ІII. Організація потокової лінії по виготовленню головної деталі.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ІII. Організація потокової лінії по виготовленню головної деталі.А) Розрахунок потреби в обладнанні.

Кількість робочих місць (обладнання) по кожній операції розраховується по формулі:

Рм.і = tшт.і / τ

де:

Рм.і – розрахункова кількість робочих місць;

tшт.і – норма штучного часу на і – ій операції, хв.

Прийнята кількість робочих місць РМі дорівнює розрахунковому, округленому до найближчого цілого числа.

Коефіцієнт загрузки робочих місць визначається відношенням їх розрахункової кількості до прийнятого :

Кзагр = Рм.і / Рм.пр.і(додаток 5).

 

 

Організації техн. прогресу Рм.і Рм.пр.і Кзагр
       
       
       
       
       
       
       
       
Ітого      

 

Прийнята кількість робочих місць Рм.пр1 рівно розрахунковому, округленому до найближчого цілого числа. (Рм.пр1, Рм.пр2...).

Визначається К загрузки робочих місць (Кз1, Кз2...),

 

Кз.ср. = ∑ Рм. / ∑ Рм.пр.

Б) Розрахунок лінейних заделов.

 

Безперервність і ритм потокової лінії підтримується заделами.

Лінейні задели (технологічний, транспортний, страховий).

Технологічний задел – це кількість деталей, виробів, які знаходяться на робочих місцях в процесі обробки, сборки, контролю і встановлених в оснасці станків.

При поштучній передачі він розраховується за формулою:

m

Zтехн = ∑ Рм.пр,

де:

m – кількість операцій на лінії;

РМпр – прийнята кількість робочих місць на кожній операції.

 

При передачі транспортними партіями:

m

Zтехн = Р · ∑ Рм.пр. · а,

де: 1

Р – величина передаточної (транспортної) партії, шт;

а – кількість деталей, які одночасно обробляються на кожній операції, дет.;

Деталі з операції на операцію передаються поштучно.

 

Транспортний задел – це кількість деталей, які знаходяться в процесі передачі з однієї операції на другу.

Розмір задела визначається в залежності від способів передачі предметів праці:

- при поштучній:

m

Zтр = ∑ Рмпр – 1,

- при передачі транспортними партіями:

 

m

Zтр = Р · ∑ Рмпр – 1.

Страховий задел Zтр приймається в розмірі 15 % змінного випуску деталей.


В) Вибір періода обслуговування робочих місць.

 

Суміщення професій з метою більш повної загрузки робітників потокової лінії, допускається як на суміжних, так і не на сумжних операціях.

Суміщення професій з метою більш повної загрузки робочих прямоточної лінії організувати, як правило, неможливо. Тому устанавлюється більш довший період обслуговування, в залежності від ваги деталі і тривалості їі обробки.

В даній роботі період обслуговування складає тривалість зміни, тобто Побсл = 480 хв.

 

Г) Розрахунок коефіцієнта використання робочого недогруженого робочого місця

 

Після того, як вибрали період обслуговування визначають Кзагр., Кнед. робочого місця і час роботи, на протязі прийнятого періоду обслуговування. К заг. дорівнює величині після коми Рмі, і виражають його в %. Наприклад, якщо Рм. = 1,80, це означає, що Рм.пр = 2, одне місце буде загружене повністю 100 %, а друге – на 80 % недогружене.

 

Д) Розрахунок часу роботи недогруженого робочого місця

Час роботи недогруженого робочого місця розраховується за формулою:

 

Т раб. недогр. = (П обсл. · Кзагр.) /100.

 

 

 

Організації техн. прогресу Рм.і Рм.пр.і Кзагр Кнедозагруз. Т раб. Недогр.
           
           
           
           
           
           
           
           

 

Найбільший час роботи недозагруженого робочого місця на фрезерній організації технічного процесу - хв.Найменьший час на свердлильній - хв.

На графіку відображено час роботи недогруженого робочого місця, тобто скільки обслуговувалась хвилин зміна. Найбільше обслуговувалась на фрезерній - хв., найменше на свердлильній - хв.
IV. Розрахунок економічних показників .

 

IV.I. Розрахунок трудомісткості річної програми. (Додаток 5.3).

 

Вона розраховується на основі вихідних і розрахункових даних програми випуску деталі і машинокомплектів.

 

Трудомісткість програми участку за рік.

 

Операції техн. процесу   Розряд робіт Программа, шт. Трудомісткість одиниці люд-год. Трудомісткість програми
деталь машино- комплект деталь машино- комплект деталі, хв. маш. комплект, хв. заг. по дільниці, цеху.
7=3·5 8=4·6 9=7+8
Машинокомплект
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
Деталь
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
Загальна трудомісткість річної програми участка  

Загальна трудомісткість річної програми участка дорівнює - . Найбільша операція техничного процесу в машинокомплекті слюсарно-сборочна - , а в деталі фрезерна операція –

 

 

IV.II. Розрахунок необхідної кількості обладнання цеха, ділянки.

