Мова як інструмент здобуття знань, як засіб життєдіяльності людини має велике значення для всіх.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Мова як інструмент здобуття знань, як засіб життєдіяльності людини має велике значення для всіх.Варіант 1

1. Мова і професія.

Мова як інструмент здобуття знань, як засіб життєдіяльності людини має велике значення для всіх.

У зв’язку з упровадженням української мови на підприємствах та установах помітно збагачується словник професійної термінології новою науково-технічною, суспільно-політичною лексикою.

Що означає знати мову професії? Це – вільно володіти лексикою свого фаху, нею послуговуватися.

Мовні знання – один з основних компонентів професійної підготовки. Оскільки мова виражає думку, є засобом пізнання й діяльності, то правильному професійному спілкуванню людина вчиться все своє життя.

Знання мови професії підвищує ефективність праці, допомагає краще зорієнтуватися в ситуації на виробництві та в безпосередніх ділових контактах

2. Культура ділового спілкування.

 

Культура ділового спілкування є цілісною системою елементів, яка охоплює зовнішню культуру, культуру мовлення, культуру почуттів, культуру поведінки, етикет.

Зовнішня культура – видимі, візуально сприйнятні елементи, що характеризують особистість, передусім її одяг. Якщо він свідчить про невибагливий смак, низьку культуру, неповагу до себе та оточення, то від такої людини мало хто сподіватиметься конструктивної співпраці.

Культура мовлення виявляється в умінні говорити і писати так, щоб співрозмовник правильно сприйняв інформацію і здійснив дії, яких очікує від нього автор висловлення чи тексту.

Культура почуттів – рівень розвитку, уміння особистості керувати своїми психічними станами, емоційними ставленнями до навколишньої дійсності.

Щирі зацікавленість, співпереживання, розуміння й порозуміння між людьми у процесі спілкування є важливими передумовами їх ефективної ділової взаємодії.

Культура поведінки - сукупність форм поведінки людини у процесі спілкування, в яких виявляються певні моральні й етичні норми.

Етикет – сукупність правил, які регламентують зовнішні вияви людської поведінки: правила звернень і привітань, правила проведення бесід і переговорів, правила прощання з відвідувачами.

 

3. Поясніть значення паронімів і складіть з ними речення:

Дипломат – дипломант – дипломник.

Дипломат – це посадова особа, що має повноваження вести переговори з іноземними держави. (Дипломат Іванов А.В. поїхав у Москву для ведення переговорів щодо постачання в Україну газу.)

Дипломант – це людина, нагороджена дипломом за певні досягнення (Петрова Олена стала дипломантом конкурсу ім. П.Яцика, зайнявши І місце)

Дипломник – особа, яка пише дипломну роботу (Дипломники групи М-41 уже готуються до захисту дипломних проектів)

4. Відредагуйте речення:

Куратори груп по дорученню деканата перевірили присутність студентів на першій парі. - Куратори груп за дорученням деканату перевірили присутність студентів на першій парі.

Збори відбудуться 15 квітня в 2 години. – Збори відбудуться 15 квітня о 14 годині.

В місті розташована воєнна частина. – У місті розташована військова частина

5. Напишіть резюме.

РЕЗЮМЕ

Кулик Вікторія Юріївна

Домашня адреса: Київ, вул. Космонавтів, буд. 15

Телефон: 568-68-68

e-mail: vika@ukr.net

Дата народження: 22.09.1981р.

МЕТА

Заміщення вакантної посади головного бухгалтера.

ОСВІТА

У 1999 році закінчила курси за спеціальністю “бухгалтерський облік і аудит”.

У 2003 році здобула вищу освіту в Львівському національному Університеті ім. Івана Франка на юридичному факультеті.

ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

У 2003-2006 рр. – бухгалтер відділу освіти обласної адміністрації у м.Львові.

У 2006- 2012рр. – бухгалтер ПП “Інтерлайн”.

ОСОБИСТІ ЯКОСТІ

Характер спокійний, урівноважений, але свої погляди відстоюю активно та аргументовано, доброзичлива, комунікабельна, вмію аналізувати та логічно мислити. Шкідливих звичок не маю.

