Пошукові системи служать для..Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Пошукові системи служать для..1.Підключення до пошукової програми

2.Пошуку інформації в мережі

3.Запуску пошукової програми

17.Електронна пошта існує для…

1.Тільки для відправлення листів

2.Для обміну повідомленнями

3.Тільки для одержання листів

4.Для виклику довідкової системи поштового сервера

Навіщо на пошуковому сервері скринька postmaster?

1.Для виклику довідкової системи поштового сервера

2.Для зв‘язку з адміністратором поштового сервера

3.Для відправлення листа

4.Для одержання листа

Який елемент в електронному листі є обов'язковим?

1.адреса одержувача

2.тема листа

3.копія листа

Яку кількість символів складає межа текстового електронного повідомлення?

1.не обмежено

2.2 000 000 символів

3.1 000 символів

МЕДИЧНА ІНФОРМАТИКА ЯК НАУКА

Який вчений вперше використав термін «кібернетика»?

1. Г. Лейбніц

2. В. Паскаль

3. І. Ньютон

4. Н. Вінер

В якому році вперше з’явився термін «інформатика»?

1. 1948

2. 1966

3. 1980

4. 1960

В якій країні вперше використали термін «інформатика»?

1. США

2. Японія

3. Англія

4. Франція

Процес освоєння інформаційних технологій, інтегрованих в медицину, називається..

1. навчанням

2. комп’ютеризацією

3. інформатизацією

4. діагностикою

Процес оснащення ПК робочих місць в ЛПЗ називається..

1. навчанням

2. комп’ютеризацією

3. інформатизацією

4. оновленням

6. Байт – це…

1. найменша одиниця кількості інформації

2. найбільша одиниця кількості інформації

3. основна одиниця кількості інформації

Скільки біт в одному байті?

1. 2

2. 1

3. 8

4. 10

Скільки символів можна закодувати одним байтом?

1. 8

2. 2

3. 10

4. 1

9. Якими символами кодується інформація в комп’ютері:

1. 0 та 1

2. 0 або1

3. тільки 0

4. тільки 1

10. Предметом вивчення медичної інформатики є:

1. медичні знання

2. інформаційні процеси

3. медичні дані

4. лабораторні дослідження

Що називається клінічним діагнозом?

1. фіксований на інформаційному носії висновок лікаря про захворювання

2. епікриз хворого

3. амбулаторна карта

4. історія хвороби

12. Знання генеруються…

1. людьми

2. комп’ютерами

3. людьми та комп’ютерами

13. Дані генеруються…

1. людьми

2. комп’ютерами

3. людьми та комп’ютерами

14. Об’єктивною вважається інформація, отримана від:

1. апаратних засобів під час обстеження

2. хворого

3. лікаря

Яка інформація є суб’єктивною?

1. пальпація внутрішніх органів

2. рентгенографія

3. біопсія

16. В якості «золотого стандарту» не можуть виступати:

1. розтин

2. біопсія

3. фізіологічне дослідження

Як називаються перешкоди, які виникають від пацієнта при дослідженнях?

1. неточності

2. помилки

3. інформаційні шуми

18. Якість роботи реєструючої системи полягає у:

1. співвідношенні між величиною сигналу та кількістю шумів

2. різницею між величиною сигналу та кількістю шумів

3. не залежить від сторонніх факторів

Хто є головним об’єктом лікувально-діагностичного процесу?

1. лікар

2. медична сестра

3. пацієнт

4. реєстратор

20. Дані, які НЕ вводяться в комп’ютер з клавіатури називаються:

1. миттєвими

2. поточними

3. дискретними

4. аналоговими

21. Дані, які вводяться в комп’ютер з клавіатури називаються:

1. миттєвими

2. поточними

3. дискретними

4. аналоговими

За допомогою якого пристрою подаються в комп’ютер аналогові дані?

1. цифро-аналогового перетворювача

2. модема

3. аналого-цифрового перетворювача

23. Аналого-цифровий перетворювач призначений для:

1. перетворення аналогового сигналу в цифровий

2. перетворення цифрового сигналу в аналоговий

3. для порівняння аналогового та цифрового сигналів

До якого пристрою в комп’ютері входить ЦАП?

1. до блоку живлення

2. до відео карти

3. до мережевої карти

4. до оперативної пам’яті

25. Важливим принципом статистики є вивчення:

1. захворювань

2. кількості населення

3. масових явищ

26. Група елементів, вибрана для дослідження називається:

1. вибіркою

2. сукупністю

3. групуванням

27. Випадкова подія – це подія, яка:

1. може відбутися або не відбутися

2. відбудеться неодмінно

3. не відбудеться ніколи

28. Достовірна подія – це подія, яка:

1. може відбутися або не відбутися

2. відбудеться неодмінно

3. не відбудеться ніколи

29. Неможлива подія – це подія, яка:

1. може відбутися або не відбутися

2. відбудеться неодмінно

3. не відбудеться ніколи

30. Частота появи події – це:

1. відношення загальної кількості випадків до кількості випадків, які відбулися за певних умов

2. відношення кількості випадків, які відбулися за певних умов до загальної кількості випадків

3. відношення загальної кількості випадків до одного такого ж випадку

СУЧАСНА ОБЧИСЛЮВАЛЬНА ТЕХНІКА

В СИСТЕМІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

1. Сукупність пристроїв, призначених для автоматичної або автоматизованої обробки даних – це…

1. Обчислювальна система

2. Інформаційна система

3. Медична інформаційна система

4. Обчислювальна техніка

2. Сукупність пристроїв та програм, призначених для автоматичної або автоматизованої обробки даних – це…

1. Обчислювальна система

2. Інформаційна система

3. Медична інформаційна система

4. Обчислювальна техніка

3. Комп’ютер, що контролює потік інформації в мережі, називається…

1. Шлюз

2. Універсал

3. Ноутбук

4. Сервер

4. Впорядкований набір команд, де містяться вказівки на те, яку операцію виконати з якими даними та куди помістити результат, називається…

1. Файлом

2. Утилітою

3. Програмою

4. Драйвером

Основна частина будь-якого комп’ютера, що включає практично всі пристрої, - це..

