Озеленення території Стрийського коледжуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Озеленення території Стрийського коледжуСЛУХАЛИ:

Виступ Маркової Л.М. про необхідність озеленення території коледжу.

ВИСТУПИЛИ:

Куратор групи П-31 Бунько С.М. запропонувала поділити територію між групами.

Староста групи Б-31 Магур Р. запропонувала скласти графік робіт на території для кожної групи.

УХВАЛИЛИ:

До 16.03.2013 р. Поділити територію між групами (відповідальна — Маркова Л.М.).

Скласти графік та обсяг робіт для кожної групи до 20.03.2013 р. (відповідальна – Федитник Н.Д)

Провести озеленення території коледжу до 01.04.2013р. (відповідальні – куратори груп)

Голова (підпис) Л.М.Маркова

Секретар (підпис) С.С.Ковба

Варіант 10

1. Особливості розмовного стилю.

 

Розмовний стиль - функціональний стиль мовлення, який служить для неформального спілкування, коли автор ділиться з оточуючими своїми думками чи почуттями, обмінюється інформацією з побутових питань в неофіційній обстановці. У ньому часто використовується розмовна і просторічна лексика.

Особливості :

Звичайна форма реалізації розмовного стилю - діалог, цей стиль частіше використовується в усному мовленні. У ньому відсутня попередній відбір мовного матеріалу.

У цьому стилі мови велику роль відіграють позамовні чинники : міміка, жести, навколишнє оточення.

Для розмовного стилю характерні емоційність, образність, конкретність, простота мови.

4. Невимушена обстановка спілкування обумовлює велику свободу у виборі емоційних слів і виразів: ширше вживаються слова розмовні (дурний, роззява, говорильня, хихикать, гелготати), просторічні (заіржати, рохля, ахова, растрепа), жаргонні (батьки - предки, залізно, світовий).

Обмежено вживається абстрактна лексика, іншомовні слова, книжкові слова.

 

2. Мовленнєвий службовий етикет.

 

Етикет – це правила поведінки і спілкування людей у суспільстві, зовнішній прояв відносин між людьми, культури особистості.

Якщо поняття „етикет” містить у собі обов’язки людей один щодо одного, норми і правила їх поведінки і спілкування у різних ситуаціях, то поняття „службовий етикет” визначає норми і правила спілкування тільки на роботі.

Правила мовного етикету залежать від конкретних ситуацій. За умови їх дотримання можливе змістовне спілкування. Кожній людині необхідно знати ті етикетні формули привітання, прощання, подяки, звертання, висловлення згоди чи відмови, які прийняті в певній нації, причому треба вміти оперувати ними залежно від ситуації спілкування.

 

3. Поясніть значення фразеологізмів і складіть з ними речення:

Пасти задніх – відставати (Коли Іван перейшов в іншу школу, то вчитися стало важче, і він пас задніх протягом семестру),

вовк в овечій шкурі – підступна, хитра, лицемірна людина (Наш новий вчитель – вовк в овечій шкурі: обіцяв відвезти нас на екскурсію, якщо будемо добре вчитися, та обіцянки так і не виконав)

4. Відредагуйте речення:

Завдяки хворобі вони дуже відстали по математиці. – Через хворобу вони дуже відстали з математики.

Оргкомітету треба працювати ще дві неділі. - Оргкомітету треба працювати ще два тижні.

Смерть героїв романа мене дуже поразила.- Смерть героїв роману мене дуже вразила.

5. Напишіть протокол загальних зборів студентів вашого відділення з питання надання гуртожитку.

ПРОТОКОЛ №2

зборів студентів відділення економіки, права та туризму Стрийського коледж ЛНАУ

Від 10 серпня 2012 року

Голова: Маркова Л.М.

Секретар: Бунько С.М

Присутні: Куратори та студенти відділення економіки, права та туризму, комендант та вихователі гуртожитків.

Порядок денний:

1.Надання гуртожитку студентам відділення економіки, права та туризму

СЛУХАЛИ:

Виступ Маркової Л.М. про умови проживання в гуртожитку.

ВИСТУПИЛИ:

Куратор групи П-32 Яцентюк С.Я. запропонувала поселити в гуртожиток студентів, які доїжджають з сусідніх районів.

Староста групи Б-31 Магур Р. запропонувала поселити в гуртожиток всіх бажаючих.

УХВАЛИЛИ:

До 16.08.2012 р. скласти списки осіб, які бажають проживати в гуртожитку (відповідальна — Маркова Л.М.).

2. Заселити в гуртожиток студентів до 20.08.2012 р. (відповідальний – комендант гуртожитків Строган С.Б.)

Голова (підпис) Л.М.Маркова

Секретар (підпис) С.М.Бунько

Варіант 11

1. Особливості наукового стилю.

