ЄВРОПЕЙСЬКИЙ КОДЕКС ПРОФЕСІЙНОЇМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ КОДЕКС ПРОФЕСІЙНОЇПОВЕДІНКИ У СФЕРІ ПР (Лісабонський кодекс)

Цей Кодекс був прийнятий на Генеральній асамблеї Європейської конфедерації ПР (ЄКПР) у Лісабоні 16 квітня 1978 року та доповнений 13 травня 1989 року

Частина І. Критерії і норми професійної кваліфікації практичних працівників ПР, що накладаються на них цим кодексом

Стаття 1. Кожен професійний член національної асоціації, прийнятий до неї згідно з чинними правилами, вважається практичним працівником сфери ПР і зобов’язаний дотримуватися положень цього Кодексу.

Частина II. Загальні професійні обов’язки

Стаття 2. У своїй діяльності практичний працівник ПР зобов’язаний поважати принципи, закладені в Загальній декларації прав людини, і особливо свободу слова і друку, які сприяють реалізації права особи на отримання інформації. Він так само зобов’язаний діяти відповідно до інтересів суспільства в цілому і не принижувати честі й гідності особи.

Стаття 3. У своїй діяльності практичний працівник ПР повинен виявляти чесність, інтелект і лояльність. Зокрема, він зобов’язаний не використовувати інформації або коментарів, якщо вважає або впевнений у тому, що вони є неправдивими або такими, що вводять в оману. Так само працівник ПР повинен дотримуватися обережності, щоб не застосовувати навіть випадково форм і методів роботи, не сумісних із цим Кодексом.

Стаття 4. Уся діяльність у сфері ПР повинна здійснюватися відкрито: вона повинна легко розпізнаватися, мати зрозумілі вказівки на своє походження й уникати тенденцій вводити в оману третю сторону.

Стаття 5. У своїх взаємовідносинах з представниками інших професій і в інших сферах суспільних відносин практичний працівник ПР повинен поважати правила і практику, що прийняті для цих професій, тією мірою, якою вони сумісні з етикою його власної професії. Практичний працівник ПР повинен поважати національні кодекси професійної поведінки і закони, що діють у тій країні, де він працює, а також утримуватися від самореклами.

Частина ІІІ. Спеціальні професійні обов’язки Відносно клієнтів і наймачів

Стаття 6. Практичний працівник ПР не представлятиме інтересів конфліктуючих сторін без згоди на це заінтересованих клієнтів або роботодавців.

Стаття 7. У своїй діяльності практичний працівник ПР повинен дотримуватися повної конфіденційності. Він зобов’язаний суворо дотримуватися професійної таємниці, зокрема не розголошувати жодної конфіденційної інформації, отриманої від своїх клієнтів або наймачів, колишніх, теперішніх або потенційних, а також не використовувати такої інформації, не маючи на це права.

Стаття 8. Практичний працівник ПР, котрий має які-небудь права або інтереси, що можуть вступити в конфлікт із подібними інтересами його клієнта або наймача, зобов’язаний оприлюднити їх якомога раніше.

Стаття 9. Працівник ПР не повинен рекомендувати своєму клієнту або наймачу послуги будь-якої фірми або організації, де йому належать фінансові, комерційні або інші права й інтереси, без попереднього оголошення про такі свої права й інтереси.

Стаття 10. Працівник ПР не повинен укладати контракт із клієнтом або наймачем, відповідно до якого працівник гарантує будь-які кількісні результати.

Стаття 11. Працівник ПР може приймати винагороду за свої послуги тільки у формі заробітної плати або гонорару, але в жодному разі не повинен брати плату або іншу матеріальну винагороду залежно від професійних результатів.

Стаття 12. Працівник ПР не повинен брати жодної винагороди за надані послуги своєму клієнту або роботодавцю від третьої сторони, наприклад у вигляді знижки, комісійних або оплати товаром (натурою), крім випадку згоди клієнта або роботодавця.

Стаття 13. Якщо виконання завдання у сфері ПР може призвести до серйозних порушень правил професійної поведінки або пов’язане з дією чи поведінкою, що суперечать принципам цього Кодексу, практичний працівник ПР зобов’язаний зробити все, щоб негайно повідомити свого клієнта або наймача, а також зробити все від нього залежне, щоб примусити останнього поважати вимоги Кодексу. Якщо ж клієнт або наймач наполягає на своїх намірах, працівник ПР зобов’язаний дотримуватися Кодексу незалежно від наслідків.