 

Загальна кількість станків цеху, ділянки визначається як сума станків потокової лінії і станків виконуючих роботу по виготовленню машинокомплекту.

Кількість станків, працюючих у потоковій лінії розраховано раніше.

Кількість станків потрібних для виконання річного обсягу робіт по виготовленню машинокомплекту визначають за видом робіт:

 

Рм.і = ∑ Тр.р.і / Фд,

де:

∑ Тр.р.і–сумарна трудомісткість річної програми даного виду робіт на і–й операції, люд.-год.

Рм.і – розрахункова кількість станків на і – й операції;

Фд – дійсний фонд за рік роботи обладнання при однозмінній роботі (розраховано раніше).

Конкретні марки обладнання взято з додатку 3, визначені за даними технологічного процессу і заносяться в загальну відомість обладнання цеха.

Укрупнений розрахунок обладнання необхідного для допоміжних служб цеху визначається як 5 % від кількості станків обслуговуючих заточкою для визначення кількості заточних станків.

Кількість станків ремонтного відділення визначається:

- при 100 од. технологічного обладнання – 2 станка;

- при 150 од. – 3 станки.

 

 

Загальна відомість обладнання для цеху, ділянки.

 

Найменування обдаднання     Марка станка Кількість станків Ремонтні одиниці мех. част. станків (ERS)
одного всіх станків
Технологічне обладнання деталі
         
         
         
         
         
         
         
Технологічне обладнання комплекта
         
         
         
         
         
         
         
Всього        
Обладнання допоміжних служб, станки заточного відділення
         
         
Станки ремонтної бази
         
         
Всього по цеху, ділянці          

 

 

Для безперебойної лінії необхідно станків. Обладнання допоміжних служб, станки заточного відділення - станків і станки ремонтної бази.

 

 

IV.III. Організація оплати праці.

Кількість штатних робітників.

Кількість робітникв, виконуючих плановий обсяг робіт по виготовленню машинокомплекта розраховують за трудомісткістью річної програми та річного фонду одного працюючого:

 

Рст = ∑Тр.г.і. / Фр.д..

де:

Рст - списочна кількість виробничих робітників даної професії;

∑Тр.г.і. – річна трудомісткість по кожному виду робіт, люд.-год.;

Фр.д. – плановий річний фонд робочого часу одного робітника (1967) час.

Розрахунок кількості допоміжних робітників.

 

Кількість допоміжних робітників для виконання програми цеху розраховується відповідно норм обслуговування (див. додаток).

Кількість убиральниць призначають стільки, щоб на кожну, відповідно нормативу, припадало 250 – 300м 2 площі що убирається. Так під один станок виділяється площа цеху 6м 2 .

 

Чисельність допоміжних робітників.

 

Професія робітника   Розряд Норма обслуговування, чол. / стан. Чисельність робітників В т. ч. по змінах
I II
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
Всього            

 

 

Чисельнiсть керівників та службовців розраховується по нормативах відповідно до кількості основних виробничих робітників.

 

Штатний розклад керівників і службовців цеху.

 

  Посада   Загальна кількість робітників
  Нач. цеху.  
     
     
     
     
     
     
  Убиральниці  
  Всього  

 

Загальна відомість працівників цеху

 

  Категорія працюючого   Кількість, чол.
  Основні виробничі робітникі  
  Допоміжні  
  Керівники  
  Службовці  
  Всього по цеху  

Організація оплати праці.

Розрахунок фонда заробітної плати робочих.

Для основних виробничих працівників приймається відрядно-преміальна система, а для допоміжних – погодинна.

Фонд заробітної плати робочих - відрядників визначають:

к

Зп. відр. = ∑ Тпл. · Ст. І,

і=1

де:

Зп. відр – фонд прямої заробітної плати, грн;

Тпл. – планова трудомісткість робіт і-го розряду, люд.-год.;
к – кількість розрядів робіт;

Ст. – часова тарифна ставка робітника і-го розряду, грн.

 

Розрахунок фонду з/п робiтника вiдрядника.

Професія робітника Розяд робітника Погодинна тарифна ставка, Ст Трудомісткість, люд.-год. Основний фонд
На 1 виріб На річну програму Прямий Премії Ітого
               
               
               
               
               
               
               
               
Працівники, що виготовляють машинокомплект
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
  Ітого              

 


Фонд заробітної плати прямий робітників-погодинників розраховується по формулі:

к

Зпогод. = ∑ Кспис .· Ст. · Фд.р.,

І=1

де:

к – кількість розрядів робітників;

Кспис. – списочна кількість робітників і-того розряду;

Фд. – дійсний ефективний час роботи одного робітника (1920 год.) (Додаток).

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.210.184.142 (0.012 с.)