Формою реалізації для публічного стилю може бути промова, стаття, памфлет, гумореска.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Формою реалізації для публічного стилю може бути промова, стаття, памфлет, гумореска. 

2. Доцільність використання невербальних засобів під час ділового спілкування.

 

Ефективність ділового спілкування визначається умінням правильно інтерпретувати візуальну інформацію, тобто погляд партнера, його міміку, жести, а також тембр і темп мови. Однак не кожен повною мірою може контролювати власні жести, міміку, пози. Очі, рухи часто видають людину, є своєрідними каналами інформації.

До засобів невербальної комунікації відносять, як правило, такі: тактильний контакт, дистанція між співрозмовниками, орієнтація, зовнішній вигляд, поза тіла, кивок головою, вираз обличчя, жести, погляд, паравербальні й екстравербальні сигнали.

Жести (рухи рук) свідчать про вияв людських думок, емоцій. Вони індивідуальні, якихось особливих правил їх використання немає. Поза (положення тіла) повинна бути природна, приємна, скромна, зручна, спокійна; не потрібно бути скованим; переминатися з ноги на ногу, стояти на витяжку, розгойдуватися, розставляти широко ноги та ін.

Міміка – це вираз обличчя, губ, очей, брів. Найбільш важливою при спілкуванні є посмішка. Посмішка приваблює – це знак дружності, бажання допомагати.

Під час ділових зустрічей, бесід, переговорів необхідно управляти своїми руками і мімікою, а для цього треба знати значення невербальних компонентів спілкування. Адже не випадково, напевно, лідери світового бізнесу, політичні лідери з великою увагою відносяться до подібних питань. У програмах факультативів бізнесу найбільших університетів Заходу обов’язково введено курси про роль жестів, міміки, посмішки, рукостискання у переговорному процесі, ділових взаємовідносинах.

 

3. Поясніть значення паронімів і складіть з ними речення:

Компанія – група людей зі спільними інтересами, або фірма, установа (Компанія «Інтертранс» уклала вигідний договір)

Кампанія – заздалегідь спланований захід (Передвиборча кампанія починається за місяць до виборів)

4. Відредагуйте речення:

Не дивлячись на дощі, господарства району цього року вчасно закінчили жнива.-

Незважаючи на дощ, господарства району цього року вчасно закінчили жнива.

Питання внесене в повістку дня. - Питання внесене на порядок денний.

Новозбудована споруда гарніша всіх на цій площі. - Новозбудована споруда найгарніша на цій площі.

5. Напишіть звіт про практику з української мови (за професійним спрямуванням)

ЗВІТ

Про практику з української мови (за професійним спрямуванням)

з 15.04.2013 року по 25.04.2013 року студента групи М-31 Петренка В.В.

Практику з української мови (за професійним спрямуванням) проходив в аудиторії 3К5 під керівництвом викладача Бунько С.М. Тут було створено всі умови для проходження практики. Аудиторія добре забезпечена наочними посібниками та методичною літературою.

За час практики виконав 10 практичних робіт. Усі роботи були обговорені з викладачем під час захисту.

Практика допомогла здобути практичні уміння і навички: створювати та редагувати професійні тексти, користуватися різними видами словників, складати професійні документи.

Під час виконання практичних робіт особливих труднощів не було, тільки виникали питання при складанні окремих документів.

Практика з української мови (за професійним спрямуванням) поглибила і закріпила знання, здобуті в коледжі під час лекцій. Вважаю за необхідне продовжити термін проходження практики.

Р. (підпис) В.В.Петренко

Варіант 13

1. Особливості художнього стилю.

 

Художній стиль — це насамперед стиль художньої літератури, який використовується в поетично-художній творчості. Провідним завданням художнього стилю є вплив на людську психіку, почуття, думки через зміст і форму створених авторами поетичних, прозових текстів.

Художній стиль передбачає попередній відбір мовних засобів для створення літературних художніх текстів. У художньому стилі широко використовуються всі мовні засоби, увесь лексичний потенціал мови.

Художній стиль реалізований у формі драми, прози та поезії, які, у свою чергу, розподіляються на відповідні жанри.

 

2. Поняття про риторику.

 

Рито́рика — це наука про способи переконання та впливу на аудиторію з урахуванням її особливостей. Ця наука вивчає методику творення тексту, визначає його структуру, найпридатнішу для зрозумілого й аргументованого викладення думки.

Уміння переконувати співрозмовника, уміння правильно й красиво говорити, привертати увагу й здобувати довіру слухачів потрібне нам в усіх сферах життя. Володіння мистецтвом слова — одна з умов для досягнення успіху в багатьох професіях. Уміння складати й виголошувати промови необхідне юристові (риторика й виникла як мистецтво складання судових промов). Політик, що говорить грамотно й переконливо, викликає повагу й довіру громадян, тоді як ті політичні діячі, які не надають ваги цьому вмінню, легко потрапляють у кумедні ситуації.