Відносно громадської думки і засобів масової інформації

Стаття 14. Дух цього Кодексу і правила, що викладені в попередніх статтях, зокрема в статтях 2, 3, 4 і 5, мають на увазі постійну турботу практичного працівника ПР про дотримання права на інформацію і, понад те, його обов’язок подавати інформацію у межах професійної конфіденційності. Вони мають на увазі також поважання прав і незалежності засобів масової інформації.

Стаття 15. Забороняються будь-які спроби обдурити громадську думку або її представників.

Інформація у вигляді новин повинна подаватися без оплати і будь-якої прихованої винагороди за її використання або публікацію.

Стаття 16. Якщо виникає необхідність проявити ініціативу або здійснити будь-який контроль за поширенням інформації відповідно до принципів цього кодексу, практичний працівник ПР може зробити це за допомогою платної публікації в газеті або заплативши за час радіомовлення відповідно до правил, практики і методів користування, які застосовуються в цій сфері.

Відносно колег – працівників ПР

Стаття 17. Працівник ПР повинен утримуватися від нечесної конкуренції з колегами.

Його дії або слова не повинні завдавати шкоди репутації або діяльності колеги – працівника ПР за умови виконання ним своїх обов’язків відповідно до статті 196 цього Кодексу.

Відповідно до своєї професії

Стаття 18. Працівник ПР повинен утримуватися від будь-яких дій, унаслідок яких може бути завдана шкода репутації його професії.

Особливо він не повинен завдавати шкоди своїй національній асоціації, ефективному виконанню нею своїх функцій, її доброму імені ні зловмисними нападками, ні будь-якими порушеннями її статуту або правил.

Стаття 19. За репутацію професії відповідає кожний член асоціації. Обов’язок кожного працівника ПР не тільки самому дотримуватися Кодексу, а й:

а) сприяти тому, щоб цей Кодекс був широко відомий і зрозумілий усім;

б) повідомляти компетентну владу, у віданні якої знаходяться дисциплінарні питання, про всі порушення або підозри в порушенні Кодексу, що стали йому відомі;

в) використовувати всі наявні в його розпорядженні засоби для того, щоб забезпечити дотримання постанов такої влади й ефективне застосування санкцій.

Будь-який практичний працівник ПР, який допускає порушення цього кодексу іншими, сам вважатиметься порушником цього Кодексу.

КОДЕКС ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ

УКРАЇНСЬКОГО ЖУРНАЛІСТА

Кодекс прийнято IX з’їздом Національної спілки журналістів України 18 квітня 1997 року

 

Свобода слова в діяльності засобів масової інформації є одним з найважливіших інститутів демократії. Керуючись Загальною декларацією прав людини, Всесвітньою хартією свободи преси ООН, Конституцією та чинним законодавством України, Кодекс професійної етики українського журналіста визначає основні морально-етичні орієнтири, яких журналіст має дотримуватися при виконанні своїх професійних обов’язків для того, щоб його діяльність усіляко сприяла якнайкращому і якнайефективнішому виявленню власних творчих можливостей в ім’я утвердження добра і справедливості.

1. Головний обов’язок журналіста – сприяти забезпеченню права громадян на одержання оперативної інформації. Це зобов’язує його у своїй діяльності завжди бути об’єктивним, коректним, відповідальним за свою справу. Журналіст поширює і коментує лише ту інформацію, у правдивості якої переконаний. Він уникає неповноти або неточностей чи викривлень інформації, які могли б завдати моральної шкоди честі та гідності людини, неприпустимі з його боку недостовірні повідомлення.

2. При виконанні професійних обов’язків журналіст не може вдаватися до протизаконних, некоректних способів одержання інформації, використовувати своє службове становище в особистих цілях. Як тяжкий злочин сприймаються факти одержання ним за будь-яких обставин платні (хабара) за поширення брехливої або приховування достовірної інформації. Журналіст поважає осіб, які надають йому інформацію, не розголошує її джерел, за винятком судової вимоги.

3. Журналіст має право відмовитися від виконання завдання редакції в підготовці та поширенні власної інформації, якщо її зміст після редакційної правки зазнав істотних змін, що суперечать його переконанням або пов’язані з порушенням норм професійної етики. В усіх інших випадках, коли журналіст оприлюднить неправдиву інформацію, в якій перекручено факти або ж зведено наклеп чи завдано моральної образи людині, він зобов’язаний у тому ж самому засобі масової інформації визнати свою провину шляхом вибачення і виправлення помилок.

