ТЕМА. МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ У ПАБЛІК РИЛЕЙШНЗ 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТЕМА. МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ У ПАБЛІК РИЛЕЙШНЗ1. Цілі, завдання, етапи маркетингових досліджень у паблік рилейшнз.

2. Значення терміну „цільові аудиторії” у паблік рилейшнз. Їх ієрархія і класифікація.

3. Основні напрями досліджень цільових аудиторій.

4. Сутність і необхідність дослідження комунікативної політики конкурентів, партнерів у бізнесі.

5. Аналіз та оцінювання комунікативної ситуації на ринку.

6. Сутність методів проведення маркетингових досліджень у паблік рилейшнз.

7. Оцінювання потенційних можливостей проведення ПР-акцій.

8. Прогнозування наслідків проведення ПР-акцій.

9. Неформальні методи збирання інформації у маркетингових дослідженнях у сфері паблік рилейшнз.

10. Формальні методи збирання інформації у маркетингових дослідженнях у сфері паблік рилейшнз.

ТЕМА. Корпоративний імідж та його використання у ПАБЛІК РИЛЕЙШНЗ

1. Сутність іміджу та його основні характеристики.

2. Корпоративний імідж: сутність, шляхи формування, основні характеристики.

3. Основні складові корпоративного іміджу. Роль, яку відіграють зв’язки з громадськістю в їх формуванні та функціонуванні.

4. Сутність фірмового стилю.

5. Інформаційний дизайн, його місце і роль у зв’язках з громадськістю.

6. Архітектурній дизайн та його роль у формуванні корпоративного іміджу.

7. Оформлювальний дизайн та його складові.

8. Зовнішній вигляд, стиль поведінки, особиста культура працівників та їхній вплив на імідж корпорації (фірми).

9. Стиль управління та його роль у забезпеченні ефективних зв’язків з громадськістю.

10. Відносини з державними закладами та їхній вплив на формування іміджу фірми.

11. Місце і роль засобів масової інформації у формуванні корпоративного іміджу.

12. Особистий імідж керівника (лідера) та його роль у формуванні корпоративного іміджу.

13. Форми і методи просування та використання корпоративного іміджу у зв’язках з громадськістю.

14. Методика комплексного оцінювання іміджу підприємства.

 

ТЕМА. Планування, організація та здійснення ПАБЛІК РИЛЕЙШНЗ

1. Чинники, які зумовили становлення й розвиток організаційних форм управління зв’язками з громадськістю.

2. Основні напрями діяльності спеціалістів служби зв’язків з громадськістю.

3. Елементи з яких складається структура служби зв’язків з громадськістю простої системи управління.

4. Необхідність планування зв’язків з громадськістю.

5. Види планів зв’язків із громадськістю та їх характеристика.

6. Характеристика довгострокового (стратегічного) плану зв’язків із громадськістю та його складові.

7. Оперативний план зв’язків з громадськістю, його зміст і роль у діяльності фірми (організації).

8. Сутність програми зв’язків з громадськістю та її складові.

9. Процес розробки і реалізації програми зв’язків з громадськістю.

 

ТЕМА. ПАБЛІК РИЛЕЙШНЗ в промисловості, комерційній діяльності та фінансовій сфері

1. Чинники, що зумовили необхідність системи зв’язків з громадськістю в промисловості.

2. Сутність і основна мета зв’язків з громадськістю в промисловості та комерційній діяльності

3. Особливості зв’язків з громадськістю в комерційній діяльності.

4. Проблеми, що виникають у внутрішньопромислових і комерційних комунікаціях.

5. Елементи з яких складається система зв’язків з громадськістю у фінансовій сфері.

6. Сутність і види цільової аудиторії у фінансових зв’язках з громадськістю та її види.

7. Напрями досліджень у межах системи фінансових ПР.

8. Основні функції системи фінансових зв’язків з громадськістю і їхня сутність.

9. Основні комунікації, що використовуються у відносинах з інвесторами.

