Важкохворий, вищезгаданий, який-небудь, радіофізичний, історико-культурний,Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Важкохворий, вищезгаданий, який-небудь, радіофізичний, історико-культурний,Максі-спідниця, світловодолікування, лікар-терапевт, кіловат-година, сон-трава

4. Відредагуйте речення:

Завідуюча доповіла про результати виконання “Інструкції по охороні життя і здоров’я дітей”.

Виробництво скоротилося із-за нехватки сировини.

Більша половина студентів групи не відвідала ще музей коледжа.

Завідувач доповів про результати виконання “Інструкції з охорони життя і здоров’я дітей”.

Виробництво скоротилося через нестачу сировини.

Більшість студентів групи не відвідала ще музей коледжу.

5. Напишіть розпорядження про проведення в коледжі конкурсу на краще знання української мови (за професійним спрямуванням).

 

Міністерство аграрної політики та продовольства України

Стрийський коледж Львівського НАУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

№9

Лютого 2013 року м. Стрий

Про проведення конкурсу

У зв’язку з відзначенням 21 лютого Міжнародного дня рідної мови:

Викладачам української мови (за професійним спрямуванням) провести в коледжі конкурсу на краще знання цієї дисципліни

Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника директора з навчальної роботи Лесюк С.П.

Директор коледжу (підпис) Дмитришин В.Ф.

Печатка

 

 

Варіант 24

1. Майстерність публічного виступу.

 

Промовець повинен бути психологічно готовим до виступу, не боятися аудиторії, уміти своїм словом змусити слухачів емоційно співпереживати, хвилюватися вирішенням тих чи інших проблем.

Доповідач усім своїм виглядом має демонструвати глибоку повагу до слухачів, дотримуватися правил етикету.

Текст виступу має бути логічним і послідовним. Його можна легко запам´ятати, а згодом обходитися і без нього. Промовець зможе говорити спокійно, невимушено, більше апелювати до слухачів, спостерігати за їхньою реакцією.

У промові можна використовувати:

- жарт (але вміло);

- цікаву оповідку (робити це доречно);

- наочні матеріали, технічні засоби (якщо лектор уміє ними користуватися).

Для того, щоб спілкування лектора з аудиторією було успішним, потрібно:

- орієнтуватися в умовах спілкування (з цією метою визначити цілі та мотиви спілкування, специфіку аудиторії, знати час та місце зустрічі);

- уміти правильно визначити мотивацію спілкування (мотивації бувають соціальні, особистісні, пізнавальні, пов´язані із соціальною діяльністю);

- прагнути, щоб виступ був цілеспрямованим (пробуджувати інтерес до нових знань, пошукової діяльності, творчої активності, до розвитку потреби у самоосвіті тощо);

- використовувати систему запитань-відповідей, які активізують пізнавальну діяльність слухачів;

- спиратися на етичні вимоги та психологічні засади.

 

2. Українська лексика з погляду походження.

 

Лексика сучасної української мови складається з питомих слів та запозичених з інших мов. Питомими є слова, спільні для всіх індоєвропейських мов (германських, романських, кельтських, індійських, балтійських та ін.), наявні в усіх слов’янських мовах, спільносхіднослов’янські слова та власне українські слова, що виникли в період самостійного існування нашої мови.

Входячи в українську мову, іншомовні слова засвідчували чутливість лексики до змін у житті суспільства – політичних, економічних та культурних – і водночас збагачували словниковий склад нашої мови.

У професійному мовленні іншомовні слова вживаються досить часто, але, на жаль, не завжди доречно.

Аби правильно вживати іншомовні слова у професійному мовленні, варто дотримуватися таких рекомендацій:

1) не використовувати у мовленні запозичені слова, якщо вони мають українські відповідники. Наприклад: валюта – грошова одиниця в країні; реєструвати – записувати;

2) вживання іншомовного слова допустиме лише в тому значенні, в якому воно зафіксоване у словниках;

Не слід користуватися у професійному мовленні іншомовним словом і його українським відповідником на позначення того самого поняття. Бажано у таких випадках користуватися національною мовою, що значною мірою полегшить сприймання тексту.

3. Поставте подані іменники у родовому відмінку однини:

Дніпра, відсотка, коридору, Криму, вересня, понеділка, мітингу, страху, журналу, пасажиропотоку.