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ

Володію німецькою та російською мовами. Рідна мова – українська.

Практичний досвід роботи з комп’ютером.

Маю права водія та досвід керування автомобілем.

Р. Підпис

Варіант 2

1. Комунікативна функція мови

 

Мова є засобом спілкування і порозуміння між людьми.

Це одна з найголовніших соціально-практичних функцій мови. Вона є важливою для кожної людини, для існування суспільства і для життя самої мови.

Усе життя людини-це її спілкування з оточенням і взаємний вплив один на одного. Спілкування, стосунки з іншими людьми - життєва доконечна потреба,

Мова - засіб обміну інформацією у всіх суспільно важливих сферах комунікації: політиці, науці, у галузі економіки, виробництві і діловій сфері, в освіті, культурі та ін. Мова - це універсальний засіб спілкування.

 

2. Бар’єри в спілкуванні.

 

Бар'єр спілкування - це внутрішня перешкода психологічного характеру, що заважає людині успішно спілкуватися. Виділяють такі типи бар’єрів:

Уникнення - це такий тип бар’єру під час спілкування, коли спостерігається уникнення джерел впливу, відхилення від контакту з партнером, при якому взагалі ніяке спілкування стає неможливим.

Авторитет. Дія даного типу бар’єру спілкування полягає в тому, що, розділивши всіх людей на авторитетних і неавторитетних, людина довіряє тільки першим і відмовляє в цьому другим.

Нерозуміння. Далеко не завжди є можливість визначити джерело інформації як небезпечне, чуже чи неавторитетне і в такий спосіб захиститися від небажаного впливу.

Уникнення, авторитет та нерозуміння – це зовнішні бар’єри. .

Існують ще внутрішні бар'єри - якісь внутрішні перешкоди проти інформації, що загрожує сильній перебудові всіх уявлень людини, її поведінки.

 

3. Доберіть синоніми до слів, що наведені нижче:

Вакантний - вільний, ретельний - старанний, фах – спеціальність, професія, підприємство – фірма, установа, організація, керівник – директор, шеф.

4. Відредагуйте речення:

По першому питанню виступили два виступаючих. – Два доповідачі виступили щодо першого питання.

Усі кабінети обладнані новітніми приладдями. – Усі кабінети обладнані новітніми приладами

Прошу вас, Петро Петрович, більш ретельніше розглянути ці питання. – Прошу вас, Петре Петровичу, ретельніше розглянути ці питання

Як проїхати до коледжа? – Як проїхати до коледжу?

5. Напишіть заяву про прийняття на роботу.

 

Директору

Стрийського коледжу ЛНАУ

Дмитришину В.Ф.

Іваненка П.М., який проживає за адресою: м.Стрий, вул. Шевченка, 2/3

Заява

Прошу прийняти мене на роботу на посаду викладача української мови з 19 травня 2013 року до 20 червня 2014 року за сумісництвом.

Р. підпис

 

Варіант 3

1. Мислетворча функція мови

 

Мова - засіб людського мислення: творення, оформлення і вираження думки.

Мислити - означає оперувати мовним матеріалом, словами, реченнями. Без цього органічного зв'язку мовлення і пізнавальна діяльність людини неможливі. Мислення - це внутрішнє мовлення. Відомий вислів «обмінятися думками» насправді означає обмінятися певними мовними одиницями, у яких і закодовані думки. Цей обмін не завжди буває корисним для обох співрозмовників. Недарма кажуть: «Хто ясно мислить, той ясно висловлюється».

Кожний момент діяльності зумовлюється думкою і її носієм - мовою.

2. Поняття про нараду.

 

Наради стали невід’ємною частиною нашого життя. Їх проводять для вирішення виробничих питань на підприємствах та в установах, управліннях та організаціях.

Директору

Стрийського коледжу ЛНАУ

Дмитришину В.Ф.

Павлика П.П., який проживає за адресою: м.Стрий, вул. Львівська, 87/35

Заява

Прошу звільнити мене з посади викладача української мови з 20 травня 2013 року за власним бажанням.