 

Науковий стиль використовується в наукових працях, для викладення результатів наукової дослідницької діяльності. Метою наукового стилю є повідомлення, пояснення, тлумачення досягнутих наукових результатів, відкриттів. Найпоширеніша форма наукового стилю — монолог.

Науковий стиль властивий таким жанрам: монографія, наукова стаття, дисертація, анотація, рецензія, підручник,лекція.

Науковий стиль використовує певний набір мовно-стилістичних засобів: спеціальні слова (терміни), складні синтаксичні конструкції (у яких має місце суворо впорядкований зв'язок, наприклад, за рахунок вставних конструкцій); речення, ускладнені узагальнюючими родовими найменуваннями.

Слова вживаються переважно в прямих значеннях. Експресивно-емоційне забарвлення лексики використовується надзвичайно рідко.

У текстах наукового стилю часто вживаними є цитати, посилання на першоджерела.

 

2. Засоби невербального спілкування

Ефективність ділового спілкування визначається умінням правильно інтерпретувати візуальну інформацію, тобто погляд партнера, його міміку, жести, а також тембр і темп мови. Однак не кожен повною мірою може контролювати власні жести, міміку, пози. Очі, рухи часто видають людину, є своєрідними каналами інформації.

Сукупність невербальних засобів, які включені до мовленнєвого повідомлення і разом з вербальними засобами передають значеннєву інформацію, вивчає паралінгвістика.

До засобів невербальної комунікації відносять, як правило, такі: тактильний контакт, дистанція між співрозмовниками, орієнтація, зовнішній вигляд, поза тіла, кивок головою, вираз обличчя, жести, погляд, паравербальні й екстравербальні сигнали.

 

3. Поясніть значення паронімів і складіть з ними речення:

Адрес – це письмове привітання з нагоди свята чи ювілею (З нагоди 60-річчя від дня народження студенти групи Б-31 надіслали директору вітальний адрес)

Адреса – це місце проживання кого-небудь або місце розташування чого-небудь (Магазин «Мамадай» знаходиться за адресою: вул. Шевченка, 111, м. Стрий)

4. Відредагуйте речення:

Один олівець довший другого на 3 сантиметри. – Один олівець довший за інший на три сантиметри

Було рівно п’ять годин ранку. – Була п’ята година.

І в наші дні віруси ховають в собі загрозу, яку не завжди можна передбачити, викликаючи десятки інфекційних захворювань. - Викликаючи десятки інфекційних захворювань, і в наші дні віруси ховають в собі загрозу, яку не завжди можна передбачити.

5. Напишіть звіт про практику з комп’ютеризації.

 

ЗВІТ

Про практику з комп’ютеризації з 15.04.2013 року по 25.04.2013 року

студента групи М-31 Петренка В.В.

Практику з комп’ютеризації проходив у 55-й аудиторії під керівництвом викладача Яцків Л.Ф. Тут було створено всі умови для проходження практики. Аудиторія добре забезпечена наочними посібниками та методичною літературою.

За час практики виконав 10 практичних робіт. Усі роботи були обговорені з викладачем під час захисту.

Практика допомогла здобути практичні уміння і навички: створювати файли і папки, створювати текст, редагувати, копіювати та зберігати його. Під час проходження практики навчився працювати з програмами Word, Exel, Point.

Під час виконання практичних робіт особливих труднощів не було, тільки виникали питання при редагуванні текстових документів.

Практика з комп’ютеризації поглибила і закріпила знання, здобуті в коледжі під час лекцій. Вважаю за необхідне продовжити термін проходження практики.

Р. (підпис) В.В.Петренко

Варіант 12

1. Особливості публіцистичного стилю.

 

Цей стиль використовується найчастіше в політичній, суспільній, освітній масовій агітації. Він характеризується точністю, послідовністю, логічністю викладення провідних тез разом з їх емоційним забарвленням.

Метою публіцистичного стилю стає викладення та з'ясування певних соціально-політичних та філософських проблем, вплив на читачів або слухачів, агітація та пропагування суспільно-політичних та освітніх ідей у газетах і журналах, по радіо і телебаченню, під час мітингів і зібрань.

У цьому стилі можуть використовуватись і нормативна, лексика, високі, урочисті слова і фразеологізми (держава, піднесення, нація, розкрити обійми), емоційно забарвлені лексеми, вигуки, частки, нескладні синтаксичні конструкції, риторичні запитання, окличні інтонації, повтори. Відповідно до провідного завдання цього стилю у ньому часто використовуються політичні та морально-етичні слова і фразеологізми (неопалима купина, нова демократія, помаранчева революція).Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; просмотров: 225; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.81.89.248 (0.015 с.)