ТИПОВІ ЗРАЗКИ АНКЕТ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ПР–діяльностіМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТИПОВІ ЗРАЗКИ АНКЕТ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ПР–діяльностіАНКЕТА

для опитування керівників (провідних фахівців) щодо дослідження практики паблік рилейшнз-діяльності підприємств

 

________________________________________________

(реквізити суб'єкту, який проводить анкетування) мета дослідження (аналіз практики паблік рилейшнз-діяльності підприємства і розробка рекомендацій з її вдосконалення у системі маркетингового менеджменту)

1. Назва підприємства___________________________________________________

2. Форма власності _____________________________________________________

3. Які дії, що впливають на громадську думку та спрямовані на зміни у поведінці людей проводяться Вашим підприємством? Необхідне підкресліть.

· Встановлення та підтримка зв'язків із засобами масової інформації;

· не комерційна популяризація конкретних товарів;

· співробітництво та вплив на законодавчі і виконавчі органи влади;

– формування та підтримка взаємовідносин із громадськістю:

· споживачами (покупцями);

· контактними аудиторіями;

· партнерами;

· постачальниками;

· посередниками;

· інше ___________________________________________________________;

· РR-дії не мають місця у діяльності підприємства.

4. За якими напрямками на Вашому підприємстві здійснюються маркетингові дослідження? Необхідне підкресліть.

· Політико-правові тенденції впливу на регулювання PR-діяльності;

· рекламна політика;

· задоволеність споживачів; стимулювання збуту;

· зв'язок з цільовими і потенційно-цільовими групами громадськості (засобами масової інформації; покупцями; органами влади; постачальниками; посередниками; персоналом; акціонерами; широкою громадськістю та іншими групами);

· позиціонування іміджу підприємства; зміни стану громадської думки;

· інше (ваш варіант відповіді)_______________________________________;

· маркетингові дослідження не здійснюються.

5. Які структурні підрозділи (фахівці) у підприємстві виконують обов'язки щодо управління паблік рилейшнз? Необхідний підкресліть.

· Відділ паблік рилейшнз;

· служба маркетингу;

· служба (відділ) збуту;

· відділ реклами;

· інше (ваш варіант відповіді) _______________________________________.

6. У Вашому підприємстві співпраця з органами влади здійснюється шляхом (необхідне підкресліть):

· збору інформації про дії законодавчої та виконавчої влади щодо важливих для підприємства питань;

· впливу на органи влади (яким чином)_______________________________;

· інше __________________________________________________________;

· співробітництво з органами влади не здійснюється.

7. Висвітлить структуру кошторису на маркетингові комунікації у Вашому підприємстві. Заповніть таблицю.

 

 

 

Показники Сума, тис. грн. Відхилення Темп змін, %
попередній рік поточний рік
1. Прибуток        
2. Обсяг продажу        
3. Обсяг витрат на маркетинг        
4. Обсяг витрат на маркетингові комунікації        
у тому числі:        
• витрати на рекламу        
• витрати на паблік рилейшнз        
• витрати на стимулювання збуту        
• витрати на прямий продаж        
• витрати на прямий маркетинг        

8. Який метод розрахунку бюджету на маркетингові комунікації застосовується у Вашому підприємстві (у цілому та за напрямками)?

· Метод розрахунку від того, що залишилось;

· метод приросту або зниження;

· метод відсотку від продажу;

· метод „паритету з конкурентами”;

· метод на основі цілей та задач.

9. Оцініть процес планування паблік рилейшнз-діяльності Вашого підприємства:

9.1. Якщо у підприємстві встановлюються стратегічні цілі паблік рилейшнз, вкажіть їх: _______________________________________________________

9.2. Які плани паблік рилейшнз розробляються у підприємстві? Необхідне підкресліть:

· Стратегічні (на термін понад 5 років);

· тактичні (від 1 до 5 років); оперативні (до 1 року);

· _________________________________________________________;

· плани зовсім не розробляються.

9.3. Якщо у Вашому підприємстві розробляються PR-плани дій в кризових ситуаціях, то висвітлить їх загальну спрямованість _________________________________________________________________

10. З якими засобами масової інформації співпрацює підприємство?

· Місцеве і регіональне телебачення (які канали та програми?) ________________________________________________________________

· загальнонаціональні канали (які канали та програми?)__________________

· супутникове телебачення (які канали та програми?) ___________________

· радіо (які програми?)______________________________________________

· газети (які видання?)______________________________________________

· журнали (які видання?) ___________________________________________

· глобальні інформаційні мережі_____________________________________

· інше (Ваш варіант відповіді)_______________________________________

11. Здійсніть аналіз непрямих витрат (на підготовку та організацію PR-заходів, розповсюдження інформаційних матеріалів, оплату праці PR-фахівців) та інтенсивності PR-діяльності підприємства. Заповніть таблицю.