ТЕМА. ПАБЛІК РИЛЕЙШНЗ У КОНФЛІКТНИХ І КРИЗОВИХ СИТУАЦІЯХ

1. Передумови виникнення кризових ситуацій на підприємстві та у бізнес-середовищі. Види криз.

2. Кризові технології, що використовуються у паблік рилейшнз. Основні завдання паблік рилейшнз у кризових ситуаціях.

3. Етапи управління кризою та його елементи.

4. Етапи подолання кризи.

5. Умови та специфіка використання ПР-стратегій під час кризи.

6. Методи перевірки готовності підприємства до кризи.

7. Шляхи подолання кризової ситуації завдяки вдалій ПР-кампанії.

 

ТЕМА. Механізм взаємодії із засобами масової інформації

1.Засоби масової інформації: сутність, цілі, функції, права та обов’язки.

2. Зв’язки і співпраця зі ЗМІ. Механізм взаємодії.

3. Стан і перспективи розвитку засобів масової інформації в Україні.

ТЕМАТИКА ІНДЗ

1. Агресивний ПР та особливості його застосування.

2. Альтернативні види телевізійної реклами.

3. Антикризові стратегії у паблік рилейшнз.

4. Використання теорії міфологізму у побудові паблік рилейшнз кампаній.

5. Гумористичні підходи у побудові бізнес паблік рилейшнз.

6. Документальне забезпечення внутрішньофірмого ПР.

7. Документальне забезпечення зовнішнього ПР.

8. Етичні норми у паблік рилейшнз.

9. Заборонені види рекламної діяльності в Україні.

10. Засоби внутрішньофірмового паблік рилейшнз.

11. Історія виникнення та еволюція паблік рилейшнз.

12. Комплексна система оцінювання іміджу підприємства.

13. Контроль та оцінка ефективності паблік рилейшнз кампаній.

14. Маркетингові дослідження у бізнес паблік рилейшнз.

15. Методи побудови та підтримування іміджу товару, торгової марки, підприємства у бізнесі.

16. Методи проведення досліджень у бізнес паблік рилейшнз.

17. Нетрадиційні види реклами.

18. Організація роботи підприємства із засобами масової інформації.

19. Основні напрямки досліджень цільових аудиторій.

20. Особливості планування паблік рилейшнз кампаній спеціалізованими агентствами.

21. Особливості рекламної діяльності в країнах Скандинавії.

22. Особливості рекламної діяльності в Південно – Східній Азії.

23. Особливості роботи різноманітних спеціалізованих рекламних агентств.

24. Планування паблік рилейшнз кампаній: стратегічний і оперативний підходи.

25. Політична реклама.

26. Правове регулювання паблік рилейшнз у бізнесі.

27. Престижна реклама.

28. Пріоритетні напрямки паблік рилейшнз–діяльності в Україні.

29. Проблеми розвитку рекламної діяльності в Україні.

30. Реклама фірми.

31. Рекламна діяльність в Великобританії.

32. Рекламна діяльність в Росії.

33. Рекламна діяльність в США.

34. Розробка паблік рилейшнз кампаній із застосуванням демократичних і тоталітарних сюжетів.

35. Розробка стратегії ефективності менеджменту фірми з допомогою паблік рилейшнз.

36. Специфіка паблік рилейшнз у бізнесі.

37. Специфіка роботи фахівців з паблік рилейшнз у бізнесі.

38. Стереотипи та їх значення при підготовці та здійсненні паблік рилейшнз акцій.

39. Стилі та основні підходи до структуралізму паблік рилейшнз кампаній у бізнесі.

40. Стратегічні напрями ПР-діяльності у бізнесі.

41. Тенденції розвитку світової індустрії паблік рилейшнз. Становлення ринку паблік рілейшнз послуг в Україні.

42. Теоретичні основи внутрішнього паблік рилейшнз.

43. Управління ринковою діяльністю підприємства, місце і роль у ньому паблік рилейшнз.

44. Цільові аудиторії у бізнес паблік рилейшнз, їх ієрархія і класифікація.

45. Громадськість як об’єкт комунікативного впливу.

46. Групи та рівні громадськості.

47. Громадська думка та процес її формування.

