Підрозділ 4.2. Виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робітМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Підрозділ 4.2. Виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робітТест №1

Договір підряду на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт - це договір, за яким:

а) підрядник, який здійснює підприємницьку діяльність, зобов'язується збудувати і здати у встановлений строк об'єкт або виконати інші будівельні роботи відповідно до проектно-кошторисної документації, а замовник зобов'язується надати підрядникові будівельний майданчик;

б) підрядник зобов'язується розробити за завданням замовника проектну або іншу технічну документацію та (або) виконати пошукові роботи, а замовник зобов'язується прийняти та оплатити їх;

в) підрядник, який здійснює підприємницьку діяльність, зобов'язується виконати за завданням фізичної особи (замовника) певну роботу, призначену для задоволення побутових та інших особистих потреб, а замовник зобов'язується прийняти та оплатити виконану роботу;

г) підрядник зобов'язується провести за завданням замовника наукові дослідження, розробити зразок нового виробу та конструкторську документацію на нього, нову технологію тощо, а замовник зобов'язується прийняти виконану роботу та оплатити її.

Тест №2

Залучати до виконання науково-дослідних робіт інших осіб має право:

а) виконавець;

б) виконавець за згодою замовника;

в) замовник;

г) субвиконавець.

Тест №3

Замовник за договором на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт зобов'язаний:

а) додержувати вимог, пов'язаних з охороною прав інтелектуальної власності;

б) утримуватися від публікації без згоди виконавця науково-технічних результатів, одержаних при виконанні робіт;

в) видати виконавцеві технічне завдання та погодити з ним програму (техніко-економічні показники) або тематику робіт;

г) своїми силами та за свій рахунок усувати допущені недоліки у технічній документації.

Тест №4

Чи має право замовник публікувати результати, одержані при виконанні науково-дослідних робіт, якщо вони носять конфіденційний характер:

а) вправі тільки за згодою виконавця;

б) не вправі в силу конфіденційного характеру відомостей;

в) не вправі в силу закону;

г) вправі, якщо інше не передбачено договором.

Розділ 5. Зобов'язання, що виникають у зв'язку

З наданням послуг

Підрозділ 5.1. Послуги. Загальні положення

Тест №1

Договір про надання послуг — це договір, за яким:

а) одна сторона (виконавець) зобов'язується за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов'язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором;

б) одна сторона (виконавець) зобов'язується за завданням другої сторони (замовника) надати безоплатну послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності;

в) одна сторона (перевізник) зобов'язується доставити довірений їй другою стороною (відправником) вантаж до пункту призначення та видати його особі, яка має право на одержання вантажу (одержувачеві), а відправник зобов'язується сплатити за перевезення вантажу встановлену плату;

г) одна сторона зобов'язується за плату і за рахунок другої сторони виконати або організувати виконання визначених договором послуг, пов'язаних з перевезенням вантажу.

Тест №2

Договір про надання послуг є:

а) двостороннім, безоплатним;

б) конфіденційним, двостороннім;

в) двостороннім, сплатним;

г) одностороннім, безоплатним.

Тест №3

Сторонами договору про надання послуг є:

а) замовник та виконавець;

б) перевізник та відправник;

в) замовник та проектувальник;

г) замовник та підрядчик.

Тест №4

Виконавець повинен надати послугу:

а) через посередника;

б) особисто;

в) через третіх осіб;

г) особисто у разі, коли плата за договором про надання послуг перевищує 100 неоподаткованих мінімум доходів громадян.

Тест №5

Якщо неможливість виконати договір виникла з вини замовника, він зобов'язаний виплатити виконавцеві плату в:

а) 80-процентному розміру плати за договором;

б) 50-процентному розміру плати за договором;

в) 70-процентному розміру плати за договором;

г) повному обсязі.

Тест №6

Ціна за договором про надання послуг визначається:

а) органами місцевого самоврядування;

б) замовником;

в) виконавцем;

г) за згодою сторін.

Тест №7

Збитки, завдані невиконанням або неналежним виконанням договору про безоплатне надання послуг, підлягають відшкодуванню виконавцем у:

а) розмірі, що не перевищує п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

б) розмірі, "що не перевищує двох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

в) будь-якому розмірі;

г) розмірі, що не перевищує десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Підрозділ 5.2. Перевезення

Тест №1

За договором перевезення здійснюється перевезення:

а) тільки вантажу;

б) тільки пасажирів;

в) тільки багажу та пошти;

г) всього перерахованого в п. "а" - "в".

Тест №2

Договір перевезення вантажу - це договір, за яким:

а) одна сторона (перевізник) зобов'язується доставити довірений їй другою стороною (відправником) вантаж до пункту призначення та видати його особі, яка має право на одержання вантажу (одержувачеві), а відправник зобов'язується сплатити за перевезення вантажу встановлену плату;

б) одна сторона (перевізник) зобов'язується безоплатно доставити довірений їй другою стороною (відправником) вантаж до пункту призначення та видати його особі, яка має право на одержання вантажу (одержувачеві);

в) одна сторона (фрахтівник) зобов'язується надати другій стороні (фрахтувальникові) за плату всю або частину місткості в одному чи кількох транспортних засобах на один або кілька рейсів для перевезення вантажу, пасажирів, багажу, пошти або з іншою метою, якщо це не суперечить закону та іншим нормативно-правовим актам;

г) одна сторона (експедитор) зобов'язується за плату і за рахунок другої сторони (клієнта) виконати або організувати виконання визначених договором послуг, пов'язаних з перевезенням вантажу.

