Знос та амортизація основних виробничих фондів ( ОВФ)Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Знос та амортизація основних виробничих фондів ( ОВФ)У процесі експлуатації ОФ старіють та зношуються (рис.2).

Види зносу ОФ
Моральний знос
Фізичний знос

 

           
     
 
 

 


Рис. 2.Види зносу ОФ та форми його усунення

 

Фізичний знос настає під впливом дії навкол.середовища та експлуатаційних навантажень і призводить до втрати техніко-експлуатацйних характеристик ОФ.

Моральний знос – процес знецінення основних засобів до настання повного фізичного зносу під впливом НТП. Ступінь морального старіння визначають за допомогою коефіцієнта морального зносу:

Кмор.зносу=1-С1/С0 * П0/П1

де С0,С1- повна вартість відповідно застосовуваних та нових ОФ;

П0, П1 – продуктивність застосовуваних і нових ОФ.

Якщо Кмор.зносу >або = 1 , то ОФ є морально застарілими.

У процесі експлуатації ОФ накопичуються кошти для їх відшкодування. Ці кошти утворюють амортизаційний фонд підприємства.

Амортизація – це грошовий вираз зносу ОФ або це процес поступового перенесення вартості зношених засобів праці на вартість готової продукції з метою їх повного відшкодування.


Суму аморт. відрахувань визначають за допомогою річної норми амортизації - це річний відсоток відшкодування вартості зношеної частини ОФ:

Флікв визначається у нормативному порядку:

- для будівель та устаткування – 4%;

- для рухомого складу – 10% від первісної вартості.

Відповідно до податкового обліку для встановлення норм амортизаційних відрахувань застосовують укрупнену класифікацію основних фондів (З-н України «Про оподаткування прибутку підприємств»):

1) будівлі, споруди, їхні стр-ні компоненти та пере­давальні пристрої, у тому числі жилі будинки та їх частини (2% в розрахунку на под.квартал);

2)автомоб. транспорт, меблі, побутові електронні, оптичні, електромех. прилади та інструменти, ін.офісне облад­нання (10%);

3) будь-які осн. фонди, не включені до першої, дру­гої та четвертої груп (6%);

4) ЕОМ, ін.ма­шини для автом.обробки інф-ції, їх прогр.за­безпечення, пов'язані з ними засоби зчитування або друку інф-ції, ін. інф. системи, телефони, мікрофони і рації, вартість яких перевищує вартість МШП (15%).

Законодавство дозволяє підприємствам самостійно приймати рішення про застосування прискореної амортизації основних засобів третьої групи, які придбані після 1 липня 1997 року.

До 1-ї та 2-ї групи підприємство не може самостійно приймати рішення про використання прискореної амортизації. Відповідно Балансова вартість і амортизація розраховуються окремо за кожним об’єктом до якого застосовується прискорена амортизація. І встановлені такі ставки амортизації протягом 7 років:

1 рік –15 %, 2 рік – 30 %, 3 рік – 20 %, 4 рік – 15 %, 5 рік – 10 %, 6 рік – 5 %, 7 рік – 5 %. В сумі – 100%.

З набранням чинності Податкового Кодексу змінюється порядок класифікації основних фондових та методів їх амортизації.

  До 01.04.2011 р. З 01.04.2011 р.
Кількість груп ОФ
Період нарахування амортизації щоквартально щомісяця
Нарахування пооб`єктно по групі 1 ОФ; в цілому по групі - по групах 2,3,4 за всіма групами по кожному об`єкту окремо

Групи ОФ, згідно НК і мінімальний термін їх використання:

Група ОФ Мін. строк корис. використання, років
група 1 - земельні ділянки -
група 2 - капітальні витрати на поліпшення земель, не пов`язані з будівництвом
група 3 - будівлі, споруди, передавальні пристрої
група 4 - машини та обладнання з них: ЕОМ, інші машини для автоматичного оброблення інформації, пов`язані з ними засоби зчитування або друку інформації, пов`язані з ними комп`ютерні програми (крім програм, витрати на придбання яких визнаються роялті та / або програм, які визнаються нематеріальним активом), інші інформаційні системи , комутатори, маршрутизатори, модулі, модеми, джерела безперебійного живлення і засоби їх підключення до телекомунікаційних мереж, телефони (у тому числі мобільні), мікрофони і рації, вартість яких перевищує 2500 гривень  
група 5 - транспортні засоби
група 6 - інструменти, прилади, інвентар (меблі)
група 7 - тварини
група 8 - багаторічні насадження
група 9 - інші основні засоби
група 10 - бібліотечні фонди -
група 11 - малоцінні необоротні матеріальні активи -
група 12 - тимчасові (нетитульні) споруди
група 13 - природні ресурси -
група 14 - інвентарна тара
група 15 - предмети прокату
група 16 - довгострокові біологічні активи


Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.234.211.61 (0.009 с.)