48. Паблік рилейшнз як складова комунікаційної політики підприємства.

49. Паблік рилейшнз силових структур і спецслужб.

50. Міжнародний паблік рилейшнз.

51. Урядовий паблік рилейшнз.

52. Політичні паблік рилейшнз.

Завдання виконуються індивідуально. Теми рефератів не повинні співпадати.

Оцінювання індивідуальних завдань здійснюється за 12-бальною шкалою.

Оцінку «0 балів» отримує реферат, що не відповідає нормативному варіанту теми, або виконаний не самостійно.

Оцінку «5 балів» отримує реферат, що свідчить про знання основного навчально-програмного матеріалу, та вивчення основної літератури .

Оцінку «8 балів» отримує реферат, який виказує достатнє знання навчально-програмного матеріалу, свідчить про вивчення основної та додаткової літератури.

Оцінку «12 балів» отримує реферат, зміст якого свідчить про повні, різнобічні та глибокі знання навчально - програмного матеріалу, вивчення основної та додаткової літератури, розуміння взаємозв’язку основних понять дисципліни та їх значення для фахової діяльності.

Теоретичний матеріал повинен бути підкріплений конкретними прикладами.

САМОСТІЙНА РОБОТА

№ з/п Назва теми
ЗМ 1.Сутність, принципи і функції паблік рилейшнз 1. Застосування системного підходу до формування паблік рилейшнз в економічній сфері. 2. Правове регулювання паблік рилейшнз у бізнесі на світовому ринку та в Україні. 3. Етичні норми у паблік рилейшнз в Україні. 4. Підтримка легітимності підприємства за допомогою ПР-заходів. 5. Застосування заходів із позиціонування об’єкта паблік рилейшнз. 6. Застосування антиреклами у бізнес-ПР. 7. Застосування ПР-заходів, спрямованих на відмежування від конкурентів у бізнесі. 8. Застосування контрреклами у бізнесі. [1,2,4,6,7,8,31,40,44]
ЗМ 2.Історія розвитку науки «Паблік рилейшнз» 1. Зародження паблік рилейшнз. 2. Розвиток ПР-діяльності в США. 3. Розвиток ПР-діяльності на теренах Європи. [1,2,6,13,27,40]
ЗМ 3.PR-інструментарій: сутність і класифікація 1. Використання засобів масової інформації у паблік рилейшнз діяльності підприємства. 2. Застосування засобів паблік рилейшнз підприємства в установленні відносин із громадськістю. 3. Організація роботи підприємства із засобами масової інформації. 4. Використання методичного апарату в установленні та підтримуванні взаємовигідних відносин із засобами масової інформації. 5. Оформлення документів щодо роботи підприємства із засобами масової інформації. 6. Використання засобів внутрішньофірмового ПР у системі управління діяльністю підприємства. [1,2,4,6,7,29,33,44]
ЗМ 4.Виставкова діяльність 1. Історія розвитку виставок та ярмарок в Україні та світі. 2. Підготовка персоналу до роботи на виставці. 3. Організація супутніх міроприємств на виставках. [1,3,4,8,25]
ЗМ 5.Ділові переговори в системі зв’язків з громадськістю 1. Роль яку відіграє служба зв’язків з громадськістю у підготовці і проведенні ділових переговорів. 2. Передумови організації пошуку партнерів. 3. Підготовка до першого контакту з імовірним партнером. 4. Місце і роль ділових переговорів у діяльності суб’єктів господарювання. 5. Сутність сценарію переговорів. 6. Методи забезпечення довіри партнера до пропонованих вами товарів і послуг. [1,2,6,7,12,14,16,31]
ЗМ 6.Маркетингові дослідження у паблік рилейшнз 1. Об’єктивна необхідність дослідження в системі ПР. 2. Соціологічні дослідження та їх призначення. 3. Методи, що використовуються у процесі дослідження. 4. Визначте основні спеціальні методи соціологічного дослідження і розкрийте їхню роль у дослідженні. 5. Сучасні соціальні, політичні, економічні, культурні, інформаційні проблеми, що потребують фундаментального дослідження. 6. Інструментарій маніпулятивних технологій у системі зв’язків з громадськістю. [1,2,7,11,30,33,44,46]