Р. підпис

Варіант 4

1. Пізнавальна функція мови

 

Гносеологічна або пізнавальна функція мови виражається в тому, що вона є своєрідним засобом пізнання навколишнього світу. На відміну від інших істот людина користується не лише індивідуальним досвідом і знаннями, а й усім набутком своїх попередників і сучасників, тобто суспільним досвідом. Але за умови досконалого знання мови, й далеко не однієї.

Пізнаючи будь-яку мову, людина пізнає різнобарвний світ крізь призму саме цієї мови. Оскільки кожна мова є неповторною картиною світу — зникнення якоїсь із них збіднює уявлення людини про багатогранність світу, звужує її досвід. Гносеологічна функція мови полягає не лише в прийнятті й нагромадженні досвіду суспільства. Вона безпосередньо пов'язана з функцією мислення, формування та існування думки.

 

2. Види нарад.

 

Залежно від мети і завдань, які потрібно вирішити, ділові наради поділяються на:

· інформаційні (директивні або інструктивні)

· дискусійні (полемічні)

· оперативні (диспетчерські)

Інформаційна нарада скликається для ознайомлення учасників з новими даними, фактами, постановами, розпорядженнями.

Дискусійна (полемічна) нарада передбачає вільний виклад варіантів думок, версій, гіпотез, припущень. Така нарада є найдемократичнішою і підвищує у працівників почуття відповідальності, розвиває почуття згуртованості, солідарності, активізує їх. Дискусійні наради проводять у невеликому колі спеціалістів або компетентних осіб для того, щоб знайти оптимальне управлінське вирішення обговорюваних питань.

Оперативна нарада передбачає охоплювати такі етапи управління: збір інформації, її опрацювання та прийняття рішень без скликання всіх учасників у певному місці. Для цього використовують як традиційні засоби зв’язку (телефон, селектор, радіо), так і новітні (комп’ютерну мережу).

 

3. Поясніть значення паронімів і складіть з ними речення:

Особистий – особовий – особливий.

Директору

Стрийського коледжу ЛНАУ

Дмитришину В.Ф.

студента групи П-32

Мельника Леоніда

Заява

Р. підпис

Варіант 5

1. Експресивна функція мови

 

Кожний індивід має унікальний неповторний світ, сфокусований у його свідомості, у надрах інтелекту, у гамі емоцій, почуттів, мрій, волі. І цей прихований світ може розкрити для інших лише мова: чим досконаліше володієш мовою, тим виразніше, повніше, яскравіше постаєш перед людьми як особистість. Те ж саме можна сказати і про націю, народ: «Говори — і я тебе побачу», — запевняли мудреці античності.

 

2. Мовленнєвий етикет.

 

Етикет – це правила поведінки і спілкування людей у суспільстві, зовнішній прояв відносин між людьми, культури особистості.

Якщо поняття „етикет” містить у собі обов’язки людей один щодо одного, норми і правила їх поведінки і спілкування у різних ситуаціях, то поняття „службовий етикет” визначає норми і правила спілкування тільки на роботі.

Правила мовного етикету залежать від конкретних ситуацій. За умови їх дотримання можливе змістовне спілкування. Кожній людині необхідно знати ті етикетні формули привітання, прощання, подяки, звертання, висловлення згоди чи відмови, які прийняті в певній нації, причому треба вміти оперувати ними залежно від ситуації спілкування.

 

3. Доберіть синоніми до слів, що наведені нижче:

Ігнорувати – не звертати уваги, зневажати, прибутковий – дохідний, дохідливий, дефект – вада, недолік, неполадка, пошкодження, аргумент – доказ, підстава, рахувати - лічити.

4. Відредагуйте речення:

Згідно наказу студента Макаренка О.О. відчислили з університета. - Студента Макаренка О.О. відрахували з університету згідно з наказом ректора

Місцеві власті заборонили проведення зустрічей. – Місцева влада заборонила проводити зустрічі.

У жовтні місяці починається підписка на газети і журнали на слідуючий календарний рік. - У жовтні починається передплата на газети і журнали на наступний календарний рік.

5. Напишіть автобіографію.

Автобіографія

Травня 2013 р. Підпис

Варіант 6

1. Естетична функція мови.

