Організація будівельно-монтажних робіт



Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!



Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Організація будівельно-монтажних робіт



 

Інвестиційна політика передбачає підвищення ефективності використання капітальних вкладень та їх економічне регулювання. Неабиякою мірою цьому сприяє не тільки висока якість підготовлених проектних матеріалів і документів, але і організація будівельно-монтажних робіт на проектованій кабельній лінії при мінімально можливих термінах будівництва.

Початку будівництва кабельних ліній передує проведення низки підготовчих заходів щодо вивчення проектно-кошторисної документації, траси лінії, особливо на складних ділянках і перетини. При цьому складається проект виробництва робіт із вказівкою термінів і послідовності виконання окремих видів робіт. У підготовчий період уточнюються місця розташування будівельних підрозділів, кабельних майданчиків, проводиться підготовка автотранспорту і механізмів, інструментів, вимірювальної апаратури і тому подібне.

Будівництво ВОЛП здійснюють будівельно-монтажні організації, що підрозділяються на загальнобудівельні і спеціалізовані. Загальнобудівельні виконують роботи по зведенню і реконструкції будівель і споруд. Роботи по будівництву та монтажу інженерних мереж і комунікацій виконуються спеціалізованими організаціями галузі зв'язку, до яких відносяться будівельно-монтажні управління (БМУ), пересувні механізовані колони (ПМК) і будівельно-монтажні поїзди (БМП). У їх складі створюються виробничі підрозділи: будівельно-монтажні ділянки, механізовані колони і спеціалізовані бригади з організації переходів, будівництва каналізації, вимірювальні та ін.

При будівництві лінійно-кабельних споруд (ЛКС) кабельних ліній зв'язку виконуються наступні основні роботи:

- розбиття та підготовка траси;

- прокладання кабелю;

- монтаж кабелю;

- організація переходів через річки й інші перешкоди;

- спорудження телефонної каналізації і прокладання кабелю в каналізації;

- установка НРП й устаткування введень в них;

- організація введення в кінцеві та обслуговувані підсилювальні пункти;

- організація захисту кабельної лінії від зовнішніх електромагнітних полів;

- проведення випробувань та робіт електровимірювань у процесі будівництва і монтажу.

Будівництво лінійних споруд пов'язане з необхідністю виконання великих об'ємів земляних робіт, тобто робіт, пов'язаних з розробкою і переміщенням грунтів. До них відносяться: риття траншей і котлованів, їх засипання, планування поверхні землі, розтин і відновлення вуличних покривів. Трудомісткість виконання земляних робіт залежить від групи грунту та можливості застосування спеціальних машин і механізмів.

На заміських ділянках прокладання кабелю здійснюється кабе­леукладачем, за винятком тих місць, де його застосування неможливе.

Проведення робіт здійснюється відповідно до проекту організації будівництва (ПОБ), що представляє|уявляє| невід'ємну частину|частку| технічного проекту. В ньому відображені|відбивати| короткі положення|становища| технічної частини|частки| проекту про сис­теми| зв'язку, види споруд|споруджень|, тип|типа| кабелів, протяжність траси, кількості регенераційних пунктів та ін. Проект організації будівництва містить|утримує| метеорологічні відомості про трасу, характеристику місцевості, грунтів, шляхів|любий|, річок|рік| і водоймищ на ділянках, дані про об'єми|обсяги| основних робіт і способи їх виробництва, глибину про­кладання|. У ПОБ є|наявний| відомості потрібної кількості механізованих колон, механізмів і транспортних засобів, основних матеріалів та обладнаня|.

При складанні ПОБ необхідно врахувати наступні обставини:

- будівництво повинне здійснюватися передовими методами, що забезпечують найвищу продуктивність робіт та їх якість;

- скорочення термінів будівництва;

- технологічну послідовність виконання будівельно-монтажних робіт.

У проекті необхідно скласти відомість об'єму|обсягу| робіт і витрати матеріалів на будівництво ВОЛП згідно табл|. 9.1.

 

Таблиця 9.1 – Відомість об'єму робіт на будівництво лінійних споруд ВОЛП

№ зп Найменування робіт Один. вим. К-сть Примітка
Протяжність траси км    
  Будівельні роботи      
Розробка траншей для прокладання кабелю ручним способом у грунтах а) 2-3 групи   км /100  
Розробка траншей для прокладання кабелю екскаватором у грунтах 2 – 4 групи   км /100  
Розробка котлованів для муфт ручним способом у грунтах 2 – 3 групи   шт/100  
Розробка котлованів для замірних стовпчиків ручним способом у грунтах 2 – 4 групи   шт/100  
Засипання траншей та котлованів ручним способом, грунт 1 – 3 групи   100    
Засипання траншей та котлованів бульдозером, грунт 1 – 3 групи   100    

Закінчення табл. 9.1



Последнее изменение этой страницы: 2016-08-15; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.227.117 (0.004 с.)