ТОП 10:

Які міжбюджетні трансферти передаються з Державного бюджету України і до яких бюджетів? 

У Державному бюджеті України можуть передбачатися такі трансферти місцевим бюджетам:

1) дотація вирівнювання бюджету Автономної Республіки Крим, обласним бюджетам, бюджетам міст Києва та Севастополя, районним бюджетам та бюджетам міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, іншим бюджетам місцевого самоврядування, для яких у державному бюджеті визначаються міжбюджетні трансферти;

2) додаткова дотація на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів;

3) субвенції на здійснення державних програм соціального захисту;

4) додаткова дотація на компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, внаслідок надання пільг, встановлених державою;

4-1) субвенція на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах;

5) субвенція на виконання інвестиційних програм (проектів);

6) інші додаткові дотації та інші субвенції.

 

Дайте визначення “дотації вирівнювання” (п. 22 частини 1 статті 2 Бюджетного кодексу України)?

 

Дотація вирівнювання - міжбюджетний трансферт на вирівнювання дохідної спроможності бюджету, який його отримує

Дайте визначення “субвенції” (п. 48 частини 1 статті 2 Бюджетного кодексу України)? Яка різниця між дотацією і субвенцією?

 

Субвенції - міжбюджетні трансферти для використання на певну мету в порядку, визначеному органом, який прийняв рішення про надання субвенції

Різниця між дотацією та субвенцією полягає в меті використання коштів: в дотації цього немає, при наданні субвенції чітко визначено мету використання наданих коштів. Тому, навряд чи, можна характеризувати субвенцію, як кошти, виділені на безповоротній основі (стаття 9 Кодексу), вони повертаються в разі нецільового використання.

 

Який спосіб визначення розміру дотації вирівнювання закріплено в частині 1 статті 98 Бюджетного кодексу України? Дайте визначення “фінансовому нормативу бюджетної забезпеченості” (п. 50 частини 1 статті 2, стаття 94 Бюджетного кодексу України), “коригуючих коефіцієнтів” (стаття 95 Бюджетного кодексу України) та “коофіцієнту вирівнювання” (п. 27 частини 1 статті 2 Бюджетного кодексу України)?

 

Фінансовий норматив бюджетної забезпеченості - гарантований державою в межах наявних бюджетних коштів рівень фінансового забезпечення завдань і функцій, які здійснюються відповідно Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями, виконавчими органами місцевого самоврядування, що використовується для визначення обсягу міжбюджетних трансфертів.

Фінансові нормативи бюджетної забезпеченості для місцевих бюджетів коригуються коефіцієнтами, що враховують відмінності у вартості надання гарантованих послуг залежно від:

1) кількості населення та споживачів гарантованих послуг;

2) соціально-економічних, демографічних, кліматичних, екологічних та інших особливостей (з часу їх визначення) адміністративно-територіальних одиниць.

Коефіцієнт вирівнювання - показник, який використовується для розрахунку обсягу коштів, що передаються до державного бюджету з місцевих бюджетів, з метою стимулювання нарощування доходів місцевих бюджетів у процесі бюджетного планування;

 

Які показники має враховувати формула розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів відповідно до частини 2 статті 98 Бюджетного кодексу України?

 

Формула розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів ( 1149-2010-п ), визначених пунктами 1 та 3 частини першої статті 96 цього Кодексу, затверджується Кабінетом Міністрів України і має враховувати такі параметри:

 

1) фінансові нормативи бюджетної забезпеченості та коригуючі коефіцієнти до них;

 

2) кількість населення та кількість споживачів гарантованих послуг;

 

3) індекс відносної податкоспроможності відповідного бюджету;

 

4) розрахунковий обсяг кошика доходів місцевих бюджетів;

 

5) коефіцієнт вирівнювання;

 

6) норматив кількості працівників органів місцевого самоврядування в розрахунку до кількості населення.

 

У разі внесення змін до Формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів на плановий бюджетний період проект таких змін та аналітичні розрахунки і порівняльні таблиці щодо впливу запропонованих змін подаються разом з проектом закону про Державний бюджет України, схваленим Кабінетом Міністрів України.

 

Яким чином доводяться до місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування обрахунки прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів? (частина 8 статті 75, п. 3 частини 3 статті 101 Бюджетного кодексу України)?