1. Пам’ять

2. Жорсткий диск

3. Процесор

4. Системний блок

6. Спеціальні плати, через які пристрої зовнішньої пам’яті під’єднані до системної шини, називають...

1. Драйверами

2. Адаптерами

3. Роз’ємами

4. Мікросхемами

7. Основа комп’ютера, до якої підключено всі комплектуючі та периферійні пристрої – це…

1. Відеокарта

2. Адаптер

3. Процесор

4. Материнська плата

Головним компонентом комп’ютера, що обробляє інформацію, керує роботою комп’ютера, є..

1. оперативна пам’ять

2. жорсткий диск

3. процесор

4. завантажувальний диск

Основна характеристика процесора – це..

1. Розмір

2. Назва

3. Вага

4. Тактова частота

10. Енергозалежна пам’ять називається…

1. Оперативна

2. Постійна

3. Кеш-пам’ять

4. BIOS

11. До зовнішньої пам’яті належать:

1. Жорсткі диски, оптичні диски

2. Оперативна пам’ять

3. Кеш-пам’ять

4. BIOS

Вінчестер – це..

1. Жорсткий диск

2. Оптичний диск

3. Дискета

4. Флеш-пам’ять

Об’єм оптичного компакт-диску складає..

1. 500 Мб

2. 700 Мб

3. 1,4 Гб

4. 4,7 Гб

14. Об’єм одношарового одностороннього цифрового відеодиску складає:

1. 500 Мб

2. 700 Мб

3. 1,4 Гб

4. 4,7 Гб

15. Пристрій візуального відтворення інформації називається:

1. Принтер

2. Сканер

3. Факс

4. Монітор

Пристрій для введення символьної інформації називається..

1. Клавіатура

2. Сканер

3. Плоттер

4. Факс

Скільки клавіш має сучасна клавіатура?

1. 54-55

2. 74-75

3. 104-105

4. 110

Принтер –це..

1. Пристрій, що виводить інформацію з комп’ютера на папір

2. Пристрій, що вводить інформацію з паперу в пам’ять комп’ютера

3. Пристрій для зчитування інформації з диску

4. Пристрій для малювання фігур та графіків за допомогою пера

Сканер –це..

1. Пристрій, що виводить інформацію з комп’ютера на папір

2. Пристрій, що вводить інформацію з паперу в пам’ять комп’ютера

3. Пристрій для зчитування інформації з диску

4. Пристрій для малювання фігур та графіків за допомогою пера

Плоттер –це..

1. Пристрій, що виводить інформацію з комп’ютера на папір

2. Пристрій, що вводить інформацію з паперу в пам’ять комп’ютера

3. Пристрій для зчитування інформації з диску

4. Пристрій для малювання фігур та графіків за допомогою пера

Дисковод –це..

1. Пристрій, що виводить інформацію з комп’ютера на папір

2. Пристрій, що вводить інформацію з паперу в пам’ять комп’ютера

3. Пристрій для зчитування інформації з диску

4. Пристрій для малювання фігур та графіків за допомогою пера

Пристрій для передачі даних на великі відстані за допомогою телефонних ліній називається..

1. Факс

2. Сервер

3. Модем

4. Робоча станція

23. Сукупність програм, виконуваних комп’ютером, називається…

1. Операційною системою

2. Командною мовою

3. Програмним забезпеченням

4. Прикладною програмою

Програма, яка забезпечує користувачу та прикладним програмам інтерфейс..

1. Прикладна програма

2. Операційна система

3. Драйвер

4. Утиліта

Прикладна програма так називається, тому що вона..

1. Застосовується в конкретній діяльності для вирішення проблемної задачі

2. Застосовується тільки для тих задач, з якими користувач працює в даний момент

3. Використовується для написання інших програм

Оболонка, з якою спілкується користувач називається..

1. Утиліта

2. Графічна програма

3. Інтерфейс

4. Драйвер

Спеціальна програма для управління різними пристроями, що входять до складу комп’ютера, називається..

1. Утиліта

2. Графічна програма

3. Інтерфейс

4. Драйвер

Файлова система – це..

1. Програма на диску

2. Декілька папок

3. Сукупність програм для роботи з файлами і папками

4. Текстові файли

29. Корисні програми, що поліпшують роботу комп’ютера та розширюють можливості ОС, називаються…

1. Архіваторами

2. Антивірусами

3. Утилітами

4. Драйверами

30. Програми, що здійснюють упаковку та розпакування файлів, називаються…

1. Архіваторами

2. Антивірусами

3. Утилітами

4. Драйверами

31. Зі списку програм назвіть програму-архіватор:

1. DrWeb

2. WinRar

3. MSWord

4. PowerPoint

32. Програми, що виявляють віруси, називаються…

1. Драйверами

2. Архіваторами

3. АнтивірусамиПоследнее изменение этой страницы: 2016-08-14; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.215.79.116 (0.021 с.)