 

Естетична функція мови полягає в тому, що вона є першим джерелом культури, знаряддям і водночас матеріалом створення культурних цінностей. Існування мови у фольклорі, красному письменстві, театрі, пісні тощо дає безперечні підстави стверджувати, що вона є становим хребтом культури. Ось чому виховання відчуття краси мови — основа естетичного виховання.

 

2. Невербальне спілкування.

 

Ефективність ділового спілкування визначається умінням правильно інтерпретувати візуальну інформацію, тобто погляд партнера, його міміку, жести, а також тембр і темп мови. Однак не кожен повною мірою може контролювати власні жести, міміку, пози. Очі, рухи часто видають людину, є своєрідними каналами інформації.

Сукупність невербальних засобів, які включені до мовленнєвого повідомлення і разом з вербальними засобами передають значеннєву інформацію, вивчає паралінгвістика.

До засобів невербальної комунікації відносять, як правило, такі: тактильний контакт, дистанція між співрозмовниками, орієнтація, зовнішній вигляд, поза тіла, кивок головою, вираз обличчя, жести, погляд, паравербальні й екстравербальні сигнали.

 

 

3. Доберіть власне українські відповідники до поданих іншомовних слів

Симптом - ознака, репродукувати - відтворювати, фіксувати – закріплювати, записувати, анонс – оголошення, повідомлення, екстраординарний – особливий, не такий як усі.

4. Відредагуйте речення:

Двійко наших співробітників перебувало в цей час у лікарні. - Два наших співробітники перебували в цей час у лікарні.

Біля входу в перший учбовий корпус висіла об’ява. - Біля входу в перший навчальний корпус висіло оголошення.

Я люблю читати і футбол. - Я люблю читати книжки і грати футбол.

5. Напишіть характеристику на свого одногрупника.

Характеристика

Іванова Петра Івановича,

Року народження,

студента групи М-33

Стрийського коледжу ЛНАУ

Іванов Петро Іванович навчається у Стрийському коледжі з 2011року. Зарекомендував себе як старанний, дисциплінований, працелюбний, уважний студент. Має навчальні досягнення достатнього рівня. Навчається в повну міру своїх сил. Має довільну зорову та слухову пам’ять, добре запам’ятовує навчальний матеріал. Виявляє логічне мислення. Має здібності до вивчення точних наук. На заняттях завжди уважний, активний. Має добрий загальний розвиток. Багато читає.

Студент не курить, у стані алкогольного та наркотичного сп’яніння в коледжі не з’являвся.

Травня 2013 р.

Варіант 7

1. Культурологічна функція мови

 

Культурологічна функція мови відіграє важливу роль у житті будь-якої нації. Культура кожного народу відображена та зафіксована найперше в його мові. Для глибшого пізнання нації необхідне знання її мови, яка виконує функції своєрідного каналу зв'язку культур між народами. Репрезентуючи свою мову, ми репрезентуємо і власну культуру, її традиції та здобутки, збагачуючи світову культуру.

Через мову передається й естафета духовних цінностей від покоління до покоління. Чим повнокровніше функціонує в суспільстві мова, тим надійніший зв'язок та багатша духовність наступних поколінь. Дотримання мовних норм, популяризація рідної мови — це поступ у розвитку загальної культури нації.

 

2. Обов’язки голови наради до, під час та після проведення наради

 

Нараду в будь-якій організації, як правило, проводить її керівник. Тому її результати залежать передусім від того, як він уміє працювати з людьми. Щоб бути вправним головуючим на нараді, керівникові треба мати не лише організаторський хист, а й уміти зосереджувати увагу й зусилля на тому, щоб постійно стежити за перебігом дискусії, обмірковувати й добирати слушні запитання, систематизувати різні погляди, вчасно робити висновки, уважно прислухатися до висловлювань кожного.

Завдання головуючого полягає не у виголошенні на нараді промови чи доповіді. Він має відкрити нараду й у короткому вступному слові охарактеризувати проблему, яку треба обговорити. Під час наради керівник за допомогою певних запитань має заохочувати людей до висловлювання думок, постійно систематизувати їх і періодично підсумовувати висловлені думки, ставити на обговорення нові питання.

