Чим відрізняються антивіруси-детектори від антивірусів-докторів?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Чим відрізняються антивіруси-детектори від антивірусів-докторів?1. Не відрізняються

2. Детектори тільки знаходять файл, а доктори знаходять та лікують

3. Детектори тільки знаходять файл, а доктори тільки лікують

34. Серед списку програм виберіть антивірусну:

1. DrWeb

2. WinRar

3. MSWord

4. PowerPoint

35. Редагування та оформлення текстових даних – це основна функція…

1. Табличних процесорів

2. Баз даних

3. Електронної пошти

4. Текстових редакторів

36. Комплекс програм, призначений для обробки електронних таблиць називається:

1. Текстовим редактором

2. Табличним процесором

3. Базою даних

4. Масивом інформації

Основний тип документа в електронній таблиці..

1. Книга

2. Аркуш

3. Чарунка

4. Таблиця

Масиви інформації, організовані в табличні структури, називаються..

1. Електронними таблицями

2. Базою даних

3. Документом

4. Програмою

Слайди можна створювати за допомогою програми ..

1. Для створення відеофільмів

2. Для створення презентацій

3. Для створення текстових документів

Що можна вважати базою даних?

1. Книгу в електронному вигляді

2. Бібліотечний каталог

3. Текстовий документ з таблицею

 


МЕДИЧНІ КОМП'ЮТЕРНІ КОМУНІКАЦІЇ

1. Локальна комп’ютерна мережа дозволяє…

1. Користуватися електронною поштою

2. З’єднувати комп’ютери між собою та спільно використовувати ресурси

3. Зберігати інформацію

4. Передавати інформацію на великі відстані

Потік інформації в мережі називається..

1. Адресою

2. Повідомленням

3. Трафіком

4. Доменом

3. До основних елементів комп’ютерних мереж НЕ належить:

1. Операційна система

2. Лінії зв’язку

3. Комп’ютер

4. Принтер

4. Комп’ютерні мережі забезпечують:

1. Тільки спільне використання програм

2. Тільки спільне використання принтерів

3. Тільки доступ до Інтернету

4. Спільне використання пристроїв, програм та колективну обробку даних

Мережа в межах одного будинку чи району називається..

1. Локальною

2. Глобальною

3. Регіональною

4. Районною

Мережа в межах області чи регіону називається..

1. Локальною

2. Глобальною

3. Регіональною

4. Районною

Всесвітня мережа називається..

1. Локальною

2. Глобальною

3. Регіональною

4. Районною

Пристрій, що з’єднує комп’ютери з каналами зв’язку називається..

1. Модем

2. Факс

3. Кабель

4. Мережевий адаптер

Канал зв’язку це..

1. Лінія зв’язку, що зв’язує всіх абонентів, для передачі інформації в цифровому форматі

2. Кабель для підключення комп’ютера до мережі живлення

3. Кабель для підключення комп’ютера до модему

Комп’ютери, які використовують ресурси мережі називаються..

1. Серверами

2. Клієнтами

3. Універсалами

Спосіб об’єднання комп’ютерів у мережу та один з одним, називається..

1. топологією

2. територіальною ознакою

3. трафіком

12. Хто є постачальником послуг Інтернет:

1. Монтажники

2. Провайдери

3. Хакери

13. Що обов’язково мають комп’ютери, підключені до Інтернету:

1. Модем

2. Принтер

3. IP-адресу

4. Флеш-пам’ять

14. Виберіть правильне написання доменного імені:

1. www.dopomoha.kiev,ua

2. kmk.tnet.dp.ua

3. kmk.tnet.dp-ua

15. Вибрати зі списку програм Інтернет-браузер:

1. Opera

2. DrWeb

3. PowerPoint

4. WinRar

Пошукові системи служать для..

1. Підключення до пошукової програми

2. Пошуку інформації в мережі

3. Запуску пошукової програми

17. Електронна пошта існує для…

1. Тільки для відправлення листів

2. Для обміну повідомленнями

3. Тільки для одержання листів

4. Для виклику довідкової системи поштового сервера

Навіщо на пошуковому сервері скринька postmaster?

