Розрахунок довжини ділянки регенерації за загасаннямМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розрахунок довжини ділянки регенерації за загасанням 

Довжина ділянки регенерації ВОСП з організацією зв’язку на одній не­сучій ( ) обмежується двома чинниками: загасанням і розширенням ім­пуль­су в лінійному тракті. При проектуванні необхідно виконати два розрахунки та в якості довжини ділянки регенерації вибрати найменше з отриманих значень.

Енергетичний потенціал (ЕП) апаратури ВОСП дорівнює різниці рівнів потужності оптичного сигналу на передачі (дБм) та мінімальній чутливості за потужністю сигналу на прийомі (дБм), при якому забезпечується задана якість передачі інформації [6]:

 

. (6.1)

 

Максимальна довжина ділянки регенерації за загасанням визначається за формулою [6]:

 

, (6.2)

 

де ЕП – енергетичний потенціал апаратури ВОСП, дБ;

– енергетичний запас системи за потужністю, дБ;

– втрати потужності в рознімному з'єднанні|сполученні| «джерело випромінювання-волокно|», дБ|;

– втрати в рознімному з'єднанні|сполученні| «волокно-|приймач», дБ;

– втрати в нерознімному з'єднанні|сполученні| волокон між собою, дБ|;

– будівельна довжина кабелю, км;

α – коефіцієнт загасання ОК, дБ/км (визначається за даними розрахунків, або за табл. 4.2).

Енергетичний запас за потужністю (6 дБ) є запасом системи на втрати сигналу за рахунок експлуатаційних негараздів (старіння ОК і обладнання ВОСП, кабельних вставок та інше).

Мінімальна довжина ділянки регенерації за загасанням визначається за формулою [6]:

 

, (6.3)

 

де – діапазон АРП приймальної частини апаратури (ПРОМ).

Втрати в рознімних з'єднаннях|сполученнях| типу|типа| PC/PC, SC/PC, що застосовуються сьогодні на мережах|сітях| зв'язку не перевищують 0,5 дБ|. Число рознімних з’єднань| на ділянці між регенераторами, як правило,|звично| рівне чотирьом. Два на ближньому|близькому| кінці (мультиплексор і оптичний крос) та два на дальньому|далекому| кінці (оптичний крос і мультиплексор). У випадку використання системи передачі СТМ-1 загальна кількість рознімних з’єднань| рівна двом, тому у виразах (6.2) та (6.3) у та замість коефіцієнта 2 ставиться коефіцієнт 1.

Як правило, в розрахунках та приймаються втрати = = = ( – втрати в рознімному з'єднанні).

Втрати в нерознімному з'єднанні не повинні перевищувати допустимих зна­­чень, що визначаються нормативно-технічною документацією. Згідно норм на параметри ЕКД ВОЛП для одномодових волокон загасання на стику волокон не повинне перевищувати 0,1 дБ для 100 % всіх з'єднань, і 0,05 дБ для 50 % всіх з'єднань [3].

Межі регулювання АРП визначаються конкретним типом апаратури. У курсовому проекті величину слід прийняти рівну (10 – 20) дБ.

Якщо умови вимагають розміщення регенератора так, що умова не виконується, необхідно на приймальному кінці включати|приєднання| атенюатори з необхідним| загасанням|затухання|.

 

Розрахунок довжини ділянки регенерації за дисперсією

 

Разом із вказаними вище умовами довжина ЕКД повинна задовольняти вимогам за дисперсією [6].

 

, (6.4)

 

де В – швидкість передачі на оптичному стику, біт/с;

– середньоквадратичне значення погонної дисперсії ОВ, с/км.

Значення вибирається як найменше з розрахованих за формулами (6.2) і (6.4).

Швидкість передачі на оптичному стику визначається за даними табл. 4.5 або зі співвідношення

 

, (6.5)

 

де m, n – параметри блочного лінійного коду ВОСП mBnB.

 

Розміщення регенераційних пунктів трасою ВОЛП

 

Значна протяжність ЕКД ВОЛП дозволяє розміщувати регенератори в населених пунктах, де є не менше двох незалежних джерел електроживлення. Розміщення регенераторів проводиться, виходячи з бюджету потужності та допустимої дисперсії на ЕКД.

З урахуванням бюджету потужності між регенераторами ВОЛП повинна лежати в межах .

Розмістивши регенератори на трасі з урахуванням вказаних вище умов, необхідно визначити довжину кожної ЕКД. Розрахувати запас потужності і дисперсію для кожного ЕКД за формулами.

 

. (6.6)

. (6.7)

, (6.8)

. (6.9)

 

Отримане значення слід порівняти з|із| допустимим значенням , а – зі значенням [10]|.

H

В результаті розрахунку та уточнення довжин ЕКД складається структурна схема ВОЛП, на якій вказуються не обслуговувані регенераційні пункти, довжини ЕКД, тип кабелю та нумерація НРП (рис. 4.1).Последнее изменение этой страницы: 2016-08-15; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.236.187.155 (0.008 с.)