Наприкінці наради головуючий має підбити підсумки, акцентувавши увагу на раціональних пропозиціях, що прозвучали під час обговорення проблеми. Однак з повагою треба поставитися й до інших поглядів, які було висловлено. Якщо їх просто розкритикувати, то наступного разу підлеглі приховуватимуть свої справжні думки.

Варто зазначити, що наради, на яких не підбиваються підсумки – це марно витрачений час. Нічого не дають також наради, на яких завдання хоч і ставляться, але не визначаються умови їх виконання, а наслідки не перевіряються.

 

3. Доберіть власне українські відповідники до поданих іншомовних слів

Акцентувати - наголошувати, валюта - гроші, дебати – обговорення, переговори, спір, аграрний - сільськогосподарський, шофер - водій.

4. Відредагуйте речення:

У листопаді місяці буде проведений слідуючий інструктаж по техніці безпеки. - У листопаді буде проведений наступний інструктаж з техніки безпеки.

Повернувшись зі школи, його радісно зустрів собака. – Коли хлопчик повернувся зі школи, його радісно зустрів собака.

Фабрика освоїла випуск дитячого, жіночого і гумового взуття. - Фабрика налагодила випуск гумового взуття для дітей та жінок.

5. Напишіть лист-запит на отримання кредиту.

 

 

Тел. (245)7-07-77

№31/09 від 13 травня 2013року

Шановні панове!

Ознайомившись із рекламним оголошенням Вашого банку в газеті «Фортуна», ми зацікавилися пропозицією щодо надання кредитів підприємцям і хотіли б отримати детальну інформацію про умови кредитування, а саме:

1) максимальну суму для надання кредиту;

2) відсоткові ставки;

3) термін погашення кредиту;

З повагою

Варіант 8

1. Номінативна функція мови

 

Тел. (245)7-00-00

№234 від 13 травня 2013року

Шановні панове!

Ознайомившись із Вашим листом від 10 травня 2013 року за № 211, ми зацікавилися продукцією Вашого заводу і хотіли б отримати детальну інформацію про умови постачання товару, а саме:

1) мінімальну партію товару;

2) умови оплати товару;

Умови доставки.

З повагою

Варіант 9

1. Етична функція мови.

 

Досягається це існуванням сукупності мовленнєвих етикетних формул та настанов щодо їх використання. Ввічливість, чемність, тактовність, шанобливість, стриманість – визначальні ознаки українського мовленнєвого етикету.

2. Телефонне ділове спілкування.

 

Телефонна розмова – один із різновидів усного мовлення, що характеризується специфічними ознаками, зумовленими екстрамовними причинами:

· співрозмовники не бачать один одного й не можуть скористатися невербальними засобами спілкування, тобто передати інформацію за допомогою міміки, жестів, відповідного виразу обличчя, сигналів очима тощо (відсутність візуального контакту між співрозмовниками);

· обмеженість у часі (телефонна розмова не може бути надто тривалою);

· наявність технічних перешкод (втручання сторонніх абонентів, погана чутність).

Майстерність телефонної розмови полягає в тому, щоб за короткий проміжок часу повідомити все необхідне і отримати відповідь. Запорукою успішного проведення службової телефонної розмови є компетентність, намагання оперативно вирішити проблему. Невміння розмовляти по телефону, виділити головне в інформації, чітко, стисло, грамотно і ввічливо виловлюватися може бути серйозним недоліком у професійній підготовці керівників, бо зумовлює втрату робочого часу. Службова телефонна розмова складається з таких компонентів:

1) момент налагодження контакту;

2) викладення сутності справи (повідомлення мети дзвінка, підхід до питання, обговорення повідомленої інформації);

Закінчення розмови.

 

 

3. Поясніть значення фразеологізмів і складіть з ними речення:

Гордіїв вузол – складна, заплутана справа (Розв’язати задачу з математики за 11 клас для мене – це гордіїв вузол).