 

Міжбюджетні трансферти між районним бюджетом та бюджетами місцевого самоврядування визначаються відповідно до цього Кодексу з урахуванням таких вимог:

 

Районна державна адміністрація у п'ятиденний строк від терміну, визначеного частиною дев'ятою статті 75 цього Кодексу, здійснює розрахунки міжбюджетних трансфертів та подає їх Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній державній адміністрації для перевірки і надання висновку щодо відповідності Формулі розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів між районним бюджетом та відповідними бюджетами місцевого самоврядування, а також доводить такі розрахунки до відома відповідних органів місцевого самоврядування.

 

Рішення про внесення змін до рішення про місцевий бюджет можуть бути ухвалені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, відповідною місцевою радою з урахуванням положень статті 52 цього Кодексу, в разі необхідності перерозподілу бюджетних призначень між головними розпорядниками бюджетних коштів (за наявності відповідного обґрунтування) та в інших випадках, передбачених цим Кодексом.

 

Яким чином визначаються міжбюджетні трансферти у випадках коли рішення про районний бюджет не затверджено? (п. 4 частини 3 статті 101 Бюджетного кодексу України)?

 

Якщо рішення про районний бюджет не затверджено у термін, визначений частиною другою статті 77 цього Кодексу, рішення про встановлення обсягів міжбюджетних трансфертів між районним бюджетом та відповідними бюджетами місцевого самоврядування приймається Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласною радою за поданням Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної державної адміністрації з урахуванням вимог цього Кодексу та Формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів між районним бюджетом та відповідними бюджетами місцевого самоврядування.

 

26. Розкрийте механізм застосування нормативів щоденних відрахувань дотацій вирівнювання з бюджету та коштів що передаються до державного бюджету?

27. В якому порядку відбувається перерахування коштів міжбюджетних трансфертів установами Державної казначейської служби (стаття 108 Бюджетнго кодексу України)?

28. В якому порядку здійснюється перерахування коштів між місцевими бюджетами на здійснення видатків місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів? (стаття 92 Бюджетного кодексу України)?

29. В якому порядку здійснюється перерахування коштів між місцевими бюджетами на здійснення видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів? (стаття 93 Бюджетного кодексу України)?

30. Чи можуть тимчасово вільні кошти місцевих бюджетів розміщуватися на вкладних (депозитних) рахунках в установах банків?

31. Проаналізуйте Концепцію реформування місцевих бюджетів затверджену Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 р. №308-р. Які основні напрямки реформування міжбюджетних відносин на сьогодні в Україні вже реалізовані?

 


До заняття 2.

 

1.На підставі Закону України про Державний бюджет України на поточний рік, зробіть аналіз:

 

а) встановлених дотацій вирівнювання та нормативів щоденних відрахувань з Державного бюджету України;

б) які населені пункти передають кошти до Державного бюджету України, як застосовується механізм щоденних відрахувань доходів загального фонду місцевих бюджетів що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів;

в) на які цілі надаються субвенції в поточному році, яка частка серед них пов’язана з соціальним захистом населення, а яка носить інвестиційний характер?

 

2. При виконаннi мiсцевого бюджету міська рада міста районного значення додатково отримала понад запланованi суми доходiв у розмірі 300 тис.грн. від запланованих надходжень від здачі в оренду комунального майна. Згiдно з рiшенням ради цi кошти були направленi на ремонт i переобладнання центральної районної лiкарнi, що є на балансі районної ради. Чи правомiрнi дiї міської ради ? Який принцип бюджетної системи порушений ? Чи змінилася б ситуація якщо додатково отримана в бюджеті сума надійшла від податку на доходи фізичних осіб ?

 

3. Прем’єр-міністр України видав розпорядження про зниження нормативів еколо­гічних платежів до міського бюджету для Маріупольського металургійного комбінату більш як усемеро, мотивуючи його потребою забезпечення базової галузі, яка дає значні валютні надходження, урядової підтримки. Внаслідок такого рішення міський бюджет недорахувався 38000 гривень, у зв’язку з чим міський голова міста Маріуполя звернувся з позовною заявою про визнання незаконним рішення Прем’єр-міністра України до Окружного адміністративного суду м. Києва. Проаналізуйте дану ситуацію з огляду на закріплення у бюджетному законодавстві України окремих видів бюджетних прав органів місцевого самоврядування ?

