Розділ 4. Зобов'язання, що виникають у зв'язку з виконанням робітМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розділ 4. Зобов'язання, що виникають у зв'язку з виконанням робітПідрозділ 4.1. Підряд

Тест №1

Договір підряду є:

а) реальним, двостороннім та сплатним;

б) консенсуальним, двостороннім та сплатним;

в) консенсуальним, одностороннім та безоплатним;

г) реальним, одностороннім та безоплатним.

Тест №2

Договір підряду — це договір, за яким:

а) одна сторона (підрядник) зобов'язується на свій ризик безоплатно виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов'язується прийняти виконану роботу;

б) одна сторона (підрядник) зобов'язується передати річ у власність другої сторони (замовника), а замовник зобов'язується прийняти та оплатити цю річ;

в) одна сторона (підрядник) зобов'язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов'язується прийняти та оплатити виконану роботу;

г) одна сторона зобов'язується доставити довірений їй другою стороною вантаж до пункту призначення та видати його особі, яка має право на одержання вантажу (одержувачеві), а друга сторона зобов'язується сплатити за перевезення вантажу встановлену плату.

Тест №3

Підрядник зобов'язаний виконати роботу, визначену договором підряду, із:

а) свого матеріалу і своїми засобами, якщо інше не встановлено договором;

б) матеріалу і засобів замовника;

в) матеріалу замовника і своїх засобів;

г) свого матеріалу замовника і засобів замовника.

Тест №4

Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження (псування) матеріалу до настання строку здачі підрядником визначеної договором підряду роботи несе (уть):

а) замовник;

б) підрядник;

в) в рівних частинах замовник та підрядник;

г) сторона, яка надала матеріал.

Тест №5

Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження (псування) матеріалу після настання строку здачі підрядником визначеної договором підряду роботи несе (уть):

а) замовник;

б) підрядник;

в) сторона, яка пропустила строк, якщо інше не встановлено договором або законом;

г) сторона, яка надала матеріал.

Тест №6

Підрядник зобов'язаний своєчасно попередити замовника:

а) тільки про недоброякісність або непридатність матеріалу, одержаного від замовника;

б) тільки про те, що додержання вказівок замовника загрожує якості або придатності результату роботи;

в) тільки про наявність інших обставин, що не залежать від підрядника, які загрожують якості або придатності результату роботи;

г) будь-яку із обставин, передбачених п. "а" - "в".

Тест №7

Замовник за договором підряду має право у будь-який час перевірити:

а) хід і якість роботи, не втручаючись у діяльність підрядника;

б) хід і якість роботи, в тому числі і втручаючись у діяльність підрядника;

в) тільки якість роботи;

г) тільки хід роботи.

Тест №8

У разі невиконання замовником обов'язку щодо сприяння підрядникові у виконанні роботи підрядник має право вимагати відшкодування:

а) тільки збитків, викликаних простоєм;

б) тільки збитків, викликаних підвищенням ціни роботи;

в) завданих збитків, включаючи додаткові витрати, викликані простоєм, перенесенням строків виконання роботи, або підвищення ціни роботи;

г) тільки збитків, викликаних перенесенням строків виконання роботи.

Тест №9

Якщо підрядник відступив від умов договору підряду, що погіршило роботу, або допустив інші недоліки в роботі, замовник має право:

а) вимагати безоплатного виправлення цих недоліків у розумний строк;

б) виправити їх за свій рахунок з правом на відшкодування своїх витрат на виправлення недоліків чи відповідного зменшення плати за роботу;

в) вимагати розірвання договору;

г) за своїм вибором вимагати вчинення дій, передбачених п. "а" - "б".

Тест №10

Підрядник має право після дворазового попередження продати результат роботи, а суму виторгу, з вирахуванням усіх належних

підрядникові платежів, внести в депозит нотаріуса на ім'я замовника, якщо замовник ухиляється від прийняття виконаної роботи протягом:

а) одного місяця;

б) трьох місяців;

в) одного року;

г) двох тижнів.

Тест №11

Якщо робота виконана підрядником з відступами від умов договору підряду, які погіршили роботу, або з іншими недоліками, які роблять її непридатною для використання відповідно до договору або для звичайного використання роботи такого характеру, замовник має право:

а) безоплатного усунення недоліків у роботі в розумний строк;

б) пропорційного зменшення ціни роботи;

в) відшкодування своїх витрат на усунення недоліків, якщо право замовника усувати їх встановлено договором;

г) за своїм вибором вимагати від підрядника вчинення дій, передбачених п. "а" - "в".

