ТОП 10:

Будова слова.Методика опрацювання значущих частин слова.Розділ «Будова слова» вивчається в 2 і 3 класі.

Вивчення цієї теми має важливе значення:

1) дає можливість систематично розширювати і уточнювати словник дітей;

2) учні краще розуміють лексичне значення слова;

3) учні знайомляться із словотворчими засобами;

4) формуються навички правильного письма.

- Які завдання вивчення морфемної будови слова?

1) учні повинні усвідомити, що таке основа слова, закінчення, префікс, корінь.

Основа слова і закінчення

Говорити про основу слова неможливо без знання того, що таке закінчення.

Вивчаючи закінчення, учитель має розкрити школярам:

а) що закінчення – це змінна частина слова;

б) закінчення служить для зв`язку слів у реченні;

в) закінчення стоїть у кінці слова.

Учням важко зрозуміти поняття про «нульове закінчення», тому у початкових класах вживається вислів «слово без закінчення».

Робота над закінченням складається з 4-х етапів:

1) на 1-ому етапі учні одержують початкові уявлення про закінчення. На цьому етапі використовується прийом спостереження за змінами форми одного й того ж слова: країна, країною, країни.

2) На 2-ому етапі учні засвоюють термін «закінчення», усвідомлюють, що закінчення зв’язують слова у реченні.

На цьому етапі доцільно пропонувати учням роботу з деформованим текстом. Вона допоможе учням усвідомити, що закінчення служить для зв’язку слів у реченні.

3) 3-тій етап передбачає виведення правила.

4) 4-ий етап передбачає виконання тренувальних вправ. Це можуть бути такі вправи з підручника, дидактичних матеріалів. Ознайомлення з основою слід здійснювати одночасно з вивченням закінчень. Треба вимагати від школярів виділяти спочатку закінчення, а потім основу.

Корінь слова

У процесі вивчення кореня учні повинні усвідомити, що головний спосіб виділення кореня полягає у доборі споріднених слів, визначення їхньої спільної частини, яка передає основне значення.

Корінь слова вивчається в певній послідовності:

1) спочатку учні порівнюють слова за значенням і будовою;

2) потім вводиться термін «споріднені слова»;

3) потім повідомляється, що спільна частина споріднених слів називається коренем.

Щоб учні усвідомили, доцільно запропонувати їм такі завдання:

- порівняти слова: гриб, грибок, грибний. Подумати, що між ними спільного, а чим вони відрізняються;

- по-групувати слова за однією ознакою: сад, парк, лісник, садівник, ліс. На цьому етапі діти знайомляться з терміном «корінь». На наступному етапі слід показати, що корінь в слові – це його смисл.

На цьому етапі доцільно давати такі завдання:

- виписати слова, які мають однакову частину: гора, горить. горе. Чи можна їх назвати однокореневими?

- доведіть, що деякі слова не є однокореневими: вода, водами, водій, під водами;

- виписати близькі за значенням слова. а потім однокореневі: хоробрий, хоробрість, сміливий, сміливість підручник 3 кл.

Префікс

Пояснюючи тему «Префікс», вчитель знайомить дітей, що префікси утворюють нові слова: (дід-прадід) або слова з новим відтінком значень: (добрий-предобрий);

- і що префікс стоїть перед коренем.

Щоб учні це усвідомили, слід запропонувати виконання вправ із підручника (3 кл.).

Іменник.Система вивчення іменника в 2-4 класах.Фрагмент.

Іме́нник — самостійна частина мови, що має значення предметності, вираженої у формах роду, числа і відмінка, відповідає на питання хто? або що?.

Іменник вивчається протягом чотирьох років у початкових класах. Іменник- одна з найбільш уживаних частин мови. Вивчаючи іменник вчитель повинен формувати граматичні поняття про іменник,формувати навички правопису, відмінкових закінчень іменників, збагачувати словник учнів новими іменниками.

У1 класідіти вчаться ставити питанняХто?Що?та розрізняти назви істот та неістот.

У2 класівводиться термін «іменник», діти практично ознайомлюються що таке однина і множина(терміни не вживаються),поглиблюють свої знання про назви істот та неістот.

У3 класідіти ознайомлюються звласними і загальними іменниками,вводиться термін«однина» і «множина»,діти вчаться розрізняти іменники зародами.

У4класі основне завдання – це навчити відмінювати іменники.