4. Журналіст повинен уникати у своїх публікаціях і передачах образ із приводу національних, расових, етичних і релігійних поглядів і почуттів людей, протидіяти екстремізму та обмеженню громадянських прав за будь-якими ознаками. Він утримується від натяків або коментарів, що стосуються фізичних недоліків чи хвороб людини, зобов’язаний уникати образливих висловів, які можуть завдати їм моральної та фізичної шкоди.

5. Журналіст у своїх повідомленнях не втручається в судові справи, поки ведеться слідство, уникає характеристик людей, запідозрених у злочині, але вина яких не встановлена вироком суду, що набрав законної сили. Не виключається його право на журналістське розслідування, пов’язане з тими або іншими подіями і фактами, що мають громадське звучання і покликані захищати інтереси суспільства та особи.

6. Журналіст дорожить власним авторитетом і репутацією, несе не лише юридичну, а й моральну відповідальність перед суспільством за правильність повідомлень і справедливість суджень, поширених за власним підписом, під псевдонімом чи анонімно, але з його відома та згоди.

7. Журналіст у своїй професійній поведінці не має права ставити особисті інтереси понад усе. Замовчування чи поширення ним інформації шляхом одержання незаконних винагород або подання такої, що містить наклеп, упередженість, необґрунтовані звинувачення, – неприпустиме. Привласнення чужих думок і творів, матеріалів частково чи повністю (плагіат) суперечить професійній етиці журналіста, є підставою для осуду його з боку колег і оцінюється ними як ганебний вчинок.

8. Журналіст у практичній діяльності не піддається тискові владних структур, особливо в тих випадках, коли йому нав’язують чужу чи хибну думку, орієнтують на фальсифікацію фактів. Він вважає непристойним використовувати свою репутацію і службове становище для поширення матеріалів з метою наживи, у кар’єристських цілях та керуючись прагненням догодити певним силам чи особам.

9. Журналіст поважає і обстоює професійні права колег, дотримується норм і правил поведінки в редакційному колективі. Він є скромним, наполегливим і працелюбним на шляху до творчого визнання. Його моральний обов’язок – допомога у фаховому становленні молодих журналістів.

10. Порушення журналістами положень цього Кодексу піддаються громадському осуду, розглядаються на зборах редакційних колективів, у первинних організаціях Спілки журналістів і радами професійної етики.


СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ОСНОВНА:

1. Балабанова Л.В. Паблік рилейшнз : Навч. посіб. / Л.В. Балабанова, К.В. Савельєва. – К.: „Видавничий дім „Професіонал”, 2008. – 528с.

2. Білоус В. С. Зв’язки з громадськістю (паблік рилейшнз) в економічній діяльності: Навч. посіб. / В. С. Білоус. – К.: КНЕУ, 2005. — 275 с.

3. Джефкинс Ф. Реклама: Учеб. Пособие для вузов / Пер. с англ. Под ред. Б.Л. Еремина. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 543 с.

4. Лук′янець Т.І. Маркетингова політика комунікацій: Навч. посібник / Т.І. Лук′янець. – 2-ге вид., доп. і перероб. – К.: КНЕУ, 2004. – 524 с.

5. Лук’янець Т.І. Рекламний менеджмент: Навч. посібник / Т.І. Лук’янець. – К.: КНЕУ, 1998. – 273с.

6. Почепцов Г. Г. Паблік рилейшнз : Навч. посіб. – 3-тє вид., випр. і доп. / Г. Г. Почепцов. – К: Т-во „Знання”, КОО, 2006. – 327с.

7. Приймак Т. О. Паблік рилейшнз у бізнесі : Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2006. –176с.

 

ДОДАТКОВА:

8. Алешина И. В. Паблик рилейшнз для менеджеров и маркетеров / Т.О. Приймак– М.: Гном-Пресс, 1997.

9. Андрусенко Г.О. Основи маркетингу / Г.О. Андрусенко. – К.: Урожай, 1995. – 340 с.

10. Ассэль Г. Маркетинг: принципы и стратегия / Г. Ассэль. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 732 с.

11. Балабанова Л.В. Маркетинг: підручник / Л.В. Балабанова. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання – Прес, 2004. – 645 с.

