Як правильно видалити програму з комп’ютера?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Як правильно видалити програму з комп’ютера?1.видалити папку з програмою

2.відправити програму до Кошика

3.запустити деінсталяцію програми через Панель керування

4.видалити ярлик програми з Робочого столу

4.Програма, що об'єднує файли і папки на диску в єдиний простір, називається:

1.Очищення диска

2.Дефрагментація диска

3.Перевірка диска

5.Мета проведення дефрагментації:

1.об'єднання вільного місця на диску

2.видалення непотрібних файлів

3.створення резервних копій

6.Виберіть правильний алгоритм запуску програми дефрагментації з меню Пуск:

1.Пуск – Програми – Стандартні – Дефрагментація диска

2.Пуск – Програми – Стандартні – Службові - Дефрагментація диска

3.Пуск – Програми –Дефрагментація диска

7.Призначення програми очищення диска:

1.очищення вільного простору

2.видалення всієї інформації на диску

3.форматування диска

8.Які файли видаляються при очищенні диска:

1.Всі текстові файли

2.Непотрібні програмні файли, тимчасові файли

3.Програмні файли

9.Процес стиснення файлів в архів називається:

1.Дефрагментацією

2.Архівацією

3.Форматуванням

10.Архівний файл – це:

1.файл з розширенням .doc

2.будь-який стиснений файл

3.один або декілька файлів, поміщених в стислому вигляді в один архівний файл

11.Серед списку програм виберіть програму-архіватор:

1.Winrar

2.DrWeb

3.Opera

12.Процес вилучення файлів з архіву називається:

1.оновленням

2.архівацією

3.розархівацією

13.Комп'ютерний вірус – це:

1.текстовий файл

2.спеціальна шкідлива програма

3.посилання

14.Серед списку програм виберіть антивірусну програму:

1.Microsoft Word

2.Doctor Doc

3.Kaspersky

Як називаються віруси, що вбудовуються тільки в офісні програми?

1.макровіруси

2.бутові віруси

3.мережеві віруси

Чим відрізняються резидентні віруси від нерезидентних?

1.резидентні заражають пам’ять, а нерезедентні – ні

2.не відрізняються

3.резидентні не заражають пам’ять, а нерезидентні – заражають

Як працюють антивіруси-доктори?

1.виявляють віруси

2.лікують віруси

3.перехоплюють віруси

Як працюють антивіруси-детектори?

1.знаходять віруси

2.лікують віруси

3.перехоплюють віруси

Як називаються антивіруси, які аналізують стан дисків?

1.детектори

2.ревізори

3.фільтри

Як працюють антивіруси-вакцини?

1.перехоплюють віруси, що надходять до оперативної пам’ять

2.модифікують файли так, що вірус вважає їх вже зараженими

3.знаходять та лікують віруси


ТЕКСТОВІ РЕДАКТОРИ

1.OpenOffice – це:

1.текстовий файл

2.табличний редактор

3.текстовий редактор

4.записник

Як створити новий документ в OpenOffice?

1.Файл – Створити – Новий документ

2.відкрити існуючий документ та перейти на нову сторінку

3.всі відповіді вірні

3.Невидимі символи:

1.не друкуються на принтері

2.не відображаються в документі після його збереження

3.показують змінені місця в документі

4.Як відмінити останню дію:

1.Alt + Back Space

2.Alt + Delete

3.Файл – відмінити

5.Пробіл ставиться:

1.до розділового знаку

2.до знаку "дефіс"

3.після розділового знаку

6.Клавішу Enter натискають:

1.в кінці кожного рядка

2.в кінці абзацу

3.в кінці речення

7.Виберіть правильний алгоритм друку документа:

1.Файл - Друк - Вибрати принтер - Ok

2.Файл -Ok

3.Виділити текст, Файл - Друк

8.Як видалити виділений малюнок:

1.Правка - Видалити

2.Клацнути по малюнку правою кнопкою двічі

3.натиснути Delete

4.Правка - Очистити

9.Відкрити документ:

1.Файл – Відкрити

2.Пуск - Програми

3.Пуск - Документи

10.Зберегти документ – це:

1.придумати ім'я файлу

2.записати документ з оперативної пам'яті у постійну

3.записати документ з диска або дискети в постійну пам'ять

11.Нові документи зазвичай зберігаються:

1.на дискеті

2.у папці "Мої документи"

3.на логічному диску, а не системному

Що можна регулювати, змінюючи значок відсотка на панелі інструментів?

1.масштаб документа на екрані

2.масштаб документа при друці

3.масштаб малюнка в документі

4.інтенсивність заливки листа

13.Текстові редактори призначені для:

1.тільки набору документів;

2.тільки для форматування документів;

3.для набору, редагування і форматування документів.

14.Редагування – це:

1.виправлення орфографічних помилок;

2.видалення фрагментів документа;

3.внесення доповнень до створеного документа.

