Кошторисно-фінансовий розрахунокМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Кошторисно-фінансовий розрахунок 

Кошторисно-фінансовий розрахунок складається з відомості об'єму робіт і самого кошторису (табл. 9.2). Відомість об'єму|обсягу| робіт подана|уявляти| в табл|. 9.1.

Таблиця 9.2 – Кошторис на лінійні споруди ВОЛП

№ з/п Перелік робіт Од. вимір. Кіл-сть оди-ниць Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн.
  Будівельні роботи        
  Будівельні роботи на заміській ділянці        
Розробка траншей для прокладання кабелю ручним способом в грунтах 2 – 3 групи   100      

Закінчення табл. 9.2

Розробка траншей для прокладання кабелю екскаватором в грунтах 2 – 3 групи   100      
Розробка котлованів для муфт ручним способом в грунтах 2 – 3 групи 100    
Розробка котлованів для замірних стовпчиків ручним способом в грунтах 2 – 4 групи   100      
Засипання траншей та котлованів ручним способом грунт 1 – 3 групи 100    
Засипання траншей та котлованів бульдозером грунтом 1 – 3 группы 100    
Кабельні переходи через а/дороги і з/дороги проколом   10м      
Кабельні переходи через а/дороги і з/дороги направленим бурінням   10м      
Кабельні переходи через водні перешкоди направленим бурінням   10м      
  Монтажні роботи        
Прокладання кабелю (трубки) кабелеукладачем в грунтах 2 – 3 групи   км.каб      
Прокладання кабелю (трубки) в готову траншею   км.каб      
Прокладання кабелю в кабельну каналізацію існуючу та проектовану   км.каб      
Задувка оптичного кабелю в трубку км.каб    
Встановлення замірних стовпчиків шт.    
Монтаж з’єднувальних муфт у кабельних колодязях та в котлованах   шт.      
  Монтажно-вимірювальні роботи на ОК        
Вимірювання 8-и волоконного кабелю рефлектометром на кабельному майданчику перед прокладанням   барабан      
Вимірювання 8-и волоконного кабелю рефлектометром при прокладанні кожної будівельної довжини буд. довжи­на      
Монтаж муфт та вимірювання загасання місця стику рефлектометром у двох напрямах   муфта      
Вимірювання оптичних параметрів 8-и волоконного ОК за допомогою оптичних тестерів у двох напрямах на змонтованій дільниці   рег. дільн.        
КабельОАрБгП-14Е5(2×7)-1,5 км    
  Всього        
  Планові накопичення %    
  Разом        

 

Визначимо вартість будівництва на 100 км траси:

 

, (9.1)

 

де С – кошторисна вартість будівництва кабельної лінії;

– довжина кабельної лінії, км.

Визначимо вартість одного ПЦП на 1 км траси:

 

. (9.2)

 


СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Ковтун В.В. Экономико-географический справочник городов Украины / В.В. Ковтун, А.В. Степаненко. – К., 1990. – 279 с.

2. Схема автомобільних шляхів України. Київська військово картографічна фабрика, 2006.

3. КНД-141-99. Керівництво щодо будівництва споруд волоконно-оптичного зв’язку. – К.: Держкомзв’язок, 2004. – 120 с.

4. Characteristics of a single-mode optical fibre and cables (Характеристики кабеля с одномодовыми оптическими волокнами). G.652.

5. Characteristics of a nonzero dispersion shifted single-mode optical fibre cable (Характеристики кабеля с одномодовими оптическими волокнами со смещенной ненулевой дисперсией). G.655.

6. Волоконно-оптические кабели / Иоргачёв Д.В., Бондаренко О.В., Дащенко А.Ф., Усов А.В. – О.: Астропринт, 2000. – 536 с.

7. Каталог кабелів ПАТ «Завод «Південкабель», 2012.

8. Скляров О.К. Современные волоконно-оптические системы передачи, аппаратура и элементы / Скляров О.К. – М.: СОЛОН-Р, 2001. – 237 с.

9. Рекомендация G.957 МСЕ-Т Оптические стыки для аппаратуры и систем передачи, относящихся к синхронной цифровой иерархии.

10. Проектирование кабельных линий связи: Методическая разработка, ПГАТиИ. – Самара, 2000. – 61 с.

11. КНД 45-136-99 Інструкція по захисту волоконно-оптичних ліній зв’язку від ударів блискавки та електромагнітних впливів. – [Вид. офіц.]. – К., 1999.

12. Гроднев И.И. Инженерно-технический справочник по электросвязи / И.И. Гроднев, А.Н. Гумеля, А.Н. Климов. – [изд. 3-е]. – М.: Связь, 1966. – 671 с.

13. Кабелі зв’язку оптичні для магістральних, зонових та міських мереж зв’язку. Технічні умови. ТУ-У 05758730.007-97: 1997. – [Чинні від 1997-12-10]. – Одеса: УРУ Держстандарта Одеський центр стандартизації і метрології, 1997. – 69 с. – (Технічні умови ВАТ «Одескабель»).

14. Бондаренко О.В. Статистичні дані для розрахунку показників надійності підземних волоконно-оптичних ліній зв’язку / О.В. Бондаренко // Наукові праці ОНАЗ ім. О.С. Попова. – 2009. – № 1. – С. 64 – 69.

15. Гуревич А.С. Надежность кабелей связи / А.С. Гуревич, Н.Д. Курбатов. – М.: Связь, 1968. – 133 с.

 

ДОДАТОК 1

Основні правила оформлення курсового проектуПоследнее изменение этой страницы: 2016-08-15; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.170.64.36 (0.005 с.)