12. Блажнов Е. Паблик рилейшнз: приглашение в мир цивилизованных рыночных и общественных отношений / Е. Блажнов.– М.: Инфра-М, 1994.

13. Блек С. Рublik relations: международная практика / С. Блек. – М.: Издат. дом „Довгань”, 1997.

14. Богданов Е. Н. Психологические основы паблик рилейшнз / Е.Н. Богданов, В. Г. Зазыкин. – СПб.: Питер, 2004.

15. Бодуан Ж. П. Управление имиджем компании. Паблик рилейшнз: предмет и мастерство: Пер. с фр. / Ж. П. Бодуан. – М.: Консалтинговая группа „ИМИДЖ-контакт”: ИНФРА-М, 2001.

16. Борисов Б. Л. Технология рекламы и паблик рилейшнз / Б.Л. Борисов. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2001.

17. Бортник Т.І. Маркетинг : Навч. посіб. / Т.І. Бортник, В.І. Рибчак, А.О. Харенко. – УВПП, 2008. – 314с.

18. Буари Ф. А. Паблик рилейшнз или стратегия доверия / Ф. А. Буари. – М.: Инфра-М, 2001.

19. Вачевський М.В. Маркетингова культура у підприємництві: навчальний посібник / М.В. Вачевський, Н.М. Примаченко, М.М. Баб'як . – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 128 с.

20. Векслер А. Ф. Связи с общественностью для некоммерческих организаций. Технология успеха / А. Ф. Векслер. – Новгород: РКС, 1998.

21. Викентьев И. Л. Приемы рекламы и public relations: 215 примеров, 130 учебных задач и 15 практических приложений / система профессиональных разработчиков, консультантов и преподавателей „Триз-шанс” / И.Л. Викентьев. – 2-е изд. – СПб.: Питер, 1997.

22. Ворошилов В. В. Журналистика и бизнес. Реклама и „паблик рилейшнз” в структуре массовой информации / В. В. Ворошилов. – СПб.: Питер, 1993.

23. Гаркавенко С.С. Маркетинг : підручник / С.С. Гаркавенко. – Київ: Лібра, 2004.–712 с.

24. Герасимчук В.Г. Маркетинг / В.Г. Герасимчук. – К.: Вища школа, 1994. – 310 с.

25. Делл Д. Учебник по рекламе / Пер. с польск. Н.В. Бабиной – Мн.: ООО „СЛК”, 1996. – 320 с.

26. Джи Б. Имидж фирмы: планирование, формирование, продвижение: пер. С англ. / Б. Джи. – СПб.: Питер, 2000.

27. Доти Д. Паблисити и паблик рилейшнз: Пер. с англ. / Д. Доти. – М.: Информ.-издат. дом „Филин”, 1996.

28. Земляков І.С. Основи маркетингу: навчальний посібник / І.С. Земляков, І.Б. Рижий, В.І. Савич. – Київ: Ценр навчальної літератури, 2004.–352 с.

29. Игнатьев Д. Настольная энциклопедия Public Relations / Д. Игнатьев, А. Бекетов, Ф. Сарокваша. – М.: Альпина Паблишер, 2002.

30. Ілляшенко С.М. Маркетингові дослідження: Навч. посіб. За ред. д-ра екон. наук, проф. С.М. Ілляшенка. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 192 с.

31. Катлип С. М. Паблик рилейшнз: теория и практика / С. М. Катлип, А.Х. Сентер, Брум Г. М.. – М.: Издат. дом «Вильямс», 2000.

32. Королько В. Г. Основи паблік рилейшнз / В. Г. Королько. – М.: Рефл-Бук; К.: Ваклер, 2000.

33. Королько В. Г. Паблік рилейшнз. Наукові основи, методика, практика: підручник / В.Г. Королько. – К.: Видавн. дім „Скарби”, 2001.

34. Котлер Ф. Основы маркетинга / Ф. Котлер. – М.: Ростинтэр, 1996. – 936 с.

35. Кузнецов М. Практическая психология ПР и журналистики. Как позволить другим делать по-Вашему / М. Кузнецов, И. Цыпкунов. – М.: РИП-холдинг, 2002.

36. Липчук В.В., Дудяк А.П., Бугіль С,Є. Маркетинг: основи теорії та практики : Навчальний посібник / за загальною редакцією В.В. Липчука.–Львів: „Новий Світ - 2000”; „Магнолія плюс”. – 2003. – 288 с.