15.Виділити фрагмент тексту в OpenOffice можна:

1.натиснути клавішу Alt;

2.утримувати ліву кнопку миші;

3.утримувати Shift

16.Щоб скопіювати фрагмент тексту в OpenOffice, необхідно:

1.виділити його і натиснути кнопку копіювати на панелі інструментів;

2.виділити його і натиснути клавішу Insert;

3.виділити його і натиснути комбінацію клавіш Ctrl+X.

17.Форматування документа – це:

1.вибір розміру шрифту

2.вибір типу шрифту

3.зміна зовнішнього вигляду документа

18.Щоб вставити таблицю в документ необхідно:

1.виконати дії Вставка – Таблиця

2.намалювати за допомогою автофігур

3.намалювати стрілочками

Як в таблиці об’єднати чарунки?

1.виділити їх, Формат – Об’єднати чарунки

2.Формат – Об’єднати чарунки

3.зробити межі між чарунками невидимими

20.Щоб вставити малюнок в документ необхідно:

1.виконати дії Вставка – Графічний об'єкт – З файлу

2.відкрити папку з малюнками, вибрати малюнок, скопіювати його

3.виконати дії Вставка – Об'єкт

Як змінити розмір малюнка?

1.виділити його, змінити розмір, потягнувши за межі малюнка

2.змінити не можна

3.вставити новий малюнок

Яку клавішу треба натиснути, щоб новий текст замінював існуючий?

1.Alt

2.Insert

3.Delete

4.Shift

Як називається переміщення курсору в потрібне місце в тексті?

1.переміщенням

2.навігацією

3.виділенням

Якою комбінацією клавіш можна виділити весь текст у документі?

1.Ctrl+X

2.CTRL+A

3.CTRL+С

Якою комбінацією клавіш можна скопіювати фрагмент тексту у документі?

1.Ctrl+X

2.CTRL+A

3.CTRL+С

Якою комбінацією клавіш можна перемістити фрагмент тексту у документі?

1.Ctrl+X

2.CTRL+A

3.CTRL+С

Якою клавішею регулюється табуляція?

1.Alt

2.Tab

3.Delete

4.Shift

Що проставляється на початку нумерованого списку?

1.символ

2.цифра

3.спеціальні знаки

Виділення тексту можливе у декількох режимах. Якою функціональною клавішею перемикаються ці режими?

1.F8

2.F10

3.F1

4.F7

30.При натисканні на панелі інструментів кнопки Ч текст буде:

1.жирним

2.курсивом

3.підкресленим

4.не зміниться

 


ЕЛЕКТРОННІ ТАБЛИЦІ

1.Після запуску OpenOffice електронні таблиці у вікні документа з'являється незаповнена:

1.зошит

2.таблиця

3.сторінка

2.Групу чарунок, які створюють прямокутник називають:

1.прямокутником чарунок

2.діапазоном чарунок

3.інтервалом чарунок

3.Заголовки стовпців позначаються:

1.арабськими цифрами

2.латинськими буквами

3.римськими цифрами

4.Рядки в електронній таблиці позначаються:

1.римськими цифрами

2.російськими буквами

3.латинськими буквами

4.арабськими цифрами

5.Щоб переміститися на одну чарунку вправо потрібно натиснути:

1.Insert

2.за допомогою стрілки Вправо

3.правою кнопкою миші

4.Enter

6.Щоб переміститися на одну чарунку вниз потрібно натиснути:

1.Insert

2.Enter

3.За допомогою стрілки Вниз

4.Home

7.Дані, що містяться в чарунці, відображаються ще у:

1.меню

2.рядку формул

3.спеціальному вікні

8.Для очищення чарунки використовують:

1.клавішу Delete

2.Правка - Видалити

3.Правка - Вирізати

9.Для копіювання даних із чарунки в чарунку можна використовувати:

1.команди Вирізати і Вставити

2.команди Копіювати і Вставити

3.перетягнути при натиснутій Ctrl

10.Для переміщення даних можна використовувати:

1.команди Вирізати і Вставити

2.команди Копіювати і Вставити

3.перетягнути при натиснутій Ctrl

11.Щоб вставити стовпчик потрібно:

1.виділити всю таблицю - Вставка

2.виділити стовпчик, де потрібно виконати вставку, Вставка - Стовпці

3.Вставка - Рядки

12.Щоб видалити рядок потрібно:

1.його виділити, натиснути Delete

2.виділити - Формат – Чарунка – Видалити

3.виділити - Вирізати

У рядку формул вказаний діапазон чарунок А1:В3. Скільки чарунок виділено?

1.3

2.2

3.6

4.не виділено жодної

14.Порахувати автосуму можна за допомогою:

1.калькулятора

2.значка автосума на панелі інструментів

3.підсумувати вручну

15.Щоб вставити діаграму необхідно:

1.виділити дані, натиснути Вставка – Діаграма

2.натиснути кнопку на панелі інструментів

3.комбінацією клавіш CTRL+A

Як змінити зовнішній вигляд діаграми?

1.не можна змінити

2.за допомогою контекстного меню

3.за допомогою головного меню

З якого математичного знаку починається введення формули?

1.із знаку «+»

2.із знаку «:»

3.із знаку «=»Последнее изменение этой страницы: 2016-08-14; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.21.182 (0.014 с.)