умивати руки – уникати відповідальності (Водій, що створив аварійну ситуацію, умив руки, переклавши вину на пішоходів)

4. Відредагуйте речення:

Музей закривається в 10-й годині вечора. - Музей закривається о 22 годині.

Моя сестра старша мене на три роки. - Моя сестра старша за мене на три роки.

Самий відсталий студент групи після цієї розмови намагався показати себе кращим.- Найвідсталіший студент групи після цієї розмови намагався бути кращим.

5. Напишіть протокол зборів студентів вашого відділення з питання озеленення території коледжу.

ПРОТОКОЛ №12

зборів студентів відділення економіки, права та туризму Стрийського коледж ЛНАУ

Від 10 березня 2013 року

Голова: Маркова Л.М.

Секретар: Ковба С.С.

Присутні: Куратори та студенти відділення економіки, права та туризму

Порядок денний:

Скласти графік та обсяг робіт для кожної групи до 20.03.2013 р. (відповідальна – Федитник Н.Д)

Голова (підпис) Л.М.Маркова

Секретар (підпис) С.С.Ковба

Варіант 10

1. Особливості розмовного стилю.

 

Розмовний стиль - функціональний стиль мовлення, який служить для неформального спілкування, коли автор ділиться з оточуючими своїми думками чи почуттями, обмінюється інформацією з побутових питань в неофіційній обстановці. У ньому часто використовується розмовна і просторічна лексика.

Особливості :

Правила мовного етикету залежать від конкретних ситуацій. За умови їх дотримання можливе змістовне спілкування. Кожній людині необхідно знати ті етикетні формули привітання, прощання, подяки, звертання, висловлення згоди чи відмови, які прийняті в певній нації, причому треба вміти оперувати ними залежно від ситуації спілкування.

 

3. Поясніть значення фразеологізмів і складіть з ними речення:

Пасти задніх – відставати (Коли Іван перейшов в іншу школу, то вчитися стало важче, і він пас задніх протягом семестру),

вовк в овечій шкурі – підступна, хитра, лицемірна людина (Наш новий вчитель – вовк в овечій шкурі: обіцяв відвезти нас на екскурсію, якщо будемо добре вчитися, та обіцянки так і не виконав)

4. Відредагуйте речення:

Завдяки хворобі вони дуже відстали по математиці. – Через хворобу вони дуже відстали з математики.

Оргкомітету треба працювати ще дві неділі. - Оргкомітету треба працювати ще два тижні.

Смерть героїв романа мене дуже поразила.- Смерть героїв роману мене дуже вразила.

5. Напишіть протокол загальних зборів студентів вашого відділення з питання надання гуртожитку.

ПРОТОКОЛ №2

зборів студентів відділення економіки, права та туризму Стрийського коледж ЛНАУ

Від 10 серпня 2012 року

Голова: Маркова Л.М.

Секретар: Бунько С.М

Присутні: Куратори та студенти відділення економіки, права та туризму, комендант та вихователі гуртожитків.

Порядок денний:

1.Надання гуртожитку студентам відділення економіки, права та туризму

СЛУХАЛИ:

Голова (підпис) Л.М.Маркова

Секретар (підпис) С.М.Бунько

Варіант 11

1. Особливості наукового стилю.

 

Науковий стиль використовується в наукових працях, для викладення результатів наукової дослідницької діяльності. Метою наукового стилю є повідомлення, пояснення, тлумачення досягнутих наукових результатів, відкриттів. Найпоширеніша форма наукового стилю — монолог.

Науковий стиль використовує певний набір мовно-стилістичних засобів: спеціальні слова (терміни), складні синтаксичні конструкції (у яких має місце суворо впорядкований зв'язок, наприклад, за рахунок вставних конструкцій); речення, ускладнені узагальнюючими родовими найменуваннями.

Ефективність ділового спілкування визначається умінням правильно інтерпретувати візуальну інформацію, тобто погляд партнера, його міміку, жести, а також тембр і темп мови. Однак не кожен повною мірою може контролювати власні жести, міміку, пози. Очі, рухи часто видають людину, є своєрідними каналами інформації.

Сукупність невербальних засобів, які включені до мовленнєвого повідомлення і разом з вербальними засобами передають значеннєву інформацію, вивчає паралінгвістика.

