Підрозділ 1.1. Загальні положення про зобов'язанняМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Підрозділ 1.1. Загальні положення про зобов'язанняТест №1

Зобов'язанням є:

а) правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку;

б) правовідношення, в якому кожна із сторін зобов'язана вчинити на користь другої сторони певну дію або утриматися від певної дії;

в) правовідношення, в якому кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку;

г) правовідношення, в якому одна боржник зобов'язана безоплатно вчинити на користь другої кредитора певну дію або утриматися від певної дії, а кредитор має право прийняти від боржника виконання його обов'язку.

Тест №2

Зобов'язання має ґрунтуватися на засадах:

а) адресності, безоплатності та розумності;

б) взаємності, законності та гуманності;

в) добросовісності, максимальної вигоди та моральності.

г) добросовісності, розумності та справедливості.

Тест №3

Кредитор - це сторона, яка:

а) має лише обов'язки;

б) має право вимагати від боржника виконання його обов'язку;

в) не має ні прав, ні обов'язків;

г) зобов'язана вчинити на користь другої сторони певну дію або утриматися від певної дії.

Тест№4

Боржник - це сторона, яка:

а) не має ні прав, ні обов'язків;

б) має право вимагати від кредитора виконання його обов'язку;

 

в) має лише обов'язки;

г) зобов'язана вчинити на користь другої сторони певну дію або утриматися від певної дії.

Тест №5

У зобов'язанні на стороні боржника можуть бути:

а) лише фізичні особи;

б) лише одна особа;

в) одна або одночасно кілька осіб;

г) лише державні органи.

Тест №6

Зобов'язання вважається одностороннім, якщо:

а) тільки одна сторона має права і обов'язки;

б) одній стороні належать тільки права, а іншій - тільки обов'язки

в) кожна із сторін має одночасно і права, і обов'язки

г) одній стороні належать права і обов'язки, а іншій - тільки обов'язки.

Тест №7

Зобов'язання вважається взаємним, якщо:

а) тільки одна сторона має права і обов'язки;

б) одній стороні належать тільки права, а іншій - тільки обов'язки

в) кожна із сторін має одночасно і права, і обов'язки

г) одній стороні належать права і обов'язки, а іншій — тільки обов'язки.

Тест №8

Заміна кредитора у зобов'язанні іншою особою називається:

а) гарантією;

б) відступленням права вимоги;

в) порукою;

г) заставою.

Тест №9

Заміна кредитора у зобов'язанні здійснюється:

а) із згоди боржника;

б) за взаємною згодою боржника і кредитора;

в) без згоди боржника, якщо інше не встановлено договором або законом;

г) без згоди боржника з наступним повідомленням органа місцевого самоврядування.

Тест №10

Кредитор у зобов'язанні може бути замінений іншою особою внаслідок:

а) непередання ним своїх прав іншій особі за право чином;

б) правонаступництва;

в) не виконання обов'язку боржника поручителем або заставодавцем (майновим поручителем);

г) рішення компетентного органу державної влади.

Тест №11

Якщо боржник не був письмово повідомлений про заміну кредитора у зобов'язанні, ризик настання несприятливих для нього наслідків:

а) ніхто не несе;

б) несе новий кредитор;

в) несе старий кредитор;

г) спільно несуть новий і старий кредитори.

Тест №12

Заміна боржника у зобов'язанні іншою особою називається:

а) гарантією;

б) переведенням боргу;

в) порукою;

г) заставою.

Тест №13

Заміна боржника у зобов'язанні іншою особою здійснюється:

а) лише за згоди кредитора;

б) за взаємною згодою боржника і кредитора;

в) без згоди кредитора, якщо інше не встановлено договором або законом;

г) без згоди кредитора з наступним повідомленням органа місцевого самоврядування.

Тест №14

Після заміни боржника зберігається:

а) порука, встановлена іншою особою, якщо поручитель або заставодавець не погодився забезпечувати виконання зобов'язання новим боржником;

б) застава, встановлена іншою особою, якщо поручитель або заставодавець не погодився забезпечувати виконання зобов'язання новим боржником;

в) застава, встановлена первісним боржником, якщо інше не встановлено договором або законом.

г) будь-яка порука.

Тест №15

Правочин щодо заміни кредитора у зобов'язанні вчиняється у:

а) письмовій формі;

б) усній формі;

в) письмовій формі з обов'язковим нотаріальним посвідченням;

г) такій самій формі, що і правочин, на підставі якого виникло зобов'язання, право вимоги за яким передається новому кредиторові.

Тест №16

Зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до:

а) господарського законодавства України;

б) умов договору та вимог актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться;

в) лише відповідно до звичаїв ділового обороту;

г) відповідно до приписів органів державної виконавчої влади.