ЗМ 7.Корпоративний імідж та його використання у паблік рилейшнз 1. Процес управління іміджем. 2. Застосування у бізнесі методів побудови та підтримування іміджу товару, торгової марки, підприємства залежно від завдань комунікативного обміну. 3. Використання методів іміджелогії у бізнесі. [1,2,4,6,7,14,15,26]
ЗМ 8.Планування, організація та здійснення паблік рилейшнз 1. Використання домінанти у бізнес-ПР. 1. Використання стереотипів у процесі підготовки та здійснення ПР-акцій. 2. Застосування нерефлексійних чинників сприйняття впливу ПР на аудиторію. 3. Розроблення ПР-кампаній із застосуванням теорій соціально-психологічного впливу на економічну поведінку ринкових суб’єктів. 4. Розроблення ПР-кампаній з використанням різних стилів відповідно до основних завдань комунікативного обміну. 5. Структурна побудова ПР-кампаній у бізнесі відповідно до основних завдань комунікативного обміну. 6. Застосування ПР-механізмів досягнення компромісу між вирішенням проблем суспільства та підприємства. 7. Використання креативних підходів у створенні ефективних засобів пабліситі. 8. Моделювання рекламної підтримки ПР-кампаній. [1,2,6,7,8,13,32,33,39]
ЗМ 9.Паблік рилейшнз в промисловості, комерційній діяльності та фінансовій сфері 1. Проблеми у внутрішньопромислових і комерційних комунікаціях. 2. Річний звіт компанії у фінансових зв’язках з громадськістю. 3. Основні комунікації, що використовуються у відносинах з інвесторами. [2,8,12,18,27,40]
ЗМ 10.Паблік рилейшнз у конфліктних і кризових ситуаціях 1. Характеристика кризових ситуацій на підприємстві та у бізнес-середовищі. 2. Застосування кризових технологій у ПР. 3. Вирішення основних завдань ПР у кризових ситуаціях. 4. Використання антикризового ПР у бізнесі. 5. Розроблення антикризових стратегій у ПР. 6. Здійснення оперативного управління кризою за допомогою ПР. 7. Застосування адаптаційного ПР у бізнесі. [7,13,42]
ЗМ 11.Механізм взаємодії із засобами масової інформації 1. Преса, її види, можливості та завдання. 2. Радіо та його можливості під час здійснення зв’язків з громадськістю. 3. Телебачення, його сутність, можливості та роль у здійсненні зв’язків з громадськістю. 4. Назвіть основні елементи механізму передачі повідомлень службою зв’язків з громадськістю засобам масової інформації. [1,2,6,7,22,35]

СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

 

Контроль знань студентів є органічною складовою навчального процесу. За його допомогою оцінюється рівень засвоєння студентами програмного матеріалу, здійснюється інформування слухачів щодо якості вивчення дисципліни, забезпечується підвищення рівня індивідуалізації навчання, посилюються мотиваційні стимули самостійної роботи студентів. Оцінювання знань студентів з дисципліни „Паблік рилейшнз” здійснюється на основі результатів поточного контролю знань.

Метою поточного контролю є перевірка у студентів рівня набутих на лекціях, індивідуальних заняттях та шляхом самостійного вивчення програмного матеріалу фахових знань та умінь. Поточний контроль здійснюється персоніфікованим оцінюванням роботи кожного студента керівником курсу. Структура поточного контролю наведена в таблиці.

Підсумкове оцінювання знань студентів з дисципліни „Паблік рилейшнз” здійснюється виключно за результатами поточного контролю. Одержані студентом бали за систематичність та активність роботи протягом семестру та виконання ряду вибіркових завдань додаються.

Загальна (сумарна) кількість балів з навчальної дисципліни є основою для прийняття рішення щодо отримання студентом оцінки з дисципліни „Паблік рилейшнз”:

Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; просмотров: 258; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.175.165.101 (0.008 с.)