До засобів невербальної комунікації відносять, як правило, такі: тактильний контакт, дистанція між співрозмовниками, орієнтація, зовнішній вигляд, поза тіла, кивок головою, вираз обличчя, жести, погляд, паравербальні й екстравербальні сигнали.

 

3. Поясніть значення паронімів і складіть з ними речення:

Адрес – це письмове привітання з нагоди свята чи ювілею (З нагоди 60-річчя від дня народження студенти групи Б-31 надіслали директору вітальний адрес)

Адреса – це місце проживання кого-небудь або місце розташування чого-небудь (Магазин «Мамадай» знаходиться за адресою: вул. Шевченка, 111, м. Стрий)

4. Відредагуйте речення:

Один олівець довший другого на 3 сантиметри. – Один олівець довший за інший на три сантиметри

Було рівно п’ять годин ранку. – Була п’ята година.

І в наші дні віруси ховають в собі загрозу, яку не завжди можна передбачити, викликаючи десятки інфекційних захворювань. - Викликаючи десятки інфекційних захворювань, і в наші дні віруси ховають в собі загрозу, яку не завжди можна передбачити.

5. Напишіть звіт про практику з комп’ютеризації.

 

ЗВІТ

Практику з комп’ютеризації проходив у 55-й аудиторії під керівництвом викладача Яцків Л.Ф. Тут було створено всі умови для проходження практики. Аудиторія добре забезпечена наочними посібниками та методичною літературою.

Практика допомогла здобути практичні уміння і навички: створювати файли і папки, створювати текст, редагувати, копіювати та зберігати його. Під час проходження практики навчився працювати з програмами Word, Exel, Point.

Під час виконання практичних робіт особливих труднощів не було, тільки виникали питання при редагуванні текстових документів.

Р. (підпис) В.В.Петренко

Варіант 12

1. Особливості публіцистичного стилю.

 

Цей стиль використовується найчастіше в політичній, суспільній, освітній масовій агітації. Він характеризується точністю, послідовністю, логічністю викладення провідних тез разом з їх емоційним забарвленням.

Метою публіцистичного стилю стає викладення та з'ясування певних соціально-політичних та філософських проблем, вплив на читачів або слухачів, агітація та пропагування суспільно-політичних та освітніх ідей у газетах і журналах, по радіо і телебаченню, під час мітингів і зібрань.

У цьому стилі можуть використовуватись і нормативна, лексика, високі, урочисті слова і фразеологізми (держава, піднесення, нація, розкрити обійми), емоційно забарвлені лексеми, вигуки, частки, нескладні синтаксичні конструкції, риторичні запитання, окличні інтонації, повтори. Відповідно до провідного завдання цього стилю у ньому часто використовуються політичні та морально-етичні слова і фразеологізми (неопалима купина, нова демократія, помаранчева революція).

Ефективність ділового спілкування визначається умінням правильно інтерпретувати візуальну інформацію, тобто погляд партнера, його міміку, жести, а також тембр і темп мови. Однак не кожен повною мірою може контролювати власні жести, міміку, пози. Очі, рухи часто видають людину, є своєрідними каналами інформації.

До засобів невербальної комунікації відносять, як правило, такі: тактильний контакт, дистанція між співрозмовниками, орієнтація, зовнішній вигляд, поза тіла, кивок головою, вираз обличчя, жести, погляд, паравербальні й екстравербальні сигнали.

Жести (рухи рук) свідчать про вияв людських думок, емоцій. Вони індивідуальні, якихось особливих правил їх використання немає. Поза (положення тіла) повинна бути природна, приємна, скромна, зручна, спокійна; не потрібно бути скованим; переминатися з ноги на ногу, стояти на витяжку, розгойдуватися, розставляти широко ноги та ін.

Під час ділових зустрічей, бесід, переговорів необхідно управляти своїми руками і мімікою, а для цього треба знати значення невербальних компонентів спілкування. Адже не випадково, напевно, лідери світового бізнесу, політичні лідери з великою увагою відносяться до подібних питань. У програмах факультативів бізнесу найбільших університетів Заходу обов’язково введено курси про роль жестів, міміки, посмішки, рукостискання у переговорному процесі, ділових взаємовідносинах.