Тест №12

До вимог щодо неналежної якості роботи, виконаної за договором підряду, застосовується позовна давність в:

а) один рік;

б) три роки;

в) шість місяців;

г) п'ять років.

Тест №13

До вимог щодо неналежної якості будівель і споруд, виконаних за договором підряду, застосовується позовна давність в:

а) один рік;

б) три роки;

в) шість місяців;

г) п'ять років.

Тест №14

Договір побутового підряду - це договір, за яким:

а) підрядник зобов'язується виконати за завданням фізичної особи (замовника) певну роботу, призначену для задоволення побутових та інших

особистих потреб, а замовник зобов'язується прийняти та оплатити виконану роботу;

б) підрядник зобов'язується безоплатно виконати за завданням юридичної особи (замовника) певну роботу, призначену для задоволення побутових та інших особистих потреб, а замовник зобов'язується прийняти виконану роботу;

в) підрядник, який здійснює підприємницьку діяльність, зобов'язується виконати за завданням фізичної особи (замовника) певну роботу, призначену для задоволення побутових та інших особистих потреб, а замовник зобов'язується прийняти та оплатити виконану роботу;

г) підрядник зобов'язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням замовника, а замовник зобов'язується прийняти та оплатити виконану роботу.

Тест №15

До відносин за договором побутового підряду, не врегульованих ЦК України, застосовується:

а) законодавство про працю;

б) законодавство про захист прав споживачів;

в) кримінальне законодавство;

г) законодавство про адміністративну відповідальність.

Тест №16

Договір побутового підряду є:

а) публічним договором;

б) конфіденційним договором;

в) установчим договором;

г) безоплатним договором.

Тест №17

Підрядник зобов'язаний до укладення договору побутового підряду надати замовникові необхідну та достовірну інформацію:

а) тільки про запропоновані роботи;

б) тільки про види та особливості запропонованих робіт;

в) тільки про ціну та форму оплати запропонованої роботи;

г) передбачену п. "а" - "в".

Тест №18

За договором побутового підряду підрядник виконує роботу зі:

а) свого матеріалу;

б) матеріалу і засобів замовника;

в) матеріалу замовника;

г) свого матеріалу замовника і засобів замовника.

Тест №19

Якщо підрядником були допущені істотні відступи від умов договору побутового підряду або інші істотні недоліки в роботі, виконаній із матеріалу замовника, він має право вимагати:

а) безоплатного усунення цих недоліків у розумний строк;

б) відшкодування його витрат на усунення недоліків;

в) зменшення плати;

г) виготовлення іншої речі з однорідного матеріалу такої самої якості.

Тест №20

У разі нез'явлення замовника за одержанням виконаної роботи або іншого ухилення замовника від її прийняття підрядник має право продати предмет договору побутового підряду за розумну ціну, а суму виторгу, з вирахуванням усіх належних підрядникові платежів, внести у депозит нотаріуса на ім'я замовника зі спливом:

а) трьох місяців від дня попередження замовника

б) двох місяців від дня попередження замовника;

в) трьох місяців від дня повідомлення органів місцевого самоврядування;

г) двох місяців від дня повідомлення нотаріуса.

Тест №21

Договір будівельного підряду - це договір, за яким:

а) підрядник, який здійснює підприємницьку діяльність, зобов'язується збудувати і здати у встановлений строк об'єкт або виконати інші будівельні роботи відповідно до проектно-кошторисної документації, а замовник зобов'язується надати підрядникові будівельний майданчик;

б) підрядник зобов'язується збудувати і здати у встановлений строк об'єкт або виконати інші будівельні роботи відповідно до проектно-кошторисної документації, а замовник зобов'язується надати підрядникові будівельний майданчик (фронт робіт), передати затверджену проектно-кошторисну документацію, якщо цей обов'язок не покладається на підрядника, прийняти об'єкт або закінчені будівельні роботи та оплатити їх;

в) підрядник, який здійснює підприємницьку діяльність, зобов'язується виконати за завданням фізичної особи (замовника) певну роботу, призначену для задоволення побутових та інших особистих потреб, а замовник зобов'язується прийняти та оплатити виконану роботу;

г) підрядник зобов'язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням замовника, а замовник зобов'язується прийняти та оплатити виконану роботу.