Тест №17

Принципом виконанням зобов'язань є:

а) пріоритет державних інтересів;

б) взаємодопомоги сторін зобов'язання;

в) належного виконання зобов'язань;

г) економічності виконання зобов'язання.

Тест №18

Виконання обов'язку:

а) не може бути покладено боржником на іншу особу

б) завжди може бути покладено боржником на іншу особу;

в) може бути покладено боржником на іншу особу, якщо з умов договору, актів цивільного законодавства або суті зобов'язання не випливає обов'язок боржника виконати зобов'язання особисто;

г) може бути покладено боржником на іншу особу за згодою органів державної виконавчої влади.

Тест №19

Кредитор:

а) зобов'язаний приймати від боржника виконання його обов'язку частинами;

б) має право не приймати від боржника виконання його обов'язку частинами, якщо інше не встановлено договором, актами цивільного законодавства або не випливає із суті зобов'язання чи звичаїв ділового обороту;

в) має право не приймати від боржника виконання його обов'язку частинами за згодою органів державної виконавчої влади;

г) зобов'язаний приймати від боржника виконання його обов'язку частинами, якщо боржником є державне підприємство.

Тест №20

Якщо строк виконання боржником обов'язку не встановлений кредитор:

а) має право вимагати його виконання у будь-який час;

б) має право вимагати його виконання у будь-який час тільки у випадках передбачених ЦК України;

в) не має право вимагати його виконання у будь-який час;

г) має право вимагати його виконання у будь-який час на протязі одного року.

Тест №21

Місце виконання зобов'язання встановлюється:

а) актами цивільного законодавства;

б) приписами органів місцевого самоврядування;

в) за місцем проживання (місцезнаходженням) боржника

г) у договорі.

Тест №22

Грошове зобов'язання має бути виконане у:

а) доларах США;

б) рублях РФ;

в) будь-якій іноземній валюті;

г) гривнях.

 

Тест №23

У разі недостатності суми проведеного платежу для виконання грошового зобов'язання у повному обсязі у першу чергу відшкодовуються:

а) проценти;

б) неустойка;

в) витрати кредитора, пов'язані з одержанням виконання;

г) основна сума боргу.

Тест №24

Сума, що виплачується за грошовим зобов'язанням фізичній особі пропорційно збільшується у разі:

а) збільшення встановленого законом неоподатковуваного мінімуму доходів громадян;

б) збільшення встановленої законом мінімальної заробітної плати;

в) наявності припису податкової адміністрації України;

г) збільшення облікової ставки Національного банку України.

Тест №25

Зустрічним виконанням зобов'язання є:

а) виконання свого обов'язку кожною із сторін;

б) виконання свого обов'язку боржником не умовах запропонованих кредитором;

в) виконання свого обов'язку однією із сторін, яке відповідно до договору обумовлене виконанням другою стороною свого обов'язку;

г) зобов'язання, в якому боржник зобов'язаний вчинити одну з двох або кількох дій.

Тест №26

Альтернативним зобов'язанням є:

а) зобов'язання, в якому боржник зобов'язаний вчинити одну з трьох дій.

б) виконання свого обов'язку однією із сторін, яке відповідно до договору обумовлене виконанням другою стороною свого обов'язку;

в) зобов'язання, в якому боржник і кредитор одночасно зобов'язані вчинити одну з двох або кількох дій;

г) зобов'язання, в якому боржник зобов'язаний вчинити одну з двох або кількох дій.

Тест №27

 

У разі солідарної вимоги кредиторів кожний із кредиторів має право пред'явити боржникові вимогу у:

а) повному обсязі;

б) обсязі своєї частки заборгованості;

в) рівних частках;

г) частках, визначених актами цивільного законодавства.

Тест №28

У разі солідарного обов'язку боржників кредитор має право вимагати виконання обов'язку:

а) тільки частково від усіх боржників разом;

б) частково або в повному обсязі як від усіх боржників разом, так і від будь-кого з них окремо;

в) тільки в повному обсязі від усіх боржників разом;

г) тільки частково або в повному обсязі від будь-кого з боржників окремо.

Тест №29

Боржник, який виконав солідарний обов'язок:

а) має право на зворотну вимогу (регрес) до кожного з решти солідарних боржників у рівній частці;

б) має право на зворотну вимогу (регрес) до кожного з решти солідарних боржників у частині їх заборгованості;

в) не має право на зворотну вимогу (регрес) до кожного з решти солідарних боржників;

г) має право на зворотну вимогу (регрес) до кожного з решти солідарних боржників тільки за погодженням з кредитором.

Тест №30

Вичерпний перелік видів забезпечення виконання зобов'язання має наступний вигляд:

а) порука та гарантія;

б) притримання, порука та гарантія;

в) банківська гарантія та неустойка;

г) неустойка, порука, гарантія, застава, притримання, завдаток.

Тест №31Последнее изменение этой страницы: 2016-07-15; просмотров: 139; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.144.55.253 (0.01 с.)