У навчальній діяльності студентів риторична майстерність незамінна, бо вона допомагає правильно написати й захистити реферат чи наукову роботу, цікаво побудувати усну відповідь на заняттях.

Ораторське мистецтво використовується й у галузі реклами, адже її завданням є переконати можливих покупців вибрати саме цей товар чи послугу. Навіть повсякденне спілкування у колі друзів і родичів потребує певної майстерності, адже саме мова є основним засобом встановлення контактів між людьми.

 

3. Складіть речення з кожним із слів-омонімів, вживаючи їх у різних притаманних їм значеннях:

Блок, коса.

Для будівництва житлового будинку завезли блоки. Системний блок мого комп’ютера давно потребує ремонту. «Коса – дівоча краса», - кажуть в народі. Вийшли в поле косарі з косами.

4. Відредагуйте речення:

На форумі присутньо понад три з половиною тисячі чоловік. - На форумі присутні понад три з половиною тисячі чоловік.

У нас із ним давня переписка. - Ми давно листуємося.

Я тоже притримуюсь думки, що все це дуже добре виложено на бумазі, а в життю все по-другому.- Я теж вважаю, що все це дуже добре викладено на папері, а в житті все інакше.

5. Напишіть зразок оголошення про майбутню подію.

Оголошення

20 травня 2013 року о 14 годині в актовій залі Стрийського коледжу ЛНАУ відбудеться лекція професора Львівського національного аграрного університету Івашківа О.Л. на тему: „Екологічна катастрофа: міф чи реальність.”

Запрошуються викладачі та студенти коледжу.

Оргкомітет

Профком коледжу

Варіант 14

1. Особливості офіційно-ділового стилю.

 

Цей стиль вживається в офіційно-діловій сфері суспільного життя: у ділових листах, у діловодстві, у юридичній та законотворчій практиці.

Мета офіційно-ділового стилю — інформативність та чіткість викладення цієї інформації. Звичайною формою офіційно-ділового стилю є монолог.

В офіційно-діловому стилі вироблена система норм і правил заповнення та складання документів, вона викладена у спеціальних нормах і наказах.

Офіційно-діловий стиль має свої жанри: устав, протокол, акт, кодекс, доручення, судовий вирок, резюме, розписка, інструкція, наказ, об'ява.

В офіційно-діловому стилі використовуються нейтральні мовні одиниці, певна ділова термінологія і фразеологія. Більшість слів реалізують свої прямі значення. Широко використовуються стандартні мовні формули (чинне законодавство, звіти подавати щомісячно), складні й складені прийменники й сполучники, віддієслівні іменники (подання, клопотання), складні розгорнуті речення (з огляду на те, що...). В офіційно-діловому стилі зазвичай є неприпустимим використання будь-яких експресивних мовно-стильових прийомів і засобів.

Офіційно-діловий стиль потребує максимально точного викладення думки, це має запобігти подвійному або неточному різнобічному тлумаченню змісту документів. Лексика офіційно-ділового стилю є термінологізованою за рахунок спеціальних сталих виразів та термінів: дипломатичних, юридичних, законотворчих, суспільно-політичних.

 

2. Види ділових бесід.

 

Ділова бесіда – це вид усного ділового спілкування, в якому беруть участь дві особи (керівник і працівник або два ділові партнери). Відмінність ділової бесіди від повсякденної (побутової) полягає в тому, що вона є цілеспрямованою із заздалегідь спланованим результатом і направлена на вирішення певних завдань, виробничих питань і проблем, пов’язана з необхідністю робити висновки на основі аналізу отриманої інформації. Також така бесіда дозволяє виробити певні рішення і реалізувати їх.

Ті ділові бесіди, які відбуваються між керівником і підлеглим, можна поділити на два види: кадрові і проблемні або дисциплінарні.

До кадрових належать співбесіди під час прийому на роботу чи звільнення.

Проблемні або дисциплінарні бесіди відрізняються від кадрових тим, що вони зумовлені фактами порушення дисципліни на виробництві або відхиленнями від встановлених норм і правил у діяльності організацій, підприємств.

 

3. Згрупуйте слова у синонімічні ряди:

Погоджуватися, контакти, конференція, доказово, форум, обґрунтовано, взаємини, збори, радити, порозуміватися, давати згоду, стосунки, нарада, пропонувати, сповіщати, переконливо, рекомендувати, вмотивовано, давати пораду, повідомляти, доводити до відома.Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; просмотров: 113; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.144.55.253 (0.011 с.)