ВИБІР ТРАСИ, ТИПУ КАБЕЛЮ ТА СИСТЕМИ ПЕРЕДАЧІМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ВИБІР ТРАСИ, ТИПУ КАБЕЛЮ ТА СИСТЕМИ ПЕРЕДАЧІВибір траси волоконно-оптичної лінії передачі

 

На підставі вивчення карти [1, 2] намітити два можливі варіанти траси ВОЛП. Провести|виробляти| порівняння можливих варіантів траси та вибрати найбільш до­цільний та економічно-вигідний варіант. При виборі траси можна користуватися картою будь-якого масштабу з|із| нанесеними|завдавати| шосейними та грунтовими дорогами. Зручно користуватися атласом автомо­більних| шляхів|любий|. Порівняти варіанти за та­кими показниками: довжина траси, кількість переходів через перешкоди, грунтові умови, зручність будівництва та експлуатації. Подати креслення варіантів траси. На креслення вибраного варіанта наноситься|завдає| спрямлення траси кабелю з|із| вказівкою кінцевих і проміжних пунктів, через які проходить траса.

Виконати креслення скелетної схеми кабельної магістралі (без масштабу). На кресленні вказати загальну довжину траси і кабелю, довжину траси і кабелю на ділянках, переходи через шосейні та залізничні дороги, водойми, категорію грунту, питомий опір грунту на ділянках, число грозових годин на рік, об'єм робіт із прокладання кабелю кабелеукладачем (КУ), вручну, в кабельну каналізацію (КК). Приклад скелетної схеми варіантів траси ВОЛП показані на рис. 4.1.Траса лінії вибирається оптимальною за довжиною та числом переходів з урахуванням найменшого об'єму робіт, можливості застосування механізмів, максимально можливої віддаленості від джерел блукаючих струмів (ліній електропередачі, електрифікованих залізниць та трамваю) і несиметричних високовольтних ліній. У заміській частині траса повинна проходити паралельно шосейних і грунтових доріг (резерв, узбіччя), мати найменше число перетинів з річками, шосейними, залізничними дорогами, з трамвайними коліями. На переходах через річки траса повинна розташовуватися на відстані не менше 1000 м від залізничних мостів і мостів магістральних шосейних доріг, на відстані 200 м від мостів, шосейних і грунтових доріг місцевого значення. Траса повинна проходити від мостів нижче за течією річки.

На території міст кабель повинен прокладатися в телефонну каналізацію, причому прагнути до максимального використання існуючої|наявний| каналізації та резервних каналів. Орієнтовний об'єм|обсяг| прокладання|прокладення| кабелю в каналізацію встановлюється в межах (3 – 4) км на кожне місто з|із| населенням до 500 тис. жителів|мешканців|, розташоване|схильний| вздовж траси|. Із|із| загальної|спільної| протяжності каналізації (40 – 50) % приймається як існуюча|наявний|. Від всієї протяжності траси (5 – 10) % передбачається на прокладання|прокладення| кабелю вручну|вручну|, а решта частини|частки| прокладається кабеле­укладачем.

У пояснювальній записці необхідно дати коротку характеристику вибраної траси, кінцевих і проміжних населених пунктів.

В залежності від категорії грунту та умов прокладання необхідно проектувати застосування наступних типів кабелів, наприклад, виробництва ПАТ «Завод «Південкабель»:

а) броньованих гофрованою стрічкою або двома сталевими стрічками (ОАрБгП, ОБгП, ОАрБП, ОБП) для підземного прокладання в грунтах всіх категорій та через несудохідні несплавні річки з незаболоченими та стійкими берегами;

б) броньованих круглими сталевими дротами| (ОАрКП, ОКП) для про­кла­дан­ня|прокладення| через судноплавні і сплавні річки|ріки| та озера, а також в грунтах, схильних до явищ мерзлоти, наприклад, випу­чування|, на крутих схилах в сейсмічних районах.

При визначенні необхідної кількості кабелю згідно з [3] враховується запас на його укладання в траншеї та монтаж у наступних розмірах:

а) для броньованого підземного кабелю на відходи при спаювальних| ро­бо­тах,| на укладання в траншеї і котловани – 2,4 % (при прокладанні|прокладенні| кабелю|закабаляти| в грун­тах, схильних до зсуву|зміщення| або випучування, запас на укладання в траншеї може бути збільшений до 4 %);

б) для підводного кабелю (річковому й озерному) на укладання по рельєфу дна – визначається проектом (для розрахунку можна використати значення 14 %);

в) для кабелю, що прокладаються: в каналізації, на спайку та уклад­ку – не менше 8 м від кришки люка кожного колодязя, а на кожну муфту в котловані – не менше 10 м.

До курсового проекту додаються ситуаційні креслення траси проект­о­ва­ної лінії, причому для проектованої ВОЛП в пояснювальній записці при­во­диться|призводить| порівняння й обгрунтування вибраного варіанта з|із| не менше ніж двох, що розглядаються|розглядують|. Основні показники порівнюваних варіантів ВОЛП зводяться до табл|. 4.1.

 

Таблиця 4.1 – Загальна характеристика варіантів траси ВОЛППоследнее изменение этой страницы: 2016-08-15; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.215.79.116 (0.009 с.)