PR-інструмент Сума витрат, тис. гри. Кількість, шт.
попередній рік поточний рік попередній рік поточний рік
Прес-реліз        
Прес-кіт        
Факт-лист        
Інтерв'ю        
Щорічні звіти        
Ньюз-реліз        
Бекграундер        
Листи до редактора        
Оглядові статті        
Брифінги        
Прийом        
Конференція        
Презентація        
Дні відкритих дверей        
Круглі столи        
Спонсорство        
Патронаж        
Благодійність        
Лобіювання        
Виставка, ярмарок        
Виступи        
Фотокартки, ілюстрації, емблеми фірми, печатки, схеми і діаграми        
Організаційне відео        
Репортаж        
Листки новин        
Дошки оголошень        
Інтернет        
Електрона пошта        
Інші PR-інструменти        
               

12. Назвіть виставки (ярмарки), в яких брало участь Ваше підприємство (за 2 останні роки). Заповніть таблицю.

Назва виставки Період проведення Об'єм витрат
   
...    
   

13. Які з перелічених заходів паблік рилейшнз мали місце у діяль­ності Вашого підприємства? Необхідне підкресліть.

· Презентації;

· дні відкритих дверей; спонсорство;

· конференції;

· прес-конференції;

· заходи, які сприяють лобіюванню; благодійність;

· брифінги;

· прийоми;

· круглі столи;

· інші заходи _____________________________________________________

14. Назвіть заходи, спонсором яких виступало Ваше підприємство за останніх 2 роки (спортивні заходи, телевізійні програми, проведення свят та ін.). Заповніть таблицю.

Назва заходу Період проведення Об'єм витрат, грн.
   
...    
   

15. В яких благодійних акціях брало участь Ваше підприємство за останніх 2 роки. Заповніть таблицю:

Назва благодійних акцій Період проведення Об'єм витрат, грн.
   
...    
   

16. Назвіть презентації (товарів, послуг), які проводило Ваше підприємство за останніх 2 роки. Заповніть таблицю:

Назва заходу Назва товару або послуги, які презентувались Період проведення Об'єм витрат, грн.
     
...      
     

17. Висвітліть структуру персоналу на Вашому підприємстві. Заповніть таблицю:

Категорія персоналу Кількість, осіб Відхилення, +/- Темпи змін, %
попередній рік поточний рік
1. Загальна кількість працівників підприємства        
2. Адміністративно-управлінський персонал        
3. Працівники з маркетингу        
4. Працівники в області маркетингових комунікацій        
у т. ч. паблік рилейшнз-працівники        

18. Охарактеризуйте показники, що відображають рівень компетенції персоналу з маркетингових комунікацій

Посада Кількість працівників, осіб Освіта, осіб Рік закінчення навчального закладу Стаж роботи Підвищення кваліфікації (рік, напрямок)
вища середня
           
           
           

19. Охарактеризуйте рівень соціально-психологічного клімату у колективі:

· дуже сприятливий;

· сприятливий;

· конфліктний;

· інше___________________________________________________________.

20. Вкажіть форми сервісного обслуговування, які застосовуються на підприємстві:

1. допродажні послуги:

· приймання замовлень телефоном;

· приймання замовлень поштою;

· внутрішньо-магазинні експозиції;

· демонстрація товарів;

· приймання старих товарів;

· інше (ваша відповідь)____________________________________________;

2. післяпродажні послуги:

· доставка товарів;

· подарункова упаковка;

· підбір товарів;

· установка товарів;

· інше (Ваша відповідь)___________________________________________. ;

3. додаткові послуги:

· безкоштовна автостоянка;

· послуги з ремонту;

· оформлення інтер'єру;

· надання кредиту;

· кімната відпочинку;

· інше (Ваша відповідь)____________________________________________.

21. Вкажіть методи стимулювання збуту, які використовуються на підприємстві:

1. у відношенні до персоналу:

· премії;

· подарунки;

· конкурси продавців;

· додаткові дні відпустки;

· моральні форми впливу;

· інше __________________________________________________________ ;

2. у відношенні до покупців:

· гарантія повернення грошей за придбаний товар;

· купони;

· передача споживачам товарів у безкоштовне використання;

· знижки;

· конкурси, лотереї, ігри; надання позики;

· інше (Ваша відповідь)____________________________________________.

3. у відношенні до посередників:

· підтримка рекламних заходів;

· знижки;

· інше (Ваша відповідь)____________________________________________.

Дякуємо за допомогу!

КОМПЛЕКСНА АНКЕТАПоследнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.232.99 (0.022 с.)