4. Відредагуйте речення:

Я виходжу на слідуючій зупинці.

Книжки по математиці були для хлопчика цікавіші детективних романів.

Він задержується у відпуску, хоча на роботі появилися невідкладні задачі

Я виходжу на наступній зупинці.

Книжки з математики були для хлопчика цікавіші за детективні романи.

Він затримується у відпустці, хоча на роботі з’явилися невідкладні справи.

5. Напишіть заяву з проханням перевести вас на заочну форму навчання.

Директору

Стрийського коледжу ЛНАУ

Дмитришину В.Ф.

студента групи Б-31

Малетича Володимира

Заява

Прошу перевести мене на заочну форму навчання у зв’язку з сімейними обставинами.

Р. підпис

Варіант 25

1. Види підготовки до виступу.

 

Існує 4 типи підготовки до виголошення промови:

1. ті, що написані і читаються за конспектом;

2. ті, що готують заздалегідь, але не вчать напам'ять;

3. ті, що готують заздалегідь і вчать напам'ять;

Імпровізовані (експромти).

Вибір типу підготовки залежить від виду публічного виступу (наприклад, звітні доповіді не вчать напам’ять) та від досвідченості оратора.

 

2. Фразеологізми у професійному мовленні.

 

Фразеологія– це розділ мовознавства, який вивчає фразеологічний склад мови - фразеологічні одиниці, їх, ознаки, закономірності функціонування у мові та процес утворення.

Українська мова здавна славиться багатою фразеологією. Це уставлені в мові вислови, прислів’я і приказки, народні примовки, крилаті слова, термінологічні словосполучення (золотий вік; блудний син; стригти під одну гребінку; поставити наголос).

Фразеологізми охоплюють різні сфери життя, є активним засобом людського мислення. У професійному спілкуванні фразеологізми, цитати на підтвердження якоїсь думки, прислів’я і приказки вживаються здебільшого в усному мовленні (бесіди, лекції, публічні промови). В окремих випадках вони використовуються як розгорнуті синоніми до відповідних слів, щоб наголосити на тому чи іншому факті, підкреслити щось, а найчастіше - як засіб влучного і образного вираження певного значення. Але надмірне цитування іноді недоречне і небажане.

У письмовому професійному мовленні, зокрема у професійних документах, вживання фразеологізмів не допускається.

 

3. Поставте подані іменники у родовому відмінку однини:

Студента, колективу, циклону, ключа, Львова, вівторка, мітингу, жалю, зошита, газопроводу.

4. Відредагуйте речення:

Довідки по любих питаннях можна получити після третьої години.

За вищою ступенню йде найвища.

На протязі цього учбового року ми повинні виконати великий об’єм роботи.

Довідки з будь-яких питань можна отримати після 15 години.

За вищим ступенем йде найвищий.

Протягом цього навчального року ми повинні виконати великий обсяг роботи.

5. Напишіть доповідну записку на студента, який постійно запізнюється на заняття.

 

Директору

Стрийського коледжу ЛНАУ

Дмитришину В.Ф.

Викладача української мови

Бунько С.М

Доповідна записка

Доводжу до Вашого відома, що студент групи П-11 Іванюк Степан постійно спізнюється на заняття української мови. На зауваження не реагує. Прошу вжити заходів до студента Іванюка С.

Р. підпис

 

Варіант 26

1. Мова і професія. Необхідність знання мови професії.

 

Мова як інструмент здобуття знань, як засіб життєдіяльності людини має велике значення для всіх.

У зв’язку з упровадженням української мови на підприємствах та установах помітно збагачується словник професійної термінології новою науково-технічною, суспільно-політичною лексикою.

Що означає знати мову професії? Це – вільно володіти лексикою свого фаху, нею послуговуватися.

Мовні знання – один з основних компонентів професійної підготовки. Оскільки мова виражає думку, є засобом пізнання й діяльності, то правильному професійному спілкуванню людина вчиться все своє життя.

Знання мови професії підвищує ефективність праці, допомагає краще зорієнтуватися в ситуації на виробництві та в безпосередніх ділових контактах

2. Культура ділового спілкування.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; просмотров: 173; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.89.204.127 (0.007 с.)