 

3. Поясніть значення паронімів і складіть з ними речення:

Компанія – група людей зі спільними інтересами, або фірма, установа (Компанія «Інтертранс» уклала вигідний договір)

Кампанія – заздалегідь спланований захід (Передвиборча кампанія починається за місяць до виборів)

4. Відредагуйте речення:

Не дивлячись на дощі, господарства району цього року вчасно закінчили жнива.-

ЗВІТ

Практику з української мови (за професійним спрямуванням) проходив в аудиторії 3К5 під керівництвом викладача Бунько С.М. Тут було створено всі умови для проходження практики. Аудиторія добре забезпечена наочними посібниками та методичною літературою.

Р. (підпис) В.В.Петренко

Варіант 13

1. Особливості художнього стилю.

 

Художній стиль — це насамперед стиль художньої літератури, який використовується в поетично-художній творчості. Провідним завданням художнього стилю є вплив на людську психіку, почуття, думки через зміст і форму створених авторами поетичних, прозових текстів.

Ораторське мистецтво використовується й у галузі реклами, адже її завданням є переконати можливих покупців вибрати саме цей товар чи послугу. Навіть повсякденне спілкування у колі друзів і родичів потребує певної майстерності, адже саме мова є основним засобом встановлення контактів між людьми.

 

3. Складіть речення з кожним із слів-омонімів, вживаючи їх у різних притаманних їм значеннях:

Блок, коса.

Оголошення

20 травня 2013 року о 14 годині в актовій залі Стрийського коледжу ЛНАУ відбудеться лекція професора Львівського національного аграрного університету Івашківа О.Л. на тему: „Екологічна катастрофа: міф чи реальність.”

Запрошуються викладачі та студенти коледжу.

Оргкомітет

Профком коледжу

Варіант 14

1. Особливості офіційно-ділового стилю.

 

Офіційно-діловий стиль потребує максимально точного викладення думки, це має запобігти подвійному або неточному різнобічному тлумаченню змісту документів. Лексика офіційно-ділового стилю є термінологізованою за рахунок спеціальних сталих виразів та термінів: дипломатичних, юридичних, законотворчих, суспільно-політичних.

 

2. Види ділових бесід.

 

Ділова бесіда – це вид усного ділового спілкування, в якому беруть участь дві особи (керівник і працівник або два ділові партнери). Відмінність ділової бесіди від повсякденної (побутової) полягає в тому, що вона є цілеспрямованою із заздалегідь спланованим результатом і направлена на вирішення певних завдань, виробничих питань і проблем, пов’язана з необхідністю робити висновки на основі аналізу отриманої інформації. Також така бесіда дозволяє виробити певні рішення і реалізувати їх.

Ті ділові бесіди, які відбуваються між керівником і підлеглим, можна поділити на два види: кадрові і проблемні або дисциплінарні.

До кадрових належать співбесіди під час прийому на роботу чи звільнення.

Проблемні або дисциплінарні бесіди відрізняються від кадрових тим, що вони зумовлені фактами порушення дисципліни на виробництві або відхиленнями від встановлених норм і правил у діяльності організацій, підприємств.

 

3. Згрупуйте слова у синонімічні ряди:

Погоджуватися, контакти, конференція, доказово, форум, обґрунтовано, взаємини, збори, радити, порозуміватися, давати згоду, стосунки, нарада, пропонувати, сповіщати, переконливо, рекомендувати, вмотивовано, давати пораду, повідомляти, доводити до відома.

Оголошення

Ціна: 22 грн.

За замовленням звертатися за телефонами:

(245 ) 7-59-74

Варіант 15

1. Поняття літературної мови.

 

Літерат́урна мóва — це оброблена, унормована форма національної мови, як в писемному так і в усному різновидах, що обслуговує культурне життя народу та всі сфери його суспільної діяльності: державні та громадські установи, прПоследнее изменение этой страницы: 2016-07-14; просмотров: 166; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.205.167.104 (0.034 с.)