ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Послуги ресторану за загальноукраїнським класифікаторомКод Найменування
Послуги громадського харчування
Послуга харчування ресторану
Послуги з виготовлення кулінарної продукції та кондитерських виробів
Виготовлення кулінарної продукції та кондитерських виробів на замовлення споживачів, у тому числі у складному виконанні та з додатковим оформленням на підприємствах громадського харчування
Послуги з організації споживання та обслуговування
Організація та обслуговування урочистостей, сімейних обідів і ритуальних заходів
Бронювання місць у залі підприємств громадського харчування
Організація раціонального комплексного харчування
Послуги з організації дозвілля
Послуги з організації музичного обслуговування
Інформаційно-консультативні послуги
Інші послуги громадського харчування
Виклик таксі за замовленням споживача (відвідувача підприємства громадського харчування)

 

Товариство здійснює зовнішньоекономічну діяльність в порядку, передбаченому чинним законодавством України. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав і обов’язків суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до актів чинного законодавства України.

Для забезпечення фінансово-господарської діяльності Товариства, а також для гарантії його майнових зобов’язань, за рахунок внесків Учасників створюється Статутний капітал в розмірі шістдесят тисяч грн.

Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З балансового прибутку Товариства сплачуються відсотки по кредитах банків та по облігаціях, а також вносяться передбачені законодавством України податки та інші платежі до бюджету. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у повному розпорядженні Товариства, яке визначає напрями його використання.

Резервний фонд Товариства створюється в розмірі двадцять п’ять відсотків його Статутного капіталу шляхом відрахувань до нього щорічно не менше п’яти відсотків з суми чистого прибутку Товариства, з урахуванням цього конкретний розмір щорічних відрахувань у Резервний фонд визначають Збори Учасників. З прибутку, який залишається у розпорядженні Товариства, створюються наступні фонди:

- фонд виробничого та соціального розвитку;

- фонд заробітної плати;

- інші фонди.

Бухгалтерський облік проводиться згідно з положенням "Про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні". Підприємство здійснює бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, складає статистичну звітність відповідно до норм, що діють в Україні і подає її у визначені строки і в повному обсязі державним органам контролю.

Ефективність діяльності підприємства відображають дані, що містяться у його звітних формах: балансі та звіті про фінансові результати та їх використання.

Фінансовий план (бюджетний, баланс доходів та видатків) складається відповідно до мети діяльності підприємства та законодавства, не пізніше як за місяць до закінчення кожного фінансового року, визначається розмір відрахувань від прибутків на реінвестиції, суму яка виплачується засновникам як дивіденд.

Управління Товариством здійснюють його органи:

- Збори Учасників Товариства;

- Голова Товариства;

- Директор Товариства.

Вищим органом Товариства є Збори Учасників Товариства, які складаються з Учасників Товариства або їх представників, призначених ними у відповідності до вимог чинного законодавства України. Представники Учасників можуть бути постійними або призначеними на певний строк. Учасник вправі в будь-який час замінити свого представника у Зборах Учасників, сповістивши про це інших Учасників.Учасник Товариства вправі передати свої повноваження на зборах іншому Учаснику або представникові іншого Учасника Товариства.Учасники Товариства мають кількість голосів, пропорційну розміру їх часток у Статутному капіталі (фонді). Збори Учасників правомочні розглядати і приймати рішення з будь-яких питань діяльності Товариства в порядку, визначеному актами чинного законодавства України.

Трудові відносини з працівниками регулюються трудовим законодавством країни, колективним договором, трудовими договорами. Праця осіб, які знаходяться в трудових відношеннях з підприємством, оплачується в розмірі не менше мінімального розміру оплати праці, встановленого законодавством України.

Генеральне управління підприємством здійснює засновник. Виконавчим органом підприємства є правління, яке призначає директора. Контрольним органом підприємства є ревізійна комісія. Організаційна структура управління ресторану «Вікторія» представлена на рис. 2.1.

 

Директор ресторану «Вікторія»

 

Рис. 2.1. Організаційна структура управління ресторану "Вікторія"

 

Директор підприємства керує:

- процесами фінансової діяльності;

- оплатою та матеріальним стимулюванням праці;

- розробкою економічної стратегії підприємства;

- впровадженням прогресивних економічних ідей на виробництві.

Адміністратор ресторану відповідає за організацію виробничого процесу, якість обслуговування споживачів, постачання матеріально-технічних цінностей. Займається питаннями маркетингу і стратегії підприємства, вивченням ринку попиту на продукцію ресторанного господарства та задовольняє його.