37. Любашевский Ю. Я. Технология современного спонсорства / Ю.Я. Любашевский, А. В. Щербаков. – М.: Центр, 1998.

38. Маркетинг: Учебник, практикум и учебно-методтчесий комплекс по маркетингу / Р.Б. Ноздрева, Г.Д. Крылова, М.И. Соколова, В.Ю. Гречков. – М.: Юристъ, 2003. – 568 с.

39. Моисеев В. А. Паблик рилейшнз – средство социальной коммуникации (теория и практика) / В. А. Моисеев. – К.: ДаКор, 2002.

40. Ньюс Д. Все о PR. Теория и практика паблік рилейшнз / Д. Ньюс, Д. Торк, Д. Крукерберг. – М.: Инфра-М, 2001.

41. Обритько Б.А. Реклама і рекламна діяльність: курс лекцій / Б.А. Обритько . – К.: МАУП, 2002. – 240 с.

42. Ольшевский А. Антикризисный ПР и консалтинг / А. Ольшевский. – СПб.: Питер, 2003.

43. Пазуха М.Д. Реклама у підприємницькій діяльності : Навч. пос. / М.Д. Пазуха, М.В. Ігнатович. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 176 с.

44. Пашенцев Е. Н. Паблик рилейшнз: от бизнеса до политики / Е.Н. Пашенцев. – 2-е изд. – М.: Финпресс, 2000.

45. Песоцкий Е. Современная реклама. Теория и практика / Е. Песоцкий. – Ростов н/Д: изд-во „Феникс”, 2001. – 320 с.

46. Полторак В.А. Маркетингові дослідження: навчальний посібник / В.А. Полторак. – Київ: Центр навчальної літератури, 2003. – 387 с.

47. Рекламна діяльність в Україні. Нормативна база / Роїна О.М. – К.: КНТ, 2005. – 108 с.

48. Цыпкина Ю.А. Агромаркетинг и консалтинг: Учеб. пособие для вузов / Под ред. проф. Ю.А. Цыпкина. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. – 637 с.

 

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ:

1. Статистична звітність діяльності підприємств Державного комітету статистики України.

2. Спеціалізовані періодичні видання та наукова література.

3. Мережа Інтернет:

 

1. http://www/wilsonweb.com/awards – інформація про стратегії маркетингу в Internet;

2. http://www.emap.com/internet/hot – список маркетингових фірм і періодичних видань з маркетингу;

3. http://www.marketingtools.com/AmericanDemographics/MarketingTools інформація про американські журнали з маркетингу, а також статті, огляди, посилання на сервери маркетингових фірм;

4. http://www.nsns.com/Mix – сервер американської асоціації маркетингу,містить посилання на маркетингові фірми;

5. http://www/nsns.corn:80/MouseTracs – інформація про стратегії маркетингу в Internet, посилання на сервери маркетингових фірм;

6. http://www/wmw.com – сервер компанії World Market Watch, який містить базу даних з ринкових досліджень, пропозиції ділових партнерів,ціни на світових ринках тощо;

7. http://www/umich.edu/sgupta/survey3 – звіти за результатами опитувань покупців в Internet.

8. http://www/marketing.web-standart.net – журнал про маркетинг і рекламу «Новий маркетинг» для маркетологів і рекламістів. Статті за темами: реклама і медіа, ринкові дослідження, брендинг, упаковка, дистриб’юція, торговельні мережі, логістика, просування товару, навчання і т.ін.;

9. http://www.autosystems.com.ua – інформаційно-пошукова система по підприємствах, фірмах і організаціях, які працюють на ринку України (Маркетинг термінал-2000);

10. http://barhan.pol1/ava,ua/marek/ – розділ маркетинг і реклама: теоріяпрактичні поради;

11. http://uam.iatp.org.ua – українська асоціація маркетингу;

12. http://www.obriy-marketing.kiev.ua – маркетинг для ефективного просування на ринку товарів і організацій (Обрій-маркетинг);

13. http://www.sevbit.com – бізнес-ресурс Криму: маркетингові і рекламні послуги, здравниці, нерухомість, туризм, виставки, ЗМІ, Кримська асоціація маркетингу;

14. http://www.mr.com.ua – «Маркетинг і реклама» – український професіональний журнал;

15. http://udc.com.ua/ – проект про бізнес-технології, головні теми: кооперація, системи управління якістю, маркетинг і Internet, дисконтна програма;

16. http://www.i2.com.ua – Бібліотека інтелектуальні системи прогнозування: фінанси, валюта, економіка, маркетинг, менеджмент, цінні папери, біржі;

17. http://www.profibook.com.ua – ділова література з економіки, менеджменту, реклами і маркетингу, управління персоналом, психології бізнесу, інформаційних технологій тощо;

18. http://www.bdo.com.ua – сайт для власників і управителів українських компаній з освіти, економіки, маркетингу тощо; .

