Ефективність менеджменту та його критеріїМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Ефективність менеджменту та його критеріїТермін «ефективність» походить від лат. і озн. результат, наслідок яких-небудь причин, заходів, дій. У більш широкому розумінні ефективність менеджменту – це один з основних показників удосконалення управління, що визначається шляхом зіставлення кінцевих результатів діяльності організації і всіх видів ресурсів, які витрачені на їх досягнення.

Ефективність функціонування будь-якої організації може характеризувати форма реагування зовнішнього середовища на її дії. Такими формами реагування можуть бути: нейтральна (коли вироблена продукція, товар чи послуга користуються попитом); позитивна (коли вироблена продукція, товар чи послуга користуються попитом); негативна (коли на вироблену продукцію, товар чи послугу спочатку був попит, але через деякий час, з причини зниження їх якості, попит споживачів почав скорочуватись).

Негативні фактори впливу на ефективність менеджменту підприємств:

- приховування інформації з боку керівників про фактичні результати виробничої і комерційної діяльності;

- низька виконавська дисципліна на всіх рівнях управління;

- неекономна витрата робочого часу всіма категоріями персоналу;

- зневажливе ставлення до виконання інструкцій, стандартів, правил, діючих законів з боку як керівників, так і спеціалістів

- небажання підвищувати свою кваліфікацію і само розвиватися

- хворобливе ставлення керівників до авторитету підлеглих

- утискування прав підлеглих з боку керівників

- зловживання керівниками своїм службовим становищем

- неповажне ставлення керівників до думки ін. працівників

- застосування керівниками переважно адміністративних методів керівництва

- відсутність творчого та ініціативного ставлення до виконання своїх ф-й

- пасивне відношення керівників і спеціалістів до організаційних змін й нововведень

- небажання керівників всіх рівнів систематично звітувати перед трудовими колективами

- низька організаційна культура керівників і спеціалістів

- приховування керівниками всіх рівнів недоліків, а не їх усунення

- переслідування керівниками своїх підлеглих працівників за критику.

До числа критеріїв оцінки економічної ефективності діяльності організацій відносяться:

- Величина отриманих прибутків та собівартості

- Обсяг виготовленої продукції та її реалізація

- Рентабельність виробів

- Фондомісткість

- Рівень ризику

- Фінансова стійкість

- Рівень оборотності тощо.

Соціальна ефективність менеджменту оцінюється за допомогою таких показників:

- Умови праці і рівень задоволеності працею персоналу

- Рівень задоволеності потреб споживачів

- Рівень розвитку соціальної інфраструктури

- Рівень організаційної культури

- Стан трудової дисципліни

Ефект управління складається з трьох складових:

, де

Ее – економічний ефект - вид ефекту, що має безпосередньо грошову (вартісну) форму, тобто вимірюється у грошових або натуральних вимірювачах;

Есе – соціально-економічний ефект - має комплексну соціальну і економічну природу, наприклад зниження рівня травматизму, покращання умов праці, застосовуючи спеціальні методики і припущення, можна соціальний ефект перерахувати у економічний;

Ес– соціальний ефект - вид ефекту, який принципово не може бути перераховано в соціально-економічний або економічний, наприклад, зниження рівня смертності, запобігання етнічним конфліктам.

Всі складові ефекту мають різні вимірювачі, тому рівність носить умовний характер.

 

або:

 

, де

Е – ефект;

В – витрати;

Ее/В – економічна ефективність;

Есе/В – соціально-економічна ефективність;

Ес/В – соціальна ефективність.

Вм, Все, Всвідповідно витрати матеріальних, трудових і фінансових ресурсів.

 

При управлінні прагнуть до максимального скорочення витрат і максимального підвищення всіх видів ефектів.

Основні показники ефективності:

- Частка витрат на управління у сумі загальних витрат на виробництво і реалізацію

- Економічна ефективність управління як відношення прибутку підприємства до витрат на управління

- Відношення чисельності виробничого апарату управління до чисельності виробничого персоналу в цілому

- Співвідношення лінійного і функціонального персоналу управління

- Фінансовий стан підприємства (по ліквідності, по платоспроможності, по ефективності використання акціонерного капіталу, по прибутковості)Последнее изменение этой страницы: 2016-08-14; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.2.146 (0.015 с.)