Тест №3

Договір про надання послуг є:

а) двостороннім, безоплатним;

б) конфіденційним, двостороннім;

в) двостороннім, сплатним;

г) одностороннім, безоплатним.

Тест №4

Договір перевезення вантажу укладається у:

а) письмовій формі та підлягає державній реєстрації;

б) письмовій формі з обов'язковим нотаріальним посвідченням;

в) усній формі;

г) письмовій формі.

Тест №5

Укладення договору перевезення багажу підтверджується видачею:

а) квитка;

б) багажної квитанції;

в) текстом договору;

г) коносаментом.

Тест №6

Пасажир має право:

а) купувати для неповнолітніх дітей дитячі квитки за пільговою ціною;

б) зробити дві зупинки в дорозі з подовженням строку чинності проїзних документів;

в) провозити з собою безоплатно дітей віком до шести років без права зайняття нею окремого місця;

г) перевозити з собою безоплатно ручну поклажу у межах норм, встановлених транспортними кодексами (статутами).

Тест №7

Договір чартеру - це договір, за яким:

а) одна сторона (перевізник) зобов'язується доставити довірений їй другою стороною (відправником) вантаж до пункту призначення та видати його особі, яка має право на одержання вантажу (одержувачеві), а відправник зобов'язується сплатити за перевезення вантажу встановлену плату;

б) одна сторона (фрахтівник) зобов'язується надати другій стороні (фрахтувальникові) за плату всю або частину місткості в одному чи кількох транспортних засобах на кілька рейсів для перевезення пасажирів;

в) одна сторона (фрахтівник) зобов'язується надати другій стороні (фрахтувальникові) за плату всю або частину місткості в одному чи кількох транспортних засобах на один або кілька рейсів для перевезення вантажу, пасажирів, багажу, пошти або з іншою метою, якщо це не суперечить закону та іншим нормативно-правовим актам;

г) одна сторона (експедитор) зобов'язується за плату і за рахунок другої сторони (клієнта) виконати або організувати виконання визначених договором послуг, пов'язаних з перевезенням вантажу.

Тест №8

Договір чартеру є:

а) консенсуальним, сплатним;

б) реальним, сплатним;

в) консенсуальним, безоплатним;

г) реальним, безоплатним.

Тест №9

Перевезенням транспортом загального користування вважається:

а) перевезення, що здійснюється юридичною особою, якщо із закону, інших нормативно-правових актів або ліцензії, виданої цій організації, випливає, що вона має здійснювати перевезення вантажу, пасажирів, багажу, пошти за зверненням будь-якої особи;

б) перевезення, що здійснюється юридичною чи фізичною особою, якщо із ліцензії, виданої ним, випливає, що вони мають здійснювати

перевезення вантажу, пасажирів, багажу, пошти за зверненням будь-якої особи;

в) перевезення, що здійснюється юридичною чи фізичною особою, за зверненням будь-якої особи;

г) одна сторона (фрахтівник) зобов'язується надати другій стороні (фрахтувальникові) за плату всю або частину місткості в одному чи кількох транспортних засобах на один або кілька рейсів для перевезення вантажу, пасажирів, багажу, пошти або з іншою метою, якщо це не суперечить закону та іншим нормативно-правовим актам.

Тест №10

Договір перевезення транспортом загального користування є:

а) конфіденційним;

б) публічним;

в) установчим;

г) організаційним.

Тест №11

Плата за перевезення вантажу, пасажирів, багажу, пошти, що здійснюється транспортом загального користування, визначається:

а) перевізником;

б) за домовленістю сторін, якщо вона не встановлена тарифами, затвердженими у встановленому порядку;

в) органами місцевого самоврядування;

г) підприємством транспорту.

Тест №12

Для забезпечення внесення провізної плати та інших платежів перевізник має право:

а) притримати переданий йому для перевезення вантаж;

б) утримати паспорт пасажира;

в) утримати завдаток;

г) утримати завдаток і вантаж.

Тест №13

Перевізник зобов'язаний надати транспортні засоби під завантаження у строк, встановлений:

а) законом;

б) транспортними кодексами;

в) транспортними статутами;

г) договором'.

Тест №14

Втраченим вважається вантаж не виданий одержувачеві на його вимогу протягом:

а) одного місяця після спливу строку його доставки;

б) двох місяців після спливу строку його доставки;

в) тридцяти днів після спливу строку його доставки;

г) двох тижнів після спливу строку його доставки.

Тест №15

У разі відмови пасажира від перевезення з причини затримки відправлення транспортного засобу перевізник зобов'язаний:

а) відшкодувати пасажиру упущену вигоду;

б) повернути провізну плату і відшкодувати моральну шкоду;

в) повернути пасажиру провізну плату;

г) відшкодувати моральну шкоду.

Тест №16

До пред'явлення перевізникові позову, що випливає із договору перевезення вантажу, пошти є обов'язковим пред'явлення йому:

а) протокола розбіжностей;

б) претензії;

в) письмового попередження;

г) претензії з протоколом розбіжностей.

Тест №17

Позов до перевізника може бути пред'явлений відправником вантажу або його одержувачем у разі від перевізника відповіді на претензії на протязі:

а) одного року;

б) десяти днів;

в) одного місяця;

г) двох тижнів.

Тест №18

 

До вимог, що випливають із договору перевезення вантажу, пошти, застосовується позовна давність в:

а) один рік;

б) три роки;

в) шість місяців;

г) три місяці.Последнее изменение этой страницы: 2016-07-15; просмотров: 94; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.81.89.248 (0.021 с.)