Персонал підприємства становлять всі громадяни, які на основі контракту (трудового договору) беруть участь у діяльності підприємства.

Підприємство самостійно розробляє та затверджує штатний розклад, визначає оклади, форму та систему оплати праці, та залучення співробітників до діяльності підприємства. Мінімальний розмір заробітної плати співробітників підприємства не може бути менше, встановленого законодавством.

Співробітники підприємства підлягають медичному і соціальному страхуванню в порядку і на умовах, встановлених законодавством. Підприємство несе відповідальність за свою діяльність відповідно до законодавства.

Ресторан "Вікторія" здійснює зовнішньоекономічну діяльність щодо поставки обладнання для ресторану та бару, деяких товарів таких, як пиво, коньяк, чай та ін. Уся техніка та кухонне обладнання, що використовується у ресторані імпортується з-за кордону. ТОВ «Нестсервіс» працює з іноземним контрагентом німецькою компанією з виробництва технічного обладнання і техніки. Також з Німеччини надходять деякі сорти пива та шоколад. З Італії ресторан імпортує каву та різноманітні спеції. Також, оскільки м. Харків знаходиться на кордоні, Товариство тісно співпрацює з Росією, купуючи різноманітні деталі для роботи, більш якісні продукти харчування та ін. Загалом ресторан "Вікторія" веде свою діяльність на внутрішньому ринку задовольняючи потреби людей, не ведучі при цьому експортної політики.

Склад приміщень ресторану "Вікторія" і їх планування забезпечують максимум зручностей для відвідувачів, мають зручний зв'язок із виробничими приміщеннями, створюють нормальні умови для роботи обслуговуючого персоналу. У залі ресторану "Вікторія" створений оптимальний мікроклімат. Температура повітря складає 19-20 градусів по Цельсію, відносна вологість – 40-60%, швидкість руху повітря – 0,2 м/с. Для підтримки цих умов застосовують системи опалення і вентиляції. Створенню комфортних умов для відвідувача сприяє використання установок для кондиціонування повітря, що забезпечують подачу очищеного повітря з заданою температурою, вологістю і швидкістю руху.

Ресторан «Вікторія» обслуговує як українське населення, так і іноземних туристів, як групами, так і індивідуально. Обслуговування здійснюється за першим класом. Ресторан приймає замовлення груп туристів не менше, ніж за добу, від туристичних фірм. Організація харчування груп іноземних туристів здійснюється за спеціально виділеними столами у загальному залі. Для груп туристів передбачається триразове харчування – сніданок, обід, вечеря. На прохання туристів в ресторані можна замовити дієтичні або вегетаріанські страви. Меню сніданку може передбачати так званий європейський сніданок. Сніданок починається з 8 до 10 год.; обід – з 12 до 15 год.; вечеря – з 18 до 23 год.

Правильна організація постачання підприємства необхідною сировиною, напівфабрикатами, устаткуванням, інвентарем, столовою білизною, приборами впливає на ритмічність роботи, підвищує якість продукції, що виготовляється.

Основними задачами організації забезпечення являються своєчасність, комплексність, якість постачання. Тобто тут треба розуміти те, що поставка всіх необхідних продуктів на робочі місця повинна здійснюватися в строки згідно з технологічним процесом і протягом певного часу і відповідно певних продуктів в необхідних співвідношеннях. Якість продукції, що поставляється та матеріальних ресурсів безпосередньо впливає на якість готової продукції. Поставка товарів без перевірки їх якості може призвести до виготовлення неякісної продукції.

На підприємствах ресторанного господарства розуміють наступні види забезпечення: продовольче і матеріально-технічне. Під продовольчим забезпеченням розуміють надходження до ресторану сировини, напівфабрикатів і різних продуктів, а поставка устаткування, столового і кухонного посуду, торгівельного і господарчого інвентарю, спецодягу, меблів, миючих та інших засобів являється матеріально-технічним забезпеченням.

У Додатку Б розглянуто вплив факторів зовнішнього середовища прямої дії на ресторан.

Отже, було розглянуто організаційну, виробничу та управлінську діяльність підприємства на основі статуту та інших нормативних документів, також проаналізовано сферу роботи підприємства та пункт зовнішньоекономічної діяльності.

Последнее изменение этой страницы: 2016-08-06; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.221.159.255 (0.005 с.)