1. Для виклику довідкової системи поштового сервера

2. Для зв'язку з адміністратором поштового сервера

3. Для відправлення листа

4. Для одержання листа

19. Напрямок медицини, заснований на використанні телекомунікацій…

1. Телемедицина

2. Медична консультація

3. Інтернет-медицина

20. Мета телемедицини:

1. Надання медичної допомоги будь-якій людині незалежно від її місцезнаходження

2. Надання медичної допомоги тільки важкохворим у межах держави

3. Надання медичної допомоги будь-якій людині тільки в межах району обслуговування лікарні

МЕДИЧНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ

1. Медична інформаційна система – це…

1. Сукупність медичного обладнання

2. Комп’ютерна система для медичного персоналу

3. Програма для медичного обладнання

4. Прикладне програмне забезпечення для вирішення медичних завдань

Програмні комплекси, що забезпечують роботу автоматизованих систем керування органів охорони здоров’я на рівні області, називаються..

1. МІС лікарні

2. МІС територіального рівня

3. МІС базового рівня

4. МІС державного рівня

Як називається підсистема МІС, яка дає змогу реєструвати всі події і факти, що відбуваються в ЛПЗ?

1. Аналітична

2. Реєстраційно-статистична

3. Довідкова

4. Медична

Спеціалізована база даних, що містить відомості про пацієнта і повний набір документів про хід лікувально-діагностичного процесу, називається..

1. Медична документація

2. Електронний паспорт пацієнта

3. Формалізована електронна історія хвороби

Як називається процес виявлення несправностей у певній системі?

1. Моніторинг

2. Спостереження

3. Діагностика

4. Прогнозування

6. Логічне передбачення імовірних наслідків заданих ситуацій на підставі аналізу даних, називається…

1. Моніторинг

2. Спостереження

3. Діагностика

4. Прогнозування

7. Безперервна інтерпретація даних у реальному масштабі часу, називається:

1. Моніторинг

2. Спостереження

3. Діагностика

4. Прогнозування

8. Сукупність процедур, що забезпечує особу, яка приймає рішення, потрібною інформацією, називається:

1. Підтримка прийняття рішень

2. Спостереження

3. Діагностика

4. Прогнозування

9. Процес визначення смислу даних називається:

1. Інтерпретація даних

2. Спостереження

3. Діагностика

4. Прогнозування

Які комп’ютерні діагностичні програми мають вигляд тестів?

1. Імовірнісні

2. Імовірнісні консультативні

3. Експертні

4. Скринінгові

Яку методику використовують скринінгові системи?

1. Біологічних досліджень

2. Інструментальних досліджень

3. Лабораторних та функціональних

12. Програми-тести, у яких обробка даних відбувається за різними алгоритмічними методиками діагностики, називаються…

1. Імовірнісні

2. Імовірнісні консультативні

3. Експертні

4. Скринінгові

Розділ інформатики, що вивчає інтелектуальні системи, називається..

1. Медичною інформатикою

2. Медичною інформаційною системою

3. Штучним інтелектом

До якої сфери інформаційних технологій можна віднести медичні експертні системи?

1. Системи штучного інтелекту

2. ОС

3. Системи обробки текстів

4. МІС

15. Експертні системи певною мірою моделюють процеси мислення лікаря під час:

1. Встановлення діагнозу

2. Вибору методу лікування

3. Проведення обстеження за допомогою візуальних апаратів

4. Всі відповіді вірні

Яку функцію виконує блок пояснень в експертних системах?

1. Здійснює поповнення бази знань

2. Обґрунтовує рішення

3. Виводить діагноз

Яку функцію виконує блок здобування знань в експертних системах?

1. Здійснює поповнення бази знань

2. Обґрунтовує рішення

3. Виводить діагноз

18. База даних, розроблена для управління знаннями:

1. База знань

2. Банк даних

3. Реєстраційна база пацієнтів

Який найважливіший параметр бази знань?

1. Кількість знань

2. Кількість медичних працівників, що поповнюють базу знань

3. Якість знань

У сфері бази знань для експертних систем медицину називають неконкретною наукою. Порівняно з якими науками це визначення правомірне?

1. Точними

2. Гуманітарними

3. Філософськими


МЕДИЧНІ ПРИЛАДО-КОМП’ЮТЕРНІ СИСТЕМИ

До якого рівня МІС відносяться МПКС?

1. Територіального

2. Державного

3. Базового

З чого складається програмне забезпечення для МПКС?

1. Програм для управління медичним обладнання

2. Програм для управління комп’ютером

3. Програм для управління медичним обладнанням та обробки інформації

За яку розробку було нагороджено Нобелівською премією Аллана Кормака та Годфрі Хаунсфілда?

1. рентгену

2. УЗД

3. комп’ютерного томографа

Тривале спостереження за біологічними параметрами пацієнтів називається..

1. комп’ютерним моніторингом

2. лабораторною діагностикою

3. інструментальним дослідженнямПоследнее изменение этой страницы: 2016-08-14; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.171.146.141 (0.011 с.)