Вибір і обгрунтування типу оптичного волокнаМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Вибір і обгрунтування типу оптичного волокнаТипові характеристики стандартних одномодових| оптичних волокон (ОВ) та зі зміщеною і згладженою дисперсією згідно з [4, 5] подані в табл|. 4.2. Тип|типа| ОВ вибираємо в залежності від кількості ПЦП, швидкості передачі інформації, відстані між кінцевими пунктами і населеними пунктами по трасі ВОЛП, а та­кож принципами побудови|шикування| мережі|сіті| зв'язку, завдання|задачі| якого вирішує|рішає| дана лінія пе­редачі. У переважній більшості випадків застосовуються стандартні|східчасті| одно­мо­до­ві| оптичні волокна зі східчастим профілем показника заломлення. При ви­со­ких швидкостях| передачі інформації, коли довжина елементарної кабельної ді­лян­ки (ЕКД) обмежена дисперсією, застосовують| волокна із|із| зміщеною дис­пер­сією. Якщо ж при цьому використовуються обладнання| спектрального ущіль­нення (DWDM|), то можливе застосування|вживання| волокон із|із| згладженою дисперсією.

 

Таблиця 4.2 – Характеристики оптичного волокна

Тип волокна   Коефіцієнт загасання , дБ/км, на довжині хвилі Довжина хвилі нульової дисперсії , мкм Коефіцієнт нахилу дисперсійної кривої S0, пс/(нм2·км) Коефіцієнт хроматичної дисперсії , пс/(нм·км)  
1,31 мкм 1,55 мкм  
1,31 мкм 1,55 мкм  
Ступінчасте 0,4 0,35 1,301 0,092 3,5  
Зі зміщеною дисперсією 0,35 1,550 0,085 1 – 10  
Зі згладженою дисперсією 0,34 0,22 3,5  

 

Вибір і обгрунтування типу оптичного кабелю

Вибір конструкції оптичного кабелю визначається вибраним числом ОВ, умовами і планованим способом прокладання та експлуатації. Найбільш по­ши­ре­ні кабелі модульної конструкції, осердя яких включає кілька оптичних мо­ду­лів (з двома, чотирма або з кількістю ОВ до 12), спірально укладених навколо центрального силового елемента, в якості якого використовується скло­плас­ти­ко­вий стержень (рис. 4.2, а), стальний дріт або трос у полі­ети­ле­новому по­критті. Проте останнім часом все більш широко використовуються кабелі, осердя яких становить собою один оптичний модуль із товстостінної полімерної трубки (рис. 4.2, б). Тип зовнішніх покривів [6, 7], як правило, вибирається відповідно до табл. 4.3. Допустиме роздавлювальне зусилля для всіх типів ОК складає, як правило, 1000 Н/см. Мінімально допустимий радіус вигину повинен перевищувати 20d, де d – діаметр кабелю. Будівельна довжина оптичних кабелів зв'язку складає в середньому (2 – 6) км, але не менше 1 км. В межах міста, як правило, застосовують ОК з будівельною довжиною (1 – 2) км.

Вибравши тип|типа| бронепокривів [7]|, визначте марку оптичного кабелю у відповідності| з|із| вказівками (табл.| 4.4). Слід зазначити, що,|слід відзначити , що| як правило, способи маркування ОК у|біля| різних фірм|фірма-виготовлювачів|-виробників відрізняються. Один з типових спосіб маркування оптичних кабелів, наприклад ПАТ «Завод«Південкабель», поданий|уявляти| в табл|. 4.4.

Таблиця 4.3 – Типи бронепокривів

№ з/п Умови про­кладання   Спосіб проклад­ання   Допустиме розтягувальне зусилля, кН Бронепокрови  
1. Безпосередньо в канал каналізації   Затягування із застосуванням заготівки   2,0 – 3,5   – без броні – сталева гофрована стрічка – оплетення
2. У каналізації у допоміжному полімерному трубопроводі Затягування із застосуванням заготовки   2,0 – 3,5   Те ж, що за п.п. 1  
3. У каналізації або в грунтах у трубах із сили­коновим покриттям Затягування із за­сто­суванням за­готівки або задування з за­сто­суванням кабель-джета 2,0 – 3,5 Те ж, що за п.п. 1  
4. Безпосередньо в грун­тах ІІІ-IV категорій Кабелеукладачем або в тран­шею   7 – 8   – круглі дроти – сталеві стрічки  
5. Переходи че­рез суд­ноплавні річки, в боло­тах, скельних грунтах Залежно від умов   20 – 96   суцільні метал­еві оболонки з бронею із круглих дротів
6. На повітряних лініях   Підвішування на опорах   15 – 25 і більше в за­лежності від дов­жи­­­ни прольоту,о­же­­­ледності та вітро­во­го навантаження – склопруток – синтетичні нитки з високим модулем пружності