 

4. Рішенням Львівської обласної ради з обласного бюджету було надано позику міському бюджету м. Стрий на завершення будівництва дитячої онкологічної лікарні. Дайте правову оцінку рішенню Львівської обласної ради щодо правомірності надання такої позики. Який чином правомірно можна залучити кошти обласного бюджету на будівництво дитячої онкологічної лікарні? Який порядок передачі коштів між місцевими бюджетами на здійснення видатків, що враховуються або не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів передбачає Бюджетний кодекс України. Які бюджетні права мають органи місцевого самоврядування стосовно залучення коштів інших бюджетів та підприємств, організацій та фінансово-кредитних установ до своїх бюджетів? Який порядок отримання короткотермінових позичок на покриття тимчасових касових розривів, що виникають під час виконання загального фонду місцевого бюджету?

 

5. Три районні ради виступили з пропозицією передбачити в обласному бюджеті на наступний рік створення фонду підтримки скотарства. З метою акумулювання коштів, було запропоновано скеровувати 10% дотацій вирівнювання та 12 % субвенцій з Державного бюджету на формування вказаного фонду. Проаналізуйте таку пропозицію і вкажіть на її відповідність/невідповідності бюджетному законодавству. Яка принципова відмінність є між дотацією вирівнювання та субвенцією.

 

7. За рішенням місцевого суду Сихівського району м. Львова зобов'язано Управління праці та соціального захисту населення перерахувати та виплатити громадянці К. допомоги по догляду за донькою року народження до досягнення нею трирічного віку з 09.07.2008 року і по 31.12.2008 року в розмірах, які дорівнюють прожитковому мінімуму для дітей віком до 6 років з врахуванням підвищення виплат відповідно до прожиткового мінімуму дітей відповідного віку. Який порядок виконання рішень про стягнення коштів з рахунків на яких обліковуються кошти державного та місцевих бюджетів та бюджетних установ? Що означає термін “безспірне списання коштів”? Які документи і до якого органу слід подавати громадянці К.? Проаналізуйте рішення Європейського суду від 20 липня 2004 року у Справі "Шмалько проти України" (заява N 60750/00) [http://zakon.nau.ua/doc/?code=980_226]. Чи може відсутність бюджетних коштів бути мотивацією для затримки виконання рішення суду про стягнення коштів державного та місцевого бджету? Які механізми для забещпечення виконання рішення судів передбачені Порядком виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або бюджетних установ? Чи можуть з такою метою використовуватися кошти резервного фонду?

 

8.Підприємством «Левандівка» здійснена переплата податку на прибуток підприємств у розмірі 8500 грн. Який порядок повернення коштів, помилково або надмірно зарахованих до Державного бюджету України? Надайте консультацію підприємству «Левандівка»: до яких органів державної влади слід звертатися та які документи подавати? Який орган та в якому порядку здійснює повернення коштів помилково або надмірно сплачених до державного чи місцевого бюджетів?

9. В травні 2011 р. Самбірська міська рада недоотримала заплановані доходи у розмірі 500 000 грн, у зв’язку з несплатою низкою платників податків та зборів? У зв’язку з такою затримкою постала загроза затримки виплати заробітної плати працівникам бюджетної сфери? Проаналізуйте Постанову Кабінету Міністрів України вiд 29.12.2010 № 1204 “Про затвердження Порядку покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів” та Порядок отримання короткотермінових позичок на покриття тимчасових касових розривів, що виникають під час виконання загального фонду місцевого бюджету, затверджений Наказом Міністерства фінансів України 09.08.2002 р. № 627 та опишіть дії фінансового управління Самбірської міської ради по врегулюванні ситуації що склалася?

 

10. Внаслідок прийняття Податкового і Бюджетного кодексів у 2010 році, до місцевих бюджетів перестали надходити відрахування від податку з власників транспортних засобів у зв’язку із його ліквідацією, кошти яких використовувалися на будівництво доріг місцевого значення. Натомість у 2011 році БК України поповнився статтею 103-1 «cубвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах». Чи свідчать такі зміни про фінансову децентралізацію чи навпаки про централізацію.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-08-12; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 75.101.220.230 (0.01 с.)