ПП «БАРС» Директору банку «Аваль» 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ПП «БАРС» Директору банку «Аваль»М.Стрий, вул.Львівська, 13/6 Василенку О.П.

Тел. (245)7-07-77

№31/09 від 13 травня 2013року

Шановні панове!

Ознайомившись із рекламним оголошенням Вашого банку в газеті «Фортуна», ми зацікавилися пропозицією щодо надання кредитів підприємцям і хотіли б отримати детальну інформацію про умови кредитування, а саме:

1) максимальну суму для надання кредиту;

2) відсоткові ставки;

3) термін погашення кредиту;

Необхідні документи для оформлення кредиту.

Будь ласка, повідомте нам цю інформацію якомога швидше.

З повагою

Директор ПП «БАРС» (підпис) Романський В.М.

 

 

Варіант 33

1. Номінативна функція мови.

 

Мова є засобом називання усіх предметів, ознак, дій, кількості, усього навколишнього світу, реальних та ірреальних сутностей. Цей процес науковці називають омовленням світу.

Кожна нація бачить світ по-різному. Українська мова-це самобутня мовна картина світу української нації. Порівняймо: українське слово лікарня пов'язане зі словами лікувати, ліки, тоді як російське больница асоціюється зі словами болеть, боль; українське шанувальник має зв'язок зі словами шанувати, пошана, а російське поклонник - зі словами поклоняться, поклонение. Разом з іншими факторами етнотворення мова формує національний менталітет, національну культуру і духовність нації.

 

2. Поняття про ділову бесіду.

 

Ділова бесіда – це вид усного ділового спілкування, в якому беруть участь дві особи (керівник і працівник або два ділові партнери). Відмінність ділової бесіди від повсякденної (побутової) полягає в тому, що вона є цілеспрямованою із заздалегідь спланованим результатом і направлена на вирішення певних завдань, виробничих питань і проблем, пов’язана з необхідністю робити висновки на основі аналізу отриманої інформації. Також така бесіда дозволяє виробити певні рішення і реалізувати їх.

Ті ділові бесіди, які відбуваються між керівником і підлеглим, можна поділити на два види: кадрові і проблемні або дисциплінарні.

До кадрових належать співбесіди під час прийому на роботу чи звільнення.

Проблемні або дисциплінарні бесіди відрізняються від кадрових тим, що вони зумовлені фактами порушення дисципліни на виробництві або відхиленнями від встановлених норм і правил у діяльності організацій, підприємств.

 

3. Поясніть значення фразеологізмів і складіть з ними речення:

Біла ворона – людина, яка відрізняється від інших (У новому колективі, де зовсім не було знайомих, Петро почувався білою вороною),

буря в склянці води – перебільшення, створення проблем з нічого (Куратор завжди робить бурю в склянці води, коли потрібно прибрати територію чи аудиторію)

4. Відредагуйте речення:

План набору студентів-заочників виконано на 95 відсотки. - План набору студентів заочного відділення виконано на 95 відсотків.

Посилку послали поштою. - Посилку відправили поштою.

Він піклувався і допомагав своїм батькам. - Він піклувався про своїх батьків і допомагав їм.

5. Напишіть лист-запит на постачання товару.

 

ПП «ЛЮКС» Директору Стрийського склозаводу

М.Стрий, вул.Львівська, 89/21 Василіву О.П.

Тел. (245)7-00-00

№234 від 13 травня 2013року

Шановні панове!

Ознайомившись із Вашим листом від 10 травня 2013 року за № 211, ми зацікавилися продукцією Вашого заводу і хотіли б отримати детальну інформацію про умови постачання товару, а саме:

1) мінімальну партію товару;

2) умови оплати товару;

Умови доставки.

Будь ласка, повідомте нам цю інформацію якомога швидше.

З повагою

Директор ПП «ЛЮКС» (підпис) Вітів М.М.

 

Варіант 34

1. Етична функція мови.

 

Мова – засіб дотримання норм поведінки, моральних правил.

Досягається це існуванням сукупності мовленнєвих етикетних формул та настанов щодо їх використання. Ввічливість, чемність, тактовність, шанобливість, стриманість – визначальні ознаки українського мовленнєвого етикету.

 

2. Особливості телефонного ділового спілкування.

 

Телефонна розмова – один із різновидів усного мовлення, що характеризується специфічними ознаками, зумовленими екстрамовними причинами:

· співрозмовники не бачать один одного й не можуть скористатися невербальними засобами спілкування, тобто передати інформацію за допомогою міміки, жестів, відповідного виразу обличчя, сигналів очима тощо (відсутність візуального контакту між співрозмовниками);

· обмеженість у часі (телефонна розмова не може бути надто тривалою);

· наявність технічних перешкод (втручання сторонніх абонентів, погана чутність).