Таблиця 4.4 – Маркоутворення оптичних кабелів

- - - - - -     ( + )-

 

Тип кабелю / Type of cable O волоконно-оптичний / fiber optic
Наявність захисного шару   Protective layer   а виконання з алюмополімерним захисним шаром with alumopolymer protective layer
Без позначення Without designation без алюмополімерного захисного шару / without alumopolymer protective layer
Тип броні або армуючих елементів   Type of armouring or the armouring elements   Ар шар арамідних ниток / layer of aramid threads
Би броня з двох сталевих оцинкованих стрічок, накладених спірально / armour of two spirally laid steel galvanized tapes
Бг броня із сталевої гофрованої стрічки, накладеної поздовжньо / armour of longitudinally laid steel zetabon tape
К броня з одного повива круглих сталевих оцинкованих дротів / armour of one layer of circular steel galvanized wires
броня з двох повивів круглих сталевих оцинкованих дротів / armour of two layers of circular steel galvanized wires
Сп броня з повива склопластикових стержнів / armour of fiberplastic rods
Без позначення Without designation без броні і армуючих елементів / without armour and the armouring elements  
Тип захисного шлангу П поліетиленовий шланг / polyethylene sheath
Пн Захисний шланг з полімерної композиції, що не розповсюджує горіння / sheath of flame retardant polymer compound
  Outer sheath type   Пп проміжна поліетиленова оболонка між повивами бронепокровів типу 2К і зовнішній захисний шланг / inner polyethylene sheath between the layers of the armouring of 2K type and the outer polyethylene sheath
Тип центрального силового елементу   Central strength element type   З сталевий трос або сталевий дріт з поліетиленовим покриттям / steel rope or steel wire with polyethylene coating
Без позначення Without designation діелектричний ЦСЕ (склопластиковий пруток і тому подібне) / dielectric central strength element (fiberplastic rod and etc.)  
Тип температурних виконань   Temperature type making ХЛ від мінус 60°С до плюс 60°С / From minus 60°С up to 60°С
Без позначення Without designation від мінус 40°С до плюс 60°С / from minus 40°С up to 60°С

Закінчення табл. 4.4

Кількість ОВ в кабелі / Quantity of optical fibers in the cable
    Тип ОВ   Optical fiber type   E одномодове, відповідно до рекомендацій ITU-T G.652B / single-mode as per the recommendations of ITU-T G.652B
  A одномодове з розширеною робочою смугою довжин хвиль, відповідно до рекомендацій ITU-T G.652D / enhanced single mode optical fibre (ESMF) as per the recommendations of ITU-T G.652D
  C одномодове з ненульовою зміщеною дисперсією, відповідно до рекомендацій ITU-T G.655 / non zero single mode shifted as per the recommendations of ITU-T G.655
  M багатомодове зі співвідношенням діаметрів осердя та оболонки - 50/125 мкм, відповідно до рекомендацій ITU-T G.651 / multimode with core and sheath ratio of 50/125 mkm as per the recommendations of ITU-T G.651
  B багатомодове зі співвідношенням діаметрів осердя і оболонки - 62,5/125 мкм, відповідно до рекомендацій МЕК 60793-2 / multimode with with core and sheath ratio of 62,5/125 mkm as per the recommendations of IEC 60793-2
Кількість елементів у повиві осердя / Number of elements in the core
Розподіл оптичних волокон за модулями / Optical fibers distribution in tubes
Кількість ізольованих мідних жил в кабелі (при їх відсутності - без позначення) Quantity of copper insulated wires in cable (without designation on their absence)
Допустиме розтягуюче зусилля кабелю, кН / Permissible pulling stress, kN

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-08-15; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.223.5 (0.008 с.)