) стиль ділових відносин.

105. Важливий елемент корпоративного іміджу, за яким відвідувачі, партнери, клієнти та інші роблять висновки про фірмовий стиль організації:

a) стиль поведінки; b) відносини в середині фірми;
c) стиль управління; d) стиль ділових відносин.

106. Визначає характер спілкування, а також вчинки окремих працівників фірми:

a) стиль поведінки; b) відносини в середині фірми;
c) стиль управління; d) стиль ділових відносин.

107. Найповніше і водночас невловиме вираження фірмового стилю та корпоративного іміджу фірми:

a) корпоративна культура; b) зовнішній вигляд працівників;
c) фірмовий стиль; d) особиста культура.

108. Газети, журнали, радіо, телебачення та інші засоби, що передають інформацію:

a) ЗМІ; b) УТП;
c) ТПУ; d) ЗМА.

109. Частина суспільства, на яку спрямовано комунікативний вплив:

a) зацікавлена аудиторія; b) обізнана аудиторія;
c) повідомлена аудиторія; d) цільова аудиторія.

110. Метод побудови іміджу коли потрібно його створити заново, описати діяльність, для якої ще не існує певної мови:

a) візуалізація; b) метафоризація;
c) архаїзація; d) деталізація.

111. Побудова іміджу з використанням візуальних компонентів, які притаманні певній аудиторії:

a) візуалізація; b) метафоризація;
c) архаїзація; d) деталізація.

112. Побудова іміджу на основі дистанціювання від невигідних подій, осіб:

a) вербалізація; b) метафоризація;
c) заміна цілей; d) дистанціювання.

113. Метод побудови іміджу коли використовуються основні критерії позиціонування об’єкта:

a) маніпулювання; b) емоціоналізація;
c) позиціювання; d) міфологізація.

114. Метод побудови іміджу який передбачає перенесення уваги аудиторії на інший об’єкт під впливом зовнішніх чинників:

a) маніпулювання; b) емоціоналізація;
c) позиціювання; d) міфологізація.

115. Спроба побудови такого повідомлення, яке має подвійне значення, бажання обминути фільтр аудиторії, вплинути на неї на підсвідомому рівні. Ефективна комунікація не стільки задає нові повідомлення, скільки приєднується до тих уявлень, які вже існують у масовій свідомості:

a) маніпулювання; b) емоціоналізація;
c) позиціювання; d) міфологізація.

116. Формування іміджу на основі поєднання елементів різних методів та підходів до побудови та підтримки іміджу:

a) контекстне введення знаків; b) упровадження моделей сприйняття;
c) нейролінгвістичне програмування; d) подання суперечливих сигналів.

117. Метод побудови іміджу заякого потрібно з аудиторією знаходити спільні оцінки, що дає можливість потім переноситися на ті події, щодо яких аудиторія ще не має своїх оцінок:

a) контекстне введення знаків; b) упровадження моделей сприйняття;
c) нейролінгвістичне програмування; d) подання суперечливих сигналів.

118. Імідж людини будується на основі використання таких речових і звукових характеристик, які здійснюють особливий програмуючий вплив на аудиторію:

a) акцентування уваги на «корисній» інформації; b) нейролінгвістичне програмування;
c) позиціювання; d) міфологізація.

119. За допомогою цього інструменту будується мінливий імідж. Людина (організація) свій імідж повсякчас підлашовує під зміну настроїв аудиторії:

a) акцентування уваги на «корисній» інформації; b) підлаштування під суспільну думку;
c) візуалізація; d) метафоризація.

120. Побудова іміджу за допомогою такого методу заснована на запусканні у суспільство двох протилежних сигналів одночасно:

a) подання суперечливих сигналів; b) підлаштування під суспільну думку;
c) заміна цілей; d) архаїзація.

121. Це прийом побудови іміджу на основі часткового приховування або висвітлення певної інформації:

a) акцентування уваги на «корисній» інформації; b) підлаштування під суспільну думку;
c) візуалізація; d) метафоризація.

122. Метод побудови іміджу, який заснований на тому, що масова свідомість має рівень нижчий від свідомості кожного окремо взятого індивіда:

a) візуалізація; b) метафоризація;
c) архаїзація; d) деталізація.

123. Побудова іміджу на основі поступового, непомітного зсуву цілей діяльності у бік «вигідної» сторони:

a) подання суперечливих сигналів; b) підлаштування під суспільну думку;
c) заміна цілей; d) архаїзація.

124. Імідж людини будується на основі висвітлення певних деталей її поведінки, життя:

a) візуалізація; b) метафоризація;
c) архаїзація; d) деталізація.

125. У побудові іміджу передбачається використання таких символічних слів у лозунгах і мові комунікатора, які здатні яскраво і барвисто описувати дійсність:

a) вербалізація; b) метафоризація;
c) заміна цілей; d) дистанціювання.

126. Метод побудови іміджу, який передбачає процес створення для комунікатора вигідних контекстів за рахунок об’єднання аудиторії певними потужними характеристиками:

a) візуалізація; b) метафоризація;
c) формат; d) дистанціювання.

127. Метод побудови іміджу, що передбачає переорієнтацію на мову та цілі аудиторії, тобто максимально розумна стратегія того, хто говорить, якщо перед ним стоїть завдання сподобатись аудиторії:

a) маніпулювання; b) емоціоналізація;
c) позиціювання; d) міфологізація.

128. Комплекс високоефекПоследнее изменение этой страницы: 2016-09-05; просмотров: 193; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.165.57.161 (0.018 с.)