Майстерність телефонної розмови полягає в тому, щоб за короткий проміжок часу повідомити все необхідне і отримати відповідь. Запорукою успішного проведення службової телефонної розмови є компетентність, намагання оперативно вирішити проблему. Невміння розмовляти по телефону, виділити головне в інформації, чітко, стисло, грамотно і ввічливо виловлюватися може бути серйозним недоліком у професійній підготовці керівників, бо зумовлює втрату робочого часу. Службова телефонна розмова складається з таких компонентів:

4) момент налагодження контакту;

5) викладення сутності справи (повідомлення мети дзвінка, підхід до питання, обговорення повідомленої інформації);

Закінчення розмови.

 

3. Поясніть значення фразеологізмів і складіть з ними речення:

Гордіїв вузол – складна, заплутана справа (Розв’язати задачу з математики за 11 клас для мене – це гордіїв вузол).

умивати руки – уникати відповідальності (Водій, що створив аварійну ситуацію, умив руки, переклавши вину на пішоходів)

4. Відредагуйте речення:

Музей закривається в 10-й годині вечора. - Музей закривається о 22 годині.

Моя сестра старша мене на три роки. - Моя сестра старша за мене на три роки.

Самий відсталий студент групи після цієї розмови намагався показати себе кращим.- Найвідсталіший студент групи після цієї розмови намагався бути кращим.

5. Напишіть протокол зборів студентів вашого відділення з питання озеленення території коледжу.

ПРОТОКОЛ №12

зборів студентів відділення економіки, права та туризму Стрийського коледж ЛНАУ

Від 10 березня 2013 року

Голова: Маркова Л.М.

Секретар: Ковба С.С.

Присутні: Куратори та студенти відділення економіки, права та туризму

Порядок денний:

Озеленення території Стрийського коледжу

СЛУХАЛИ:

Виступ Маркової Л.М. про необхідність озеленення території коледжу.

ВИСТУПИЛИ:

Куратор групи П-31 Бунько С.М. запропонувала поділити територію між групами.

Староста групи Б-31 Магур Р. запропонувала скласти графік робіт на території для кожної групи.

УХВАЛИЛИ:

До 16.03.2013 р. Поділити територію між групами (відповідальна — Маркова Л.М.).

Скласти графік та обсяг робіт для кожної групи до 20.03.2013 р. (відповідальна – Федитник Н.Д)

Провести озеленення території коледжу до 01.04.2013р. (відповідальні – куратори груп)

Голова (підпис) Л.М.Маркова

Секретар (підпис) С.С.Ковба

 

 

Варіант 35

1. Розмовний стиль, його особливості.

 

Розмовний стиль - функціональний стиль мовлення, який служить для неформального спілкування, коли автор ділиться з оточуючими своїми думками чи почуттями, обмінюється інформацією з побутових питань в неофіційній обстановці. У ньому часто використовується розмовна і просторічна лексика.

Особливості :

Звичайна форма реалізації розмовного стилю - діалог, цей стиль частіше використовується в усному мовленні. У ньому відсутня попередній відбір мовного матеріалу.

У цьому стилі мови велику роль відіграють позамовні чинники : міміка, жести, навколишнє оточення.

Для розмовного стилю характерні емоційність, образність, конкретність, простота мови.

4. Невимушена обстановка спілкування обумовлює велику свободу у виборі емоційних слів і виразів: ширше вживаються слова розмовні (дурний, роззява, говорильня, хихикать, гелготати), просторічні (заіржати, рохля, ахова, растрепа), жаргонні (батьки - предки, залізно, світовий).

Обмежено вживається абстрактна лексика, іншомовні слова, книжкові слова.

 

2. Службовий етикет.

 

Етикет – це правила поведінки і спілкування людей у суспільстві, зовнішній прояв відносин між людьми, культури особистості.

Якщо поняття „етикет” містить у собі обов’язки людей один щодо одного, норми і правила їх поведінки і спілкування у різних ситуаціях, то поняття „службовий етикет” визначає норми і правила спілкування тільки на роботі.

Правила мовного етикету залежать від конкретних ситуацій. За умови їх дотримання можливе змістовне спілкування. Кожній людині необхідно знати ті етикетні формули привітання, прощання, подяки, звертання, висловлення згоди чи відмови, які прийняті в певній нації, причому треба вміти оперувати ними залежно від ситуації спілкування.

 

3. Поясніть значення фразеологізмів і складіть з ними речення:

Бити байдики – ледарювати (Студент Іванюк Б. не склав іспиту з математики, бо цілий семестр на заняттях бив байдики),

сізіфова праця – важка, марна праця (Я не маю задатків до музики, тому вчити мене грати на піаніно – це сізіфова праця)

4. Відредагуйте речення:

Комісія по складанню підсумкової резолюції буде працювати ще дві неділі.

В слідуючий раз я напишу контрольну на відмінно.

Мене дуже поразила зустріч із закордонними партнерами.

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; просмотров: 72; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.23.219.12 (0.008 с.)