Фрагмент уроку на тему «Рід іменників».(вивчення нового матеріалу,3 клас)

2. Пояснення нового матеріалу за таблицею

- Діти, а зараз погляньте на таблицю.

- Які слова ми можемо підставити до слова «дівчинка»? (вона, моя).

- А до слова «батько»? (він, мій).

- А до слова «серце»? (воно, моє).

- Отже, якщо до іменників можна підставити слова він, мій, то ці іменники належать до чоловічого роду: учень, голуб, клен, завод.

Якщо можна підставити слова вона, моя – то ці іменники жіночого роду: учениця, липа, весна, бабуся.

А якщо підставити слова воно, моє – то ці іменники середнього роду: дівча, небо, життя, пальто.

- А чому ви так думаєте? (учні доводять, користуючись таблицею).

Формування вмінь і навичок

1. Спостереження за мовним матеріалом

- Зараз ми виконаємо вправу, яка записана на дошці: ведмедик, іграшка, вікно, дядько, олівець, озеро.

- У цих словах треба виділити закінчення і визначити, до якого роду належать ці слова.

2. Утворення іменників жіночого і середнього роду

- А тепер ви будете утворювати іменники. Від іменників чоловічого роду, які я буду зачитувати, ви утворите іменники жіночого і середнього роду.

Чоловічий рід Жіночий рід Середній рід

Лис Лисиця Лисеня

Кіт Кішка Кошеня

Вовк Вовчиця вовченя

Тигр Тигриця Тигреня

лев левиця левеня

3.Гра «Визнач рід іменників»

При роботі з сигнальними карточками можна використати такі слова: адреса, боротьба, вечір, вогонь, Дніпро, свято, обличчя, чоловік, неділя, листя…

Прикметник. Система вивчення прикметника в 2-4 класах.Фрагмент.

Прикме́тник — самостійна частина мови, що виражає ознаку предмета, граматично виявлену в категоріях роду, числа і відмінка та відповідає на питання який? яка? яке? які? чий? чия? чиє? чиї?

Прикметник вивчається у 2 класі. У 3 класі діти вивчають змінювання прикметників за числами і родами.Вивчаючи рід прикметників, учні мають з’ясувати, що:

прикметники в однині змінюються за родами;

рід прикметника залежить від іменника, з яким прикметник пов’язаний;

прикметники чоловічого роду відповідають на питання який? і мають закінчення – ий;

прикметники жіночого роду відповідають на питання яка? і мають закінчення – а (я);

прикметники середнього роду відповідають на питання яке? і мають закінчення – е (є);

у множині прикметники за родами не змінюються.

При визначені роду прикметників учні засвоюють такий порядок дій:

- знаходжу іменник,з яким пов'язаний прикметник.

- Визначаю рід цього іменника.

- За родом іменника встановлюю рід прикметника.

Вивчаючи число прикметників, діти повинні усвідомити, що прикметники мають два числа однину і множину; прикметники завжди стоять у тому числі, що й іменники, з якими прикметники пов’язані.

У 4 класі діти вчаться відмінювати прикметники.

Дієслово.Система вивчення дієслова в 2-4 класах.Фрагмент.

Дієсло́во — самостійна частина мови, що вказує на дію або стан предмета і відповідає на питання «що робити?», «що зробити?».

У 1 класі відбувається лише практичне ознайомлення з дієсловами. Учні називають слова, які відповідають на питання що робить? що зробить? і визначають можливих виконавців перелічених дій. У 2 класі діти дізнаються, що слова, які означають дії осіб і предметів, відповідають на запитання що робити? що робить? що роблять? що робив? що буде робити?, називаються дієсловами. Основним завданням вивчення дієслова в 3 класі є формування поняття «дієслова як частина мови», ознайомлення учнів із зміною дієслів за часами, числами й родами(в минулому часі), визначення часу за питаннями, усвідомлення специфіки неозначеної форми дієслова. Робота над дієсловом у 4 класі становлять собою вищу сходинку в системі його вивчення.

Під час вивчення теми «Дієслово» слід:

- сформувати в учнів початкове уявлення про дієслово як частину мови;

- розвинути уміння свідомо вживати дієслова в усному і писемному мовленні;

- виробити навички правопису особових закінчень найбільш уживаних дієслів І ти ІІ дієвідміни.Последнее изменение этой страницы: 2016-08-06; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.204.191.0 (0.007 с.)