19. http://www.business-master.com.ua – бізнес-портал психології бізнесу: технології управління підприємством, управління персоналом, управління маркетингом і продажами, фокус групи, паблік рилейшнз, медіа-компанії і т.ін.;

20. http://www.univest-group.com/propoz/ – «Пропозиція» – український журнал з питань агробізнесу;

21. http://www.glecsys.kiev.ua – система побудови Internet-магазинів;

22. http://www.geology.com.ua – центр менеджменту і маркетингу в галузі наук про землю;

23. http://bredmarketing.bigmir.net – маркетинг очима світил науки;

24. http://www.expert.kiev.ua/ – консалтинг, маркетинг, маркетингові дослідження, статистика, цінова інформація, цінові експертизи, ринки металів і металобрухту, руда, вугілля, ферросплави, сільгосппродукція;

25. http://www.glecsys.kiev.ua/promo.shtml – школа Internet-комерції, маркетингу і сайтопромоутинга;

26. http://www.sebso.com.ua/ – система електронного бізнесу і торгівлі в Internet;

27. http://www.newcrimea.com – журнал «Новий Крим. Курорти і туризм»: курорти і туризм у Криму, менеджмент, маркетинг, динаміка розвитку, історія;

28. http://www.marketinganalytic.com.ua/ – програмний комплекс Marketing Analytic, оперативний, аналітичний CRM, консалтинг, маркетинг. Програмне забезпечення, OLAP, сховища даних. Консалтингова група «Філоненко і Копилов»: консультаційні послуги в галузі маркетингового управління;

29. http://www.marketolog.com.ua – перший в Україні тематичний ресурс Internet, який присвячено маркетингу: статті, аналітика, програмне забезпечення, навчання, працевлаштування, форум маркетологу;

30. http://www.im.hl.ru – теорія і практика міжнародних компаній, маркетинг у міжнародному середовищі, багатонаціональні компанії -, принципи міжнародного бізнесу, правила міжнародного Internet-маркетингу;

31. http://www.az.ru/project21/index.html – навчальний курс з Internet-ма ркетингу;

32. http://www.vigvam.kiev.ua – загальна інформація про маркетинг взагалі і в Україні зокрема;

33. http://www.atmarket.kiev.ua/ – центр атакуючого маркетингу, організація надійного і прибуткового управління бізнесом, маркетингом, продажами;

34. http://prodazhi.narod.ru – консалтингові послуги, продаж, маркетинг, управління, бюджетування, реінжиніринг», управлінський консалтинг, логістика, закупки, товарорух, ISO 9000;

35. http://www.reklamist.com – повна інформація про маркетинг і рекламу;

36. http://www.org.udm.ru – бізнес-довідник Росії. Представництва промислових і комерційних організацій. Прайс-листи. Дошка оголошень і послуг;

37. http://asma.com.ua – прайс-лист асоціації маркетингу;

38. http://www.airn.net – Internet-банкінг, Internet-страхування, Internet-маркетинг, електронна комерція, міжнародний бізнес, робота на фондових ринках;

39. http://www.web-standart.net – журнали «Новий маркетинг», «ПЕК», «Банківська практика за кордоном», «Металисвіту», «Метал-бюлетеньУкраї на», «Ринок капіталу», «Книжковий огляд»;

40. http://www.rkm.com.ua/ – реклама, комп’ютери, маркетинг;

41. http://bisnesinfo.fromru.com – виставкова торгово-промислова газета Приволзького і Уральського федеральних округів Росії: інформація, реклама, товари, послуги, довідники, маркетинг;

42. http: //www. MarketingMix. com. ua – перший український Internet-журнал з маркетингу і реклами «MarketingMix»;

43. http://mamba.ru/index.asp – менеджмент, маркетинг, закони;

44. www.business.kiev.ua – щотижневик «Бизнес».

 Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.214.224.207 (0.015 с.)