Показники оцінки діяльності у сфері менеджментуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Показники оцінки діяльності у сфері менеджменту1. Економічна результативність управлінської діяльності:

,де

Кед– коефіцієнт результативності управлінської діяльності;

Д –доход за рік;

Зпр - витрати на виробництво і реалізацію за рік.

2. Рівень організації виробництва:

,де

Тц – тривалість виробничого циклу;

То –тривалість одного обороту оборотних коштів.

3. Рівень рентабельності і реалізації:

,де

Дч – [чистий доход;

РП –обсяг реалізації продукції.

4. Маневреність капіталу:

, де

Сок – вартість оборотного капіталу;

Кв– середньомісячна вартість власного капіталу.

5. Накопичення амортизаційних відрахувань:

, де

Офп – початкова вартість основних фондів;

А - розмір амортизаційних відрахувань.

6. Рентабельність продукції:

, де

П – сума прибутку,

В – витрати на виробництво.

7. Ефективність використання матеріальних запасів по вартості реалізованої продукції:

, де

РП – реалізація продукції;

Смз – вартість матеріальних запасів.

 

Менеджмент як специфічна сфера людської діяльності

Сутність категорій «управління» та «менеджмент»

Рівні управління та сфери менеджменту

Основні закони і закономірності менеджменту

Сутність, природа та роль принципів менеджменту і взаємозв’язку між ними.

Характеристика принципів менеджменту і взаємозв’язок між ними.

Принципи управління за Анрі Файолем

Історія розвитку управлінської науки в світі та в Україні

Класичні теорії менеджменту, їх зміст, особливості та сфера застосування.

10.Наукові школи менеджменту:

Особливості менеджменту в економічно розвинутих країнах

Характеристика сучасних підходів до управління організаціями.

Поняття організації та її внутрішнього і зовнішнього середовища

Загальні риси організації та їх типи

Організація, як об’єкт управління

Еволюція організації та її концепції життєвого циклу

17.Організаційна(корпоративна культура) та її складові

Зміст понять “культура” і “організаційна культура”.

Поняття функцій менеджменту

Класифікація функцій менеджменту.

Процес управління як сукупність взаємопов’язаних і взаємодіючих функцій та методів менеджменту

22.Сутність і зміст планування як функції менеджменту.

23.Етапи процесу планування та їх характеристика.

24.Загальна характеристика бізнес-планування

Поняття місії в управління та класифікація цілей організації

Сутність функції організування та її місце в системі управління.

Процес делегування повноважень і відповідальності.

Сутність та види організаційної структури управління.

Проектування організаційних структур управління.

Поняття мотивування та його роль в досягненні мети організації

Взаємозв’язок потреб, спонукань, цілей і винагород персоналу в процесі мотивації.

Сучасні теорії і моделі процесів мотивування.

Поняття контролювання та його місце в системі управління.

Етапи процесу контролювання.

Види управлінського контролювання.

Поняття регулювання та його місце в системі управління

Види регулювання

Етапи процесу регулювання та їх характеристика

Сутність та класифікація методів

Економічні методи

Організаційно-розпорядчі методи

Соціально-психологічні методи

42.Сутність управлінських рішень та їх роль в досягненні мети організації.

43.Класифікація управлінських рішень:

44.Моделі та сучасні підходи до прийняття управлінських рішень.

45.Основні вимоги до управлінських рішень та критерії їх оцінки.

Інформація, її види та роль в менеджменті

47.Поняття і характеристики комунікації.

48.Комунікаційний процес та його організація.

Поняття та загальна характеристика керівництва.

Сучасні теорії лідерства та їх зміст.

Класифікація стилів керівництва та їх характеристика.

Сутність відповідальності та етики у менеджменті.

Преваги та недоліки соціальної відповідальності.

Заходи щодо етичної поведінки.

Сутність та основні параметри організаційних перетворень.

Моделювання процесу організаційних перетворень.

Комплексний підхід до удосконалення управління організаційними змінами та визначення ефективності менеджменту.

Ефективність менеджменту та його критерії

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-08-14; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.173.234.169 (0.007 с.)