Тест №22

Власником (ами) об'єкта будівництва або результату інших будівельних робіт до їх здачі є:

а) замовник;

б) підрядник;

в) замовник та підрядник;

г) орган місцевого самоврядування на території якого проводиться будівництво.

Тест №23

Замовник має право вносити зміни до проектно-кошторисної документації до початку робіт або під час їх виконання за умови, що додаткові роботи, викликані такими змінами:

а) за вартістю не перевищують десяти відсотків визначеної у кошторисі ціни;

б) не змінюють характеру робіт, визначених договором;

в) десяти відсотків визначеної у кошторисі ціни і не змінюють характеру робіт, визначених договором;

г) п'яти відсотків визначеної у кошторисі ціни і не змінюють характеру робіт, визначених договором.

Тест №24

Внесення до проектно-кошторисної документації змін, що потребують додаткових робіт, вартість яких перевищує десять відсотків визначеної у кошторисі ціни, допускається:

а) з ініціативи замовника;

б) лише за згодою підрядника;

в) за згодою субпідрядників;

г) з повідомленням про це підрядчика.

Тест №25

Матеріально-технічне забезпечення будівництва покладається на:

а) підрядника;

б) замовника;

в) субпідрядників;

г) Державний комітет по будівництву.

Тест №26

Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження об'єкта будівництва до його прийняття несе:

а) тільки підрядник;

б) замовник;

в) субпідрядник;

г) підрядник, крім випадків, коли це сталося внаслідок обставин, що залежали від замовника.

Тест №27

Договір страхування об'єкта будівництва або комплексу робіт, якщо інше не встановлено договором будівельного підряду, зобов'язаний укласти:

а) підрядник;

б) замовник;

в) орган місцевого самоврядування;

г) Державний комітет по будівництву.

Тест №28

Від дня прийняття об'єкта будівництва гарантійний строк становить:

а) десять років;

б) п'яти років;

в) двадцяти років;

г) трьох років.

Тест №29

У разі нез'явлення замовника за одержанням виконаної роботи або іншого ухилення замовника від її прийняття підрядник має право продати предмет договору побутового підряду за розумну ціну, асуму виторгу, з вирахуванням усіх належних підрядникові платежів, внести у депозит нотаріуса на ім'я замовника зі спливом:

а) трьох місяців від дня попередження замовника

б) двох місяців від дня попередження замовника;

в) трьох місяців від дня повідомлення органів місцевого самоврядування;

г) двох місяців від дня повідомлення нотаріуса.

Тест №30

Договір підряду на проведення проектних та пошукових робіт — це договір, за яким:

а) підрядник, який здійснює підприємницьку діяльність, зобов'язується збудувати і здати у встановлений строк об'єкт або виконати інші будівельні роботи відповідно до проектно-кошторисної документації, а замовник зобов'язується надати підрядникові будівельний майданчик;

б) підрядник зобов'язується розробити за завданням замовника проектну або іншу технічну документацію та (або) виконати пошукові роботи, а замовник зобов'язується прийняти та оплатити їх;

в) підрядник, який здійснює підприємницьку діяльність, зобов'язується виконати за завданням фізичної особи (замовника) певну роботу, призначену для задоволення побутових та інших особистих потреб, а замовник зобов'язується прийняти та оплатити виконану роботу;

г) підрядник зобов'язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням замовника, а замовник зобов'язується прийняти та оплатити виконану роботу.

Тест №31

Підрядник по договору підряду на проведення проектних та пошукових робіт зобов'язаний:

а) відшкодувати замовнику додаткові витрати, пов'язані із зміною вихідних даних для проведення проектних та пошукових робіт внаслідок обставин;

б) сплатити замовнику встановлену ціну після завершення усіх робіт чи сплатити її частинами після завершення окремих етапів робіт або в іншому порядку, встановленому договором або законом;

в) передавати проектно-кошторисну документацію іншим особам;

г) гарантувати замовникові відсутність у інших осіб права перешкодити або обмежити виконання робіт на основі підготовленої за договором проектно-кошторисної документації.Последнее изменение этой страницы: 2016-07-15; просмотров: 148; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.227.97.219 (0.011 с.)